Vietnamese words with different spellings

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Vietnamese words with different spellings

Postby korn » 2012-10-08, 17:30

Hi there,

Do you know Vietnamese words with different spellings? Could you please tell me the difference between them? Thanks in advance. Regards.

hi vọng/ hy vọng
viđêô/ viđêo
chuyện/ truyện
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

sakota
Posts: 1
Joined: 2012-09-22, 2:25
Real Name: Zen
Gender: female
Location: Hanoi
Country: VN Vietnam (Việt Nam)
Contact:

Re: Vietnamese words with different spellings

Postby sakota » 2012-10-10, 9:12

1. *hi vọng* is correct

In vietnamese language, i and y is two use by legal. Beside, With some word, i and y are accept, and what they choose for art; example : "Lý Tư Trọng" or "Lí Tự Trọng" is correct, but they use Lý tự Trọng because is's good looking.

2. Vi đê ô is spelling way, and it's writen is video ( like english). ( Vietjnamese language is borrow much work from english language )

3.

"Chuyện" & Truyện" i don't know how to explain to you :(

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Vietnamese words with different spellings

Postby korn » 2012-10-24, 15:57

sakota wrote:i don't know how to explain to you :(

Bạn cũng có thể giảy thích cho korn bằng tiếng Việt được đấy.Như thế korn sẽ luyện cả đọc tiếng Việt được. :)
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
Tenebrarum
Posts: 6631
Joined: 2006-06-22, 17:02
Real Name: Duy
Gender: male

Re: Vietnamese words with different spellings

Postby Tenebrarum » 2012-10-24, 16:36

hi vọng/ hy vọng
viđêô/ viđêo
chuyện/ truyện

Hi vọng / hy vọng: Phim dài nhiều tập "i ngắn - y dài". Trước đây các vị ở trên viện ngôn ngữ học gì gì đấy có đẻ ra một cái nguyên tắc là "viết chữ i ngắn cho các từ thuần Việt, viết y dài cho các từ Hán Việt." Chiếu theo cái quy tắc này thì đáng lẽ phải viết là "hy vọng", nhưng thiên hạ thì không ai biết để mà theo cả (mà có biết chắc cũng chẳng đứa ma nào dư hơi mà tuân thủ). Bây giờ phần lớn người VN viết "hi vọng" thành thói quen rồi.

Video: Thời nay thì bỏ hết dấu má đi, viết theo kiểu tiếng Anh, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn bắt gặp mấy cái bảng hiệu viết theo kiểu Pháp hồi xưa là "vidéo". Coi hình chụp Sài Gòn trước năm 75 thì thấy toàn là vidéo thôi. Hồi đó phong cách hơn bây giờ. :P

Chuyện / Truyện: Cái này tớ bó tay, không diễn tả bằng tiếng Việt nổi rồi... phải viết tiếng Anh thôi, xin thứ lỗi cho tại hạ. :P "Chuyện" is simply a story, a matter, a current affair... anything that has happened and can be narrated. "Truyện" means more in the vein of 'literary work' - a story of reasonable length, one that is planned and structured e.g a novel. Ví dụ điển hình là Truyện Kiều - người có học không ai lại đi viết là "Chuyện Kiều" cả. Tóm lại, hai từ này chỉ gần nghĩa chứ không đồng nghĩa.

^ Tiếng Việt tự nhiên đấy. Korn đọc có hiểu được nhiều không? :wink:
!Chalice! Communion wafer of the tabernacle

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Vietnamese words with different spellings

Postby korn » 2012-10-24, 18:49

Tenebrarum wrote:
hi vọng/ hy vọng
viđêô/ viđêo
chuyện/ truyện

Hi vọng / hy vọng: Phim dài nhiều tập "i ngắn - y dài". Trước đây các vị ở trên viện ngôn ngữ học gì gì đấy có đẻ ra một cái nguyên tắc là "viết chữ i ngắn cho các từ thuần Việt, viết y dài cho các từ Hán Việt." Chiếu theo cái quy tắc này thì đáng lẽ phải viết là "hy vọng", nhưng thiên hạ thì không ai biết để mà theo cả (mà có biết chắc cũng chẳng đứa ma nào dư hơi mà tuân thủ). Bây giờ phần lớn người VN viết "hi vọng" thành thói quen rồi.

Video: Thời nay thì bỏ hết dấu má đi, viết theo kiểu tiếng Anh, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn bắt gặp mấy cái bảng hiệu viết theo kiểu Pháp hồi xưa là "vidéo". Coi hình chụp Sài Gòn trước năm 75 thì thấy toàn là vidéo thôi. Hồi đó phong cách hơn bây giờ. :P

Chuyện / Truyện: Cái này tớ bó tay, không diễn tả bằng tiếng Việt nổi rồi... phải viết tiếng Anh thôi, xin thứ lỗi cho tại hạ. :P "Chuyện" is simply a story, a matter, a current affair... anything that has happened and can be narrated. "Truyện" means more in the vein of 'literary work' - a story of reasonable length, one that is planned and structured e.g a novel. Ví dụ điển hình là Truyện Kiều - người có học không ai lại đi viết là "Chuyện Kiều" cả. Tóm lại, hai từ này chỉ gần nghĩa chứ không đồng nghĩa.

I think I understood everything you said. Do you want me to translate all that from Vietnamese to English .......and vice versa? So others can benefit from what you've said too? :D I think, I could be up for that challenge, then.....
Tenebrarum wrote:^ Tiếng Việt tự nhiên đấy. Korn đọc có hiểu được nhiều không? :wink:

.... you can answer this question yourself. If I translate your text back to English (and Vietnamese) correctly (like 95%) though, you have to promise to come back here more often and post more. Deal? :D ;)
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
Tenebrarum
Posts: 6631
Joined: 2006-06-22, 17:02
Real Name: Duy
Gender: male

Re: Vietnamese words with different spellings

Postby Tenebrarum » 2012-10-24, 23:47

korn wrote:Do you want me to translate all that from Vietnamese to English .......and vice versa? So others can benefit from what you've said too? :D

I think that can only be great, but of course it's more convenient to just write in both languages and put the English in white or a hard-to-see colour. :)

I can't promise anything lol. As a mod I'll check on the subforum once in a while for housekeeping, but posting requires mental power, which I don't always have. :wink:
!Chalice! Communion wafer of the tabernacle


Return to “South East Asian Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest