من فقط جمعه ها او را می بینم

Moderator: eskandar

artart
Posts: 2
Joined: 2018-03-25, 6:06

من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby artart » 2018-03-25, 6:17


من فقط جمعه ها او را می بینم

به نظر شما آیا از این جمله چنین استنباط می شود که من هر جمعه او را می بینم و یا اینکه امکان دارد صرفاً بعضی جمعه ها او را ببینم؟

واضح است که من هیچ روز دیگری به جز روزهای جمعه او را نمی بینم و اگر او را ببینم قطعاً جمعه است


با سپاس

hzare67
Posts: 1
Joined: 2018-04-05, 9:47
Real Name: Hosein Zare
Gender: male

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby hzare67 » 2018-04-05, 9:49

به نظرم معنیش اینه که گاهی جمعه ها میبینم ولی فقط و فقط جمعه ها

sobhansetoodeh
Posts: 2
Joined: 2018-10-01, 9:21
Real Name: Sobhan Setoodeh
Gender: male

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby sobhansetoodeh » 2018-10-01, 9:59

با توجه به تحصیل من در ادبیات فارسی این به این معنی میتونه باشه که
:
هر موقع او را میبینم جمعه است و یا جمعه تنها روزیست که او را میبنم
که دوستمان هم درست گقتن

peter1985
Posts: 4
Joined: 2018-10-01, 5:28
Real Name: Peter Vanverbin
Gender: male

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby peter1985 » 2018-10-01, 10:43

فقط روزهای جمعه، و نه هیچ روز دیگری، او را می بینم. اما بدین معنی نیست که حتما هر جمعه او را می بینم.می توان این جمله را طور دیگری نوشت تا معنی آن استنباط شود:" اگر بخواهم او را ببینیم فقط روزهای جمعه می توانم"

Youzpalang
Posts: 3
Joined: 2018-12-16, 10:01
Real Name: adel
Gender: male

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby Youzpalang » 2018-12-16, 10:05

خدمت شما عرض شود که این ملاقات فقط روزهای جمعه صورت میگیرد و دلیل بر این نیست که هر جمعه نیز صورت میگیرد


Return to “Persian/Farsi (فارسی)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest