بازی: پایینی من

Moderator: eskandar

User avatar
Mehrdad
Posts: 91
Joined: 2014-10-19, 6:28
Real Name: Mehrdad Khaki
Gender: male
Location: Tehran
Country: IR Iran (ایران)

Re: بازی: پایینی من

Postby Mehrdad » 2015-03-07, 6:33

با اجازه کمی متن شما را اصلاح می کنم:
مرسی! نمی دونم چرا جداکننده در رایانه ی من از کار افتاده است. تا حالا تقریبا همیشه کار می کرد.
... چونکه زیاد با لحجه ی خراسانی ....
چه جالب که ....
اگه تمایل دارید می تونید هرجا امکانش بود اشتباهاتمو درست کنید.

و اما جواب شما:
اتفاقا اون دوستم هم آواز می خواند ولی از صاحبخانه اش خوشش نمی امد و حتی یادمه می گفت من از او خیلی بهتر می خوانم !
در ایران عادی است که خواننده ها آوازهایی با لحجه ی سایر مناطق بخوانند. بد نیست بدانید اینجا در موسیقی, دستگاه (= سبک) اصفهانی داریم ولی درآن سبک, خواننده با لحجه ی اصفهانی نمی خواند.

و ادامه بازی:

شاید نفر پس از من از صدای علیرضا افتخاری خوشش بیاید...

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-03-08, 4:59

Mehrdad wrote:
با اجازه کمی متن شما را اصلاح می کنم:
مرسی! نمی دونم چرا جداکننده در رایانه ی من از کار افتاده است. تا حالا تقریبا همیشه کار می کرد.
... چونکه زیاد با لحجه ی خراسانی ....
چه جالب که ....
اگه تمایل دارید می تونید هرجا امکانش بود اشتباهاتمو درست کنید.

و اما جواب شما:
اتفاقا اون دوستم هم آواز می خواند ولی از صاحبخانه اش خوشش نمی امد و حتی یادمه می گفت من از او خیلی بهتر می خوانم !
در ایران عادی است که خواننده ها آوازهایی با لحجه ی سایر مناطق بخوانند. بد نیست بدانید اینجا در موسیقی, دستگاه (= سبک) اصفهانی داریم ولی درآن سبک, خواننده با لحجه ی اصفهانی نمی خواند.

از اصلاحاتتون خیلی ممنونم، بسیار کمکم می‌ده. ولی در زبان گفتاری حرفهای "چونکی" و "چی" گفته نمی‌شه؟

و راستی غافلگیر نمی‌شم که چند خواننده با لهجه‌ی خراسانی آواز می‌خوونند — خوب می‌دونم که اون استان وطن فرهنگی ایرانه. اتفاقا لهجه‌های اصفهانی و شیرازیرو هیچوقت نشنیدم.
Last edited by Michael on 2015-03-09, 0:05, edited 1 time in total.
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
Mehrdad
Posts: 91
Joined: 2014-10-19, 6:28
Real Name: Mehrdad Khaki
Gender: male
Location: Tehran
Country: IR Iran (ایران)

Re: بازی: پایینی من

Postby Mehrdad » 2015-03-08, 10:10

چی در محاوره به جای چه استفاده می شود
مثل چی شد یا چی گفت به جای چه شد یا چه گفت
اما چونکی نداریم مگر در لهجه ی تاجیکی یا افغانی که معمولا که را کی تلفظ می کنند.

راستی در نوشته قبلی تون stop working را از کار ایستادن ترجمه کرده بودید که یادتان باشد از کار افتادن ترجمه صحیح آن است.

تا یادم نرفته بگم در پست قبلی لهجه را اشتباهی با ح جیمی نوشته بودم . ببخشید.

موسیقی با لهجه ی اصفهانی هم فکر می کنم نداریم مگر به صورت فکاهی یا طنز. اما با لهجه ی شیرازی زیاد هست. بعدا جستجو می کنم یکی در تاپیک موسیقی برایتان می گذارم.

و برای اینکه بازی خراب نشه ادامه ی آن از همان جای قبلی:

شاید شخص پس از من از صدای علیرضا افتخاری خوشش بیاید....

iodalach93

Re: بازی: پایینی من

Postby iodalach93 » 2015-03-15, 13:25

متاسفانه آن خواننده را نمی‌شنوم.

نفر پس از من معنای نام خودش را می‌داند.

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-03-15, 15:14

آره، «میکائیل» «پیشوای ارتش آسمان» معنی‌ دارد و «آئُوریستُوس» به یونانی «بیکران».

نفر پس از من از واقعه‌ی مهمی‌ که اخیر پیشش آمده‌است تعریف می‌کند.
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-04-29, 11:09

فارسی‌گوئی نیست که بخواهد جواب بدهد؟ فکر می‌کردم بیشتر دانشجویان هست، ولی به نظر می‌آید خیر. :(

نفر پس از من واسه زبان اردو علاقه دارد.
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
MinaGJ
Posts: 230
Joined: 2009-05-21, 8:59
Real Name: Mina
Gender: female
Country: IR Iran (ایران)
Contact:

Re: بازی: پایینی من

Postby MinaGJ » 2015-05-03, 2:51

Aóristos wrote:
آره، «میکائیل» «پیشوای ارتش آسمان» معنی‌ دارد و «آئُوریستُوس» به یونانی «بیکران».

نفر پس از من از واقعه‌ی مهمی‌ که اخیر پیشش آمده‌است راتعریف می‌کند.


اتفاق مهمی که برایم افتاد این بود که دانشجویم را به موزه بردم و دیدم او از من بهتر تاریخ ایران را یاد دارد.
آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد
We are not in charge of our own destiny

User avatar
MinaGJ
Posts: 230
Joined: 2009-05-21, 8:59
Real Name: Mina
Gender: female
Country: IR Iran (ایران)
Contact:

Re: بازی: پایینی من

Postby MinaGJ » 2015-05-03, 2:54

Aóristos wrote:
فارسی‌گوئی نیست که بخواهد جواب بدهد؟ فکر می‌کردم بیشتر دانشجویان هستندهست، ولی به نظر می‌آید خیر. :(

نفر پس از من به واسهزبان اردو علاقه دارد.


همه ی زبانها را دوست دارم که یاد بگیرم اما متاسفانه نمیتوانم.

نفر بعد از من میتواند سالسا برقصد
آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد
We are not in charge of our own destiny

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-05-04, 6:33

اصلاحات شما را خیلی تشکر میکنم، مینا استاد! :D

اگرهم سبکهای سراسر دنیا را گوش میدهم نمیتوانم نه سالسا نه سبک دیگری برقصم.

نفر پس از من از رد ساحل کردن خوشش میاید.
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
MinaGJ
Posts: 230
Joined: 2009-05-21, 8:59
Real Name: Mina
Gender: female
Country: IR Iran (ایران)
Contact:

Re: بازی: پایینی من

Postby MinaGJ » 2015-05-05, 12:35

Aóristos wrote:
اصلاحات شما را خیلی تشکر میکنم، مینا استاد! :D
از اصلاحاتی که انجام دادید متشکرم
اگرهم سبکهای سراسر دنیا را گوش میدهم نمیتوانم نه سالسا نه سبک دیگری برقصم.

نفر پس از من از رد ساحل کردن خوشش میاید.
نفهمیدم سوال چیه؟
اما حدس میزنم این باشد که ازردپای روی ساحل خوشش میاید؟
درسته؟!
آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد
We are not in charge of our own destiny

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-05-05, 13:20

MinaGJ wrote:
نفر پس از من از رد ساحل کردن خوشش میاید.
نفهمیدم سوال چیه؟
اما حدس میزنم این باشد که از ردپای روی ساحل خوشش میاید؟
درسته؟!

بله، حدستون درسته. میخواستم "to walk along the beach" بگم ولی بلد نبودم چگونه به زبون بیارم.
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
MinaGJ
Posts: 230
Joined: 2009-05-21, 8:59
Real Name: Mina
Gender: female
Country: IR Iran (ایران)
Contact:

Re: بازی: پایینی من

Postby MinaGJ » 2015-05-10, 14:27

پس من اشتباه فهمیدم
ردپا یعنی foot print

از راه رفتن کنار ساحل لذت می برد.


بله از راه رفتن کنار ساحل لذت می برم .


نفر بعد از من به شبکه های اجتماعی معتاد است.
آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد
We are not in charge of our own destiny

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-05-15, 5:01

اتفاقا به شبکەهای اجتماعی خیلی معتاد بودم، به این دلیل حساب فیسبوکم را حذف کردم. ولی اعتیاد اینترنتیم را بازهم حل نکردم. :P

نفر بعد از من میگوید چه نوشابەی الکلی را ترجیح میدهد.
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-06-10, 14:34

چه خاموشی روی این فروم… :(
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
Multiturquoise
Language Forum Moderator
Posts: 4032
Joined: 2011-10-10, 17:12
Gender: male
Location: İstanbul
Country: TR Turkey (Türkiye)

Re: بازی: پایینی من

Postby Multiturquoise » 2015-06-11, 8:54

من حتی ۱۸ سال نیستم.

نفر بعد از من می‌خواهد از ایران دیدن بکند.

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-06-17, 7:34

دلم می‌خواست به دیدن شهرهای ایران بروم اما متأسفانه آن سفر تا حدأقل دهەای بیشتر از دستم بر نخواهد آمد.

نفر پس از من خواهد گفت کدام وبسایت‌های اینترنتی برای صحبت با ایرانیان بهترین هستند.
Last edited by Michael on 2015-06-17, 10:25, edited 2 times in total.
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-06-17, 8:38

(متاسفم، دوبار پست نوشته بودم، قصد داشتم ویرایش کنم.)
Last edited by Michael on 2015-06-17, 10:16, edited 1 time in total.
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
Limagne
Posts: 826
Joined: 2012-01-16, 21:07
Gender: male
Location: Issoire
Country: FR France (France)

Re: بازی: پایینی من

Postby Limagne » 2015-06-17, 9:47

به نظرم از میان وب سایت های موجود‌‌، بهترین شبکه اجتماعی برای پیوستن با کاربران ایرانی فیسبوک است

نفر بعد از من قادر است علائم و نشانه های عشق را تشخیص دهد

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-06-19, 4:42

آره، قادرم نشانه‌های عشق را تشخیص دهم، اقلًا اکثر اوقات. :lol:

شخص بعد از من در میان خواهد گذاشت چه دستگاهی موسیقی سنتی بیشتر خوشش می‌آید.


Limagne wrote:
به نظرم از میان وب سایت های موجود‌‌، بهترین شبکه اجتماعی برای پیوستن با کاربران ایرانی فیسبوک است

همانطور که در پست بالائی نوشتم، سالی و نیم است حساب فیسبوکم را حذف کردم، بعد از ۴ سال فعالیت، و حالا که اینرا می‌دانم، تأسف می‌خورم! ممکن است باید حساب تازەای بیافرینم!
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
Limagne
Posts: 826
Joined: 2012-01-16, 21:07
Gender: male
Location: Issoire
Country: FR France (France)

Re: بازی: پایینی من

Postby Limagne » 2015-06-19, 17:22

با اینکه باید تاکید کرد که هر یکی از دستگاه های هفت گانه موسیقی سنتی ایرانی جذابیت و ماهیت و زیبایی خودش را دارد ولی به شخصه بیشتر به دستگاه سه‌گاه علاقه پیدا کردم و طی چند سال های اخیر موفق شدم بعضی قطعات آوازی و ضربی که در مایه سه‌گاه سروده شدند را یاد بگیرم
البته نمی شود یک پاسخ قطعی به این مطلب داد چون که کلا آثار جاودانی و فوق العاده زیبا در هر کدام از این دستگاه ها ساخته شدند

نفر بعد از من می خواهد یک قالی ایرانی بخرد


Return to “Persian/Farsi (فارسی)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest