Page 1 of 1

Kurmancî (Kurdiya bakur)

Posted: 2013-09-16, 6:19
by Aryaqk
Li vir emê Kurmancî hîn bibin! :)