Ingrian (Izhorian)

Linguaphile
Posts: 2723
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Ingrian (Izhorian)

Postby Linguaphile » 2020-04-17, 17:19

Undarmoi ja Kalervoi (aka Izhorian Epic, Izhorian rune from Kalevala) (fragment) sung by Ingervala
https://www.youtube.com/watch?v=rZmI8wvG_Sw

Lyrics:
► Show Spoiler


Translation:
► Show Spoiler

Linguaphile
Posts: 2723
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Ingrian (Izhorian)

Postby Linguaphile » 2020-04-20, 17:09

Hear the alphabet and some basic phrases:
https://www.youtube.com/watch?v=e5xBj05HOEo

tere = hello
hüvvää hoomusta (= tere hoomnikko) = good morning
hüvvää päivää = (= tere päivä) = good afternoon
hüvvää iltaa (= tere ilta) = good evening
hüvvää öötä = good night
kui siä oot? = how are you?
miä oon hüvin = I'm doing good
kui vanha siä oot? = how old are you?
miä oon viistoist vootta vanha = I'm fifteen years old
mikä siun nimi ono? (= kui siun nimi ono?) = What is your name?
miun nimi ono... = My name is...
da = yes
ei = no
antiiks = sorry
kiitos = thank you
näkömiist = goodbye!

Numbers:
https://www.youtube.com/watch?v=a1iDqYaRHbo

null = 0
üks = 1
kaks = 2
kolt (sometimes spelled kold) = 3
neljä = 4
viis = 5
kuus = 6
seitsen (= seitsemän) = 7
kaheksan = 8
üheksän = 9
kümmen (= kümmenän) = 10
üksitoist = 11
kakstoist = 12
kolttoist (= koldtoist) = 13
neljätoist = 14
viistoist = 15
kuustoist = 16
seitsentoist = 17
kaheksantoist = 18
üheksäntoist = 19
kakskümment (= kakskümmend) =20
kakskümment üks (= kakskümmend üks) = 21
koltkümment (= koldkümmend) = 30
neljäkümment (= neljäkümmend) = 40
viiskümment (= viiskümmend) = 50
kuuskümment (= kuuskümmend) = 60
seitsmenkümment (= seitsemänkümmend) = 70
kaheksankümment (= kaheksankümmend) = 80
üheksäkümment (= üheksänkümmend) = 90
sata (= sada) = 100
tuhatta (= tuhad) = 1 000
miljona = 1 000 000

Linguaphile
Posts: 2723
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Ingrian (Izhorian)

Postby Linguaphile » 2020-04-20, 17:54

Listen to animal names in Izhorian
https://www.youtube.com/watch?v=Pnv0RHJDMw0

elläävä = animal
koira = dog
kasi (= kazi) = cat
orraava = squirrel
repoi = fox
susi (= suzi) = wolf
jänis (= jäniz) = rabbit
karhu = bear
härkä = ox
voohi = goat
siili = hedgehog
lintu = bird
hiir = mouse
rotta = rat
hüle = seal
konna = frog
kärnäkonna = toad
nahkasiipi = bat
mato = snake
lammas (= lammaz) = sheep
kana = chicken
kukkoi = rooster
heppoin = horse
sika = pig
lehmä = cow
hauki = pike
lohi = salmon
mae = burbot
monni = catfish
krapu = crab
harakka magpie
hanhi = goose
varis (= variz) = crow
sava = owl
öölakkoi = eagle owl
korppi = raven
kurki = crane
pääsköi = swallow
tikka = woodpecker
hämöi = spider
koi = moth
kärpäin = fly
mehiläin = bee
sääski = mosquito
täi = louse

More animals

Linguaphile
Posts: 2723
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Ingrian (Izhorian)

Postby Linguaphile » 2020-04-27, 4:20

Madli Oras - Hoz miä itken, hoz miä laulan (Whether I cry, whether I sing)
https://www.youtube.com/watch?v=v2pQjFylVUo

Ingervala - Hoz miä itken, hoz miä laula (Whether I cry, whether I sing) - fragment
https://www.youtube.com/watch?v=DKl9AiEeLHc

Lyrics:
► Show Spoiler

Translation:
► Show Spoiler

Linguaphile
Posts: 2723
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Ingrian (Izhorian)

Postby Linguaphile » 2020-05-03, 3:48

Mati Palonen - Iloidaaks müö ihmeen noored (For us young people to have fun)
https://www.youtube.com/watch?v=fcHU_6O4vYI

Lyrics:
► Show Spoiler

Translation:
► Show Spoiler

Linguaphile
Posts: 2723
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Ingrian (Izhorian)

Postby Linguaphile » 2020-05-07, 4:38

Meel Valk - Kui tulloo süvä sügüzü = When deep autumn comes
https://www.youtube.com/watch?v=MLdR8HNXEI0

Lyrics:
► Show Spoiler

Translation:
► Show Spoiler


Return to “Uralic Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest