Има нужда от промꙗна на правописъ

Moderator: gothwolf

language learner
Posts: 634
Joined: 2011-10-15, 18:41
Gender: male

Има нужда от промꙗна на правописъ

Postby language learner » 2012-10-11, 11:48

Съвременният правопис има една голма недомислица, а именно, че буквите а и я могът да се четът по съответно два и четири различни начина - а, ъ от една страна и йа, ьа, йъ, ьъ от друга. Това обаче води до много грешни произношени, като например [благодарьà], тъй като като изключим тези случаи, както и обеззвучаването и озвучаването на съгласните, българският правопис е изцло фонетичен.
И докато неотразването на озвучаването и обеззвучаването не представлва проблем, понеже влиза в българската фонотактика, то отделното произношение на буквите 'а' и 'я' не влиза, което създава изключително много объркване при четенето.
Именно заради това има нужда от промна на правописъ, със следните промени:
  • Буквата "" да се пише вместо "я" там, където "я" се произнася [йa] или [ьа] - това са всички случаи, с изключение на мекия определителен член -я, -ят, както и окончанита за 1. л. ед.ч. и 3.л. мн. ч. сег. вр. 1. и 2. спрежение -я, -ят (деня, денят, стоя, стоят, твърдя, твърдят, но: отделм - отделт). Така буквата "я" следва да бъде произнасна само [ьъ], [йъ]
  • Буквата "а" да се замени с "ъ" там, където се произнас [ъ] - твърдия кратък определителен член -а, окончанита за 1. л. ед. ч. и 3. л. мн. ч. сег. вр. 1. и 2. спрежение, както и за 3. л. мн. ч. мин. св. и несв. време (човекъ, човекът, пишъ, пишът, писахъ, гледахъ, но: гледам - гледат). Така буквата "а" следва да бъде произнасна само [а]. Това не засга бройните форми (два магазина, четири стола), понеже в тх окончанието -а се произнас [а].

Return to “Bulgarian (Български)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest