Ciarán12 - 2020

This forum is for the Total Annihilation Challenge. See the sticky thread for more information.

Moderators: ''', Forum Administrators

User avatar
Antea
Posts: 3663
Joined: 2015-08-23, 10:53
Real Name: c
Gender: female

Re: Ciarán12 - 2020

Postby Antea » 2019-12-30, 11:32

Your speaking sounds good and very fluid :yep:

Ciarán12

Re: Ciarán12 - 2020

Postby Ciarán12 » 2019-12-30, 21:42

Saim wrote:Acabei de escutar o podcast, muito interessante, foi um prazer ouvi-lo falando português. :D E aprendi a palavra vira-lata.


Muito obrigado! Me alegra poder ter te ensinado uma nova expressão :)

Saim wrote:Não sabia que “whisky” vem da palavra “água” em irlandês. “Vodka” tem uma etimologia parecida, nas línguas eslavas água é “voda” (“woda” na ortografia polonesa, não têm “v”).


É, parece que todas essas palavras têm a mesma raíz - vêm da palavra Indo-europeia "wódr" (inclusive, claro, a palavra inglesa "water").

Saim wrote:(Quando você vai aprender polonês, por certo? :P )


Quando as feridas da última tentativa cicatrizem ;)

Saim wrote:A min tamién me presta, ye divertío, y ye de los pocos nomes de países/llingües que son diferentes del castellán. El país ye Pertual.


Sempre achei interessante os exônimos específicos a certas línguas. Já que no Espanhol (pelo menos, não sei em mirandês e austuro-leonês) o [g] en "Portugués" já é um fricativo vocalizado, parece que já está no caminho de desaparecer, então está pronúncia faz sentido.

Saim wrote:Dempués de buscalo na Wikipedia asturiana paez que esta forma ye propia del mirandés y l’asturlleonés occidental, pero magar que fale asturianu central voi siguir diciéndolo porque me presta. :lol:


Segue a sua própria rota, haters gonna hate :P

Antea wrote:Your speaking sounds good and very fluid :yep:


Muito obrigado! :) Pra mim, é até difícil de escutar, só fico notando todos os erros, mas é bom que não soa tão mal pros outros!

Ciarán12

Re: Ciarán12 - 2020

Postby Ciarán12 » 2020-01-01, 14:08

As promised, an article from Nós written in Irish with English and Portuguese translation. New terms are glossed at the end.

MÍLÉAMH IOMLÁN” DÉANTA AG AONTÚ AR CHEIST AN ACHTA GAEILGE
“Complete misreading” of the Irish Language Act by Aontú
“Interpretação totalmente errada” do Ato da Língua Irlandesa pelo Aontú


Ní mó ná sásta atá gníomhairí teanga ó thuaidh faoin seasamh atá ag an bpáirtí polaitíochta Aontú ar cheist an Achta Gaeilge ó thuaidh. Dúirt Peadar Tóibín, ceannaire an pháirtí, inné go gcreideann sé gur chóir do pháirtithe an Tuaiscirt filleadh ar Stormont arís fiú mura mbíonn Acht Gaeilge ann.

Language activists in the north are not very happy about the political party Aontú’s stance on the issue of the Irish Language Act in the north. Peadar Tóibín, Head of the party, said yesterday that he believes that parties in the North should return to Stormont even if there is no Language Act.

Os ativistas linguísticos não estão satisfeitos com a postura do partido político Aontú sobre o assunto do Ato da Língua Irlandesa na Irlanda do Norte. Peadar Tóibín, chefe do partido, ontem disse que crê que os partidos na Irlanda do Norte devem voltar a Stormont, mesmo se não houver nenhum ato.

Dúirt Tóibín, ar cainteoir Gaeilge é, go gcreideann sé gur tábhachtaí seirbhísí eile a chur ar fáil seachas Acht Gaeilge a éileamh agus go bhfuil drochthionchar á imirt ar mhuintir na Sé Chontae mar gheall ar an marbhsháinn pholaitíochta atá ann faoi láthair.

Tóibín, an Irish-speaker, said that he thinks that other important services need to be made available aside from demanding a Language act, and that the current political checkmate is having a negative impact on the people of the Six Counties.

Tóibín, falante de Gaélico, afirmou que é preciso disponibilizar outros serviços importantes, além de exigir um ato da língua irlandesa, e que o atual xeque-mate político tem somente um impacto negativo no povo dos “Seis Condados” (nome dado aos seis condados integrantes da Irlanda do Norte/ um apelido para a região).

Dúirt Ciarán Mac Giolla Bhéin ón ngrúpa An Dream Dearg go bhfuil “míléamh iomlán” déanta ag Peadar Tóibín agus a pháirtí ar an “dearcadh agus an tiomantas” atá ag pobal na Gaeilge ó thuaidh le “sochaí ceartbhunaithe a bhaint amach”.

Ciarán Mac Giolla Bhéin from the group An Dream Dearg said that Peadar Tóibín and his party have “completely misread” the “view and determination” that the people of the North have to “achieve a well-founded society”.

Ciarán Mac Giolla Bhéin do grupo An Dream Dearg disse que Peadar Tóibín e o partido dele “interpretaram de forma completamente errada” a “ visão e determinação” que tem o povo da Irlanda do Norte para “conseguir uma sociedade bem fundada”.

“Le breis agus trí bliana anuas, tá an pobal [Gaeilge] glórach, gníomhach ar na sráideanna, ag bualadh le polaiteoirí agus i mbun stocaireachta claochlaitheach le go gcuirfear na gealltanais a tugadh 13 bliain ó shin i bhfeidhm. An t-aon dream lasmuigh d’Aontú atá den tuairim go bhfuil an milleán orthu siúd atá ag éileamh a gceart, seachas orthu siúd atá ag séanadh na gceart céanna, ná an DUP.

“For over three years now, the people [of the Irish-speaking community] have been vocal, busy in the streets meeting with politicians and calling for the promises made 13 years ago to be put into effect. The only group outside of Aontú who are of the opinion that the blame lies with those who are demanding their rights, other than those denying said rights, are the DUP.

“Por mais de três anos agora, o povo [da língua irlandesa] tem sido vociferante, ativo nas ruas encontrando com políticos e exigindo que os compromissos feitos 13 anos atrás devem ser cumpridos. O único grupo fora do Aontú que tem a opinião de que os culpados são quem estão exigindo os próprios direitos, tirando quem está negando estes mesmos direitos, é o DUP.

“Tá sé tábhachtach go ndéanfaidh Aontú athmhachnamh ar an mhéad atá ráite acu agus go ndéanfaidh siad gach iarracht a dtionchar a úsáid le brú a chur orthu siúd atá ag diúltú cearta teanga ar an phobal ó thuaidh, seachas ag éileamh ar pháirtithe pilleadh ar an Tionól nuair nach bhfuil aon dul chun cinn déanta,” a dúirt sé.

“It is important that Aontú rethink what they’ve said, and that they make every effort to use the influence they have to put pressure on those who are refusing the people of the North their linguistic rights, instead of demanding that the parties return to the Assembly when no progress has been made,” he said.

“É importante que o Aontú repense o que disse, e fazer todo esforço para utilizar a influência que tem para pressionar aqueles que estão recusando ao povo da Irlanda do Norte os direitos linguísticos deles, ao invés de exigir que os partidos voltem à assembléia quando ainda não haja progresso algum.

Tá beagnach trí bliana ó shin ó thit an tóin as Stormont mar gheall ar an gcaoi ar chaith an DUP leis an nGaeilge. Tá an Dream Dearg gníomhach ó shin ag éileamh Acht Gaeilge do na Sé Chontae a chinnteodh stádas oifigiúil na Gaeilge sa gceantar.

It’s been almost three years since the arse fell out of Stormont due to the way in which the DUP dealt with Irish. The Dream Dearg have been busy since then demanding an Irish Language Act for the Six Counties which would confirm the official status of Irish in the region.

Há quase três anos que o Stormont caiu aos pedaços devido ao jeito que o DUP lidou com a língua Irlandesa. O Dream Dearg está ativo deste então exigindo um ato da língua irlandesa para os Seis Condados que concretizaria o estátus oficial da língua irlandesa na região.

Tá tacaíocht tugtha ag go Sinn Féin, an Comhaontas Glas, Alliance, agus an SDLP d’Acht Gaeilge. Ní thacaíonn aon cheann de na páirtithe aontachtacha leis an éileamh ar Acht Gaeilge, agus tá an DUP go fíochmhar ina aghaidh.

Support has been given by Sinn Féin, the Green Alliance, Alliance, and the SDLP for an Irish Language Act. None of the unionist parties support the demand for an Irish Language Act, and the DUP are fiercely opposed to it.

O Ato já foi apoiado pelo Sinn Féin, o Green Alliance, Alliance, e o SDLP. Nenhum dos partidos unionistas apoiam a exigência para um ato da língua irlandesa, e o DUP está ferozmente contra.

Glossary of Terms - Irish:

Ní mó ná sásta atá X faoi Y - X are not very happy about Y
Míléamh - misreading
Gníomhaire - activist
seasamh - stance
fiú mura mbíonn - even if there isn’t
éileamh - demand
Tionchar - impact, influence
mar gheall ar - on account of
Marbhsháinn - checkmate
Dearcadh - gaze, look, outlook
Tiomantas - determination
Sochaí - society
Ceartbhunaithe - well-founded (I'm not sure about this one as I could only find examples of it's use, but no translation anywhere)
Glórach - vocal
Stocaireacht - canvassing; blowing one's own trumpet
claochlaitheach - variable, changing
Gealltanas - pledge, promise
Milleán - blame
séanadh - deny, denial
Athmhachnamh - reflection (lit. re-thinking/re-thought)
diúltú - denial, refusal
Pilleadh (alternative form of Filleadh) - returning
An Tionól - the assembly
Chaith le - to deal with

kevin
Language Forum Moderator
Posts: 2077
Joined: 2012-03-29, 11:07
Gender: male
Country: DE Germany (Deutschland)
Contact:

Re: Ciarán12 - 2020

Postby kevin » 2020-01-01, 15:15

Go raibh maith agat as é seo a phostáil, a Chiaráin! Bhí sé úsáideach dom é a léamh.

Ciarán12 wrote:Tá tacaíocht tugtha ag go Sinn Féin, an Comhaontas Glas, Alliance, agus an SDLP d’Acht Gaeilge.

An bhfuil a fhios agat an bhfuil botún anseo nó cad é a chiallaíonn an "ag go" sin?

Ciarán12

Re: Ciarán12 - 2020

Postby Ciarán12 » 2020-01-01, 15:53

kevin wrote:Go raibh maith agat as é seo a phostáil, a Chiaráin! Bhí sé úsáideach dom é a léamh.


Ná habair é, a Chaoimhín! Is foinse úsáideach í Nós ar son ábhair léitheoireachta chun aistriúchán a dhéanamh uirthi mar chleachta.

kevin wrote:
Ciarán12 wrote:Tá tacaíocht tugtha ag go Sinn Féin, an Comhaontas Glas, Alliance, agus an SDLP d’Acht Gaeilge.

An bhfuil a fhios agat an bhfuil botún anseo nó cad é a chiallaíonn an "ag go" sin?


Bhí mise ag smaoineamh air sin leis, níl mé cinnte ach ceapaim go bhfuil botún ann. Sin a raibh san alt féin, ach ní fhaca mé riamh "ag go" agus ní fheadar cad is brí leis má tá sé ceart.
Last edited by Ciarán12 on 2020-01-01, 23:49, edited 1 time in total.

kevin
Language Forum Moderator
Posts: 2077
Joined: 2012-03-29, 11:07
Gender: male
Country: DE Germany (Deutschland)
Contact:

Re: Ciarán12 - 2020

Postby kevin » 2020-01-01, 23:18

Ciarán12 wrote:Bhí mise ag smaoineamh air sin leis, níl mé cinnte ach ceapaim go bhfuil botún ann. Sin a raibh san alt féin, ach níor fhaca mé riamh "ag go" agus ní fheadar cad is brí leis má tá sé ceart.

Ceart go leor. Má chuir sé mearbhall ar an bheirt againn, caithfidh gur botún atá ann, is dóigh liom.

An ndéanann tú mórán leis an Ghaeilge le gairid?

Ciarán12

Re: Ciarán12 - 2020

Postby Ciarán12 » 2020-01-01, 23:44

kevin wrote:An ndéanann tú mórán leis an Ghaeilge le gairid?


Ní dhéanaim, an fhírinne a dhéanamh. Is deacracht an Ghaeilge dom í ná nach bhfuil mórán le deanamh agam léi :( Bhí mé ag déanamh malairt theanga le cainteoir Ghaeilge atá ag obair mar aistritheoir i gCoimisiún an AE, bhí ceachtanna Portaingéilise uaithi, ach stop muid mar gheall ar an Nollaig, ba mhaith liom é sin a athbheochan. Táim ag smaoineamh ar físeáin a dhéanamh as Gaeilge - ní mórán le fáil as YouTube i gcomparáid leis an Phortaingéilis ar ndóigh, só cheap mé gur mhaith an rud é an méid ábhair atá ar fáil a mhéadú, fiú mura bhfuil gach rud foirfe ó thaobh na Ghaeilge de...

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 25184
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Austin, Texas, USA
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: Ciarán12 - 2020

Postby vijayjohn » 2020-01-02, 8:14

Ní léigh mé na postaí seo go haireach, ach ba mian liom scríobh: Go raibh maith agat, a Chiaráin! :?:

Ciarán12

Re: Ciarán12 - 2020

Postby Ciarán12 » 2020-01-02, 12:48

vijayjohn wrote:or léigh mé na postaí postálacha seo go haireach, ach ba mhian liom scríobh: Go raibh maith agat, a Chiaráin! :?:


Tá fáilte romhat, a Vijay!

kevin
Language Forum Moderator
Posts: 2077
Joined: 2012-03-29, 11:07
Gender: male
Country: DE Germany (Deutschland)
Contact:

Re: Ciarán12 - 2020

Postby kevin » 2020-01-02, 17:02

Ciarán12 wrote:Is deacracht an Ghaeilge dom í ná nach bhfuil mórán le deanamh agam léi :(

Tuigim do chás. Níl agam féin ach freastalaí Discord leis an Ghaeilge a úsáid. Bhuel, tá leabhair agam nár léigh mé go fóill, ach ní bhíonn an spreagadh agam le hé sin a dhéanamh. :)

Ach is iontach an rud go bhfuil malairt teanga (níl mé cinnte faoin fhocal seo: is dóigh go gciallaíonn "malartú teanga" "language shift/change", agus ní fhaca mé "malairt teanga" in aon áit) agat.

Táim ag smaoineamh ar físeáin a dhéanamh as Gaeilge - ní mórán le fáil as YouTube i gcomparáid leis an Phortaingéilis ar ndóigh, só cheap mé gur mhaith an rud é an méid ábhair atá ar fáil a mhéadú, fiú mura bhfuil gach rud foirfe ó thaobh na Ghaeilge de...

Is smaoineamh suimiúil é sin. Cén cineál físeáin atá i gceist agat? Dá mbeadh mise ag iarraidh físeán a dhéanamh i nGaeilge, ní bheadh a fhios agam cad é ba cheart a bheith san fhíseán.

User avatar
Osias
Posts: 9188
Joined: 2007-09-09, 17:38
Real Name: Osias Junior
Gender: male
Location: Vitória
Country: BR Brazil (Brasil)
Contact:

Re: Ciarán12 - 2020

Postby Osias » 2020-01-04, 23:56

Ciarán12 wrote:Os ativistas linguísticos não estão satisfeitos com a postura do partido político Aontú sobre o assunto do Estatuto da Língua Irlandesa na Irlanda do Norte. Peadar Tóibín, chefe do partido, ontem disse que crê que os partidos na Irlanda do Norte devem voltar a Stormont, mesmo se não houver nenhum estatuto.

Se eu deixar passar algum 'ato' que deveria ser 'estatuto' no seu texto, é distração minha.

Ciarán12 wrote:“Por mais de três anos agora, o povo [da língua irlandesa] tem sido vociferante, ativo nas ruas encontrando com políticos e exigindo que os compromissos feitos 13 anos atrás devem ser cumpridos.


Ciarán12 wrote:“É importante que o Aontú repense o que disse, e faça todo esforço para utilizar a influência que tem

Ciarán12 wrote:que concretizaria o status oficial da língua irlandesa na região.
2017 est l'année du (fr) et de l'(de) pour moi. Parle avec moi en eux, s'il te plait.

Ciarán12

Re: Ciarán12 - 2020

Postby Ciarán12 » 2020-01-07, 8:05

kevin wrote:
Ciarán12 wrote:Is deacracht an Ghaeilge dom í ná nach bhfuil mórán le deanamh agam léi :(

Tuigim do chás. Níl agam féin ach freastalaí Discord leis an Ghaeilge a úsáid.


Níor úsáid mé riamh é, conas a úsáidtear é? An bhfuil sé cosúil le WhatsApp nó rud éigin mar sin?

kevin wrote:Bhuel, tá leabhair agam nár léigh mé go fóill, ach ní bhíonn an spreagadh agam le hé sin a dhéanamh. :)


Mise freisin, is iomaí na leabhair Gaeilge atá agam agus mé gan speagadh ceann amháin acu a léamh. Ceapaim go bhfuil an caighdeán ró-ard dom, b'fhéidir gur chóir dom rud níos éasca a lorg.

kevin wrote:Ach is iontach an rud go bhfuil malairt teanga (níl mé cinnte faoin fhocal seo: is dóigh go gciallaíonn "malartú teanga" "language shift/change", agus ní fhaca mé "malairt teanga" in aon áit) agat.


Bhí mé ag iarraidh "language exchange" a rá, níl a fhios agam cad é an tearma is cirte.

kevin wrote:Cén cineál físeáin atá i gceist agat? Dá mbeadh mise ag iarraidh físeán a dhéanamh i nGaeilge, ní bheadh a fhios agam cad é ba cheart a bheith san fhíseán.


Bhí sé ar intinn agam saghas vlag a dhéanamh ina mbeinn ag labhairt faoin bPortaingéilis is an Bhrasaíl agus na difríochtaí cultúrtha idir na hÉireannaigh agus na Bhrasaíligh. Tá gach seans nach mbeadh go leor ábhair agam chun níos mó ná cúpla físeán a dhéanamh.


Osias wrote:Se eu deixar passar algum 'ato' que deveria ser 'estatuto' no seu texto, é distração minha.


Eu procurei a palavra 'ato' no Linguee, me deu alguns exemplos que me deu a impressão que podia usar a palavra no sentido de 'lei' ou 'estatuto', mas agora que estou olhando de novo parece que só tem exemplos em Português Europeu. No Brasil, é que não é possível usar 'ato' assim, ou será que existe uma diferença legal entre um 'ato' e um 'estatuto'?

User avatar
Osias
Posts: 9188
Joined: 2007-09-09, 17:38
Real Name: Osias Junior
Gender: male
Location: Vitória
Country: BR Brazil (Brasil)
Contact:

Re: Ciarán12 - 2020

Postby Osias » 2020-01-07, 17:31

No Brasil não se usa 'ato' assim.
2017 est l'année du (fr) et de l'(de) pour moi. Parle avec moi en eux, s'il te plait.

User avatar
Luís
Forum Administrator
Posts: 7842
Joined: 2002-07-12, 22:44
Location: Lisboa
Country: PT Portugal (Portugal)

Re: Ciarán12 - 2020

Postby Luís » 2020-01-07, 17:48

Nem aqui. Porque é que vocês acham que tudo aquilo que é estranho tem de ser obrigatoriamente PT-PT? :P
Quot linguas calles, tot homines vales

Ciarán12

Re: Ciarán12 - 2020

Postby Ciarán12 » 2020-01-07, 18:53

Luís wrote:Nem aqui. Porque é que vocês acham que tudo aquilo que é estranho tem de ser obrigatoriamente PT-PT? :P

:lol:
Eu mesmo achei que fosse PT-PT porque achei estes resultados no Linguee.

User avatar
Osias
Posts: 9188
Joined: 2007-09-09, 17:38
Real Name: Osias Junior
Gender: male
Location: Vitória
Country: BR Brazil (Brasil)
Contact:

Re: Ciarán12 - 2020

Postby Osias » 2020-01-07, 21:04

Luís wrote:Nem aqui. Porque é que vocês acham que tudo aquilo que é estranho tem de ser obrigatoriamente PT-PT? :P

Nem tudo que é estranho é PT-PT.
Mas tudo que é PT-PT é estranho.

Ciarán12 wrote:
Luís wrote:Nem aqui. Porque é que vocês acham que tudo aquilo que é estranho tem de ser obrigatoriamente PT-PT? :P

:lol:
Eu mesmo achei que fosse PT-PT porque achei estes resultados no Linguee.

Alguns desses exemplos me soam como alguém que não sabe o que está fazendo traduzindo ao pé da letra. Outros parecem que a tradução se justifica, porque não se está falando de uma lei específica, mas de um ato literalmente. Sei lá. Parece.
2017 est l'année du (fr) et de l'(de) pour moi. Parle avec moi en eux, s'il te plait.

kevin
Language Forum Moderator
Posts: 2077
Joined: 2012-03-29, 11:07
Gender: male
Country: DE Germany (Deutschland)
Contact:

Re: Ciarán12 - 2020

Postby kevin » 2020-01-07, 21:56

Ciarán12 wrote:
kevin wrote:Tuigim do chás. Níl agam féin ach freastalaí Discord leis an Ghaeilge a úsáid.

Níor úsáid mé riamh é, conas a úsáidtear é? An bhfuil sé cosúil le WhatsApp nó rud éigin mar sin?

Déarfainn go bhfuil sé níos cosúla le IRC. B'fhéidir go dtiocfadh leat rá go bhfuil sé mar mheascán den dá ceann.

Mise freisin, is iomaí na leabhair Gaeilge atá agam agus mé gan speagadh ceann amháin acu a léamh. Ceapaim go bhfuil an caighdeán ró-ard dom, b'fhéidir gur chóir dom rud níos éasca a lorg.

Ní dóigh liom go bhfuil an caighdeán ró-ard dom i mo chuid leabharsa, ach bheadh foclóir de dhíth orm go minic, ar dtús ar a laghad. Tá a fhios agam gur é sin an dóigh a bhfoghlaimeoinn focail nua, ach níl mé ag iarraidh an obair a dhéanamh ar aon nós.

Bhí mé ag iarraidh "language exchange" a rá, níl a fhios agam cad é an tearma is cirte.

Thuig mé cad é a bhí i gceist agat. Agus b'fhéidir gur é sin an téarma ceart, cá bhfios dom. :)

Bhí sé ar intinn agam saghas vlag a dhéanamh ina mbeinn ag labhairt faoin bPortaingéilis is an Bhrasaíl agus na difríochtaí cultúrtha idir na hÉireannaigh agus na Bhrasaíligh. Tá gach seans nach mbeadh go leor ábhair agam chun níos mó ná cúpla físeán a dhéanamh.

Bheadh sé sin suimiúil, agus dar liom go mbeadh cúpla físeán níos fearr ná gan físeán ar bith!


Return to “Total Annihilation Challenge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests