Page 1 of 1

Afrikaans en Namibiese-Duits

Posted: 2014-03-20, 21:57
by Bittereinder
Hallo almal

Namibië het 'n interessante koloniese geskiedenis - veral in terme van tale. In plaas van om teenstrydige Europese tale te hê soos Nederlands vs Afrikaans en later Afrikaans vs Engels het Namibiese bewoners versoenbaarheid tussen Afrikaans en Duits bewerkstellig.

Hier volg 'n paar voorbeelde waar Afrikaans Namibiese-Duits(ook Südwesterdeutsch genoem) beinvloed:

Namibiese-Duits
Afrikaans
Standaard Duits

Ich habe keine Lust, um morgen in der Schule zu gehen.
Ek het nie lus om môre skool toe te gaan nie.
Ich habe keine Lust, morgen in die Schule zu gehen.

Der Weg, um diese Frage zu lösen, ist schwer.
Die manier om hierdie vraag op te los is moeilik.
Der Weg, diese Frage zu lösen, ist schwer.

Er ist bereit, um zu helfen.
Hy is bereid om te help.
Er ist bereit zu helfen.


Kannst du die Kinder aufpassen? (Afrikaans: oppas)
Kannst du auf die Kinder aufpassen?

Ich habe so lange für ihn gewartet. (Afrikaans: wag vir en
Engels: ‘wait for’)
Ich habe so lange auf ihm gewartet.

Wir haben so Comparisons gemacht mit Schwäbisch und Südwesterdeutsch.
Ons het vergelykings gemaak met Swabies en Namibiese Duits.
Wir haben so Vergleiche zwischen Schwäbisch und Südwesterdeutsch
gezogen.


Ich habe einen lellecken (Afrikaans: lelik) Sonnenbrand.
Und dann hat er gesagt, “Das ist eine mooie (Afrikaans: mooi) Tschick!”
Was für frotte (Afrikaans: vrot) Mangos


Alle saßen auf Joos sein Schoß.
Almal het op Joos se skoot gesit.
Alle saßen auf Joos’ Schoß.

Meinem Freund seine Schwester
My vriend se suster
Die Schwester meines Freundes

Du musst nicht das sagen. Das ist unhöflich.
Moenie dit sê nie
Du musst das nicht sagen. Das ist unhöflich.

Der hat nicht seine Hausaufgaben gemacht.
Hy het nie sy huiswerk doen nie
Er hat seine Hausaufgaben nicht gemacht.

Ek het maar enkele voorbeelde genoem, maar kyk gerus na German in a contact situation.

Ek vind Duits self baie interessant, maar het nognooit tyd gehad om dit te leer nie, maar ek vind Namibiese-Duits eksponensieel makliker om te lees. Die kombinasie van leenwoorde, voorsetsels, byvoeglike naamwoorde en vereenvoudigde grammatika maak dit 'n baie mooi dialek en sekerlik ook versoenbaar met sy omgewing.

Re: Afrikaans en Namibiese-Duits

Posted: 2014-03-21, 17:04
by Car
Hallo! Das ist interessant, danke!

Hello! That's interesting, thanks!

Allerdings sind ein paar kleine Fehler in der standdarddeutschen Version.

But there are some small mistakes in the standard German version.

Bittereinder wrote:

Ich habe so lange auf ihn gewartet.


Alle saßen auf Joos sein Schoß.
Almal het op Joos se skoot gesit.
Alle saßen auf Joos’ Schoß.

Meinem Freund seine Schwester
My vriend se suster
Die Schwester meines Freundes


Das wird in einigen Dialekten/ Regionen in Deutschland auch so gesagt.

That's said like that in some dialects/ regions of Germany, too.

Du musst [b]nicht das sagen. Das ist unhöflich.
Moenie dit sê nie
Du musst das nicht sagen. Das ist unhöflich.[/b]


nicht müssen = don't have to
nicht dürfen = musn't

Hier wäre "Du darfst das nicht sagen." logischer.

"Du darfst das nicht sagen." makes more sense here.


Der hat nicht seine Hausaufgaben gemacht.
Hy het nie sy huiswerk doen nie
Er hat seine Hausaufgaben nicht gemacht.


Umgangssprachlich geht auch "der".

Colloquially, "der" works, too.

Re: Afrikaans en Namibiese-Duits

Posted: 2014-03-21, 17:21
by Bittereinder
Car wrote:Hallo! Das ist interessant, danke!

Hello! That's interesting, thanks!

Allerdings sind ein paar kleine Fehler in der standdarddeutschen Version.

But there are some small mistakes in the standard German version.

Bittereinder wrote:

Ich habe so lange auf ihn gewartet.


Alle saßen auf Joos sein Schoß.
Almal het op Joos se skoot gesit.
Alle saßen auf Joos’ Schoß.

Meinem Freund seine Schwester
My vriend se suster
Die Schwester meines Freundes


Das wird in einigen Dialekten/ Regionen in Deutschland auch so gesagt.

That's said like that in some dialects/ regions of Germany, too.

Du musst [b]nicht das sagen. Das ist unhöflich.
Moenie dit sê nie
Du musst das nicht sagen. Das ist unhöflich.[/b]


nicht müssen = don't have to
nicht dürfen = musn't

Hier wäre "Du darfst das nicht sagen." logischer.

"Du darfst das nicht sagen." makes more sense here.


Der hat nicht seine Hausaufgaben gemacht.
Hy het nie sy huiswerk doen nie
Er hat seine Hausaufgaben nicht gemacht.


Umgangssprachlich geht auch "der".

Colloquially, "der" works, too.


Thanks for the corrections. :)

Re: Afrikaans en Namibiese-Duits

Posted: 2014-03-22, 16:21
by Weerwolf
Dit het 'n boeiende grammatika, 'n bietjie van Afrikaans en Duitse dialekte.
Het jy miskien geluidsfragmente? Is die intonatie/uitspraak Duits of deur Afrikaans en Engels beinvloed?

Re: Afrikaans en Namibiese-Duits

Posted: 2014-03-22, 16:28
by Bittereinder
Weerwolf wrote:Dit het 'n boeiende grammatika, 'n bietjie van Afrikaans en Duitse dialekte.
Het jy miskien geluidsfragmente? Is die intonatie/uitspraak Duits of deur Afrikaans en Engels beinvloed?


Ek sal bietjie rond soek. Ek het so paar Duitse Namibiërs geken en hul uitspraak is baie soos Duits. Die koshuis wat ek deel van was het 'n Duitse koshuisvader gehad en hy het die "u" klank baie soos 'n "oe" uitgespreek.

Luister dalk hier?
http://www.nbc.na/radio/

Re: Afrikaans en Namibiese-Duits

Posted: 2014-03-22, 17:07
by Weerwolf
Bittereinder wrote:
Weerwolf wrote:Dit het 'n boeiende grammatika, 'n bietjie van Afrikaans en Duitse dialekte.
Het jy miskien geluidsfragmente? Is die intonatie/uitspraak Duits of deur Afrikaans en Engels beinvloed?


Ek sal bietjie rond soek. Ek het so paar Duitse Namibiërs geken en hul uitspraak is baie soos Duits. Die koshuis wat ek deel van was het 'n Duitse koshuisvader gehad en hy het die "u" klank baie soos 'n "oe" uitgespreek.

Luister dalk hier?
http://www.nbc.na/radio/

Dankie! Ek het die nuus sonet beluister, dit klink vir my ore soos die standaarduitspraak in Duitsland.

Re: Afrikaans en Namibiese-Duits

Posted: 2014-03-22, 17:18
by Bittereinder
Weerwolf wrote:
Bittereinder wrote:
Weerwolf wrote:Dit het 'n boeiende grammatika, 'n bietjie van Afrikaans en Duitse dialekte.
Het jy miskien geluidsfragmente? Is die intonatie/uitspraak Duits of deur Afrikaans en Engels beinvloed?


Ek sal bietjie rond soek. Ek het so paar Duitse Namibiërs geken en hul uitspraak is baie soos Duits. Die koshuis wat ek deel van was het 'n Duitse koshuisvader gehad en hy het die "u" klank baie soos 'n "oe" uitgespreek.

Luister dalk hier?
http://www.nbc.na/radio/

Dankie! Ek het die nuus sonet beluister, dit klink vir my ore soos die standaarduitspraak in Duitsland.


Geen probleem. Ek het ook nounet daarna geluister. Dit klink baie meer formeel as wat ek al gehoor het.