A song translation

Moderator: Aurinĭa

User avatar
Loiks
Posts: 3174
Joined: 2005-03-17, 16:17
Real Name: Lauri Laugen
Gender: male
Location: Tallinn
Country: EE Estonia (Eesti)

A song translation

Postby Loiks » 2007-06-03, 14:55

Can I ask the words and translation of Bok van Blerk's 'De La Rey sal jy die boere kom lei'? In English, but it would be nice to have Dutch translation too, to compare :).

User avatar
Siegel
Posts: 863
Joined: 2006-08-21, 23:01
Real Name: Talia Siegel
Gender: female
Location: Harmelen
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Postby Siegel » 2007-06-03, 16:29

Op 'n berg in die nag
On a mountain at night
Lê ons in die donker en wag
We lie in the darkness and wait
In die modder en bloed lê ek koud,
I lay coldly in the mud and blood
Streepsak en reën kleef teen my
Floursack and rain cling to me

En my huis en my plaas
And my house an my farm
Tot kole verbrand sodat hulle ons kan vang,
Burned to coals so that they can catch us.
Maar daai vlamme en vuur brand nou diep,
But those flames and fire burn now deep
Diep binne my.
Deep inside me/

De La Rey, De La Rey sal jy die Boere kom lei?
De La Rey, De La Rey, will you come lead the boers?
De La Rey,
Generaal, generaal soos een man, sal ons om jou val.
General, general, as one man shall we fall about you.
Generaal De La Rey.
General De La Rey.

Hoor die Kakies wat lag,
Listen to the Kakhies (Brits) who laugh,
'n handjie van ons teen 'n hele groot mag
A handful of us, against a really great force
En die kranse lê hier teen ons rug,
And the cliffs lie here against our back,
Hulle dink dis verby.
They think it's over.
Maar die hart van 'n Boer lê dieper en wyer,
But the heart of a boer lies deeper and wider,
Hulle gaan dit nog sien.
They're yet to see that.
Op 'n perd kom hy aan,
On a horse he comes,
Die Leeu van die Wes Transvaal.
The lion of West Transvaal.

De La Rey, De La Rey sal jy die Boere kom lei?
De La Rey, De La Rey, will you come lead the boers?
De La Rey, De La Rey
Generaal, generaal soos een man, sal ons om jou val.
General, general, as one man shall we fall about you.
Generaal De La Rey.
General De La Rey

Want my vrou en my kind lê in 'n kamp en vergaan,
Because my wife and my child are lying in a camp and whithering away,
En die Kakies se murg loop oor 'n nasie wat weer op sal staan.
And the kakhies' marrow runs over a nation that shall arise once again.

De La Rey, De La Rey sal jy die Boere kom lei?
De La Rey, De La Rey, will you come lead the boers?
De La Rey, De La Rey
Generaal, generaal, sal jy die Boere kom haal?
General, general, will you come get the boers?

User avatar
Dminor
Language Forum Moderator
Posts: 3730
Joined: 2005-08-14, 20:29
Real Name: Stefan Norbruis
Gender: male
Location: Leiden, Netherlands
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Postby Dminor » 2007-06-03, 17:10

Let me add Dutch... :wink:

Op 'n berg in die nag
Op een berg in de nacht
On a mountain at night
Lê ons in die donker en wag
Liggen wij in het donker en wachten
We lie in the darkness and wait
In die modder en bloed lê ek koud,
In de modder en (het) bloed lig ik koud,
I lay coldly in the mud and blood
Streepsak en reën kleef teen my
?-zak en regen kleven tegen mij
Floursack and rain cling to me

En my huis en my plaas
En mijn huis en mijn boerderij
And my house an my farm
Tot kole verbrand sodat hulle ons kan vang,
Tot kolen verbrand zodat zij ons kunnen vangen,
Burned to coals so that they can catch us.
Maar daai vlamme en vuur brand nou diep,
Maar die vlammen en (dat) vuur branden nou diep,
But those flames and fire burn now deep
Diep binne my.
Diep binnenin mij.
Deep inside me.

De La Rey, De La Rey sal jy die Boere kom lei?
De La Rey, De La Rey, zal jij de Boeren komen leiden?
De La Rey, De La Rey, will you come lead the boers?
De La Rey,
Generaal, generaal soos een man, sal ons om jou val.
Generaal, generaal, zoals een man zullen wij (rond)om jou vallen.
General, general, as one man shall we fall about you.
Generaal De La Rey.
Generaal De La Rey.
General De La Rey.

Hoor die Kakies wat lag,
Hoor de Kakies die lachen,
Listen to the Kakhies (Brits) who laugh,
'n handjie van ons teen 'n hele groot mag
Een handjevol van ons tegen een hele grote macht
A handful of us, against a really great force
En die kranse lê hier teen ons rug,
En de rotsen liggen hier tegen onze rug,
And the cliffs lie here against our back,
Hulle dink dis verby.
Zij denken dat dit voorbij is.
They think it's over.
Maar die hart van 'n Boer lê dieper en wyer,
Maar het hart van een Boer ligt dieper en wijder,
But the heart of a boer lies deeper and wider,
Hulle gaan dit nog sien.
Zij gaan dit nog zien.
They're yet to see that.
Op 'n perd kom hy aan,
Op een paard komt hij aan,
On a horse he comes,
Die Leeu van die Wes Transvaal.
De Leeuw van West-Transvaal.
The lion of West Transvaal.

De La Rey, De La Rey sal jy die Boere kom lei?
De La Rey, De La Rey, zal jij de Boeren komen leiden?
De La Rey, De La Rey, will you come lead the boers?
De La Rey, De La Rey
Generaal, generaal soos een man, sal ons om jou val.
Generaal, generaal, zoals een man zullen wij (rond)om jou vallen.
General, general, as one man shall we fall about you.
Generaal De La Rey.
Generaal De La Rey.
General De La Rey

Want my vrou en my kind lê in 'n kamp en vergaan,
Want mijn vrouw en mijn kind liggen in een kamp en vergaan,
Because my wife and my child are lying in a camp and whithering away,
En die Kakies se murg loop oor 'n nasie wat weer op sal staan.
En de Kakies hun merg loopt over een natie die weer op zal staan.[/i]
And the kakhies' marrow runs over a nation that shall arise once again.

De La Rey, De La Rey sal jy die Boere kom lei?
De La Rey, De La Rey, zal jij de Boeren komen leiden?
De La Rey, De La Rey, will you come lead the boers?
De La Rey, De La Rey
Generaal, generaal, sal jy die Boere kom haal?
Generaal, generaal, zal jij de Boeren komen halen?
General, general, will you come get the boers?
काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् । व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा

Teup
Posts: 1187
Joined: 2006-02-28, 16:27
Real Name: Mathieu Klomp
Gender: male
Location: Leusden
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Postby Teup » 2007-06-03, 17:10

Op 'n berg in die nag
Op een berg in de nacht
On a mountain at night

Lê ons in die donker en wag
Liggen wij/we in het donker en wachten we (af) / Liggen wij/we in het donker (af) te wachten
We lie in the darkness and wait
In die modder en bloed lê ek koud,
In het modder en het bloed lig ik koud,
I lay coldly in the mud and blood
Streepsak en reën kleef teen my
Zakken bloem en regen plakken aan mij/me vast
Floursack and rain cling to me

En my huis en my plaas
En mijn/m'n huis en mijn/m'n boerderij
And my house an my farm
Tot kole verbrand sodat hulle ons kan vang,
Tot kolen verbrand zodat zij/ze ons kunnen vangen,
Burned to coals so that they can catch us,
Maar daai vlamme en vuur brand nou diep,
Maar die vlammen en dat vuur branden nu diep,
But those flames and fire burn now deep
Diep binne my.
diep binnen/in mij/me.
Deep inside me.

De La Rey, De La Rey sal jy die Boere kom lei?
De La Rey, De La Rey, kom jij/je de Boeren leiden?
De La Rey, De La Rey, will you come lead the boers?
De La Rey,
Generaal, generaal soos een man, sal ons om jou val.

Generaal, generaal, als een man zullen wij/we voor jou/je vallen.
General, general, as one man shall we fall about you.
Generaal De La Rey.
Generaal De La Rey.
General De La Rey.

Hoor die Kakies wat lag,
Hoor die Kakies (Britten) lachen / Luister naar die lachende Kakies,
Listen to the Kakhies (Brits) who laugh,
'n handjie van ons teen 'n hele groot mag (isn't it 'grootmag' - 'superpower'?)
Een handjevol van ons tegen een hele grootmacht
A handful of us, against a really great force
En die kranse lê hier teen ons rug,
En de kliffen liggen hier tegen onze rug,
And the cliffs lie here against our back,
Hulle dink dis verby.
Zij/ze denken dat het voorbij is.
They think it's over.
Maar die hart van 'n Boer lê dieper en wyer,
Maar het hart van een Boer ligt dieper en breder/wijder,
But the heart of a boer lies deeper and wider,
Hulle gaan dit nog sien.
Ze gaan dat nog zien.
They're yet to see that.
Op 'n perd kom hy aan,
Op een paard komt hij/komt-ie aan,
On a horse he comes,
Die Leeu van die Wes Transvaal.
De Leeuw van de/het? West Transvaal.
The lion of West Transvaal.

De La Rey, De La Rey sal jy die Boere kom lei?
De La Rey, De La Rey, kom jij/je de Boeren leiden?
De La Rey, De La Rey, will you come lead the boers?
De La Rey, De La Rey
Generaal, generaal soos een man, sal ons om jou val.

Generaal, generaal, als een man zullen wij/we voor jou/je vallen.
General, general, as one man shall we fall about you.
Generaal De La Rey.
Generaal De La Rey.
General De La Rey

Want my vrou en my kind lê in 'n kamp en vergaan,
Want mijn/m'n vrouw en mijn/m'n kind liggen in een kamp te vergaan,
Because my wife and my child are lying in a camp and whithering away,
En die Kakies se murg loop oor 'n nasie wat weer op sal staan.
En het merg van de Kakies loopt over een natie die weer op zal staan.
And the kakhies' marrow runs over a nation that shall arise once again.

De La Rey, De La Rey sal jy die Boere kom lei?
De La Rey, De La Rey, kom jij/je de Boeren leiden?
De La Rey, De La Rey, will you come lead the boers?
De La Rey, De La Rey
Generaal, generaal, sal jy die Boere kom haal?

Generaal, generaal, kom jij/je de boeren halen?
General, general, will you come get the boers?
Last edited by Teup on 2007-06-03, 17:14, edited 2 times in total.

User avatar
Dminor
Language Forum Moderator
Posts: 3730
Joined: 2005-08-14, 20:29
Real Name: Stefan Norbruis
Gender: male
Location: Leiden, Netherlands
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Postby Dminor » 2007-06-03, 17:11

8) Precies op hetzelfde moment. :lol:
काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् । व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा

Teup
Posts: 1187
Joined: 2006-02-28, 16:27
Real Name: Mathieu Klomp
Gender: male
Location: Leusden
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Postby Teup » 2007-06-03, 17:17

Dminor wrote:8) Precies op hetzelfde moment. :lol:


Ik moest van Siegel :D

User avatar
Dminor
Language Forum Moderator
Posts: 3730
Joined: 2005-08-14, 20:29
Real Name: Stefan Norbruis
Gender: male
Location: Leiden, Netherlands
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Postby Dminor » 2007-06-03, 17:19

Als je de volgende keer niet wil moet je de opdracht maar naar mij doorspelen hoor, ik ben er altijd wel voor in om te laten zien dat Afrikaans geen moer verschilt van het Nederlands :notme:
काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् । व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा

User avatar
Loiks
Posts: 3174
Joined: 2005-03-17, 16:17
Real Name: Lauri Laugen
Gender: male
Location: Tallinn
Country: EE Estonia (Eesti)

Postby Loiks » 2007-06-03, 17:22

Dank je wel, een van de beste lieden van alle tijden!

User avatar
Siegel
Posts: 863
Joined: 2006-08-21, 23:01
Real Name: Talia Siegel
Gender: female
Location: Harmelen
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Postby Siegel » 2007-06-03, 19:58

hey hou op

hier word geen nederlands gepraat nie :D

rotnederlands!

User avatar
Dminor
Language Forum Moderator
Posts: 3730
Joined: 2005-08-14, 20:29
Real Name: Stefan Norbruis
Gender: male
Location: Leiden, Netherlands
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Postby Dminor » 2007-06-03, 20:13

Maar dan verloor hierdie forum sy doel. :notme:
काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् । व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा

User avatar
Siegel
Posts: 863
Joined: 2006-08-21, 23:01
Real Name: Talia Siegel
Gender: female
Location: Harmelen
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Postby Siegel » 2007-06-03, 20:46

.......... dit was tog nie lelik bedoel nie lool

User avatar
Loiks
Posts: 3174
Joined: 2005-03-17, 16:17
Real Name: Lauri Laugen
Gender: male
Location: Tallinn
Country: EE Estonia (Eesti)

Postby Loiks » 2007-06-04, 15:51

Siegel wrote:hey hou op

hier word geen nederlands gepraat nie :D

rotnederlands!


Sorry, I guess I rather should have had to use English then.

User avatar
Siegel
Posts: 863
Joined: 2006-08-21, 23:01
Real Name: Talia Siegel
Gender: female
Location: Harmelen
Country: NL The Netherlands (Nederland)

Postby Siegel » 2007-06-04, 18:18

It was a joke :D

User avatar
Loiks
Posts: 3174
Joined: 2005-03-17, 16:17
Real Name: Lauri Laugen
Gender: male
Location: Tallinn
Country: EE Estonia (Eesti)

Postby Loiks » 2007-06-05, 16:44

I understood it. :)

andre
Posts: 196
Joined: 2005-06-20, 16:16
Real Name: Andre Botha
Gender: male
Location: Bloemfontein
Country: ZA South Africa (Suid-Afrika / uMzantsi Afrika / South Africa)

Postby andre » 2007-06-24, 20:50

Dminor wrote:Als je de volgende keer niet wil moet je de opdracht maar naar mij doorspelen hoor, ik ben er altijd wel voor in om te laten zien dat Afrikaans geen moer verschilt van het Nederlands :notme:


Ah yes, my little friend with the limited knowledge, who always eagerly translates Afrikaans texts into Dutch when they look similar, but thinks up all kinds of excuses when it's not so easy. I still laugh about the many mistakes you made when you tried to translate that little piece of mine... :lol: :lol: :lol: But don't worry, I won't hold it against you, I know you've learned the little you think you know from a man totally discredited in South Africa and Afrikaans and Dutch language circles...

andre
Posts: 196
Joined: 2005-06-20, 16:16
Real Name: Andre Botha
Gender: male
Location: Bloemfontein
Country: ZA South Africa (Suid-Afrika / uMzantsi Afrika / South Africa)

Postby andre » 2007-06-24, 21:42

Loiks wrote:Dank je wel, een van de beste lieden van alle tijden!


It's a horrible song. The only reason why it's become popular, is because the words are so simple that it's easy to learn and to sing along. And now some people have given a political colour to it. :x

MMan
Posts: 31
Joined: 2007-08-07, 8:44
Gender: male
Location: US
Country: US United States (United States)

Postby MMan » 2007-08-07, 9:16

Anybody op, er, up for another Bok van Blerk song? This one's about Afrikaans itself:

Jy praat nog steeds my taal

You still speak my language

(I think this is deliberately ambiguous. "Language can be the object of "speak" or Bok is addressing the language: "You still speak, my language".)

Die vlamme brand so kaal

The flames burn so bald.

(Not sure I get this. "Kaal" is bald or naked. Is there an idiom here I don't get?)

Want om 'n kampvuur wil ek die ou dinge herhaal

Because around a campfire I will repeat the old things.

Sê my voel jou nou

Say to me you feel now (???)

(Trouble parsing this line. "Voel" can be a noun or verb, "my" can be possessive or objective. "You now say my feeling"? )

Soos ons taal nou bou

As our language now builds

(Is this right?)

Dat ek trots kan gaan waar Afrikaners staan

That I proudly can go where Afrikaners stand

Want jy praat nog steeds my taal
Want jy praat nog steeds my taal
Ja jy praat nog steeds my taal


Because you still speak my language
Because you still speak my language
Yes you still speak my language

Sonder jou voel ek verdwaal

Without you I feel lost

En 'n koue vuur

And a cold fire

Sê kole brand nooit uit nie

Say coals never burn out

In die donker voel ons elkeen raak ons aan

In the dark we feel someone touch us

Want my hart lê hier

Because my heart lies here

Hier waar my mense staan

Here where my people stand

Saam met elke hart en siel

Together with each heart and soul

Sal ek op staan

I shall stand up
I think I'm missing some idiomatic implications. Anybody?

andre
Posts: 196
Joined: 2005-06-20, 16:16
Real Name: Andre Botha
Gender: male
Location: Bloemfontein
Country: ZA South Africa (Suid-Afrika / uMzantsi Afrika / South Africa)

Postby andre » 2007-09-05, 10:38

MMan wrote:Anybody op, er, up for another Bok van Blerk song? This one's about Afrikaans itself:

Jy praat nog steeds my taal

You still speak my language

(I think this is deliberately ambiguous. "Language can be the object of "speak" or Bok is addressing the language: "You still speak, my language".)


No, if he was addressing the language, there would've been a comma after "steeds"

Die vlamme brand so kaal

The flames burn so bald.

(Not sure I get this. "Kaal" is bald or naked. Is there an idiom here I don't get?)

It litterally means that the flames are burning everything, there's nothing left. In this sense "kaal" rather means "bare" than "naked". Eg. Die veld is kaal - the field is bare (there are no plants or trees.

Want om 'n kampvuur wil ek die ou dinge herhaal

Because around a campfire I will repeat the old things.

Sê my voel jou nou

Say to me you feel now (???)

(Trouble parsing this line. "Voel" can be a noun or verb, "my" can be possessive or objective. "You now say my feeling"? )


Sê my hoe voel jy nou. Tell me how you feel now. "Voel" is not a noun. The noun is "gevoel" (feeling).

Soos ons taal nou bou

As our language now builds

(Is this right?)


Yes. It refers to the political situation in the country. During the apartheid years Afrikaans was seen by blacks as the language of the oppressors. Now that apartheid is gone, more blacks are willing to speak Afrikaans.

Dat ek trots kan gaan waar Afrikaners staan

That I proudly can go where Afrikaners stand

Want jy praat nog steeds my taal
Want jy praat nog steeds my taal
Ja jy praat nog steeds my taal


Because you still speak my language
Because you still speak my language
Yes you still speak my language

Sonder jou voel ek verdwaal

Without you I feel lost

En 'n koue vuur

And a cold fire

Sê kole brand nooit uit nie

Say coals never burn out


The quotation is wrong. It's not sê (say), it's "se" which indicates possession - - En 'n koue vuur se kole brand nooit uit nie - And a cold fire's coals newer burn out.


In die donker voel ons elkeen raak ons aan

In the dark we feel someone touch us


In the dark we feel everyone touching us

Want my hart lê hier

Because my heart lies here

Hier waar my mense staan

Here where my people stand

Saam met elke hart en siel

Together with each heart and soul

Sal ek op staan

I shall stand up


The line "saam met elke hart en siel" is a variation of the expression "met hart en siel" (Ek glo in iets met hart en siel - I believe in something with heart and soul). It means you're totally dedicated, and strongly believes in something. The expression is never used the way it is used here in the song.

Hope this helps! :)

The lyrics are actually pretty weak, and doesn't make a lot of sense.

MMan
Posts: 31
Joined: 2007-08-07, 8:44
Gender: male
Location: US
Country: US United States (United States)

Postby MMan » 2007-09-10, 10:24

andre wrote:
MMan wrote:Anybody op, er, up for another Bok van Blerk song? This one's about Afrikaans itself:

Jy praat nog steeds my taal

You still speak my language

(I think this is deliberately ambiguous. "Language can be the object of "speak" or Bok is addressing the language: "You still speak, my language".)


No, if he was addressing the language, there would've been a comma after "steeds"


Well, I got the lyrics from the liner notes, which appear to be hastily done and a bit sloppy about punctuation. (More about this later).

I was going by the way he sings it. There's a bit of a pause after "steeds," just enough to be ambiguous.

Die vlamme brand so kaal

The flames burn so bald.

(Not sure I get this. "Kaal" is bald or naked. Is there an idiom here I don't get?)

It litterally means that the flames are burning everything, there's nothing left. In this sense "kaal" rather means "bare" than "naked". Eg. Die veld is kaal - the field is bare (there are no plants or trees.


Ah, OK, makes sense.

Want om 'n kampvuur wil ek die ou dinge herhaal

Because around a campfire I will repeat the old things.

Sê my voel jou nou

Say to me you feel now (???)

(Trouble parsing this line. "Voel" can be a noun or verb, "my" can be possessive or objective. "You now say my feeling"? )


Sê my hoe voel jy nou. Tell me how you feel now. "Voel" is not a noun. The noun is "gevoel" (feeling).


Thanks. That one had me confused.

Soos ons taal nou bou

As our language now builds

(Is this right?)


Yes. It refers to the political situation in the country. During the apartheid years Afrikaans was seen by blacks as the language of the oppressors. Now that apartheid is gone, more blacks are willing to speak Afrikaans.

Dat ek trots kan gaan waar Afrikaners staan

That I proudly can go where Afrikaners stand

Want jy praat nog steeds my taal
Want jy praat nog steeds my taal
Ja jy praat nog steeds my taal


Because you still speak my language
Because you still speak my language
Yes you still speak my language

Sonder jou voel ek verdwaal

Without you I feel lost

En 'n koue vuur

And a cold fire

Sê kole brand nooit uit nie

Say coals never burn out


The quotation is wrong. It's not sê (say), it's "se" which indicates possession - - En 'n koue vuur se kole brand nooit uit nie - And a cold fire's coals newer burn out.


Thanks, that's the only way that makes sense, I think. The liner notes had it the way I wrote it, but as I noted above, I think now that the notes were done sloppily.

In die donker voel ons elkeen raak ons aan

In the dark we feel someone touch us


In the dark we feel everyone touching us

Want my hart lê hier

Because my heart lies here

Hier waar my mense staan

Here where my people stand

Saam met elke hart en siel

Together with each heart and soul

Sal ek op staan

I shall stand up


The line "saam met elke hart en siel" is a variation of the expression "met hart en siel" (Ek glo in iets met hart en siel - I believe in something with heart and soul). It means you're totally dedicated, and strongly believes in something. The expression is never used the way it is used here in the song.

Hope this helps! :)


Ja, dankie, Andre!

The lyrics are actually pretty weak, and doesn't make a lot of sense.


Originally this was the title track of the CD. The CD was renamed "De La Rey" when that song proved to be infinitely more popular.

User avatar
Sandman
Posts: 21
Joined: 2007-09-21, 7:30
Gender: male
Location: Loimaa
Country: FI Finland (Suomi)

Postby Sandman » 2007-09-21, 7:50

Does anyone have afrikaans words for Bok van Blerks song '68 Chevy'? The video is in You Tube and it seems to tell something important. :D I just couldn't understand what!


Return to “Afrikaans”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest