Page 12 of 12

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2015-12-27, 0:20
by Michael
کسی پرسشم را جواب نداده است، به این حال پرسش دیگری می نویسم.

نفر پس از من خواهد گفت کدام شهر ایران مورد علاقۀ خود است و چرا.

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2015-12-27, 18:59
by Mehrdad
Michael wrote:
نفر پس از من خواهد گفت کدام شهر ایران مورد علاقه اش است و چرا.

مایکل جان پرسش قبلی ات سخت بود !
واین پرسشت چه آسان آست !

مگر شهری دوست داشتنی تر از اصفهان هم داریم ؟
چرا ؟ واقعا نمی دانم ! فقط می دانم هر بار که به اصفهان می روم احساس راحتی و آرامش می کنم . فیلم های ژانرسفر در زمان مثل " بازگشت به آینده" را حتما دیده ای . این شهر چیزی شبیه آن آست ولی متفاوت : تو به "گدشته" سفرنمی کنی, انگار "گذشته" لباس امروزی پوشیده است و به زمان حال آمده است

نفر پس از من به شرط آن که خارجی باشد تابستان آینده به ایران می آید و من او را رایگان با اتومبیل شخصی خودم به مدت یک هفته در کاشان و ابیانه و اصفهان و نایین به گردش می برم و به تهران (فرودگاه بین المللی) برمی گردانم.
:totalshock: :totalshock:I mean it! Try me! :welcome:

Happy New Year. :xmas:

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2016-01-03, 22:48
by Multiturquoise
چه؟ آن را بسیار درک نکردم.

نفر پس از من فکر می‌کند که مردم باید حداقل یک زبان بگیرند.

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2016-02-19, 17:36
by iodalach93
بله، درست می‌گویی.

نفر پس از من نزدیک به مسجد یا کلیسا یا یک معبد مذهبی دیگر زندگی می‌کند.

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2016-03-17, 12:34
by Michael
بله، نزدیک به دو سه کلیسا زندگی‌ می‌کنم.

نفر پس از من سوار قطار غلتان شده است.

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2016-03-17, 14:16
by Limagne
نه٬ تا به حال چنین اتفاقی برای من پیش نیامده است

نفر بعد از من حوصله درس خواندن ندارد

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2016-03-21, 0:20
by iodalach93
حقیقت را گفتی.

نفر پس از من در تئاتر بازی کرد.

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2016-04-05, 22:44
by Michael
خیر، در یک اجرای تأتر شرکت نکرده ام.

نفر بعد از من به چند کشور خارجی مسافرت کرد؟

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2016-04-09, 17:36
by iodalach93
به ۱۰ کشور خارجی مسافرت کردم، همه‌ در اروپا.

نفر پس از من این شب با دوستانش سپری خواهد کرد.

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2016-11-17, 22:19
by Michael
شش ماه پیش دیر ترین واژه ی من در این بازی نوشته شد. فارسی ام هم خیلی ضعیف شده است. اقلا هنوز می توانم با صفحه کلید فارسی بنویسم!

به هر حال٬ یادم آمده است چرا به سؤالت جواب نداده بودم در آخر: معنای واژه ی "سپری" در جمله ی تو نتوانستم بفهمم! آنطور، کسی می توانست کمکم بکند، برای آنکه این بازی را ادامه .بدهیم؟ تشکر می کنم!

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2016-11-21, 17:42
by iodalach93
سلام مایک، خوش آمدی!

شاید واژهٔ "سپری" را نفهمیدی زیرا که من از آن استفادهٔ درست نکردم، معذرت می‌خواهم. می‌خواستم "نفر پس از من امشب با دوستانش بیرون خواهد رفت" بنویسم.

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2017-06-24, 3:55
by superhero1993
سلام خوب چرا بازی متوقف شده؟
حالا من که سئ.ال برای جواب دادن ندارم!
اما یه سوال می پرسم !
نفر بعد از من عاشق پیتزا هستش!!

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2017-07-07, 2:40
by Michael
بعضی اوقات عاشقشم، دیگرها نیستم.

نفر بعد از من ایتالیا رفتەاست.

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2019-04-15, 7:25
by Antea
نه

نفر بعد از من عاشق رقصیدن است

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2019-04-19, 5:54
by vijayjohn
نه، گاهی به تنهایی میرقصم ولی در آمریکا آشکار رقصیدن دوست ندارم. آمریکایی‌ها برای رقصیدن بسیار زیاد قواعد دارند!

نفر بعد از من افراد گروه آموزش فارسی است.

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2019-04-19, 8:47
by Antea
نظری، بله

شخص بعد از من از ایران دیدن کرده است.

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2019-04-21, 19:30
by vijayjohn
نه، هرگز به ایران رفته نیستم اما بعضی از افراد خاندان من در ایران زندگی می کنند.

نفر بعد از من به هند رفته است.

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2020-03-01, 14:59
by Antea
بله ، من از شمال هند بازدید کردم.

شخص بعد از من می تواند به فارسی خوب صحبت کند.

Re: بازی: پایینی من

Posted: 2020-03-31, 3:03
by vijayjohn
خانم پسر عموم که ایرانی است می گوید که به فارسی خوب صحبت می کنم. من نمی دانم. :P

نفر پس از من خوراک حرام می خورد. :lol: