Questions about Vietnamese pronouns

User avatar
korn
Posts: 311
Joined: 2008-04-23, 11:29
Real Name: emaN laeR
Gender: male
Location: Bavaria
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Questions about pronouns

Postby korn » 2012-09-30, 14:56

maianhvk wrote:
Tenebrarum wrote:- Tớ: A northern pronoun. Used by a young person when talking to another young person. Might sound friendly. I'm not sure about this - please check with abcdefg.
- Mình: Used when talking to a person of your age, or younger than you. Soft. (As soft as a guy can get.)


Mình nghĩ về cơ bản "tớ" là để tỏ ra thân thiện với những người ngang tuổi.
Từ "mình" cũng có thể dùng để gọi vợ/chồng :mrgreen: mặc dù là nghe rất sến :D và còn để gọi tắt cho "chúng mình", "bọn mình".


Trong trường hợp nói với người thân thiết, ngang tuổi và cùng giới, korn nghĩ rằng xưng đối với nhau bằng "tôi", "ta", "tao", "tớ", "mình" là được hết. Bạn có đồng ý không?
Please correct all my mistakes, no matter how trivial they may seem to you, also, please help me to improve my phrases. Thank you in advance!
---
S'il vous plaît, corrigez toutes mes fautes, même si elles vous paraissent insignifiantes. Et aidez-moi, s'il vous plaît, à améliorer ma façon de m'exprimer. Merci d'avance!
---
Nếu tôi viết chỗ nào chưa đúng, dù là lỗi nhỏ hay nghiêm trọng, thì các bạn hãy sửa lại giúp tôi hoặc góp ý để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Cám ơn các bạn nhé!

Trungnghia
Posts: 5
Joined: 2013-02-04, 15:47
Real Name: Trung Nghia
Gender: male
Location: Hanoi
Country: VN Vietnam (Việt Nam)

Re: Questions about pronouns

Postby Trungnghia » 2013-02-04, 16:47

Chúng tôi or Chúng mình

For example: a group consist of (A,B,C), we = (A,B,C)

"Chúng tôi": use "we" as a unit, so với 1 đối tượng khác. For instance A,B,C speak to D (D is not in this group): chúng tôi sẽ về nhà

"Chúng mình": A,B and C talk together, không so với 1 đối tượng nào khác. For instance C speaks to A and B: chúng mình sẽ về nhà

"Chúng mình" = "Chúng ta"
Last edited by Trungnghia on 2013-02-04, 16:59, edited 2 times in total.

Trungnghia
Posts: 5
Joined: 2013-02-04, 15:47
Real Name: Trung Nghia
Gender: male
Location: Hanoi
Country: VN Vietnam (Việt Nam)

Re: Questions about pronouns

Postby Trungnghia » 2013-02-04, 16:54

korn wrote:
Once again: Is it that wrong to say "Anh da duoc nhan thu chua?"


It should be: "Anh đã nhận được thư chưa?"

User avatar
zerogravital
Posts: 199
Joined: 2011-11-04, 14:16
Real Name: Mr Unknown
Gender: male
Location: AnNam

Re: Questions about pronouns

Postby zerogravital » 2013-03-23, 14:54

korn wrote:
maianhvk wrote:
Tenebrarum wrote:- Tớ: A northern pronoun. Used by a young person when talking to another young person. Might sound friendly. I'm not sure about this - please check with abcdefg.
- Mình: Used when talking to a person of your age, or younger than you. Soft. (As soft as a guy can get.)


Mình nghĩ về cơ bản "tớ" là để tỏ ra thân thiện với những người ngang tuổi.
Từ "mình" cũng có thể dùng để gọi vợ/chồng :mrgreen: mặc dù là nghe rất sến :D và còn để gọi tắt cho "chúng mình", "bọn mình".


Trong trường hợp nói với người thân thiết, ngang tuổi và cùng giới, korn nghĩ rằng xưng đối với nhau bằng "tôi", "ta", "tao", "tớ", "mình" là được hết. Bạn có đồng ý không?

Nếu thân thiết thì:
- "nam-nữ" or "nữ-nữ": mình/tớ - cậu; tôi-"bà", tôi-"ông".
- "nam -nam" : tao/tớ/mình - cậu/mày.
In addition, "chúng mình", or "chúng ta" (formal version of "chúng mình") means "we/us" including "the listener", whereas, "chúng tôi" means "we/us" too, but not including "the listener". "chúng tôi", in English way, is equivalent to "exclusive we/us".
Please point out every grammar mistake I make in any of my texts. Thanks


Return to “South East Asian Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest