من فقط جمعه ها او را می بینم

Moderator: eskandar

artart
Posts: 4
Joined: 2018-03-25, 6:06

من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby artart » 2018-03-25, 6:17


من فقط جمعه ها او را می بینم

به نظر شما آیا از این جمله چنین استنباط می شود که من هر جمعه او را می بینم و یا اینکه امکان دارد صرفاً بعضی جمعه ها او را ببینم؟

واضح است که من هیچ روز دیگری به جز روزهای جمعه او را نمی بینم و اگر او را ببینم قطعاً جمعه است


با سپاس

hzare67
Posts: 1
Joined: 2018-04-05, 9:47
Real Name: Hosein Zare
Gender: male

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby hzare67 » 2018-04-05, 9:49

به نظرم معنیش اینه که گاهی جمعه ها میبینم ولی فقط و فقط جمعه ها

sobhansetoodeh
Posts: 2
Joined: 2018-10-01, 9:21
Real Name: Sobhan Setoodeh
Gender: male

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby sobhansetoodeh » 2018-10-01, 9:59

با توجه به تحصیل من در ادبیات فارسی این به این معنی میتونه باشه که
:
هر موقع او را میبینم جمعه است و یا جمعه تنها روزیست که او را میبنم
که دوستمان هم درست گقتن

Youzpalang
Posts: 3
Joined: 2018-12-16, 10:01
Real Name: adel
Gender: male

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby Youzpalang » 2018-12-16, 10:05

خدمت شما عرض شود که این ملاقات فقط روزهای جمعه صورت میگیرد و دلیل بر این نیست که هر جمعه نیز صورت میگیرد

amirhossein
Posts: 7
Joined: 2019-02-16, 10:56
Real Name: Amirhossein
Gender: male
Country: IR Iran (ایران)

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby amirhossein » 2019-02-16, 11:21

درود، امکان دارد بعضی جمعه ها او را نبینید.

artart wrote:
من فقط جمعه ها او را می بینم

به نظر شما آیا از این جمله چنین استنباط می شود که من هر جمعه او را می بینم و یا اینکه امکان دارد صرفاً بعضی جمعه ها او را ببینم؟

واضح است که من هیچ روز دیگری به جز روزهای جمعه او را نمی بینم و اگر او را ببینم قطعاً جمعه است


با سپاس


alijsh
Posts: 3578
Joined: 2004-10-26, 7:48
Gender: male
Country: IR Iran (ایران)
Contact:

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby alijsh » 2019-06-03, 4:02

قید «فقط» نشان می‌دهد که او مثلا شنبه‌ها یا دوشنبه‌ها او را نمی‌بیند. تنها روز ممکن برای دیدن «جمعه» است. ‌در مورد این که «همه‌ی» جمعه‌هاست یا «بعضی» از جمعه‌ها، پیش‌فرض این است که همه‌ی جمعه‌ها او را می‌بیند مگر این که اتفاق خاصی برای شخص بیفتد و نتواند برود. اگر نیاز به تأکید و یا مشخص کردن باشد از قیدی مثل «همیشه»، «گاهی» و ... استفاده می‌شود


artart wrote:
من فقط جمعه ها او را می بینم

به نظر شما آیا از این جمله چنین استنباط می شود که من هر جمعه او را می بینم و یا اینکه امکان دارد صرفاً بعضی جمعه ها او را ببینم؟

واضح است که من هیچ روز دیگری به جز روزهای جمعه او را نمی بینم و اگر او را ببینم قطعاً جمعه است


با سپاس

majidgsm
Posts: 2
Joined: 2019-08-28, 14:05
Real Name: majid amiri sani
Gender: male
Contact:

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby majidgsm » 2019-08-28, 14:12

خیر ... من فقط و فقط جمعه ها او را میبینم
یعنی فقط جمعه ها میبینمش


Return to “Persian/Farsi (فارسی)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest