بازی: پایینی من

Moderator: eskandar

User avatar
nadi
Posts: 475
Joined: 2008-06-24, 7:43
Real Name: Nadi Can
Gender: male
Country: TR Turkey (Türkiye)

Re: بازی: پایینی من

Postby nadi » 2015-01-27, 18:53

نفر پس از من خیلی خوش قول است وهرگز دیر نمی‌کند


بله، من همیشه کوشش می کنم هر وقت خوش قول بشوم .

نفر پس از من می خواهد تعطیلات بگذرد .

iodalach93

Re: بازی: پایینی من

Postby iodalach93 » 2015-01-27, 20:11

خدا را شکر در حال حاضر در تعطیلات هستم.

نفر پس از من زبان عربی بلد است.

User avatar
Michael
Posts: 7124
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-01-27, 20:29

یک کم. در گذشته زبان عربی‌ خودم را می‌‌آموختم ولی‌ امروز فقط لهجه لبنانی را یاد می‌‌گیرم. از عربی فصیح خسته شدم زیرا که آن لهجه گفته نمی‌‌شود.

نفر پس از من می‌‌خواهد گفت از کدام برنامه در تلفن خود استفاده می‌‌کند برای زبان فارسی را نوشته فرماید.
American English (en-us) Neapolitan from Molise (nap) N Italian (it) B2 Spanish (es) Portuguese (pt) French (fr) Greek (el) Albanian (sq) B1 Polish (pl) Romanian (ro) A2 Azerbaijani (az) Turkish (tr) Old English (en_old) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

iodalach93

Re: بازی: پایینی من

Postby iodalach93 » 2015-01-28, 13:00

به زبان فارسی هرگز در تلفن نمی‌نویسم. اما اگر می‌بایست به آن بنویسم، صفحه کلید برای زبان فارسی را دانلود می‌کردم.

نفر پس از من می‌تواند پیانو بزند.
Last edited by iodalach93 on 2015-01-28, 17:51, edited 1 time in total.

User avatar
nadi
Posts: 475
Joined: 2008-06-24, 7:43
Real Name: Nadi Can
Gender: male
Country: TR Turkey (Türkiye)

Re: بازی: پایینی من

Postby nadi » 2015-01-28, 13:41

نا، نمی توانم پیانو بزنم. علاقه من با موزیک عبارت از خواندن ترانه‌های سنتی در حمام است.

نفر پس از من عضویت یوتوب دارد.

iodalach93

Re: بازی: پایینی من

Postby iodalach93 » 2015-02-04, 15:35

بله، دارم.

نفر پس از من می‌خواست به روسیه سفر کند تا کاخ کرملین و میدان سرخ را با چشمان خودش ببیند.

User avatar
Michael
Posts: 7124
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-02-05, 22:05

من نمی‌‌خواهم به روسیه سفر بکنم، علاقه در زبان روسی ندارم.

نفر بعد از من می‌‌خواهد به یونان مسافرت بنماید.
American English (en-us) Neapolitan from Molise (nap) N Italian (it) B2 Spanish (es) Portuguese (pt) French (fr) Greek (el) Albanian (sq) B1 Polish (pl) Romanian (ro) A2 Azerbaijani (az) Turkish (tr) Old English (en_old) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

iodalach93

Re: بازی: پایینی من

Postby iodalach93 » 2015-02-07, 23:49

بله، مدت‌ها است که می‌خواهم به یونان سفر کنم، اما هرگز همسفری پیدا نمی‌کنم.

نفر پس از من در شهری بزرگ زندگی می‌کند.

User avatar
Michael
Posts: 7124
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-02-08, 3:53

شهری که در آن زندگی میکنم خیلی کوچک است (پنجاه هزار نفر) ولی در همین وقت فراشهر شیکاگو است.

برف خوش نمیآید از نفر بعد از من.
American English (en-us) Neapolitan from Molise (nap) N Italian (it) B2 Spanish (es) Portuguese (pt) French (fr) Greek (el) Albanian (sq) B1 Polish (pl) Romanian (ro) A2 Azerbaijani (az) Turkish (tr) Old English (en_old) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

iodalach93

Re: بازی: پایینی من

Postby iodalach93 » 2015-02-08, 14:51

احساسی که برای برف می‌کنم مخلوط هستند: آن را دوست می‌داشتم پیش از آنکه به روسیه سفر کنم، وحالا از آن کمتر خوشم می‌آید. اما با اینحال خیال می‌کنم که آن زیباست تنها زمانی که در روزهای تعطیل برف کمی می‌بارد.

نفر پس از من با خانواده‌ی خودش زندگی نمی‌کند.

User avatar
Michael
Posts: 7124
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-02-11, 22:02

چرا، با خانوادۀ خودم زندگی می‌کنم.

نفر بعد از من می‌خواهد گفت چقدر ساعت جلو کامپیوتر هر روز می‌گذرد.
American English (en-us) Neapolitan from Molise (nap) N Italian (it) B2 Spanish (es) Portuguese (pt) French (fr) Greek (el) Albanian (sq) B1 Polish (pl) Romanian (ro) A2 Azerbaijani (az) Turkish (tr) Old English (en_old) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

crispr
Posts: 3
Joined: 2015-02-13, 6:22
Real Name: Amir Bab
Gender: male
Location: Toronto
Country: CA Canada (Canada)

Re: بازی: پایینی من

Postby crispr » 2015-02-13, 7:00

در هر روز بیش از پنج ساعت از زمان خود را جلوی کامپیوتر می گذرانم!
نفر پس از من هر روز عصر به استخر می رود تا شنا کند
:P

iodalach93

Re: بازی: پایینی من

Postby iodalach93 » 2015-02-14, 10:24

نه، بندرت به استخر می‌روم.
نفر پس از من عاشق کسی است.

User avatar
Michael
Posts: 7124
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-02-14, 16:17

نه، متأسّفانه امسال عاشق کسی نیستم.

نفر پس از من میگوید چه نوشابه (الکلی) بیشتر از همه دوست دارد.
American English (en-us) Neapolitan from Molise (nap) N Italian (it) B2 Spanish (es) Portuguese (pt) French (fr) Greek (el) Albanian (sq) B1 Polish (pl) Romanian (ro) A2 Azerbaijani (az) Turkish (tr) Old English (en_old) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

iodalach93

Re: بازی: پایینی من

Postby iodalach93 » 2015-02-14, 17:23

شراب سرخ را خیلی دوست دارم.

نفر پس از من دوست دارد بپزد.

crispr
Posts: 3
Joined: 2015-02-13, 6:22
Real Name: Amir Bab
Gender: male
Location: Toronto
Country: CA Canada (Canada)

Re: بازی: پایینی من

Postby crispr » 2015-02-17, 3:31

آره آشپزی را دوست دارم اما گاهی فرصتش فراهم نمیشود
فرد پس از من بسیار اهل سفر کردن است

User avatar
Mehrdad
Posts: 91
Joined: 2014-10-19, 6:28
Real Name: Mehrdad Khaki
Gender: male
Location: Tehran
Country: IR Iran (ایران)

Re: بازی: پایینی من

Postby Mehrdad » 2015-02-17, 6:38

بله من اهل سفر کردن هستم.

نفر پس از من دوست دارد به اصفهان سفر کند.

User avatar
Michael
Posts: 7124
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-02-19, 14:48

به هیچ شهر ایران سفر نرفتهام، ولی مطمئنم که از «نصف جهان» خیلی خوشم میآمد. اگر در آیندۀ من سفری به ایران باشد، ترجیح میدادم به همان شهر سفر بروم!

شخص بعد از من دوست دارد صدای علیرضا افتخاری را گوش بدهد.


(Also, how is the zero-width non-joiner in the above text showing up on your browsers? For example, do you guys see نرفتهام or نرفتهام? Because all of a sudden, Google Chrome chose to stop showing it on mine, and it's driving me nuts, since I'm very meticulous about orthography…)
American English (en-us) Neapolitan from Molise (nap) N Italian (it) B2 Spanish (es) Portuguese (pt) French (fr) Greek (el) Albanian (sq) B1 Polish (pl) Romanian (ro) A2 Azerbaijani (az) Turkish (tr) Old English (en_old) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
Mehrdad
Posts: 91
Joined: 2014-10-19, 6:28
Real Name: Mehrdad Khaki
Gender: male
Location: Tehran
Country: IR Iran (ایران)

Re: بازی: پایینی من

Postby Mehrdad » 2015-02-19, 19:40

Aóristos wrote:(Also, how is the zero-width non-joiner in the above text showing up on your browsers? For example, do you guys see نرفتهام or نرفتهام? Because all of a sudden, Google Chrome chose to stop showing it on mine, and it's driving me nuts, since I'm very meticulous about orthography…)


این جداکننده ی بدون عرضی که می گویی کار نمی کند. من نرفتهام می بینم.


متاسفانه از این آقایی که نام بردی به دلایلی که جای گفتنش اینجا نیست , خوشم نمی آید که هیج, بدم هم می آید! راستی اتفاقا اصفهانی هم هست , می دانستی؟ دانشجو که بودم یکی از دوستانم مستاجرش بود. آن موقع ها هنوز خیلی مشهور نشده بود.

اما خدا را چه دیدی ؟ شاید شخص پس از من از او خوشش بیاید !


خدا را چه دیدی؟ = Who knows what happens next ?

User avatar
Michael
Posts: 7124
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)

Re: بازی: پایینی من

Postby Michael » 2015-03-06, 14:18

Mehrdad wrote:
این جداکننده ی بدون عرضی که می گویی کار نمی کند. من نرفتهام می بینم.

مرسی! نتونستم بدونم چرا جداکننده سر رایانه من ایستاد به کار کرد. تا تقریبا حالا کار کردەاست!


متاسفانه از این آقایی که نام بردی به دلایلی که جای گفتنش اینجا نیست , خوشم نمی آید که هیج, بدم هم می آید! راستی اتفاقا اصفهانی هم هست , می دانستی؟ دانشجو که بودم یکی از دوستانم مستاجرش بود. آن موقع ها هنوز خیلی مشهور نشده بود.

اما خدا را چه دیدی ؟ شاید شخص پس از من از او خوشش بیاد !

کسی دیگه نمیخواد جواب بده، بنابراین من میخواستم این بازی پیش بره…

واقعا؟ فکر میکردم که ایشون اهل خراسان بودەاند، چنکی زیاد با لهجه خراسانی آواز میخونه، مثل توی البومهاشون "بابا طاهر" و "ماه خراسان". چی‌ جالب که میشناسید (میشناسی؟) کسیو که از اون استاد کلاس آواز گرفته! هرگز به آوازخوندن همون دوستتون گوش کردەاید؟

[اگه تمایل دارید شما میتونستید هر اشتباهمو درست کنید هرکجا که امكان داره.]

شاید نفر پس از من بخواد جواب به پاسخ مهرداد بده؟
American English (en-us) Neapolitan from Molise (nap) N Italian (it) B2 Spanish (es) Portuguese (pt) French (fr) Greek (el) Albanian (sq) B1 Polish (pl) Romanian (ro) A2 Azerbaijani (az) Turkish (tr) Old English (en_old) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.


Return to “Persian/Farsi (فارسی)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron