Saim - galego, asturlleonés

Moderator: Luís

User avatar
Saim
Posts: 5672
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Saim - galego, asturlleonés

Postby Saim » 2017-09-23, 6:22

Non sabía onde metelo. Se queredes, pode ir á seccion das "outras linguas".

Vou tentar transcribir este video en galego.

https://www.youtube.com/watch?v=Sh48D_PsU9M

Moitas grazas señor presidente, señoras e señora... eh... señores deputados, señor Mamonde. Teño que decirlle que subo a esta tribuna sin saber moi ben se esto, eh, todo o que vostede dixo vai en serio, é una tomadura de pelo ou vostede nos toma por parvos. E non só ós deputados e deputadas senón que ao conxunto dos galegos e das galegas ou tamén, claro pode formar parte desa estratexia, que xa sabemos que é a estratexia que lle preocupa ó señor Ruñez Feijoó que o [único?] que lle preocupa é o relato. Entón, reinventamos a historia deste país, reinventamos o que pasa, e damoslle a volta a cal é o problema que ten a lingua. Teño que decirlle encántame que vostede lle pida que o galego teña una convivencia pacífica co español. ¡pero se teremos que pedirlle ó español, en todo caso, que teña una convivencia pacífica co galego! E teremos que pedirlle ó Partido Popular que teña una convivencia pacífica co galego. Porque claro, vostedes, en honor á verdade, eh... claro, que profesan una política contra a lingua que é realmente sangrante. E fanno, parece ser, que en base ao amor que lle teñen á nosa lingua, o grande aprecio que lle teñen ó idioma galego. ¿Cómo entenden vostedes apoiar a lingua galega? Bueno pois é compartindo pancarta con Galicia Bilingüe, organización efectivamente que está no ámbito da ultradereita antigalega, eso é o que fixeron vostedes.

¿Cómo defenden vostedes o galego? Prohibindo que se utilice nas matemáticas, en tecnoloxía, en física e química. ¿Cómo defenden vostedes o galego? Tirando miles de libros ao lixo porque cometen o delito de estaren escritos na nosa lingua. ¿Cómo apoia o Partido Popular o galego? Eliminando como un requisito para o acceso á funcion pública que se teña que acreditar o dominio real da lingua do noso país. Tamén supoñemos que forma parte que vostedes lle profesan ó idioma, pois que favoreceran que conduciu á eliminación de toda prensa escrita en galego no noso país, e cando xurden iniciativas cidadás de apoio, teñan cero euros por parte da Xunta de Galiza. Iso sí, moitos millóns de euros levan vostedes destinados a outros medios de comunicación, supoño que efectivamente para que non haxa fisuras na mesaxe oficial do réxime. Imaxino que tamén para vostedes una mostra de amor para o galego, pois é que lle destinen o cero coma cero seis por cento dos orzamentos da Xunta de Galiza ás políticas de apoio á lingua. Un terzo, señorías, do que dedicaba o señor Fraga hai vinte anos ás políticas de promoción do galego. E imaxínome que todo isto, pois efectivamente, son as mostras de amor, ¿non?, esas mostras de espírito de consenso, esas mostras que vostedes teñen convivencia pacífica. Vostedes están atacando sistemáticamente a lingua, o galego, é o que vostedes levan facendo durante esta lexislatura, e efectivamente, a pasada. Vostedes consideran a lingua galega extranxeria na sua patria, estan cometendo, pois efectivamente, un delito contra a racionalidade e contra o que marca a propia legalidade vixente no noso país. Miren, as proposiciós non de lei normalmente son para instar a Xunta de Galiza, sen embargo aquí [xa?] estamos vendo que non só Feijoó non responde ás preguntas, senón que agora temos proposiciós non de lei que instant os grupos parlamentarios. Se vostede, e o PP, cre que ten que dialogar cos grupos, é tan facil como que o concelleiro que está aquí presente, pois, dialogue. Pero non dialogan, vostedes utilizan esto simplemente como una parte máis deste debate que de verdade é cansino, é cansino, de intentar darlle a volta á realidade. Vostedes non tiveron ningún interese en dialogar nada en relación coa lingua. Impuxeron un decreto contra o galego que tivo en contra ás asociacións que defenden o idioma, a todos os sindicatos, ó Consello Escolar, á Real Academia Galega, ó Consello da Cultura Galega, ao Bloque Nacionalista Galego e a milleiros de ciudadáns nas rúas que lles pediron que non seguiran con esa política linguicida, con esa política de galegofobia que destilan nas filas do Partido Popular. Se vostedes realmente, pois queren dialogar, [non se lle lo decimos?], retiren o elemento de discordia que crearon vostedes.

E miren, no nos veñan con cuestiós que de verdade rozan o absurdo. Que vostedes nos digan que se necesitamos un marco de dialog para... tendo en conta a referencia da realidade sociolinguística da comunidade na progresiva aplicación no tempo do plan xeral de normalización da lingua galega. Pero mire señor Ramonde, [o] plan xeral de normalización foi aprobada neste parlamento hai case una década. Non necesitamos máis tempo de espera. Se vostedes queren aplicalo, ¡apliquenno! Saquenno da gabeta na que o deixaron, e por favor, non veñan aquí con debates retorcidos en torno á lingua. A lingua galega efectivamente de todos os galegos e todas as galegas, dicía o Castelao: "Se aínda somos galegos, é por obra e gracia do idioma". Seguramente por iso é polo que vostedes atacan con tanta zuna a lingua galega. Nada máis e moitas grazas.

zuna - animosity, antipathy, strong dislike (it sounds like she says "zuña" but only "zuna" shows up in the dictionary, maybe "zuña" is a dialectalism or something)
orzamento - budget (Sp. presupuesto, Pt. orçamento?)

It sounds like she says "si" and "sinón" to me but I think these are Hispanicisms, or maybe I'm mishearing her. Only "se" and "senón" show up in the Real Academia Galega's dictionary. I think there are also moments where she overuses the prepositon "a" (which in Spanish is used for direct objects if they are human; "tomar por parvo a", "ter en contra a") and may put the clitics in the wrong place sometimes: according to this se makes the clitic come before the verb, so it should be se vostedes o queren aplicar and not se vostedes queren aplicalo.
Last edited by Saim on 2017-09-30, 9:38, edited 5 times in total.

User avatar
Saim
Posts: 5672
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - galego

Postby Saim » 2017-09-23, 6:49

https://www.youtube.com/watch?v=DoY8D54q4I4

¿En que traballa o rei? ¿E a súa tía Rita?
Dime en que traballa o rei, máis que en jodernola guita (x4)

Cos cartos da Facenda están facendo festas, viaxes
Vodas, banquetes, palacios e traxes,
Vacacións de verán en Mallorca, iates,
Vacacións polo inverno, esquiada gratis.
Que ben se vive en España tendo un salario máximo
Non, mínimo, non se equivoque que
A vida cústanos a todos cara
Como para non parala cara dura dos que
Dis que son máis nobres ca nós,
Que viven mellor ca Dios [Deus]
Que están forrados de millóns
E aínda por riba teñen títulos
Nobiliarios, que lles otorgan privilexios
Por riba do resto de desgraciados
Que poboan estes barrios
Democracia, monarquía
Dous conceptos contrarios que conviven en harmonía
Non o cre nin el, verdade alteza,
Se vostede fose coma nós
Salería na prensa do corazón aplicándolle a cerveza.
Non me replique señora,
Xa sei que moito lle mola ver a parafernaria
Que se monta a familia real a costa nosa.
Impostos, ¿para que?
¿Para invertir en postos de traballo?
ou ¿en postos de tocase o carallo?
Porque aquí quen máis e quen menos ten
Que doblalo lombo, doblalo lombo
Estou xogando a este xogo, paréceme que hai tongo
Que non é xusto, ¡coño!, é moi inxusto,
Que alguén teña un salario diario
Que alimenta a todo un barrio,
Cando o barrio precisamente sustenta o beneficiario

¿En que traballa o rei? ¿E a súa tía Rita?
Dime en que traballa o rei, máis que en jodernola guita (x4)

A nosa guita, que pagámos tódolos días
Tódolos anos, tódolos meses, sí,
para que eles vivan de puta nai, sí sí
de puta puta nai,a costa dos demáis
sí, porque teñen sangue azul,
sangue azul, sí señor, no século XXI....

guita - money (diñeiro, cartos)
lombo - back (costas)
tongo - ?

User avatar
Saim
Posts: 5672
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - galego

Postby Saim » 2017-09-30, 8:31

Vou usar o método de traducción bidireccional para mellorar o meu galego e asturiano.
Voi usar el métodu de traducción bidireccional pa meyorar el mío gallegu y asturianu.
I'm going to use the bidirectional translation method to improve my Galician and Asturian.

Pa tornar al asturianu:

Esta ye una sociedá mui conservadora, vote lo que vote, y ye relativamente fácil mete-y el mieu en cuerpu a un porcentaxe bultable de la población. Otramanera, nun son xente amiga de movilizase, conque nun-yos queda muncho más que desfogar en redes.

"Esta es una sociedad muy conservadora, vote lo que vote, y es relativamente fácil meterle el miedo en cuerpo a un porcentaje significante de la población. Dicho de otra manera, no son gente amiga de movilizarse, de manera que no les queda mucho más que desahogarse en redes [sociales]."

This is a very conservative society, regardless of what it votes for, and it's relatively easy to make a significant percentage of the population feel afraid. In other words, they're not fans of mobilising, so they don't have much else to do but to vent on social networks.

Esta ye una sociedá mui conservadora, vote lo que vote, y ye relativamente fácil mete-y el mieu en cuerpu a un porcentaxe bultable de la población. Otramanera, nun son xente amiga de movilizase, conque nun-yos queda muncho más que desfogar en redes.

Para traducir ó galego:

Catalunya encara a recta final do seu procés soberanista. O domingo 1 de outubro as catalás e os cataláns están chamados ás urnas para participar nun referendo de autodeterminación. Do seu resultado poderá nacer, se así o determina a vontade democrática, a República catalá. Eis un extracto da información publicada no número 266 de Sermos Galiza.

"Cataluña encara la recta final de su "procés" soberanista. El domingo 1 de octubre las catalanas y los catalanes están llamados a las urnas para participar en un referendo de autodeterminación. De su resultado podrá nacer, si así lo determina la voluntad democrática, la República catalana. Hemos aquí un extracto de la información publicada en el número 266 de Sermos Galiza."

Catalonia faces the final stage of its sovereigntist "procés". This Sunday (1st of October) the Catalan people are called to the voting booth to participate in a referendum on self-determination. If this is what the will of the people determines, the Catalan Republic could be born from the result. Here is an extract from the information published in issue 266 of Sermos Galiza.

Cataluña encara a recta final do seu procés soberanista. O domingo 1 de outubro as catalás e os cataláns están chamados ás urnas para participar nun referendo de autodeterminación. Do seu resultado poderá nacer, se así o determina a vontade democrática, a República catalá. Eis un extracto da información publicada no número 266 de Sermos Galiza.
Last edited by Saim on 2017-10-08, 8:05, edited 2 times in total.

User avatar
Saim
Posts: 5672
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - galego, asturianu

Postby Saim » 2017-09-30, 9:29

Asturianu

Proyectu 2018
https://www.youtube.com/watch?v=ys0xjgFgIfc

[O-fi-cialidá, o-fi-cialidá]

Sí, ¡tamos fartos de glayar! ¿Pero qué ye eso de la oficialidá? La oficialidá ye l'estatus que prevé la constitución pa les llingües de l'Estáu nel so artículu terceru. El castellanu ye oficial, y tamién son oficiales otres llingües, porque lo pone nos estatutos d'autonomía. El de Galícia, el del País Valencianu, el d'Euskadi, el de les Isles Baleares, el de Navarra, el de Cataluña... Asturies ye l'escepción. Pero la xente equí quier que les sos llingües, l'asturianu y el gallegu-asturianu, sían como les demás: oficiales. Porque ye un derechu, porque ye de xusticia. La oficialidá ye esencial pa salvar la llingua, y amás ye lo único que pue acabar coles imposiciones, y les prohibiciones. Ye una garantía pa poder vivir nuna sociedá más xusta. Como otres lleis que traxeron esa igualdá de derechos que esiximos pa toles persones, sían como sían y falen como falen. ¿Pero qué podemos facer? Ye bien senciello: namás hai que modificar l'Estatu d'Autonomía que s'aprobó en 1981 y que ye l'orixe d'esti conflictu. ¡Sí, conflictu! Y hai qu'acabar con ello, porque la convivencia de les llingües n'Asturies nun pue ser problemática nunca más. Y tien que facese equí, na Xunta Xeneral d'Asturies, vamos ver como. Primero doce diputaos o diputaes de la Xunta Xeneral tienen que facer el pidimientu pa que se trate na cámara. Ye lo esperable nun país avanzáu: llevar una reivindicación popular de tantos años al sitiu onde se pue iguar. Depués, la mayoría cualificada tien qu'aprobar la modificación. Asina, tolos partíos van tener la oportunidá de particpar nesti fechu históricu. Toles persones que nos representen, tienen que ser protagonistes. Llegó la hora: proyectu de 2018 pola oficialidá.

glayar - gritar (gal. berrar)
pidimientu - solicitud (o pedimento, gal. solicitude, pedimento)
iguar - arreglar

The infinitive suffixes -ar, -er and -ir lose the final -r when followed by the articles el and la. I think I've seen this reflected in writing before, but I'm not sure if it's standard.
Last edited by Saim on 2018-05-04, 11:45, edited 1 time in total.

User avatar
Saim
Posts: 5672
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - galego, asturlleonés

Postby Saim » 2017-09-30, 10:19

SonDaRúa - Aceabé

https://www.youtube.com/watch?v=r9mwhfDTYSU

[Policeman and soldier haffi stop pressure natty dreadlock, dreadlock]

Hugo Guezeta:

Tiran de placa se fuman a túa
Chegan, atacan, revoltan na rúa
Non se percatan estamos aquí polos nosos dereitos tamén pola súa
Filla, neta, dime que enreta
Obreiro, picolo chuleta
Sei que me vas rexistrar polas pintas por levar no carro pegado GZ
O que lles peta
Cando e como lles peta
É todo desafiante dando cante con a secreta
Queren dar caña, cago en España
? saña
Fora da casa
(Sei aplicaran así?) o Ignacio González, maís iso non pasa
Na praza do pobo saíu ? que está moito farta
Pedin los dereitos e cartos que rouban para logo darllos á Infanta
Da Comisaría saíu o picolo moi (puesto?) de farra
"¡Esta puta perroflauta que tengo en frente voy a rebentarla!"
E dise bum bap, imos por vos
A nosa arma é a nosa voz
Xa non hai karma, saltan alarmas
(?) porra diante de nos
Que a manada sempre unida contraataca
Polo que fixechedes con Iñigo Cabacas
Ratas, banda de ratas
?
Nacional, autonómica, Mosso, Ertzaintza
Buscamos "revancha" [desquite]
A peña se engancha
Sistema corrupto que cheira
Dexades os peixes gordos ? a clase obreira
Catro leteiras pola dereita, na rúa estreita
Ti dalle gas, non mires atrás
Que levanta sospeita
Dilles na cara que non
Que represión non é solución
Non temos balas, cabrón
Pero fixemos este temón
? para todos os que foron reprimidos
Por forzas policiáis dun Estado apodrecido

[Policeman and soldier haffi stop pressure natty dreadlock, dreadlock]

Alex Arnoso:

[...]

[Fora as forças de ocupaçom
Fora picolo da nossa naçom]

User avatar
Saim
Posts: 5672
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - galego, asturlleonés

Postby Saim » 2017-11-05, 11:08

Vou tentar transcribir a letra desta canción de Rebelión do Inframundo.

Político cabrón - Rebelión do Inframundo
https://www.youtube.com/watch?v=Lwc65gq7lEU
Que que que que que?
A rebelión do inframundo
DJ Rapu deses plazos
Nesa produ
O Nervo dun verso hardcore no micrófono
(AXZ?) fica ceibe
Ei que pasa?
O hardcore xa chegou a casa

Quen chegou?
Xa chegou
A puta rebelión
Esto, bro
Abastou un punto de inflexión
Quero máis
Político cabrón
Fode o país que che deu (? en galón?)

Para facer o que queras
Venderme de primeiras
Foderme as primaveras
Mama sangue en vena do sistema
Que a crase [clase] obreira queima
Que a peña pobre sufre
Azufre [xofre] cheira a merda, merda
Imos pola senda da desgracia [desgraza]
? na que a auga escasea
Murió Fraga
Eu non esquezo por iso fun de charanga
Mágoa, de non ser ser porno manga
Para poder foder aquel que eu quixera
Meu, o meu dos meus, non de teu de seu
Queren meternos goles ?
Chapeu, fica cagado por gaviotas? [gaivotas]
Por iso nosas botas andan nas liortas
Non nos veñas de volta
Tonta toda a xente que te vota
Por inculto confiado ou simplemente por pelota
(Seica te racha?)
(Finisterra?) creavos a política
O capital importa máis que unha persoa

Quen chegou?
Xa checgou
A puta rebelión
Esto, bro
Abastou un punto de inflexión
Quero máis
Político cabrón
Fode o país que che deu (? en galón?)

Sen teren puta idea
De que eras boa prea
Que só con parpadear [capelexar, pestanexar] (?)
Xente te crea
Mexan, e non chove
Non, aquí graniza
Quizais somos máis parvos por seres da Galiza, eh
Vaia paliza!
Quería o teu corazón
Ata o galego (da lúa?) berra "revoluçom"!
Dicir que estamos fartos éche pouco
Vetan os bancos, cos nosos impostos
Hai predispostos
Sempre moitos luxos trifásicos
e a engordar facturas, tronco
Pouco a pouco a rúa dase conta
Aínda hai mentes
Que non fican tolas pola tele
Polas opiniós que eles queren
Periodismo basura é peor que droga para un bebé
Que? Pásome? Creo que pasarse
É ter esclavizada a plebe a base de desgaste
E non deixar que
Collas bo
Quérente de barro e
Cheo de po
Que drogues o teu corpo
Que penses coma outro
Que pense coma outro ese outro así de outro outro
Cordeiro, a soas co lobo
Prevarican todo absolutamente todo
De terreos a dereitos pasando por pobos
De culturas e conceitos básicos de todos

Zé do Rock
Posts: 119
Joined: 2018-01-24, 12:47
Gender: male
Location: Stuttgart, Germany
Country: BR Brazil (Brasil)
Contact:

Re: Saim - galego, asturianu

Postby Zé do Rock » 2018-03-04, 9:51

Saim wrote:Asturianu

Proyectu 2018
https://www.youtube.com/watch?v=ys0xjgFgIfc

[O-fi-cialidá, o-fi-cialidá]

Sí, ¡tamos fartos de glayar! ¿Pero qué ye eso de la oficialidá? La oficialidá ye l'estatus que prevé la constitución pa les llingües de l'Estáu nel so artículu terceru. El castellanu ye oficial, y tamién son oficiales otres llingües, porque lo pone en los estatutos d'autonomía. El de Galícia, el del País Valencianu, el d'Euskadi, el de les Isles Baleares, el de Navarra, el de Cataluña... Asturies ye l'escepción. Pero la xente equí quier que les sos llingües, l'asturianu y el gallegu-asturianu, sían como les demás: oficiales. Porque ye un derechu, porque ye de xusticia. La oficialidá ye esencial pa salvar la llingua, y amás ye lo único que pue acabar coles imposiciones, y les prohibiciones. Ye una garantía pa poder vivir nuna sociedá más xusta. Como otres lleis que traxeron esa igualdá de derechos que esiximos pa toles persones, sían como sían y falen como falen. ¿Pero qué podemos facer? Ye bien senciello: namás hai que modificar l'Estatu d'Autonomía que s'aprobó en 1981 y que ye l'orixe d'esti conflictu. ¡Sí, conflictu! Y hai qu'acabar con ello, porque la convivencia de les llingües n'Asturies nun pue ser problemática nunca más. Y tien que facese equí, na Xunta Xeneral d'Asturies, vamos ver como. Primero doce diputaos o diputaes de la Xunta Xeneral tienen que facer el pidimientu pa que se trate na cámara. Ye lo esperable nun país avanzáu: llevar una reivindicación popular de tantos años al sitiu onde se pue iguar. Depués, la mayoría cualificada tien qu'aprobar la modificación. Asina, tolos partíos van tener la oportunidá de particpar nesti fechu históricu. Toles persones que nos representen, tienen que ser protagonistes. Llegó la hora: proyectu de 2018 pola oficialidá.


(koy)estáu, artículu, terceru, derechu, mas único, derechos, senciello: porquê o O final as vezes vira U como na português falado, e as vezes fica O? oda war es a tippfehla? or it doesnt mata, you can spell it with O or U? et estce quil ay des nasales en asturian, comme en portugais?

(en)estáu, artículu, terceru, derechu, mas único, derechos, senciello: why does final O sometimes becomes U as in spoken portuguese, and sometimes it remanes O? or was it a typo? or it doesnt matter, you can spell it with O or U? and are thare nasals in asturian, as in portugase?

User avatar
Saim
Posts: 5672
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - galego, asturianu

Postby Saim » 2018-03-04, 11:54

Zé do Rock wrote:(en)estáu, artículu, terceru, derechu, mas único, derechos, senciello: why does final O sometimes becomes U as in spoken portuguese, and sometimes it remanes O? or was it a typo? or it doesnt matter, you can spell it with O or U? and are thare nasals in asturian, as in portugase?


Masculine singular nouns in -u, masculine plural nouns in -o:

derechu, derechos
artículu, artículos
estáu, estaos


Adjectives take neuter ending -o, masculine ending -u:

eso ye bien senciello
el problema ye senciellu

and are thare nasals in asturian, as in portugase?


No. Final /n/ is pronounced [ŋ] as in Galician and some varieties of Spanish and Occitan.

Zé do Rock
Posts: 119
Joined: 2018-01-24, 12:47
Gender: male
Location: Stuttgart, Germany
Country: BR Brazil (Brasil)
Contact:

Re: Saim - galego, asturianu

Postby Zé do Rock » 2018-03-05, 19:09

Saim wrote:
Adjectives take neuter ending -o, masculine ending -u:

eso ye bien senciello
el problema ye senciellu


(de)(fr)(es)komisch, neutrale endung, in einer romanischen sprache... ee ce LL, comment il est prononcee? /j/? o como LH portugués?

(en)funny, neutral ending, in a romanic language... and that LL, how is it pronounced? as /j/? or as portugase LH?

No. Final /n/ is pronounced [ŋ] as in Galician and some varieties of Spanish and Occitan.


(pt)(de)(fr)bom, o [ŋ] ja é uma espécie de nazalizassao, né? und wie is das R, zum beispiel in 'raton'? portugais ou espagnol, avec la gorge ou la langue?

(en)well, [ŋ] is alredy a sort of nasalization, isnt it? and how is the R, for example in 'raton'? portugase or spanish, with the throat or with the tongue?

User avatar
Saim
Posts: 5672
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - galego, asturlleonés

Postby Saim » 2018-03-05, 20:18

Zé do Rock wrote:funny, neutral ending, in a romanic language... and that LL, how is it pronounced? as /j/? or as portugase LH?

well, [ŋ] is alredy a sort of nasalization, isnt it? and how is the R, for example in 'raton'? portugase or spanish, with the throat or with the tongue?


It's neuter, not neutral. It's not so weird either - Latin had a neuter gender, and in Romanian the neuter is much more productive than in Asturian. In Asturian there aren't really pure neuter nouns, neuter endings are only used for uncountable and collective nouns which are first assigned to masculine or feminine (muncho xente, la lleche frío) and for undefined references ("sí, sélo" and not "sélu": yes, I know) as with Catalan or Occitan ho/o (ho sé and not el sé, o sabi and not lo sabi) , or "esto", "eso" etc.

Ll and r are pronounced as in Spanish.
n > ŋ is velarisation, not nasalisation. Both n and ŋ are nasal consonants.

User avatar
Saim
Posts: 5672
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - galego, asturlleonés

Postby Saim » 2018-04-19, 10:18

Dark la Eme - El vieyu combatiente (cover of this song by Dixebra)
https://www.youtube.com/watch?v=-MKuunaWvO8

Cautivu y desarmáu pola subcontrata,
el vieyu combatiente a veces contraataca.
Él siempre a vueltes cola mesma batalla,
que si derechos, que si la paga.

Ayeri despidiéronlu,
y nos compañeros un mesmu pensamientu.
La obra ta desierta, la obra ta parada.
Qu'espere la hipoteca, ye hora d'entamala.

Tantu palu, tanta fame, tantu muertu.
Tantes hosties, tantes fuelgues,
¿y agora qué pasó cola memoria?

Díes de llucha, nueches de hiel,
un tiempu vivo que va volver.
Paez que ta sordo la xente
y hai qu'insistir no evidente.

Güei por min,
mañana por ti

Ye lo qu'hai
Que fala y hai que faen que lu escuchen
Colo que ye peor que faen que nun lu escuchen
Pa nun implicase
Pa nun tar obligaos a lluchar pa cambiar les coses
Porque'l que conoce'l problema tien la responsabilidá de querer cambiar les coses
Y los cancios sobre esto paez que se repiten
Que toos falen de lo mesmo
Pero eso ye porque solo esiste una llucha:
Ellos contra nós, grandes y pequeños
Ricos contra probes, el patrón y l'obreru
La xusticia contra la desigualdá
Cuando la barriga pide les potes tiemblen
Sal ehí fuera, sal ehí fuera: la llucha ta llatente
Sal ehí fuera, sal
Porque solo nun lu ve, el que nun quier velu
Sábeslo, combate col vieyu


Captive and disarmed by the subcontractor
The old figher hits back sometimes
Always spinning around the same battle
Yeah, yeah: rights, wages

Yesterday they fired him
And [in?] his comrades the same thought
The site is deserted, the work has stopped
He should wait for the morgage, it's time to start it

So many setbacks, hunger, death
So many hits, so many worker's strikes
And now what's happened to our memory?

Days of struggle, icy nights
A living time that will come back
It seems like people are deaf
And you need to insist on what's obvious

Today for me
Tomorrow for you

That's what you get
He talks and people pretend to listen to him
Which is worse than pretending not to hear him
So that they don't have to get involved
So they're not obligated to fight for change
And the songs about this seem to repeat themselves
Like everyone's talking about the same thing
But that's because there's only one struggle
Them against us, big and small
The rich against the poor, the boss and the worker
Justice against inequality
When your stomach asks for something, your legs shake
Head out there, head out: the struggle is dormant
Head outside, go
Because if you can't see him, it's because you don't want to
And you know it: fight with the elder

User avatar
Saim
Posts: 5672
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - galego, asturlleonés

Postby Saim » 2018-05-04, 11:39

[words in square brackets are standard alternatives to the Castilianisms he uses]

Prohibir el cuchu?
https://www.youtube.com/watch?v=QEmCdIRr1hI

Buenes, güei voi falavos d'un tema que vi na tele y que lleí na Nueva España. Yera una noticia y falaba de que se diba prohibir el cuchar y echar los purines nos praos.

A min prestaríame saber qué coño ye que queréis que fagamos con ello los ganaderos. Porque muncho falar, y pocu pensar. Por exemplu, esti iviernu vino un iviernu mui malu, y les vaques, hubo que guardales nes cuadres. Nesti sector esto ye una cosa perimportante, por exemplu: un ganaderu que tien ganáu de lleche, el cuchu a abonar los praos vien muncho mejor [meyor], porque por exemplu'l ballicu, va dar más ballicu un práu. Y a l'hora la verdá, esi ballicu va producir más leche [lleche], que ye lo qu'interesa al ganaderu de lleche: es [ye] más leche [lleche]. Y igual que nes tierres de maíz, y en tolos llaos. Luego [llueu] el ganaderu de carne, pues, va abonar un práu, y esi práu va da-y más tamién. A l'hora la verdá, esos animales van comer más y van medrar más.

N'Asturies hai aproximadamente 12000 ganaderíes, y 410,000 cabeces de ganáu (?). Pues col iviernu que vino esti 2017, prácticamente munchu ganáu tuvo que ser encuadráu. Ya nes cuadres, nes naves onde fueren. Esi ganáu por si no [nun] lo sabéis, aunque [anque] nun tien práu tamién caga. Y esi cuchu hai qu'almacenalu tou. Entós, echái más o menos cuenta de les cantidaes de cuchu que se haya podido producir [que se pudiera producir] esti 2017. Asina que decime que queréis que fagamos con ello los ganaderos. Porque qué facemos con tou esi cuchu? Llevámoslu pa la vuestra [vuesa] casa, metémoslu na zarzuela, a min gustaríame que me dixereis un motivu por el cual [pol cual], uno, se quita, y dos, qué facemos con ello. A ver si deixáis trabayar al probe, porque n'esti puto país solo se mira pa los que tienen perres. Asina que pensailo a ver, porque si non esti sector va dir a la mierda por culpa vuestra [vuesa]. Primero'l llobu, después [dempués] (?) el cuchu, el preciu de la lleche, el preciu de la carne, así que [asina que] mirái a ver lo que facéis. Porque no [nun] sé pero a min paezme que ye un sector perimportante pa toos no [nun] solo pa'l que vive d'ello. Buenu [bonu], a ver si lo pensáis, si no [non] estes pequeñes empreses van tener que zarrar. Así que, bueno [asina que, bonu], yo que vosotros [vós] pensábalo. Bueno [bonu], tá llueu.

User avatar
Saim
Posts: 5672
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - galego, asturlleonés

Postby Saim » 2018-05-21, 15:12

L'himnu de Cataluña sotituláu n'asturianu
https://www.youtube.com/watch?v=HRw3t2JIRCE

tres = atrás de
sollerte = espiertu, espabiláu
aportar = asoceder, llegar, apaecer
amolar = enfilar
preséu = utensiliu, ferramienta
tremer = temblar


Return to “Portuguese (Português)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest