من فقط جمعه ها او را می بینم

Moderator: eskandar

artart
Posts: 2
Joined: 2018-03-25, 6:06

من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby artart » 2018-03-25, 6:17


من فقط جمعه ها او را می بینم

به نظر شما آیا از این جمله چنین استنباط می شود که من هر جمعه او را می بینم و یا اینکه امکان دارد صرفاً بعضی جمعه ها او را ببینم؟

واضح است که من هیچ روز دیگری به جز روزهای جمعه او را نمی بینم و اگر او را ببینم قطعاً جمعه است


با سپاس

hzare67
Posts: 1
Joined: 2018-04-05, 9:47
Real Name: Hosein Zare
Gender: male

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby hzare67 » 2018-04-05, 9:49

به نظرم معنیش اینه که گاهی جمعه ها میبینم ولی فقط و فقط جمعه ها

sobhansetoodeh
Posts: 2
Joined: 2018-10-01, 9:21
Real Name: Sobhan Setoodeh
Gender: male

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby sobhansetoodeh » 2018-10-01, 9:59

با توجه به تحصیل من در ادبیات فارسی این به این معنی میتونه باشه که
:
هر موقع او را میبینم جمعه است و یا جمعه تنها روزیست که او را میبنم
که دوستمان هم درست گقتن

Youzpalang
Posts: 3
Joined: 2018-12-16, 10:01
Real Name: adel
Gender: male

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby Youzpalang » 2018-12-16, 10:05

خدمت شما عرض شود که این ملاقات فقط روزهای جمعه صورت میگیرد و دلیل بر این نیست که هر جمعه نیز صورت میگیرد

amirhossein
Posts: 4
Joined: 2019-02-16, 10:56
Real Name: Amirhossein
Gender: male
Country: IR Iran (ایران)

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby amirhossein » 2019-02-16, 11:21

درود، امکان دارد بعضی جمعه ها او را نبینید.

artart wrote:
من فقط جمعه ها او را می بینم

به نظر شما آیا از این جمله چنین استنباط می شود که من هر جمعه او را می بینم و یا اینکه امکان دارد صرفاً بعضی جمعه ها او را ببینم؟

واضح است که من هیچ روز دیگری به جز روزهای جمعه او را نمی بینم و اگر او را ببینم قطعاً جمعه است


با سپاس

saranistion
Posts: 1
Joined: 2019-03-10, 21:44
Real Name: sara
Gender: female

Re: من فقط جمعه ها او را می بینم

Postby saranistion » 2019-03-10, 21:45

من فقط جمعه ها میتوانم شما را ببینم


Return to “Persian/Farsi (فارسی)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest