Page 12 of 12

Re: игра: Човекът под мен ...

Posted: 2017-04-29, 14:03
by paruha
Трябва да може да се отговори с да или не.
Т.е. може да формулираш въпроса като "Одобрявате ли реферндума в Турция?" или нещо подобно.

Re: игра: Човекът под мен ...

Posted: 2018-02-09, 0:19
by aaakknu
Не знам нищо за това референдум.

Човекът под мен харесва да играе футбол.

Re: игра: Човекът под мен ...

Posted: 2018-03-09, 20:28
by Woods
Irusia wrote:Не знам нищо за това този референдум.

masculine: този
feminine: тази
neuter: това

Irusia wrote:Човекът под мен харесва обича ли да играе футбол?

I mean, this was intended to be a question, wasn't it?

Re: игра: Човекът под мен ...

Posted: 2018-03-25, 18:34
by paruha
Woods wrote:
Irusia wrote:Човекът под мен харесва обича ли да играе футбол?

I mean, this was intended to be a question, wasn't it?

Nope, look at the posts on the previous page. They are assumptions.

"Човекът под мен обича да играе футбол." "Харесва" can be used, but sounds a little strange.


Не, не обичам да играя футбол.


Човекът под мен е бил на поне два континента.