Ingrian (Izhorian)

Linguaphile
Posts: 3273
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Ingrian (Izhorian)

Postby Linguaphile » 2020-04-17, 17:19

Undarmoi ja Kalervoi (aka Izhorian Epic, Izhorian rune from Kalevala) (fragment) sung by Ingervala
https://www.youtube.com/watch?v=rZmI8wvG_Sw

Lyrics:
► Show Spoiler


Translation:
► Show Spoiler

Linguaphile
Posts: 3273
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Ingrian (Izhorian)

Postby Linguaphile » 2020-04-20, 17:09

Hear the alphabet and some basic phrases:
https://www.youtube.com/watch?v=e5xBj05HOEo

tere = hello
hüvvää hoomusta (= tere hoomnikko) = good morning
hüvvää päivää = (= tere päivä) = good afternoon
hüvvää iltaa (= tere ilta) = good evening
hüvvää öötä = good night
kui siä oot? = how are you?
miä oon hüvin = I'm doing good
kui vanha siä oot? = how old are you?
miä oon viistoist vootta vanha = I'm fifteen years old
mikä siun nimi ono? (= kui siun nimi ono?) = What is your name?
miun nimi ono... = My name is...
da = yes
ei = no
antiiks = sorry
kiitos = thank you
näkömiist = goodbye!

Numbers:
https://www.youtube.com/watch?v=a1iDqYaRHbo

null = 0
üks = 1
kaks = 2
kolt (sometimes spelled kold) = 3
neljä = 4
viis = 5
kuus = 6
seitsen (= seitsemän) = 7
kaheksan = 8
üheksän = 9
kümmen (= kümmenän) = 10
üksitoist = 11
kakstoist = 12
kolttoist (= koldtoist) = 13
neljätoist = 14
viistoist = 15
kuustoist = 16
seitsentoist = 17
kaheksantoist = 18
üheksäntoist = 19
kakskümment (= kakskümmend) =20
kakskümment üks (= kakskümmend üks) = 21
koltkümment (= koldkümmend) = 30
neljäkümment (= neljäkümmend) = 40
viiskümment (= viiskümmend) = 50
kuuskümment (= kuuskümmend) = 60
seitsmenkümment (= seitsemänkümmend) = 70
kaheksankümment (= kaheksankümmend) = 80
üheksäkümment (= üheksänkümmend) = 90
sata (= sada) = 100
tuhatta (= tuhad) = 1 000
miljona = 1 000 000

Linguaphile
Posts: 3273
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Ingrian (Izhorian)

Postby Linguaphile » 2020-04-20, 17:54

Listen to animal names in Izhorian
https://www.youtube.com/watch?v=Pnv0RHJDMw0

elläävä = animal
koira = dog
kasi (= kazi) = cat
orraava = squirrel
repoi = fox
susi (= suzi) = wolf
jänis (= jäniz) = rabbit
karhu = bear
härkä = ox
voohi = goat
siili = hedgehog
lintu = bird
hiir = mouse
rotta = rat
hüle = seal
konna = frog
kärnäkonna = toad
nahkasiipi = bat
mato = snake
lammas (= lammaz) = sheep
kana = chicken
kukkoi = rooster
heppoin = horse
sika = pig
lehmä = cow
hauki = pike
lohi = salmon
mae = burbot
monni = catfish
krapu = crab
harakka magpie
hanhi = goose
varis (= variz) = crow
sava = owl
öölakkoi = eagle owl
korppi = raven
kurki = crane
pääsköi = swallow
tikka = woodpecker
hämöi = spider
koi = moth
kärpäin = fly
mehiläin = bee
sääski = mosquito
täi = louse

More animals

Linguaphile
Posts: 3273
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Ingrian (Izhorian)

Postby Linguaphile » 2020-04-27, 4:20

Madli Oras - Hoz miä itken, hoz miä laulan (Whether I cry, whether I sing)
https://www.youtube.com/watch?v=v2pQjFylVUo

Ingervala - Hoz miä itken, hoz miä laula (Whether I cry, whether I sing) - fragment
https://www.youtube.com/watch?v=DKl9AiEeLHc

Lyrics:
► Show Spoiler

Translation:
► Show Spoiler

Linguaphile
Posts: 3273
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Ingrian (Izhorian)

Postby Linguaphile » 2020-05-03, 3:48

Mati Palonen - Iloidaaks müö ihmeen noored (For us young people to have fun)
https://www.youtube.com/watch?v=fcHU_6O4vYI

Lyrics:
► Show Spoiler

Translation:
► Show Spoiler

Linguaphile
Posts: 3273
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Ingrian (Izhorian)

Postby Linguaphile » 2020-05-07, 4:38

Meel Valk - Kui tulloo süvä sügüzü = When deep autumn comes
https://www.youtube.com/watch?v=MLdR8HNXEI0

Lyrics:
► Show Spoiler

Translation:
► Show Spoiler

Linguaphile
Posts: 3273
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Ingrian (Izhorian)

Postby Linguaphile » 2020-08-23, 5:28

https://www.youtube.com/watch?v=6jS7evgj9YE
(orthography note: elsewhere in this thread I have used the letter ü where this video uses y)

yks = = 1
kaks = 2
kolt = 3
neljä = 4
viis = 5
kuus = 6
seitsen = 7
kaheksan = 8
yheksän = 9
kymmen = 10

tere = hello
hyvvää hoomust = (hyvvää hoomusta) = good morning
hyvvää päivää = good afternoon
päivää, päivää = the answer to "hyvvää päivää
hyvvää iltaa = good evening
hyvvää öödä = (hyvvää öötä) = good night
tere tulla = welcome
tere = hello
kuin siä elät? = how are you? = how do you live?
hiljakkaissee = little by little (common answer to "kuin siä elät")
kaik on hyväst = everything is good
kera on hyväst = good as well
miul ono hyvä meeli nähä sinnua = I am glad to see you

nii = so = yes, right
kyllä = of course
ei = no
ei oo = it isn't
anna antteeks = (anna antiiks) = forgive me (informal/singular)
antakaa antteeks = (antakkaa antiiks) = forgive me (formal/plural)
kiidos = (kiitoz) = thank you
suuret kiidokset = many thanks
ei oo mist = not at all (answer to "kiidos" and "suuret kiidokset")
tye tänne = come here
oo hyvä = be kind = please = you are welcome (singular)
olkaa hyvät = be kind = please = you are welcome (plural)
hyväst = goodbye

kuin sinnua kutsudaa = what is your name? = what are you called?
minnua kutsudaa Ivoi = my name is John = I am called John
kus siä elät = where do you live?
miä elän kyläas Soikkolan poolsaarel = I live in the village on Soykinsky Peninsula
oman perrehen kera = with my family
mejjen sugulaist elläät Soomes = our relatives live in Finland

naizeel ono kaks lasta: poiga ja tyär = The woman has two children: a son and a daughter
hejjen tyärt kutsudaa Maroi = their daughter's name is Mary
hää ellää Tallinnas = she lives in Tallinn
hänen poikkaa kutsudaa Mikkoi = her/his son's name is Michael
hää ellää Petteris = he lives in Saint Petersburg

mont vootta siul on = how old are you?
miul ono viiskymment vootta = I am 50 years old
hänel ono kakskymment kolt vootta = she/he is 23 years old
miun tyttärel on kuustoist vootta = my daughter is 16 years old

miä oon ingeroin = I am Ingrian
siä oot vadjalain = you are Votian
hää ono soomalain = he/she is Finnish
töö ootta virolaist = you are Estonians
höö ovat liivilaist = they are Livonians
möö oomma soome-ugrilaist = we are Finno-Ugrians

läkkäät siä ingeroizeks = läkkäät siä ižoraks = do you speak Ingrian?
miä läkkään ingeroista keeldä (= miä läkkään ižoraks) = I speak Ingrian
miä en läkkää ingeroista keeldä = (miä en läkkää ižoraks) = I don't speak Ingrian

miä suvvaan sinnua = I love you
möö suvvaamma ommaa maada = we love our homeland

ingeroist ovat iänikkäin Soome-Ugri rahvas = Ingrians are Finno-Ugric indigenous people
paraikoi hänen suur oza ellää omal maal = nowadays a large part of it lives in their homeland
Petterin oblastina länspooles = in the Western part of Leningrad region
suuren meren rannal = on the coast of the Gulf of Finland

vahnat sanat = proverbs
mees pyyttä meren kaloja, meri pyyttä meehiin päidä = man catches sea fish, the sea catches men's heads
ken nostaa haragan ajjalle ku omat siivet = who lifts the magpie up onto the fence other than her own wings
hyvä sana kiven lohkoo = a good word cracks a stone
kel on karsta, sil on kynnet = who has an itch has fingernails
kuin jalga platsaa, nii suu matsaa = how the foot stamps, so the mouth eats

arvoduksia = riddles
punnain odedaa, valkkia jääp = red is taken white is left
vaabukkain = raspberry
lehmä ono läävääs, a keel on ikkunaal = the cow is in the stock shed, but hte tongue is outside
kiukkaa = stove

Linguaphile
Posts: 3273
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Ingrian (Izhorian)

Postby Linguaphile » 2020-08-23, 5:28

https://www.youtube.com/watch?v=6jS7evgj9YE
(orthography note: elsewhere in this thread I have used the letter ü where this video uses y)

yks = = 1
kaks = 2
kolt = 3
neljä = 4
viis = 5
kuus = 6
seitsen = 7
kaheksan = 8
yheksän = 9
kymmen = 10

tere = hello
hyvvää hoomust = (hyvvää hoomusta) = good morning
hyvvää päivää = good afternoon
päivää, päivää = the answer to "hyvvää päivää
hyvvää iltaa = good evening
hyvvää öödä = (hyvvää öötä) = good night
tere tulla = welcome
tere = hello
kuin siä elät? = how are you? = how do you live?
hiljakkaissee = little by little (common answer to "kuin siä elät")
kaik on hyväst = everything is good
kera on hyväst = good as well
miul ono hyvä meeli nähä sinnua = I am glad to see you

nii = so = yes, right
kyllä = of course
ei = no
ei oo = it isn't
anna antteeks = (anna antiiks) = forgive me (informal/singular)
antakaa antteeks = (antakkaa antiiks) = forgive me (formal/plural)
kiidos = (kiitoz) = thank you
suuret kiidokset = many thanks
ei oo mist = not at all (answer to "kiidos" and "suuret kiidokset")
tye tänne = come here
oo hyvä = be kind = please = you are welcome (singular)
olkaa hyvät = be kind = please = you are welcome (plural)
hyväst = goodbye

kuin sinnua kutsudaa = what is your name? = what are you called?
minnua kutsudaa Ivoi = my name is John = I am called John
kus siä elät = where do you live?
miä elän kyläas Soikkolan poolsaarel = I live in the village on Soykinsky Peninsula
oman perrehen kera = with my family
mejjen sugulaist elläät Soomes = our relatives live in Finland

naizeel ono kaks lasta: poiga ja tyär = The woman has two children: a son and a daughter
hejjen tyärt kutsudaa Maroi = their daughter's name is Mary
hää ellää Tallinnas = she lives in Tallinn
hänen poikkaa kutsudaa Mikkoi = her/his son's name is Michael
hää ellää Petteris = he lives in Saint Petersburg

mont vootta siul on = how old are you?
miul ono viiskymment vootta = I am 50 years old
hänel ono kakskymment kolt vootta = she/he is 23 years old
miun tyttärel on kuustoist vootta = my daughter is 16 years old

miä oon ingeroin = I am Ingrian
siä oot vadjalain = you are Votian
hää ono soomalain = he/she is Finnish
töö ootta virolaist = you are Estonians
höö ovat liivilaist = they are Livonians
möö oomma soome-ugrilaist = we are Finno-Ugrians

läkkäät siä ingeroizeks = läkkäät siä ižoraks = do you speak Ingrian?
miä läkkään ingeroista keeldä (= miä läkkään ižoraks) = I speak Ingrian
miä en läkkää ingeroista keeldä = (miä en läkkää ižoraks) = I don't speak Ingrian

miä suvvaan sinnua = I love you
möö suvvaamma ommaa maada = we love our homeland

ingeroist ovat iänikkäin Soome-Ugri rahvas = Ingrians are Finno-Ugric indigenous people
paraikoi hänen suur oza ellää omal maal = nowadays a large part of it lives in their homeland
Petterin oblastina länspooles = in the Western part of Leningrad region
suuren meren rannal = on the coast of the Gulf of Finland

vahnat sanat = proverbs
mees pyyttä meren kaloja, meri pyyttä meehiin päidä = man catches sea fish, the sea catches men's heads
ken nostaa haragan ajjalle ku omat siivet = who lifts the magpie up onto the fence other than her own wings
hyvä sana kiven lohkoo = a good word cracks a stone
kel on karsta, sil on kynnet = who has an itch has fingernails
kuin jalga platsaa, nii suu matsaa = how the foot stamps, so the mouth eats

arvoduksia = riddles
punnain odedaa, valkkia jääp = red is taken white is left
vaabukkain = raspberry
lehmä ono läävääs, a keel on ikkunaal = the cow is in the stock shed, but hte tongue is outside
kiukkaa = stove


Return to “Uralic Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest