TAC 2018 - הענט

This forum is for the Total Annihilation Challenge. See the sticky thread for more information.

Moderators: ''', Forum Administrators

הענט

Re: TAC 2018 - הענט

Postby הענט » 2018-02-22, 19:23

(fr) C'est mon premier post en français et sera plein des erreurs. Mais je crois que c'est bon pour practiquer la langue quand quelcu'un le corrige. Mon niveau est très bas mais.... ugh. J'ai telechargé une chanson de Zaz qui s'appelle "je veux". J'aime la bien.

J'habite dans une maison avec mon père. Il ne traivaille plus parce qu'il est vieux. Je traivaille dans une firme qui s'appelle Kolbenschmidt. On fait les pistons. Je travaille demain.

(de) Ich habe auch ein Paar Lieden auf Deutsch herunterladen. Und ich will wissen welches Unterschied ist zwischen die Wörter Verzicht und Versagen. Danke

(sv) Jag gjorde ingenting för min svenska den här vecka. (Veckan?) Vad nu kan jag säga? Byggnad. Det är allt. :(
Last edited by הענט on 2018-02-25, 18:09, edited 2 times in total.

User avatar
Car
Forum Administrator
Posts: 10620
Joined: 2002-06-21, 19:24
Real Name: Silvia
Gender: female
Country: DE Germany (Deutschland)
Contact:

Re: TAC 2018 - HENT

Postby Car » 2018-02-22, 19:53

Hent wrote:(de) Ich habe auch ein Paar Lieder auf Deutsch heruntergeladen. Und ich will wissen, welchen Unterschied es zwischen den Wörtern Verzicht und Versagen gibt. Danke


Mit Verzicht meint man die Enthaltung gewisser Aktivitäten, Versagen nennt man das Nichterfüllen von Zielvorgaben und entsprechenden Anforderungen. Sprich beim Verzicht hat man etwas nicht probiert, beim Versagen hat man etwas probiert und ist gescheitert.
Please correct my mistakes!

הענט

Re: TAC 2018 - HENT

Postby הענט » 2018-02-22, 20:12

Aha. Also Verzicht is was zum Beispiel Yogis machen (tun) und Versagen ist zur zeit mein Deutsch. :)

Danke sehr.

p.s. Ist dein Spitzname wie das Auto oder der Russische Kaiser ausgesprochen?

User avatar
Ser
Posts: 7630
Joined: 2008-08-14, 2:55
Gender: male
Location: Vancouver, British Columbia
Country: CA Canada (Canada)

Re: TAC 2017 Dr. House - Español

Postby Ser » 2018-02-24, 2:18

Saim wrote:
Ser wrote:
Saim wrote:You can also use en cuanto + simple preterite or nada más + infinitive.

What do you mean by "nada más + infinitive"?


http://dle.rae.es/?id=QCFVQse

2. loc. conjunt. Inmediatamente a continuación de. U. frec. seguido de infinitivo. Nada más verme, se echó a reír.

I see... I personally never use it. Thanks.

User avatar
Saim
Posts: 5593
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Novi Sad
Country: RS Serbia (Србија)

Re: TAC 2017 Dr. House - Español

Postby Saim » 2018-02-24, 8:17

Ser wrote:I see... I personally never use it. Thanks.


It seems it may be predominantly Spain usage:

https://forum.wordreference.com/threads/nada-m%C3%A1s-llegar.480497

User avatar
Car
Forum Administrator
Posts: 10620
Joined: 2002-06-21, 19:24
Real Name: Silvia
Gender: female
Country: DE Germany (Deutschland)
Contact:

Re: TAC 2018 - HENT

Postby Car » 2018-02-24, 12:57

Hent wrote:Aha. Also Verzicht ist* was zum Beispiel Yogis machen (tun) und Versagen ist zur Zeit mein Deutsch. :)

Danke sehr.

p.s. Wird dein Spitzname wie das Auto oder der russische Kaiser ausgesprochen?


Nein, so schlecht ist dein Deutsch nicht. ;) Abgesehen davon passt es aber schon.

*is ist umgangssprachlich.

Wie das Auto, hat damit aber nichts zu tun.
Please correct my mistakes!

הענט

Re: TAC 2018 - HENT

Postby הענט » 2018-02-25, 12:57

(fr) Je n'ai rien à faire. Quoi? Je rigole. Le français est très intéressant. Pouvez-vous m'expliquer la différence entrez "en train" et sans cela?

Par exemple : Je suis en train de conduire. = I'm driving.
Mais Je conduit peut aussi vouloir dire = I'm driving.

(de) (sv)
see my previous post

(tr) Türkçe öğrenmiyorum, ama...

I learned a couple of new sentences. If I ever move to Germany it can prove useful to know some Turkish. I'm dabbling with it at the time. :)

User avatar
linguoboy
Posts: 24056
Joined: 2009-08-25, 15:11
Real Name: Da
Location: Chicago
Country: US United States (United States)

Re: TAC 2018 - HENT

Postby linguoboy » 2018-02-25, 23:01

הענט wrote:(fr) Je n'ai rien à faire. Quoi? Je rigole. Le français est très intéressant. Pouvez-vous m'expliquer la différence entrez "en train" et sans cela?

Par exemple : Je suis en train de conduire. = I'm driving.
Mais Je conduit peut aussi vouloir dire = I'm driving.

Hopefully a fluent Francophone will answer, but in the meantime I'll just say that the difference strikes as one of emphasis. In English, the progressive construction has expanded to include not just situations where an action is currently in progress but almost any non-past event. E.g. "I'm driving" could mean anything from "I'm driving at this very instant" to "I'm the person who agreed to drive for an event that isn't scheduled to take place until hours or even months from now". To unambiguously express that something is in progress at the time of speaking, you need to use a more specific construction, e.g. "I'm in the middle of driving there now, can I call you back?"

I think of ETRE + en train de as being more-or-less equivalent to English "be in the middle of". It seems to be used about as sparingly.

Note: That this applies to Standard French. In Cajun French, en train de has the meaning of "about to", i.e. J'sus en train de conduire "I'm about to drive". The Cajun progressive is constructed with après, i.e. J'sus après conduire "I'm driving" and its usage is somewhat broader, under influence of English.
"Richmond is a real scholar; Owen just learns languages because he can't bear not to know what other people are saying."--Margaret Lattimore on her two sons

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 24840
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Yuanlin, Changhua County
Country: TW Taiwan (臺灣)
Contact:

Re: TAC 2018 - הענט

Postby vijayjohn » 2018-02-25, 23:03

Oh, that's just like Irish and Hiberno-English! :o

User avatar
linguoboy
Posts: 24056
Joined: 2009-08-25, 15:11
Real Name: Da
Location: Chicago
Country: US United States (United States)

Re: TAC 2018 - הענט

Postby linguoboy » 2018-02-25, 23:16

vijayjohn wrote:Oh, that's just like Irish and Hiberno-English! :o

Except the meaning is different. "After" (tar éis/i ndiaidh is used there to mean "I have just done", e.g. "I'm after driving" = "I just drove". The Cajun equivalent would be to use VENIR + de + INF, e.g. J'viens de conduire "I've just driven". I believe it's the same in Standard French as well.
"Richmond is a real scholar; Owen just learns languages because he can't bear not to know what other people are saying."--Margaret Lattimore on her two sons

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 24840
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Yuanlin, Changhua County
Country: TW Taiwan (臺灣)
Contact:

Re: TAC 2018 - הענט

Postby vijayjohn » 2018-02-25, 23:24

Ah, OK. (Yes, that's my understanding of Standard French, too).

הענט

Re: TAC 2018 - הענט

Postby הענט » 2018-02-26, 8:48

So to sum up the facts:

(fr) en train - in the middle of doing sth
(fr-frc) en train - about to do sth

Je viens de conduire. = Acabo de manejar. (Conducir)

Est-elle en train de manger? - Non, elle mange pas.
Is she eating? - No. She isn't.

Est-ce qu'elle mange? - Non, elle mange pas.

(It can mean both she isn't eating at the moment and she doesn't eat at all as in the cases who suffer from anorexia.)

User avatar
Car
Forum Administrator
Posts: 10620
Joined: 2002-06-21, 19:24
Real Name: Silvia
Gender: female
Country: DE Germany (Deutschland)
Contact:

Re: TAC 2018 - HENT

Postby Car » 2018-02-26, 10:09

linguoboy wrote:I think of ETRE + en train de as being more-or-less equivalent to English "be in the middle of". It seems to be used about as sparingly.


Yes, that sounds about right. And you're also right about "venir de + INF" for standard French.
Please correct my mistakes!

הענט

Re: TAC 2018 - הענט

Postby הענט » 2018-02-28, 15:50

Malala a mal à la tête.

My very first French wordplay. :)

Update: I'm going to learn German through English and French through German.

הענט

Re: TAC 2018 - הענט

Postby הענט » 2018-02-28, 18:00

Hava soguk. (-7.3 C)

Surgeon

Re: TAC 2018 - הענט

Postby Surgeon » 2018-06-21, 8:37

Sholem aleykhem, ikh bin do un ikh vel do blaybn. Yidish iz zeyer poshet, ober dos syntax nisht azoy. S'iz enlekh tsu taitsh mit a por hebreyishe verter. Un slavike verter vi koshikl tsi zabastovke. :)

I know how to read and write the script, but this is faster.
Funny thing is I had to leave a language forum to actually learn a language. :) (on a very basic level)

Mazl tov!!!

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 24840
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Yuanlin, Changhua County
Country: TW Taiwan (臺灣)
Contact:

Re: TAC 2018 - הענט

Postby vijayjohn » 2018-06-24, 17:45

Surgeon wrote:Funny thing is I had to leave a language forum to actually learn a language. :) (on a very basic level)

Relying (solely) on this forum to learn a language is never a good idea, after all. :)

I can read Hebrew script, too, but I'm not quite sure how it's adapted to Yiddish.

Surgeon

Re: TAC 2018 - הענט

Postby Surgeon » 2018-06-26, 7:21

vijayjohn wrote:
Surgeon wrote:Funny thing is I had to leave a language forum to actually learn a language. :) (on a very basic level)

Relying (solely) on this forum to learn a language is never a good idea, after all. :)

I can read Hebrew script, too, but I'm not quite sure how it's adapted to Yiddish.


Easy. If you don't count dialects, everything is read as it is written. (Exceptions: oyf is read as af (German auf) and words of Hebrew and Aramaic origin are written with their original spelling, but the pronunciation is altered e.g. betula (virgin) is bsule in Yiddish. Milkhome (war) , shabes (shabbat), avade (indeed).

They use diphtongs for vowels (ey, oy, ay) and some consonants (zh - z+sh). Only khaf is used for the x sound with the exception of Hebrew words where chey is also utilized.(sort of like Arabic loanwords in Persian) And tav/tov is pronounced like s. As you may have noticed, words ending with ah are pronounced with e. I hope this makes sense. An article on Yiddish may prove more useful.

Anyway, I absolutely fell in love with klezmer (papirosn, budapesht, in ale gasn, Yiddish cover of Cohen's Halleluja) and it ignited a flame of wanderlust for me, so I learned a bit. It also made me interested in some dead Semitic languages such as Akkadian, Assyrian, Punic, Aramaic, Syriac and Biblical Hebrew.

But the articles in Yiddish add to confusion, because they're not 100% identical to German.

coffee - der Kaffee , di kave
Café - das Café, der kafe

P.S. I heard this phrase in Tamil "hyeneke tee veno" . It should mean bring me this tea, bring me the tea or pour me some tea, but google translate is useless. Can you guess how the sentence should be? Or maybe David could. Not sure how close it is to Malayalam.

Edit: enakku (give) te veno???

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 24840
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Yuanlin, Changhua County
Country: TW Taiwan (臺灣)
Contact:

Re: TAC 2018 - הענט

Postby vijayjohn » 2018-06-27, 12:34

[ɛˈnəkɯ ʈiː ˈʋeːɳə̃] (or something like that) 'I want tea'. [ɛˈnəkɯ] literally means 'to/for me' (i.e. the first person singular pronoun in dative case). [ˈʋeːɳə̃] means 'want' and requires the subject to be in dative case.

In Malayalam, we would say "[jɛˈnikʲɯ ˈt͡ʃaːjə ˈʋeːɳəm]" (or, if we were using the English word, then [ɛˈnikʲɯ ʈiː ˈʋeːɳəm]).

Surgeon

Re: TAC 2018 - הענט

Postby Surgeon » 2018-06-29, 12:43

Great. It's from the movie Alien: Covenant.

The Hindi dubbing says : Mujheye chaay do, David. Chaay do mujheye!!

(There's Urdu too, but it's the same voice acting)

And then there's Telugu where he says sth like : Nako ti teskoraa. Ti teskoraa!!!

It's the prologue, where David (the AI) subtly mocks his creator, Mr. Weyland. For his inferiority and mortality. So Weyland is feeling awkward and somewhat hurt and angrily changes the subject and orders David to pour him some tea, even though the kettle is right next to his arm.

I got the movie on Blu ray and in addition to these four (3) languages there's also Thai, Turkish, Hungarian, Czech, English and the directors commentary by Sir Ridley Scott.


Return to “Total Annihilation Challenge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest