Translation requests [Vietnamese]

User avatar
Tenebrarum
Posts: 6631
Joined: 2006-06-22, 17:02
Real Name: Duy
Gender: male

Re: Translation requests

Postby Tenebrarum » 2012-07-11, 17:30

My translation:

"Where do the birds (/ does the bird) sleep tonight
And where does my soul dwell tonight
Oh blue bird
When will you bring the news of victory?"

Này - hey, oh
!Chalice! Communion wafer of the tabernacle

Linnaeus59
Posts: 3
Joined: 2012-07-10, 10:05
Gender: male

Re: Translation requests

Postby Linnaeus59 » 2012-07-12, 7:35

I see - thank you, Tenebrarum. So này can be a word for calling for someone's attention? Other such words are ơi (put after the person's name), ôi and (I remember vaguely) something like hỗi. Are there more? Are they interchangeable or do they have different shades of meaning? I think ơi is used in sort of shouting situations in the street (Hey- You!)

User avatar
Tenebrarum
Posts: 6631
Joined: 2006-06-22, 17:02
Real Name: Duy
Gender: male

Re: Translation requests

Postby Tenebrarum » 2012-07-12, 13:21

Linnaeus59 wrote:Other such words are ơi (put after the person's name), ôi and (I remember vaguely) something like hỗi.

Hỡi. :)

Này as an attention getter shows that the speaker wants a more thoughtful and serious convo than usual, with lowered voices. (Because the huyền tone is falling... At least that's how I see it.) In the south này becomes nè.

It daily life, it would come after the person's name, but in poetry it's often put in front.

Linnaeus59 wrote:I think ơi is used in sort of shouting situations in the street (Hey- You!)

In Saigon you would also hear "Ê + [name/pronoun]! ..." But that's rather brusque to strangers, and definitely not acceptable to use on people you're supposed to hold in respect (parents, teachers etc., or just people older than you). Ơi is okay for all circumstances though.
!Chalice! Communion wafer of the tabernacle

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Random thoughts....

Postby korn » 2012-10-06, 18:51

Hi there,

How would you translate "Random thoughts" into Vietnamese?

Thanks in advance. Regards.
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
zerogravital
Posts: 199
Joined: 2011-11-04, 14:16
Real Name: Mr Unknown
Gender: male
Location: AnNam

Re: Random thoughts....

Postby zerogravital » 2012-10-07, 12:42

korn wrote:Hi there,

How would you translate "Random thoughts" into Vietnamese?

Thanks in advance. Regards.

random = ngẫu nhiên
thought = suy nghĩ, ý nghĩ
Why do you learn Vietnamese Korn? for fun, business, or for you have a Vietnamese wife?
Pardon me if I was so inquisitive.
Please point out every grammar mistake I make in any of my texts. Thanks

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Random thoughts....

Postby korn » 2012-10-07, 15:14

zerogravital wrote:
korn wrote:Hi there,

How would you translate "Random thoughts" into Vietnamese?

Thanks in advance. Regards.

random = ngẫu nhiên
thought = suy nghĩ, ý nghĩ
Why do you learn Vietnamese Korn? for fun, business, or for you have a Vietnamese wife?
Pardon me if I was so inquisitive.


Bạn hỏi như thế thì không sao đới với korn đâu! Mẹ của tôi là người Việt. :) Năm nay tôi về thăm quê ngoại, vì thế korn muốn học tiếng Việt thật giỏi để nói chuyện với gia đình. ^^

Thế "random thoughts" nghĩa là "suy nghĩ ngẫu nhiên" à?
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
zerogravital
Posts: 199
Joined: 2011-11-04, 14:16
Real Name: Mr Unknown
Gender: male
Location: AnNam

Re: Random thoughts....

Postby zerogravital » 2012-10-07, 16:50

korn wrote:Bạn hỏi như thế thì không sao đới với korn đâu! Mẹ của tôi là người Việt. :) Năm nay tôi về thăm quê ngoại, vì thế korn muốn học tiếng Việt thật giỏi để nói chuyện với gia đình. ^^

Thế "random thoughts" nghĩa là "suy nghĩ ngẫu nhiên" à?


Ừ, đúng rồi. Như vậy bạn là một nữa người Việt rồi, thú vị thật. Nhưng mẹ cậu không dạy tiếng Việt cho cậu à, bà ấy chỉ nói tiếng Đức thôi à? Khả năng viết tiếng việt của cậu như thế là khá tốt rồi, nhưng tôi không biết cậu có thể nói tốt như thế không.
Please point out every grammar mistake I make in any of my texts. Thanks

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Random thoughts....

Postby korn » 2012-10-07, 19:59

korn wrote:Bạn hỏi như thế thì không sao đới với korn đâu!

Tại sao bạn gạch "đới với korn" đi? Vì câu ấy dài quá hay cai câu ấy sai? Tôi nghĩ nó phải là "đối với korn" thì đúng hơn, phải không nhì?
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Translation requests

Postby korn » 2012-10-08, 2:59

Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
zerogravital
Posts: 199
Joined: 2011-11-04, 14:16
Real Name: Mr Unknown
Gender: male
Location: AnNam

Re: Random thoughts....

Postby zerogravital » 2012-10-08, 3:35

korn wrote:
korn wrote:Bạn hỏi như thế thì không sao đới với korn đâu!

Tại sao bạn gạch "đới với korn" đi? Vì câu ấy dài quá hay cái câu ấy sai? Tôi nghĩ nó phải là "đối với korn" thì đúng hơn, phải không nhì?


Bạn đặt "đối với tôi" ở vị trí đó là không đúng. Nếu bạn muốn thêm cụm từ đó vào câu, thì thường bạn phải ở đầu câu, như thế này:
Đối với tôi, bạn hỏi như thế thì không sao đâu![/quote]
Tuy nhiên trong trường hợp câu của bạn, bạn không cần thêm vào, nếu thêm vào thì câu đó nghe không tự nhiên.

Các bạn có biết ở Việt Nam nữ thần này gọi như thế nào không?

Người ta gọi bà ấy là "Quan âm bồ tát" hay ""Quán thế âm bồ tát" hay "Phật bà quan âm".
Please point out every grammar mistake I make in any of my texts. Thanks

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Random thoughts....

Postby korn » 2012-10-08, 15:42

zerogravital wrote: Người ta gọi bà ấy là "Quan âm bồ tát" hay ""Quán thế âm bồ tát" hay "Phật bà quan âm".

Ah.... korn biết bà ấy rồi. Bà ấy hiện trong phim "Tây Du Ký" với Tôn Ngộ Không phải không? Tôi nhớ sơ sơ tôi ngày xưa xem phim về Tôn Ngộ Không rồi nhưng mình không nhớ mình xem phim đấy hay phim khác :hmm: ....... Hình như mình vẫn còn có sách chuyện về Tôn Ngộ Không ở đây từ mình còn nhỏ mình mang từ Việt Nam sang bên Đức.... không biết để đâu mất rồi. :oops:
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Translation requests

Postby korn » 2012-11-11, 16:40

How do you say "Have a good flight" in Vietnamese? "Cấp cánh máy bay may mán"?
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
Tenebrarum
Posts: 6631
Joined: 2006-06-22, 17:02
Real Name: Duy
Gender: male

Re: Translation requests

Postby Tenebrarum » 2012-11-11, 17:57

korn wrote:How do you say "Have a good flight" in Vietnamese? "Cấp cánh máy bay may mán"?

That doesn't make any sense. The best I can come up with is "đi mạnh giỏi" (go safe and sound), which is a verb phrase used for all modes of transport, not just a flight.

But typically at departure, people just say stuff like "send my good wishes to [insert far-flung relatives here]" or get all emotional and cry.

Oh, and if you're ever suggested the phrase "Thượng lộ bình an" (上路平安): nobody actually says this in real life. It's not like we live in a classical Chinese novel. :roll:

korn wrote:How would you translate "Random thoughts" into Vietnamese?

"Random" is not terribly easy to translate, so it's better if we know some context.

If you put your random thoughts into a piece of writing, like a blog entry, then the title might start with "Tản mạn". (This word originally means "scattered", so... scattered thoughts --> random thoughts). E.g:
* Tản mạn về tình yêu - "On love"
* Tản mạn Sài Gòn - "Saigon tidbits"
* Tản mạn về mảnh bằng Ph.D - "A few thoughts/words on Ph.D"

In case you would like to know. As you can see through these examples, it's usually done through worked-arounds in order to sound natural, which is why we can tell instantly when a text is translated badly, word-for-word from English.
!Chalice! Communion wafer of the tabernacle

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Translation requests

Postby korn » 2012-11-11, 18:29

Is this sentence correct?
"So you're leaving Thursday. Have a good flight." - "Thế Anh sẽ về thứ Năm à? Đi mạnh giỏi nhé."
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
Tenebrarum
Posts: 6631
Joined: 2006-06-22, 17:02
Real Name: Duy
Gender: male

Re: Translation requests

Postby Tenebrarum » 2012-11-11, 18:33

korn wrote:"Thế Anh sẽ về thứ Năm à? Đi mạnh giỏi nhé."

"Thế thứ Năm anh về à?"

If a flight, usually: "Thế thứ Năm anh bay à?"
!Chalice! Communion wafer of the tabernacle

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Translation requests

Postby korn » 2012-11-11, 18:53

Is it wrong to put "thứ Năm" at the end?

Is this also possible?
"Thế thứ Năm anh bay về à?"
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

User avatar
Tenebrarum
Posts: 6631
Joined: 2006-06-22, 17:02
Real Name: Duy
Gender: male

Re: Translation requests

Postby Tenebrarum » 2012-11-12, 19:00

korn wrote:Is it wrong to put "thứ Năm" at the end?

I don't know if "wrong" is the word. It just doesn't sound as smooth. If you want to put thứ Năm at the end, then it's better to say "hôm thứ Năm".

korn wrote:Is this also possible?
"Thế thứ Năm anh bay về à?"

Possible, but I'd imagine there's a "bay đi" somewhere in the conversation to contrast that with.
!Chalice! Communion wafer of the tabernacle

jdoll
Posts: 1
Joined: 2012-11-13, 6:56
Real Name: jessica
Gender: female
Country: US United States (United States)

Re: Translation requests

Postby jdoll » 2012-11-13, 7:03

Need help translating the following statements... Any accent marks wont be there because it was on Facebook: 1. Fai ghe cua may ko ma on do cu chac buon tinh om ke WA 2. Ra khg ru too 3. May dau Co o day dau ma ru may

Please help if you can. I know a lot of it is probably slang but anything will help...

User avatar
abcdefg
Posts: 461
Joined: 2008-07-26, 4:44
Real Name: Linh
Gender: female
Location: Dublin
Country: IE Ireland (Éire / Ireland)

Re: Translation requests

Postby abcdefg » 2012-11-14, 9:59

Uhm... "Fải ghệ của mày ko mà ôm đó cu, chắc buồn tình ôm ké quá" ~ is that your girlfriend whom you're hugging? Or you're so lonely that you hug somebody else's partner?

"ra không rủ tao" - why didn't you ask me out when you came here?

"mày đâu có ở đây đâu mà rủ mày" - you weren't here, how could I invite you?

These are text messages, I assume? The language is pretty rough but friendly.
Tôi kể người nghe chuyện Phố-trong-sông,
chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái.
Bóng đổ dài, bước chân người mê mải
Gió chở mùa về,
hoang hoải cả giấc mơ..

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Translation requests

Postby korn » 2012-12-10, 14:03

Hi there,

how would you translate the following terms into proper Vietnamese?

- vain, superficial, high maintanance, materialistic
e.g: She's vain, superficial, high maintanance and materialistic

- highly unlikely
e.g: It's very highly unlikely that this will happen

- be in somenone's dept
e.g: This time I will pay for the meal, because I don't want to be in your debt.

Thanks in advance
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!


Return to “South East Asian Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest