من فقط جمعه ها او را می بینم

Moderator: eskandar

artart
Posts: 1
Joined: 2018-03-25, 6:06

من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby artart » 2018-03-25, 6:17


من فقط جمعه ها او را می بینم

به نظر شما آیا از این جمله چنین استنباط می شود که من هر جمعه او را می بینم و یا اینکه امکان دارد صرفاً بعضی جمعه ها او را ببینم؟

واضح است که من هیچ روز دیگری به جز روزهای جمعه او را نمی بینم و اگر او را ببینم قطعاً جمعه است


با سپاس

hzare67
Posts: 1
Joined: 2018-04-05, 9:47
Real Name: Hosein Zare
Gender: male

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby hzare67 » 2018-04-05, 9:49

به نظرم معنیش اینه که گاهی جمعه ها میبینم ولی فقط و فقط جمعه ها


Return to “Persian/Farsi (فارسی)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest