Seto

Linguaphile
Posts: 3187
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Seto

Postby Linguaphile » 2020-10-24, 23:35

Zetod & Kuldatsäuk - Rikas ja vaene (Rich and Poor)
This is a contrast between the lives of the rich and the lives of the poor: the rich person has five or six rich brothers, the poor person has one brother; the rich has many sisters wearing silver brooches, the poor just one sister without a brooch; the rich has three storehouses filled with oats up to the ceiling, the poor just a small shed with some oats in the corner below the window; the rich has a bin filled with white flour, the empty bin of the poor has moss growing in the bottom; the rich has stored rye up to the rafters, the poor has just a handful of rye in a chest; the pigs of the rich are fed with straw, the poor has neither straw nor pigs; the rich has pigs' haunches in the cellar, the poor has only rat's legs there, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=q8tjEuDoxeo

Rikas olõ, rinda lää, rikasso-rikasso
Vaene olõ, vasta laula, vaivasso-vaivasso

Rikas ese, rikas ime, rikasso-rikasso
Vaene ese, vaene ime, vaivasso-vaivasso

Viis-kuus velje rikast, rikasso-rikasso
Vaesõl üts velekene, vaivasso-vaivasso

Mito sõsart, sõlõ' rinnah, rikasso-rikasso
Üts sõsar, sõlgõ olõ-õi, vaivasso-vaivasso

Kolm aita moro pääl, rikasso-rikasso
Vaesõl üts aidakõnõ, vaivasso-vaivasso

Salvõ täüs viil saiajauhha, rikasso-rikasso
Sammõl om salvõ põh'ah, vaivasso-vaivasso

Rüki roovi ruudjani, rikasso-rikasso
Kamalü täüs kasti põh'ah, vaivasso-vaivasso

Kaaru aida katusõni, rikasso-rikasso
Kaaru akõn aida nulgah, vaivasso-vaivasso

Tsiga suluh, tõõnõ soolah, rikasso-rikasso
Susi suluh, tõõnõ soolah, vaivasso-vaivasso

Põhu täüs meil põrssit, rikasso-rikasso
Olõ-õi põhku, olõ-õi põrssit, vaivasso-vaivasso

Liha kintso' keldri laeh, rikasso-rikasso
Hiire kintso' keldrih, vaivasso-vaivasso

Rikas olõ rinda lää, rikasso-rikasso
Vaene olõ vasta laula, vaivasso-vaivasso
Kergel jalal keerotõlõ, vaivasso-vaivasso

Rikas olõ, rinda lää, rikasso-rikasso, rikasso-rikasso
Rikas ese, rikas ime, rikasso-rikasso, rikasso-rikasso
Viis-kuus velje rikast, rikasso-rikasso, rikasso-rikasso
Mito sõsart, sõlõ' rinnah, rikasso-rikasso, rikasso

Vaene olõ, vasta võta, vaivasso-vaivasso
Vaene ese, vaene ime, vaivasso-vaivasso
Vaesõl üts velekene, vaivasso-vaivasso
Üts sõsar, sõlgõ olõ-õi, vaivasso-vaivasso

Kolm aita moro pääl, rikasso-rikasso, rikasso-rikasso
Salvõ täüs viil saiajauhha, rikasso-rikasso, rikasso-rikasso
Rüki roovi ruudjani, rikasso-rikasso, rikasso-rikasso
Kaaru aida katusõni, rikasso-rikasso, rikasso

Vaesõl üts aidakõnõ, vaivasso-vaivasso
Sammõl om salvõ põh'ah, vaivasso-vaivasso
Kamalü täüs kasti põh'ah, vaivasso-vaivasso
Kaaru akõn aida nulgah, vaivasso-vaivasso

Tsiga suluh, tõõnõ soolah, rikasso-rikasso
Susi suluh, tõõnõ soolah, vaivasso-vaivasso

Põhu täüs meil põrssit, rikasso-rikasso
Olõ-õi põhku, olõ-õi põrssit, vaivasso-vaivasso

Liha kintso' keldri laeh, rikasso-rikasso
Hiire kintso' keldrih, vaivasso-vaivasso

Rikas olõ rinda lää, rikasso-rikasso
Vaene olõ vasta laula, vaivasso-vaivasso

Kergel jalal keerotõlõ, vaivasso-vaivasso

Linguaphile
Posts: 3187
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Seto

Postby Linguaphile » 2021-01-04, 5:14

A new dictionary (Estonian <-> Seto):
Seto eripäraste sõnade sõnaraamat

Sõnaraamat sisaldab sõnavara, mis on pärit Setomaalt, Setomaa lähinaabrusest ja lõunaeesti keelesaartelt. Sõnaraamat hõlmab iidsed sõnad ning vene laenud, mis on saanud osaks seto õigeusklikust kultuurist. Sõnaraamat on mõeldud eelkõige setodele oma keele ja pärimuskultuuri elavdamiseks ning edasiandmiseks, ent sellest on tuge ja abi ka kõigile teistele huvilistele.


Return to “Uralic Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest