Translation help needed for short Hawaiian text

Moderators: aaakknu, atalarikt

olevski
Posts: 1
Joined: 2012-06-04, 2:35

Translation help needed for short Hawaiian text

Postby olevski » 2012-06-04, 2:42

aloha

i'm currently in hawaii an have tried to get a small text translated. i want to send postcards in hawaiian. can anybody help me with this?

thanks a lot in advance, mahalo

text:
a longtime dream has finaly come true. i'm enjoying every minute on those beautiful hawaiian islands. i hope you enjoy the summer back home! greetings from paradise!

see you soon. hugs and kisses

kahihi'o
Posts: 62
Joined: 2009-04-20, 9:57
Country: US United States (United States)

Re: translation help needed for short text

Postby kahihi'o » 2012-06-27, 9:28

Sorry, this is probably very late. I check in every once in a while, but work has me tied up most of the time. Here's one approximate way to translate your message.

Ma hope o kekahi manawa lōʻihi, ua kō ihola koʻu moemoeā. Ke walea iho nei au ma ka pae ʻāina nani maoli o Hawaiʻi nei. Lana nō ka manaʻo he maikaʻi kō ʻoukou kau wela. Ke aloha nō, mai kēia palekaiko nei. He hoʻi mai koe.
I nui ke aho a moe i ke kai, no ke kai kā hoʻi ua ʻāina.


Return to “Australian, Austronesian and Papuan Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest