Page 1 of 3

Võru keel

Posted: 2015-12-09, 8:30
by aaakknu
Ma tahan õppida võru keelt natuke. Kas siia on inimesed, kes oskavad seda?

Re: Võru keel

Posted: 2015-12-09, 10:59
by ainurakne
Ma saan sellest enamalt jaolt küll aru (nii nagu arvatavasti kõik eestlased), kuid rääkida ja kirjutada ma seda kahjuks ei oska.

Aga kui sa oskad juba eesti keelt (ning seega saad võru keelestki aru), siis võiksid alustada näiteks Võro Instituudi ja Uma keele kodulehelt.

Võru - eesti - võru sõnaraamat (ja selle vanem versioon).
Võrukeelne Vikipeedia.

Võrukeelsete uudiste järelkuulamine.
Võrukeelse saate "Elolinõ" järelvaatamine.

Kuski olid ka mingisugused PDF-id esi- ja tagavokaalidest ning tegusõnade pööramisest, kuid ma ei suuda neid kahjuks hetkel leida.

Re: Võru keel

Posted: 2015-12-10, 14:57
by aaakknu
ainurakne wrote:Ma saan sellest enamalt jaolt küll aru (nii nagu arvatavasti kõik eestlased), kuid rääkida ja kirjutada ma seda kahjuks ei oska.

Aga kui sa oskad juba eesti keelt (ning seega saad võru keelestki aru), siis võiksid alustada näiteks Võro Instituudi ja Uma keele kodulehelt.

Võru - eesti - võru sõnaraamat (ja selle vanem versioon).
Võrukeelne Vikipeedia.

Võrukeelsete uudiste järelkuulamine.
Võrukeelse saate "Elolinõ" järelvaatamine.

Kuski olid ka mingisugused PDF-id esi- ja tagavokaalidest ning tegusõnade pööramisest, kuid ma ei suuda neid kahjuks hetkel leida.


Suur tänu! Ma ei oska eesti keelt nii hästi, et saada võru keelest aru, aga ma arvan, et eesti-võru sõnaraamat on kasulik minule.

Re: Võru keel

Posted: 2015-12-10, 15:09
by aaakknu
ainurakne wrote:
Võrukeelsete uudiste järelkuulamine.
Võrukeelse saate "Elolinõ" järelvaatamine.

Kas see on võru keeles? See kõlab eesti keelega väga sarnaselt.

Re: Võru keel

Posted: 2015-12-10, 15:52
by ainurakne
Võta heaks!
Irusia wrote:Kas see on võru keeles? See kõlab eesti keelega väga sarnaselt.
Eks võru keel olegi tänapäeval eesti keelega üpris sarnane.
Küll aga on võru keele sees palju erinevusi -- enam-vähem igas külas räägitakse erinevat võru keelt. Mõned inimesed räägivad sellist võru keelt, mida kuulates ei saa esimese hooga arugi, et tegemist ei ole eesti keelega. Teised räägivad jällegi sellist, mis kõlab nii võõralt ning kasutab nii palju tundmatuid sõnu, et on raske aru saada.

Re: Võru keel

Posted: 2015-12-10, 16:28
by aaakknu
ainurakne wrote: Mõned inimesed räägivad sellist võru keelt, mida kuulates ei saa esimese hooga arugi, et tegemist ei ole eesti keelega.

Mul on üks küsimus. "Kuulama" tähendab "to listen", mida siis tähendab "kuulates"?

Re: Võru keel

Posted: 2015-12-10, 18:38
by ainurakne
"kuulates" ~ while listening, by listening

Re: Võru keel

Posted: 2015-12-10, 19:17
by aaakknu
ainurakne wrote:"kuulates" ~ while listening, by listening


Tänan!

Re: Võru keel

Posted: 2015-12-16, 11:07
by Virankannos
Tere, irusia!

Mina olen õppinud natuke võru keelt Tartu ülikoolis. Võru keele kohta ei ole kahjuks eriti palju materjali olemas, ja kõik vähene materjal on enamjaolt eesti- või võrukeelne. Aga kui oled huvitatud, siis ma saan sind küll aidata nii eesti kui inglise keeles.

Ma olõ opnuq veidü võro kiilt Tarto ülikoolin. Võro keele kotsilõ olõ-õiq kah'os väega pall'o matõrjaali olõman, ja tuugi om inämbält eesti- vai võrokeeline. A ku sul om huvi, sis ma saa sinno külh avitaq nii eesti ku inglüse keelen.

Re: Võru keel

Posted: 2016-01-08, 22:55
by sergejsibilev
ainurakne wrote:Eks võru keel olegi tänapäeval eesti keelega üpris sarnane.


Ma olen alati arvanud, et Eestis palju inimesi räägib, et võru keel on lihtsalt eesti keele murre. Kas see on tõsi?

Re: Võru keel

Posted: 2016-01-09, 10:39
by ainurakne
sergejsibilev wrote:Ma olen alati arvanud, et Eestis palju inimesi räägib, et võru keel on lihtsalt eesti keele murre. Kas see on tõsi?
Võru keel on pigem lõunaeesti keele murre, kuigi sealgi nimetatakse seda vist juba eraldi keeleks.
Eesti kirjakeel on aga välja arenenud põhjaeesti keele murretest.

Minu teada on soome keel ja põhjaeesti keel lähemad sugulased kui põhjaeesti keel ja lõunaeesti keel. Aga kuna põhjaeesti ja lõunaeesti keelt kõnelevad inimesed elavad nii lähestikku, on kogu aeg üksteisega läbi käinud ning segunenud, siis on põhjaeesti ja lõunaeesti keel kohati sarnasemad kui põhjaeesti ja soome keel.

Re: Võru keel

Posted: 2016-01-09, 20:45
by aaakknu
Virankannos wrote:Tere, irusia!

Mina olen õppinud natuke võru keelt Tartu ülikoolis. Võru keele kohta ei ole kahjuks eriti palju materjali olemas, ja kõik vähene materjal on enamjaolt eesti- või võrukeelne. Aga kui oled huvitatud, siis ma saan sind küll aidata nii eesti kui inglise keeles.


See oleks väga hea, kui sa aitad mind. See on parem kui me räägime eesti keeles, sest siis ma saan harjutada eesti keelt ka.

Re: Võru keel

Posted: 2016-01-09, 21:20
by sergejsibilev
ainurakne wrote:Eesti kirjakeel on aga välja arenenud põhjaeesti keele murretest.


Ja kui vana eesti kirjakeel on ja kes on tema isa?

Re: Võru keel

Posted: 2016-01-09, 21:28
by sergejsibilev
Virankannos wrote:Tere, irusia!

Mina olen õppinud natuke võru keelt Tartu ülikoolis.


Väga põnev! Miks sa siis oled võru keelt õppinud? Kas Tartu ülikoolil on võru keele teaduskond või? Milliste raamatutega sa õppisin võru keelt?

Re: Võru keel

Posted: 2016-01-15, 13:18
by ainurakne
sergejsibilev wrote:Ja kui vana eesti kirjakeel on ja kes on tema isa?
Ma arvan, et parima ülevaate saad siis, kui loed ise selle lõigu läbi: https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_keel#Ajalugu
Vaevalt mina seda paremini seletada suudan.

sergejsibilev wrote:Kas Tartu ülikoolil on võru keele teaduskond või?
Tartu Ülikooli keeleteaduse instituudis on eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala. Ju seal õpetatakse siis ka võru keelt.

Re: Võru keel

Posted: 2016-01-15, 13:34
by sergejsibilev
ainurakne wrote:
sergejsibilev wrote:Ja kui vana eesti kirjakeel on ja kes on tema isa?
Ma arvan, et parima ülevaate saad siis, kui loed ise selle lõigu läbi: https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_keel#Ajalugu
Vaevalt mina seda paremini seletada suudan.

sergejsibilev wrote:Kas Tartu ülikoolil on võru keele teaduskond või?
Tartu Ülikooli keeleteaduse instituudis on eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala. Ju seal õpetatakse siis ka võru keelt.


Aitäh!

Re: Võru keel

Posted: 2018-03-30, 21:21
by Linguaphile
Here are a few cartoons in Võro.

Juss korjas marju (Juss gathers berries)
https://www.youtube.com/watch?v=JNu3JoJtxm4

Juss käü mänguas'amuusõumin (Juss goes to the toy museum)
https://www.youtube.com/watch?v=TjK1Xr2f1B8

Juss ja Jass mängvä' hambatohtri man (Juss and Jass play at the dentist's office)
https://www.youtube.com/watch?v=jGRryCyxVBY

Re: Võru keel

Posted: 2018-03-30, 21:33
by Linguaphile
Võro keele masintõlked (Estonian to Võro translation machine)

Võru keele paralleelkorpus: otsi tekstidest (Estonian to Võro parallel corpus text search)

Re: Võru keel

Posted: 2018-06-21, 23:59
by Linguaphile
Parts of the body:

pää = head
nägo = face
hiusõ = hair
silm = eye
nõ̭na = nose
suu = mouth
huul' = lip
kiil' = tongue
kõrv = ear
kaal = neck (front)
kukro = neck (back)
olg = shoulder
künnäŕpää = elbow
käsi = arm, hand
sõrḿ = finger
päkk = thumb
sälg = back
rind = chest
kõtt = stomach
jalg = leg, foot
põlv́ = knee
nahk = skin
lihas = muscle
süä = heart
ajo = brain
täü = lung

Re: Võru keel

Posted: 2018-07-09, 20:06
by Linguaphile
I thought I had aleady posted these, but apparently not, so here they are:

Numbers in Võro

0 = nulľ
1 = ütś
2 = katś
3 = kolm
4 = nelli
5 = viiś
6 = kuuś
7 = säidse
8 = katõssa / katessa
9 = ütessä

10 = kümme

11 = ütśtõistkümme
12 = katśtõistkümme
13 = kolmtõistkümme

20 = katśkümmend
21 = katśkümmend ütś
22 = katśkümmend katś

30 = kolmkümmend
31 = kolmkümmend ütś
32 = kolmkümmend katś

40 = nellikümmend
50 = viiśkümmend
60 = kuuśkümmend
70 = säidsekümmend
80 = katõssakümmend
90 = ütessäkümmend

100 = sada

1000 = tuhat