Page 1 of 1

من فقط جمعه ها او را می بینم

Posted: 2018-03-25, 6:17
by artart

من فقط جمعه ها او را می بینم

به نظر شما آیا از این جمله چنین استنباط می شود که من هر جمعه او را می بینم و یا اینکه امکان دارد صرفاً بعضی جمعه ها او را ببینم؟

واضح است که من هیچ روز دیگری به جز روزهای جمعه او را نمی بینم و اگر او را ببینم قطعاً جمعه است


با سپاس

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Posted: 2018-04-05, 9:49
by hzare67
به نظرم معنیش اینه که گاهی جمعه ها میبینم ولی فقط و فقط جمعه ها

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Posted: 2018-10-01, 9:59
by sobhansetoodeh
با توجه به تحصیل من در ادبیات فارسی این به این معنی میتونه باشه که
:
هر موقع او را میبینم جمعه است و یا جمعه تنها روزیست که او را میبنم
که دوستمان هم درست گقتن

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Posted: 2018-12-16, 10:05
by Youzpalang
خدمت شما عرض شود که این ملاقات فقط روزهای جمعه صورت میگیرد و دلیل بر این نیست که هر جمعه نیز صورت میگیرد

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Posted: 2019-02-16, 11:21
by amirhossein
درود، امکان دارد بعضی جمعه ها او را نبینید.

artart wrote:
من فقط جمعه ها او را می بینم

به نظر شما آیا از این جمله چنین استنباط می شود که من هر جمعه او را می بینم و یا اینکه امکان دارد صرفاً بعضی جمعه ها او را ببینم؟

واضح است که من هیچ روز دیگری به جز روزهای جمعه او را نمی بینم و اگر او را ببینم قطعاً جمعه است


با سپاس

آموزش سئو

Posted: 2019-03-10, 21:45
by saranistion

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Posted: 2019-06-03, 4:02
by alijsh
قید «فقط» نشان می‌دهد که او مثلا شنبه‌ها یا دوشنبه‌ها او را نمی‌بیند. تنها روز ممکن برای دیدن «جمعه» است. ‌در مورد این که «همه‌ی» جمعه‌هاست یا «بعضی» از جمعه‌ها، پیش‌فرض این است که همه‌ی جمعه‌ها او را می‌بیند مگر این که اتفاق خاصی برای شخص بیفتد و نتواند برود. اگر نیاز به تأکید و یا مشخص کردن باشد از قیدی مثل «همیشه»، «گاهی» و ... استفاده می‌شود


artart wrote:
من فقط جمعه ها او را می بینم

به نظر شما آیا از این جمله چنین استنباط می شود که من هر جمعه او را می بینم و یا اینکه امکان دارد صرفاً بعضی جمعه ها او را ببینم؟

واضح است که من هیچ روز دیگری به جز روزهای جمعه او را نمی بینم و اگر او را ببینم قطعاً جمعه است


با سپاس

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Posted: 2019-08-28, 14:12
by majidgsm
خیر ... من فقط و فقط جمعه ها او را میبینم
یعنی فقط جمعه ها میبینمش