Người tiếp theo (trò chơi) [Vietnamese]

User avatar
zerogravital
Posts: 199
Joined: 2011-11-04, 14:16
Real Name: Mr Unknown
Gender: male
Location: AnNam

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby zerogravital » 2012-09-30, 12:52

Tôi là một người Việt, bạn đã hiểu tôi nói gì mà phải không.
Last edited by zerogravital on 2012-09-30, 16:35, edited 2 times in total.
Please point out every grammar mistake I make in any of my texts. Thanks

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby korn » 2012-09-30, 12:54

Sorry, I don't get, what do you want to say with that:

mặc dù đối với người việt thì nó không được tự nhiên
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
zerogravital
Posts: 199
Joined: 2011-11-04, 14:16
Real Name: Mr Unknown
Gender: male
Location: AnNam

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby zerogravital » 2012-09-30, 13:08

To native Vietnamese speakers/writers, it doesn't sound natural (rather strange).
Please point out every grammar mistake I make in any of my texts. Thanks

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby korn » 2012-09-30, 13:17

As you already know, I'm not perfect in Vietnamese but that would be my best try:

mặc dù đối với người việt thì câu ấy không được nghe tự nhiên bình thường.

EDIT: LOL, You're native speaker? Then I assume my correction of your text was wrong? :lol:
Last edited by korn on 2012-09-30, 13:33, edited 1 time in total.
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
zerogravital
Posts: 199
Joined: 2011-11-04, 14:16
Real Name: Mr Unknown
Gender: male
Location: AnNam

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby zerogravital » 2012-09-30, 13:27

câu ấy không nghe bình thường.
Bạn nên viết như thế này:
Câu đó/ấy nghe không bình thường tự nhiên.
Tự nhiên trong trường hợp này cũng có nghĩa là "bình thường", nhưng để cho tự nhiên (bình thường) thì bạn nên dùng từ "tự nhiên".
Please point out every grammar mistake I make in any of my texts. Thanks

User avatar
maianhvk
Posts: 23
Joined: 2012-03-23, 4:03
Gender: female
Location: Hanoi
Country: VN Vietnam (Việt Nam)

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby maianhvk » 2012-09-30, 14:54

zerogravital wrote:Tôi là một người Việt, bạn đã hiểu tôi nói gì mà phải không.


(Up there is a prime example for "câu này nghe không bình thường" :mrgreen: )

Zerogravital mà không nói ra, thể nào tớ cũng đoán là người nước ngoài :D Bạn viết cứ như là dịch từng từ một, từ tAnh sang tViệt ấy :D
Trong muôn vạn bàn chân chen phố thị
Ai thừa giờ nhớ một kẻ đi xa

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby korn » 2012-09-30, 14:58

maianhvk wrote:
zerogravital wrote:Tôi là một người Việt, bạn đã hiểu tôi nói gì mà phải không.


(Up there is a prime example for "câu này nghe không bình thường" :mrgreen: )

Zerogravital mà không nói ra, thể nào tớ cũng đoán là người nước ngoài :D Bạn viết cứ như là dịch từng từ một, từ tAnh sang tViệt ấy :D

+1

So this sentence sounds "bình thường" then?

mặc dù đối với người việt thì câu ấy không nghe bình thường.
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
zerogravital
Posts: 199
Joined: 2011-11-04, 14:16
Real Name: Mr Unknown
Gender: male
Location: AnNam

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby zerogravital » 2012-09-30, 16:25

maianhvk wrote:
zerogravital wrote:Tôi là một người Việt, bạn đã hiểu tôi nói gì mà phải không.


(Up there is a prime example for "câu này nghe không bình thường" :mrgreen: )

Zerogravital mà không nói ra, thể nào tớ cũng đoán là người nước ngoài :D Bạn viết cứ như là dịch từng từ một, từ tAnh sang tViệt ấy :D

Không phải là "bình thường" mà là "tự nhiên".
Mình không hiểu dựa vào đâu mà bạn Mai Anh nói đó không bình thường, "dịch từng chữ một".
"Tôi là một người Việt, bạn đã hiểu tôi nói gì mà phải không." câu này mình viết theo cách dễ hiễu đối với Korn, còn với bạn hoặc người Việt mình sẽ viết ngắn gọn hơn một chút.
Mình cảm giác rằng Korn nghi ngờ mình nói không đúng thì phải.

Về chữ ký của Korn mình góp ý như thế này:
Nếu tôi viết cái gì sai - mặc dù bạn đánh giá nó bé nhỏ nhứ thế nào - thì hãy sửa cho tôi hoặc góp ý để viết hay hơn nhé. Tôi cảm ơn các bạn trước.
--> Nếu tôi viết chổ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn!
Please point out every grammar mistake I make in any of my texts. Thanks

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby korn » 2012-09-30, 16:54

zerogravital wrote:"Tôi là một người Việt, bạn đã hiểu tôi nói gì mà phải không." câu này mình viết theo cách dễ hiễu đối với Korn, còn với bạn hoặc người Việt mình sẽ viết ngắn gọn hơn một chút.


Tôi muốn làm ơn bạn zerogravital cứ nói tự nhiên đi. Nhứ thế korn sẽ học tốt nhất. Dù zerogravital có ý tôt, korn không muốn học cái gì sai đâu. Cảm ơn bạn trước.

Nếu korn không hiểu rõ cái gì, thì korn sẽ báo cáo ngay lập tức. :)
Last edited by korn on 2012-09-30, 16:58, edited 1 time in total.
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
Tenebrarum
Posts: 6631
Joined: 2006-06-22, 17:02
Real Name: Duy
Gender: male

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby Tenebrarum » 2012-09-30, 16:57

Mình thì thấy nó không tự nhiên ở hai điểm (hình như là chủ ý của zero):
- Là một người Việt --> Dịch luôn mạo từ "a". Tự nhiên: Là người Việt.
- Bạn đã hiểu tôi nói gì --> Dịch luôn past tense. Tự nhiên: Bạn hiểu tôi nói gì.
!Chalice! Communion wafer of the tabernacle

User avatar
zerogravital
Posts: 199
Joined: 2011-11-04, 14:16
Real Name: Mr Unknown
Gender: male
Location: AnNam

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby zerogravital » 2012-09-30, 17:03

korn wrote:
zerogravital wrote:"Tôi là một người Việt, bạn đã hiểu tôi nói gì mà phải không." câu này mình viết theo cách dễ hiễu đối với Korn, còn với bạn hoặc người Việt mình sẽ viết ngắn gọn hơn một chút.


Tôi muốn làm ơn bạn zerogravital cứ nói tự nhiên đi. Nhứ thế korn sẽ học tốt nhất. Dù zerogravital có ý tôt, korn không muốn học cái gì sai đâu. Cảm ơn bạn trước.


Tôi muốn làm cảm ơn bạn zerogravital, bạn cứ nói tự nhiên đi. Nhứ thế korn sẽ học tốt nhất hỏi được nhiều hơn . Dù zerogravital có ý tôt, nhưng korn không muốn học cái gì sai đâu. Cảm ơn bạn trước.

Mình chỉ sửa lại câu nói của bạn để cho nó trở nên tự nhiên hơn.
"korn không muốn học cái gì sai đâu"? chẳng lẽ mình đã nói gì đó không đúng à.
Please point out every grammar mistake I make in any of my texts. Thanks

User avatar
zerogravital
Posts: 199
Joined: 2011-11-04, 14:16
Real Name: Mr Unknown
Gender: male
Location: AnNam

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby zerogravital » 2012-09-30, 17:10

Tenebrarum wrote:Mình thì thấy nó không tự nhiên ở hai điểm (hình như là chủ ý của zero):
- Là một người Việt --> Dịch luôn mạo từ "a". Tự nhiên: Là người Việt.
- Bạn đã hiểu tôi nói gì --> Dịch luôn past tense. Tự nhiên: Bạn hiểu tôi nói gì.


Các bạn không hiểu à, khi một người Việt nói với một người Việt thì không ai nói nói như vậy, nhưng ở đây mình đang nói với Korn hay một người chưa thành thạo Tiếng Việt, thì dĩ nhiên mình sẽ sửa đối câu văn một chút đã họ dễ hiễu hơn, để tránh hiểu lầm mà thôi, mình giải thích trước đó rồi mà.
Last edited by zerogravital on 2012-09-30, 18:17, edited 1 time in total.
Please point out every grammar mistake I make in any of my texts. Thanks

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby korn » 2012-09-30, 17:14

zerogravital wrote:
korn wrote:
zerogravital wrote:"Tôi là một người Việt, bạn đã hiểu tôi nói gì mà phải không." câu này mình viết theo cách dễ hiễu đối với Korn, còn với bạn hoặc người Việt mình sẽ viết ngắn gọn hơn một chút.


Tôi muốn làm ơn bạn zerogravital cứ nói tự nhiên đi. Nhứ thế korn sẽ học tốt nhất. Dù zerogravital có ý tôt, korn không muốn học cái gì sai đâu. Cảm ơn bạn trước.


Tôi muốn làm cảm ơn bạn zerogravital, bạn cứ nói tự nhiên đi. Nhứ thế korn sẽ học tốt nhất hỏi được nhiều hơn . Dù zerogravital có ý tôt, nhưng korn không muốn học cái gì sai đâu. Cảm ơn bạn trước.

Mình chỉ sửa lại câu nói của bạn để cho nó trở nên tự nhiên hơn.
"korn không muốn học cái gì sai đâu"? chẳng lẽ mình đã nói gì đó không đúng à.

I thought this was correct:
"Tôi muốn làm ơn ..." (= "I would like to ask you (politely)..." )
"Cảm ơn bạn trước." (= "Thank you in advance")

Please, which one is correct?
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
zerogravital
Posts: 199
Joined: 2011-11-04, 14:16
Real Name: Mr Unknown
Gender: male
Location: AnNam

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby zerogravital » 2012-09-30, 17:24

korn wrote: I thought this was correct:
"Tôi muốn làm ơn ..." (= "I would like to ask you (politely)..." )
"Cảm ơn bạn trước." (= "Thank you in advance")

"Tôi muốn làm ơn ..." doesn't make sense, but "Tôi muốn cảm ơn ..." is fine.
"Cảm ơn bạn trước.", correct but not natural, "trước" could be not included in this context without the meaning changing.
Last edited by zerogravital on 2012-09-30, 17:31, edited 1 time in total.
Please point out every grammar mistake I make in any of my texts. Thanks

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby korn » 2012-09-30, 17:29

zerogravital wrote:I can't make sense of what you really wanna say to me. Do you mean "You would like to ask me a question" or "You would like to ask me to do something for you" ?


You stroke out "làm ơn " in my sentence "Tôi muốn làm ơn ...". So I assume you think "làm ơn " is wrong. But from what I know: "Tôi muốn làm ơn ..." means "I would like to ask you (politely)..."

in this case: "I would like to ask you to write in a normal way" or "Please, write the way you'd normally do it."

I hope I could make myself understood now.
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
zerogravital
Posts: 199
Joined: 2011-11-04, 14:16
Real Name: Mr Unknown
Gender: male
Location: AnNam

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby zerogravital » 2012-09-30, 17:50

korn wrote:"I would like to ask you to write in a normal way"

"Tôi muốn làm ơn" không có nghĩa trong tiếng Việt.
Bạn có thể viết theo một trong các mẫu như sau:
(1) Làm phiền bạn (hãy) viết theo một cách tự nhiên.

(2) Tôi muốn nhờ bạn (giúp tôi) viết theo một cách tự nhiên.
Tôi muốn nhờ bạn (giúp tôi) sửa cái vòi nước bị hỏng.

(3) Bạn hãy giúp tôi viết theo một cách tự nhiên.
Bạn hãy giúp tôi đóng cửa sổ lại.

(4) (Bạn) làm ơn hãy viết theo một cách tự nhiên.
(Bạn) làm ơn hãy nói chậm lại.

Cách nói này hơn cả lịch sự, gần như là van xin (to beg)
Hoặc
(5) Bạn có thể viết theo một cách tự nhiên được không?.
Mặc dù có dạng 1 câu hỏi nhưng nó không dùng để hỏi, nó dùng để yêu cầu một cách lịch sự.
Last edited by zerogravital on 2012-10-01, 4:57, edited 1 time in total.
Please point out every grammar mistake I make in any of my texts. Thanks

User avatar
Tenebrarum
Posts: 6631
Joined: 2006-06-22, 17:02
Real Name: Duy
Gender: male

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby Tenebrarum » 2012-09-30, 18:42

zerogravital wrote:Các bạn không hiểu à, khi một người Việt nói với một người Việt thì không ai nói nói như vậy, nhưng ở đây mình đang nói với Korn hay một người chưa thành thạo Tiếng Việt, thì dĩ nhiên mình sẽ sửa đối câu văn một chút đã họ dễ hiễu hơn, để tránh hiểu lầm mà thôi, mình giải thích trước đó rồi mà.

Viết cho câu văn dễ hiểu hơn đâu có nghĩa là phải bẻ cong ngữ pháp tiếng Việt cho giống với ngữ pháp tiếng Anh đâu nhỉ? :? Cứ viết cho giống với người Việt viết. Nếu người học không hiểu thì giải thích sau.
!Chalice! Communion wafer of the tabernacle

User avatar
zerogravital
Posts: 199
Joined: 2011-11-04, 14:16
Real Name: Mr Unknown
Gender: male
Location: AnNam

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby zerogravital » 2012-10-01, 3:47

Tenebrarum wrote: Viết cho câu văn dễ hiểu hơn đâu có nghĩa là phải bẻ cong ngữ pháp tiếng Việt cho giống với ngữ pháp tiếng Anh đâu nhỉ? :? Cứ viết cho giống với người Việt viết. Nếu người học không hiểu thì giải thích sau.

Tôi bẻ cong ngữ pháp ở chổ nào, sai ngữ pháp tiếng Việt ở chổ nào, bạn chỉ ra xem. Trong tiếng Việt bạn chưa bao giờ gặp dạng "Tôi là một người..." hay "Tôi đã..." à, có cần tôi đưa ra ví dụ không.
Trong tiếng Anh, khi bạn dùng một từ mà người ta không thường xuyên dùng thì người ta có thể sửa lại giúp bạn cho hay hơn, có ai bảo bạn là viết sai ngữ pháp không. "Tự nhiên" hay không "tự nhiên" không phải là vấn đề ngữ pháp mà phụ thuộc vào thói quen dùng từ mà thôi, có những từ khi nói thì nghe không tự nhiên nhưng khi viết thì rất bình thường còn tùy vào đối tượng đọc, hoặc có những từ mà khi nói với một người quen thì nghe quá lịch sự, khách sáo, trang trọng, nhưng khi nói với một người lạ thì đó bình thường đúng mực, còn tùy vùng miền nữa, chẳng phải vì thế mà người ta phân biệt BrEng và NAmrEng, speaking/writingEng, formal, informal... hay sao.
Tôi thấy rằng bạn dùng cụm từ "bẻ cong ngữ pháp tiếng Việt", tôi nghĩ cụm từ này hơi nhạy cảm, có phải bạn muốn nói tôi xuyên tạc ngữ pháp Tiếng Việt, nếu như bạn đang phê phán tôi khá nghiêm trọng rồi rồi đấy.

Tái bút: Nếu bạn vẫn không đồng ý với mình thì "Let's agree to disagree". Mình không muốn mất thời gian để tranh cãi về vấn đề này.
Please point out every grammar mistake I make in any of my texts. Thanks

User avatar
Tenebrarum
Posts: 6631
Joined: 2006-06-22, 17:02
Real Name: Duy
Gender: male

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby Tenebrarum » 2012-10-01, 7:12

zerogravital wrote:Tôi bẻ cong ngữ pháp ở chổ nào, sai ngữ pháp tiếng Việt ở chổ nào, bạn chỉ ra xem. Trong tiếng Việt bạn chưa bao giờ gặp dạng "Tôi là một người..." hay "Tôi đã..." à, có cần tôi đưa ra ví dụ không.

"Bẻ cong" không có nghĩa là viết sai. Câu của bạn nếu dí súng vào đầu người ta mà hỏi "Có đúng không?" thì vẫn được trả lời là "Đúng". Nhưng câu hỏi đặt ra là có người Việt nào lại viết cái câu mà để mạo từ lẫn thì quá khứ vào những chỗ như vậy không. "Tôi là một người..." và "Tôi đã..." rất thường thấy trong tiếng Việt, nhưng không ai lại ghép hai mẫu này lại thành cái câu như bạn viết cả. Không phải một mình tôi thấy nó bất tự nhiên.

zerogravital wrote:Trong tiếng Anh, khi bạn dùng một từ mà người ta không thường xuyên dùng thì người ta có thể sửa lại giúp bạn cho hay hơn, có ai bảo bạn là viết sai ngữ pháp không.

Nhưng có ai chỉ vì "muốn đơn giản cho bạn" mà kéo cho ngữ pháp tiếng Anh... gần gần lại với ngữ pháp tiếng việt không? Xin thưa là không, người ta vẫn viết những câu nghe sao cho tự nhiên nhất, và hướng bạn theo cái tự nhiên, viết như người bản ngữ viết.

zerogravital wrote:"Tự nhiên" hay không "tự nhiên" không phải là vấn đề ngữ pháp mà phụ thuộc vào thói quen dùng từ mà thôi, có những từ khi nói thì nghe không tự nhiên nhưng khi viết thì rất bình thường còn tùy vào đối tượng đọc, hoặc có những từ mà khi nói với một người quen thì nghe quá lịch sự, khách sáo, trang trọng, nhưng khi nói với một người lạ thì đó bình thường đúng mực, còn tùy vùng miền nữa, chẳng phải vì thế mà người ta phân biệt BrEng và NAmrEng, speaking/writingEng, formal, informal... hay sao.

Vậy bạn thấy ở VN có ai có "thói quen" viết câu như vậy không, ngoại trừ các quý vị "dịch giả" bưng bê nguyên xi mẫu câu từ Anh sang Việt, đầy đủ thì động từ, số nhiều...?

zerogravital wrote:Tôi thấy rằng bạn dùng cụm từ "bẻ cong ngữ pháp tiếng Việt", tôi nghĩ cụm từ này hơi nhạy cảm, có phải bạn muốn nói tôi xuyên tạc ngữ pháp Tiếng Việt, nếu như bạn đang phê phán tôi khá nghiêm trọng rồi rồi đấy.

"Xuyên tạc" là bạn tự nói, còn tôi chỉ góp ý, vì tôi nghĩ rằng chỉ người khác thì phải chỉ cho đúng.

zerogravital wrote:Tái bút: Nếu bạn vẫn không đồng ý với mình thì "Let's agree to disagree". Mình không muốn mất thời gian để tranh cãi về vấn đề này.

Bạn cố chấp quá, người khác thấy khiếm khuyết, góp ý thì bạn không nghe. Bạn đã xù lông nhím lên thì tôi cũng không nhiều lời nữa.
!Chalice! Communion wafer of the tabernacle

User avatar
zerogravital
Posts: 199
Joined: 2011-11-04, 14:16
Real Name: Mr Unknown
Gender: male
Location: AnNam

Re: Người tiếp theo (trò chơi)

Postby zerogravital » 2012-10-01, 9:30

Mình đã đồng ý với bạn rằng :lol: có lẽ nên viết theo cách tự nhiên dù là với nước ngoài, cảm ơn bạn.
Nhưng mình đang không đồng ý (và không vui) với cái cách bạn ví von: "bẽ cong ngữ pháp tiếng Việt", mình chỉ không đồng ý ở điểm này thôi.

P/s: Có lẽ không ai dùng từ "đã" và "đang" trong trường hợp này như mình đâu nhỉ, nếu bạn thấy thật "bất tự nhiên" thì hãy nói một tiếng, mình sửa lại :rotfl:
Please point out every grammar mistake I make in any of my texts. Thanks


Return to “South East Asian Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest