Poems in Vietnamese

User avatar
abcdefg
Posts: 461
Joined: 2008-07-26, 4:44
Real Name: Linh
Gender: female
Location: Dublin
Country: IE Ireland (Éire / Ireland)

Poems in Vietnamese

Postby abcdefg » 2012-04-12, 19:06

Hi, guys!

Suddenly I took an interest in translating poems. This is not easy and time-consuming, but kind of fun :).

This is a poem by Trong Veo, a young girl whose soul (reflected by her works) is as pure as her name. The name is Chuyện phố, which I still don't know how to translate.

Original (only verses that are translated):

Tôi kể người nghe chuyện Phố - trong - sông
Chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái
Bóng đổ dài, bước chân người mê mải
Gió chở mùa về, hoang hoải cả giấc mơ...

Tôi kể người nghe chuyện Phố bơ vơ...
Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh
Ly cà phê bên hè đường sóng sánh
Giọt nước mắt tràn... như mùa khẽ mong manh.

Tôi kể người nghe chuyện Em và Anh
Chuyện những hạnh phúc riêng dành trong đáy mắt
Bản tình ca đêm đêm vang dìu dặt
Nụ hôn vẫn chờ... xanh ngắt cả mùa yêu...

Translation

I heard about the City within river
About the Winters passing her maiden age
Long shadows, busy walking steps
Winds carrying the season,
trifle the dream.


I heard about the lonely Streets
About who had gone in the early cold mist
Sidewalks coffee, with small waves
Fragile season, light as her tears


I heard about the You and I
About the eyes filled with happiness
Nightfalls come with a soothing Sonate
And the kiss is still waiting...
Love is blue, in the season time


I heard about the present time
Ha Noi with rainy cold deserted roads
Drifting around the lake, quiet leaves
Golden lights, misleading ways.
Tôi kể người nghe chuyện Phố-trong-sông,
chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái.
Bóng đổ dài, bước chân người mê mải
Gió chở mùa về,
hoang hoải cả giấc mơ..

User avatar
Tenebrarum
Posts: 6631
Joined: 2006-06-22, 17:02
Real Name: Duy
Gender: male

Re: Poems

Postby Tenebrarum » 2012-04-15, 6:40

That's nice. I'll try translating a few snippets from Chế Lan Viên's Điêu Tàn. (cuz its goffik, geddit?// lmao)

Have you seen lục bát adapted for English? It's... fairly amusing. :P
!Chalice! Communion wafer of the tabernacle

User avatar
abcdefg
Posts: 461
Joined: 2008-07-26, 4:44
Real Name: Linh
Gender: female
Location: Dublin
Country: IE Ireland (Éire / Ireland)

Re: Poems

Postby abcdefg » 2012-04-17, 14:01

Nice :P But without the tones the poem sounds kind of.. ngang :)

That's nice. I'll try translating a few snippets from Chế Lan Viên's Điêu Tàn. (cuz its goffik, geddit?// lmao)

Yup got it :P so have u started? Can't wait to see :D and read. And I want to translate Tràng Giang. BUt it could be hell of a job.
Tôi kể người nghe chuyện Phố-trong-sông,
chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái.
Bóng đổ dài, bước chân người mê mải
Gió chở mùa về,
hoang hoải cả giấc mơ..

User avatar
maianhvk
Posts: 23
Joined: 2012-03-23, 4:03
Gender: female
Location: Hanoi
Country: VN Vietnam (Việt Nam)

Re: Poems

Postby maianhvk » 2012-09-05, 4:19

@ abcdef: thơ hay quá đi mất :D Tràng giang cũng là 1 bài mình rất thích, chúng ta có vẻ hợp gu :)
Trong muôn vạn bàn chân chen phố thị
Ai thừa giờ nhớ một kẻ đi xa

User avatar
abcdefg
Posts: 461
Joined: 2008-07-26, 4:44
Real Name: Linh
Gender: female
Location: Dublin
Country: IE Ireland (Éire / Ireland)

Re: Poems

Postby abcdefg » 2012-09-18, 12:13

Bài kia thơ của Trong Veo :D. Các bài thơ của bạn này đều nhẹ nhàng, Hà Nội, và cực kỳ nữ tính.
Thấy Mai Anh hay post trên này là đặc biệt rồi :P. Có vẻ mình cũng hợp gu nhạc thì phài?
Tôi kể người nghe chuyện Phố-trong-sông,
chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái.
Bóng đổ dài, bước chân người mê mải
Gió chở mùa về,
hoang hoải cả giấc mơ..

User avatar
maianhvk
Posts: 23
Joined: 2012-03-23, 4:03
Gender: female
Location: Hanoi
Country: VN Vietnam (Việt Nam)

Re: Poems

Postby maianhvk » 2013-05-12, 13:56

abcdefg wrote:
I heard about the present time
Ha Noi with rainy cold deserted roads
Drifting around the lake, quiet leaves
Golden lights, misleading ways.


Bây giờ mình mới để ý thấy bản dịch có 4 khổ, còn thơ gốc có 3 khổ :shock:
Trong muôn vạn bàn chân chen phố thị
Ai thừa giờ nhớ một kẻ đi xa

User avatar
abcdefg
Posts: 461
Joined: 2008-07-26, 4:44
Real Name: Linh
Gender: female
Location: Dublin
Country: IE Ireland (Éire / Ireland)

Re: Poems

Postby abcdefg » 2013-05-14, 16:08

Lúc quote chắc là thiếu, giờ tìm lại ko thấy khổ thứ 4 đâu :-s
Tôi kể người nghe chuyện Phố-trong-sông,
chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái.
Bóng đổ dài, bước chân người mê mải
Gió chở mùa về,
hoang hoải cả giấc mơ..


Return to “South East Asian Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest