Seto

User avatar
Massimiliano B
Posts: 1804
Joined: 2009-03-31, 10:01
Real Name: Massimiliano Bavieri
Gender: male
Location: Lucca
Country: IT Italy (Italia)

Seto

Postby Massimiliano B » 2018-03-23, 23:56

The least known among the Finnic languages, very similar to Võro:

http://www.setoinstituut.ee/

Seto: Kõik inemiseq sünnüseq avvo ja õiguisi poolõst ütesugumaidsist. Näile om annõt mudsu ja süämetun'stus ja nä piät ütstõõsõga vele muudu läbi kjauma.

Võro: Kõik inemiseq sünnüseq avvo ja õiguisi poolõst ütesugumaidsis. Näile om annõt mudsu ja süämetunnistus ja nä piät ütstõõsõga vele muudu läbi käümä.

(English: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood).

The difference between the two languages is very slight

Linguaphile
Posts: 2563
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Seto

Postby Linguaphile » 2018-03-24, 1:52

Massimiliano B wrote:The least known among the Finnic languages, very similar to Võro:

http://www.setoinstituut.ee/

Seto: Kõik inemiseq sünnüseq avvo ja õiguisi poolõst ütesugumaidsist. Näile om annõt mudsu ja süämetun'stus ja nä piät ütstõõsõga vele muudu läbi kjauma.

Võro: Kõik inemiseq sünnüseq avvo ja õiguisi poolõst ütesugumaidsis. Näile om annõt mudsu ja süämetunnistus ja nä piät ütstõõsõga vele muudu läbi käümä.

(English: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood).

The difference between the two languages is very slight

There is a small dictionary/glossary of Seto (Seto to Estonian and Estonian to Seto) available online: Seto Sõnastik.

Seto is often considered a southeastern dialect of Võro. There is a dialect continuum and the differences are extremely small. To illustrate how similar Seto and Võro can be, the example quote above shows a lot of similarities, but even so it actually exaggerates the differences a bit!

For example, two translations above seem to indicate that Seto uses the word kjauma while Võro uses käümä. I was surprised by that and so I looked up both words (käümä and kjauma) in the Seto Sõnastik as well as in the Võro dictionary that I typically use (the Võro Instituut's Synaq).
The Seto Sõnastik does have an entry for kjauma (spelled as ḱauma), but that entry simply says "see käümä". Likewise, the Võro dictionary lists both k'auma and kjauma as synonyms for käümä in Võro as well. In other words, both kjauma and käümä are used in both the Seto dialect/language as well as in Võro. So, they don't represent a difference between them.

But whether Seto is a dialect of Võro or a separate language, it exists, has speakers, and is interesting! In addition to the Seto Sõnastik linked above, you can also hear audio samples of spoken Seto (from the villages of Podmotsa, Vaartsi, Kosselka and Serga) here: EKI Fonoteek

Linguaphile
Posts: 2563
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Seto

Postby Linguaphile » 2018-03-24, 4:31

Here is an excerpt from The Little Prince in Seto:

Oh mu tsillokõnõ prints! Nii saigi ma veitsipite tiidä' su väikost hallõst elost. Pikkä aigu olõ-s sul muud meelelahutust ku kaia' ilosit pääväminekit. Tuust sai ma tiidä' viil neländämä päävä hummogu, ku sa ütli': "Mullõ veiga miildüse' pääväminengu'."

Translation:
► Show Spoiler

User avatar
Massimiliano B
Posts: 1804
Joined: 2009-03-31, 10:01
Real Name: Massimiliano Bavieri
Gender: male
Location: Lucca
Country: IT Italy (Italia)

Re: Seto

Postby Massimiliano B » 2018-03-24, 10:10

Thank you for the informations, Linguaphile!

Linguaphile
Posts: 2563
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Seto

Postby Linguaphile » 2018-05-26, 4:54

Numbers in Setu (+ Võro).

0 = nulľ
1 = üťs (ütś)
2 = kaťs (katś)
3 = kolm
4 = neli
5 = viiś
6 = kuuś
7 = säidse
8 = katõsa
9 = ütesä

10 = kümme

11 = üťstõiśskümme (ütśtõistkümme)
12 = kaťstõiśskümme (katśtõistkümme)
13 = kolmtõiśskümme (kolmtõistkümme)

20 = kaťskümmend (katśkümmend)
21 = kaťskümmend üťs (katśkümmend ütś)
22 = kaťskümmend kaťs (katśkümmend katś)

30 = kolmkümmend
31 = kolmkümmend üťs (kolmkümmend ütś)
32 = kolmkümmend kaťs (kolmkümmend katś)

40 = neľlikümmend (nelikümmend)
50 = viiśkümmend
60 = kuuśkümmend
70 = säidsekümmend
80 = katõsakümmend
90 = ütesäkümmend

100 = sada

1000 = tuhat

Linguaphile
Posts: 2563
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Seto

Postby Linguaphile » 2018-05-28, 16:57

Colors:

valgõ = white
sinine = blue
rohiline = haľass = green
kõllanõ = yellow
pihlõnõ = orantś = orange
verrev = red
punanõ = tummõverrev = reddish-brown
pruuń = brown
must = black
hahk = grey
heleverrev = roosa = pink

hõpõ = silver
kullanõ = gold

hellesinine = light blue
tummõsinine = dark blue

Linguaphile
Posts: 2563
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Seto

Postby Linguaphile » 2018-06-19, 22:43

Parts of the body:

pää = head
nägo = face
hiusõ = hair
silm = eye
nõ̭na = nose
suu = mouth
huuľ = lip
kiiľ = tongue
kõrv = ear
kaal = neck (front)
kukro = neck (back)
olg = shoulder
künnäŕpää = elbow
käsi = hand, arm
sõrḿ = finger
päkk = thumb
säľg = back
rind = chest
nisa = breast
kõtt = stomach
jalga = foot, leg
põľv = knee
nahk = iho = skin
lihas = muscle
süä = heart
ajo = brain
täü = lung

Linguaphile
Posts: 2563
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Seto

Postby Linguaphile » 2018-08-09, 3:09

Vegetation words in Seto (Nearly the same as Võro, but I'll post them separately. Differences are mainly orthographic.)

kasvoq = vegetation (note that in Seto it is often spelled kasvoʔ)
mõts = forest
nõglamõts = taiga, coniferous forest
tundra = tundra
puu = tree
nõglapuu = conifer
kõiv = birch
pai = willow
petäi = pine
tamḿ = oak
vaheŕ = maple
pähn = lõhmuss = linden
tsiidri = cedar
haav = aspen
lepp = alder
lehťkuuś = larch
kuuś = spruce, fir
saarnõpuu = ash (I'm not sure if Võro saarna is also used)
pihl = rowan
puhm = shrub, bush
mari = berry
palohk = lingonberry
tikõr = gooseberry (note differences from Võro tikri, karusmari)
hõrak = red currant
sitik = black currant
kurõmari = cranberry
maaśk = strawberry
muśtk = blueberry
murahk = cloudberry
vabarn = vabarnas = raspberry (I'm not sure whether vabarnas is used in non-Seto varieties of Võro)
katai = juniper
rohi = (tall) grass, weeds
moro = (short) grass, lawn (different from Võro muro)
hain = hay
lilľ = flower
häidseh = häierm = blossom (Võro: tott, häidseq)
juuŕ = root
oss = branch
lehť = leaf
nõgõl = needle
kobisõma to rustle (leaves), to make a crunchy sound (Võro: krobisõma)
koṕin = rustling, crunchy rustle (Võro: kropin)
habisõma = to rustle (leaves), to make a soft sound as breeze in a tree
haṕin = rustling, soft rustle
kukk = cone, pinecone
pähe = nut (Võro: pähḱmäs)
siiń = mushroom
sammõľ = moss
samblik = lichen
sõnajalg = fern
häitsejä sõnajalg = flowering fern
kilṕjalg = bracken

:arrow: for comparisons

Linguaphile
Posts: 2563
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Seto

Postby Linguaphile » 2018-08-27, 0:48

Bodies of water

viikogo = body of water
vesi = water
magõvesi = fresh water
merevesi = sea water
lättevesi = spring water
läteh = spring
kaiv = well
uja = brook, creek
jõgi = egi = river
jõõpõhi = riverbed
jõõpeŕv = riverbank
jäŕv = lake
tiiḱ = pond
land = lumṕ = small pond, puddle
suu = marsh
samblõsuu = bog
viihoitus = sulõng = reservoir
juga = waterfall
peŕv = shore
rand = coast, beach
lahť = bay, gulf
väin = strait
meri = sea
lainõh = wave
saaŕ = island
lat́t = small island, islet
puuľsaaŕ = peninsula
silmäpiiŕ = horizon

:arrow: for comparisons


Return to “Uralic Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest