Till vardagssvenska

Moderator: Johanna

Unknown
Posts: 2215
Joined: 2010-12-23, 22:06
Gender: male
Country: CA Canada (Canada)

Till vardagssvenska

Postby Unknown » 2016-07-23, 17:01

Hej, inser att jag ännu inte har fått helt kläm på vardagssvenska och vill nå till C1/C2 så snabbt som möjligt. Jag gjorde en rad förteckningar över allt jag försökt översätta och här är den första. Var snäll och rätta allting till 100% vardagssvenska. När engelskan inte stämmer så får ni gärna rätta den också. Är det en mening som kräver ett särskilt sammanhang då kom på ett typiskt sammanhang och rätta den meningen i enlighet därmed. Det är även meningar som var svåra för mig att översätta. Tack på förhand.

(Hoppas att Johanna lyckas rätta allt eller nästan allt :D)


(1): Sammanhang: Dagligt liv Del 1

att ta sig på - ??
?? - to take on (sammanhang: att vara med i en utmanning, osv.)
att tala om för - to tell
att räknas till - to be counted to
Jag vet varför det är på det här sättet - I know why it is this way
Vilket av dem menade du? - Which one of them did you mean?
att behöva något till - to need something for
i stora tal - in large numbers
att lägga någon tid alls på - to spend anytime at all on
Sen kan det säkert förfinas något - Then something can certainly be refined
skyltar mot – signs towards
att slå på strömbrytaren – hit the (electric) switch
den ödesdigra skidolyckan – the fatal ski accident
tjurig på ett uppfriskande sätt – stubborn in a fresh kind of way
lider av en skada – suffers from an injury
att flytta på sig – to move away
till stor del – to a large extent
att försörja sig på sin – make a living from one's
stirrar ner i sina telefoner – stares down onto one's telephones
Vi har en hel del kvar att jobba med – we have a great deal to work on
skapar hos – creates at
där jag var i tre år – where I was there for three years
att förlänga med – to prolong with
när ingen kollar på - when no one is watching
att närma sig med stor ödmjukhet - to approach with humility
att tillskriva den kraft som - to attribute to the power
Av det ovanstående - From the above
att rulla nedför trapporna - to roll down the stairs
Varför är det upp och ner? - Why is it upside down?
?? - Why is it all upside down? (sammanhang: en jobbig situation)
Varför är det ner och upp? - Why is it downside up?
Det bör inte ligga på sidan - It should not be lying on its side
Ändarna kommer att bryta - The ends are going to break
Badrummet behöver renoveras - The washroom needs to be renovated
Så enkelt är det - There's no two ways about it
Du fixar det - You'll get it
att säga ifrån – to tell off
fått i uppdrag av - got the task of
Då borde de ju vända sig vänster ut - They should turn the other way
att skåda given häst i mun - to look a gift horse in the mouth
att inskränka folks frihet - to restrict people's freedom
Jag upplever det som att fler ser det som mer självklart att - In my experience, more people see it as more obvious that.....
Då hade jag nog avböjt hjälpa till - Then I would have probably refused to help
klädsel avlägsnade sig från - upholstery removed from
insynen - the transparency

JMT
Posts: 4
Joined: 2016-09-20, 14:22
Real Name: Johan
Gender: male

Re: Till vardagssvenska

Postby JMT » 2016-09-20, 15:53

Sent svar tyvärr.

att ta sig an - ?? På används annorlunda: Att ta sig på huvudet (to touch ones head) Att ta på sig (to put on (clothes), or Att ta på sig ansvaret, To take responsibility for)

?? - to take on (sammanhang: att vara med i en utmanning, osv.)

att tala om för - to tell

att räknas till - to be counted to

Jag vet varför det är på det här sättet - I know why it is this way

Vilket av dem menade du? - Which one of them did you mean? Vilken av dem menade du (om man pratar om personer) men Vilket är rätt om man pratar om substantiv i neutrum

att behöva något till - to need something for

i stora antal tal- in large numbers "tal" means numbers in the sense of integers, real numbers etc.. If you are not refering to countable objects, but continuous amounts use "mängder".

att lägga någon tid alls på - to spend anytime at all on

Sen kan det säkert förfinas något - Then something can certainly be refined

skyltar mot – signs towards ("skyltar" means actual physical objects such as road signs (Betlehem 20 km), or the act of putting up such signs, or demonstratively show). I think what you want is "tecken på" which is more like "signs" in prophecy, or gray hair being a sign of old age. It could also be "tyder på" which means "indicates": Eleven misslyckades på provet, det tyder på att hon inte hade gjort sina läxor.

att slå på strömbrytaren – hit the (electric) switch (slå på means you turn something on, you could also "slå av"/stänga av/ slå ifrån/slå från strömbrytare which means turn off)

den dödliga ödesdigra skidolyckan – the fatal ski accident (ödesdiger är mer som "fateful" eller "dire", den är kanske "dödlig"/fatal, men kan också ha lett till en allvarlig skada.

tjurig på ett uppfriskande sätt – stubborn in a fresh kind of way

lider av en skada – suffers from an injury

att flyttapå sig – to move away (Att flytta på sig betyder "move out of the way")

till stor del – to a large extent

att försörja sig på sin – make a living from one's

stirrar ner i sina telefoner – stares down onto one's telephones
Vi har en hel del kvar att jobba med – we have a great deal to work on (korrekt men man kan också säga "vi har en hel del kvara att göra")

skapar hos – creates at (Svårt att veta utan sammanhanget)

där jag var i tre år – where I was therefor three years (this is OK in an embedded clause)
att förlänga med – to prolong with

när ingen kollar på - when no one is watching (korrekt men oftast säger man "när ingen ser på")

att närma sig med stor ödmjukhet - to approach with humility (inte säker på att närma sig är optimalt men det fungerar, mer naturligt är nog att skriva: "att ödmjukt närma sig")

att tillskriva den kraft som - to attribute to the power (either att tillskriva tillden kraft som - to attribute to the power, eller: att tillskriva den kraft som - to attribute tothe power

Av det ovanstående - From the above (Det behövs en längre mening för att veta vilken preposition som bör användas)

att rulla nedför trapporna - to roll down the stairs

Varför är det upp och ner? - Why is it upside down?

Varför är allt upp och ner? - Why is it all upside down? (sammanhang: en jobbig situation)

Varför är det ner och upp? - Why is it downside down then up?

Det bör inte ligga på sidan - It should not be lying on its side

Ändarna kommer att gå sönder bryta - The ends are going to break

Badrummet behöver renoveras - The washroom needs to be renovated

Så enkelt är det - There's no two ways about it

Du fixar det - You'll get it (More like you'll manage or you'll be able to do it. If you want to say you'll understand, it is: Du kommer att förstå/Du kommer fatta)

att säga ifrån – to tell off

fått i uppdrag att av - got the task of

Då borde de ju vända sig vänster ut - They should turn the other way (What you have written means:In that case they should turn left, I think what you want is: De borde vända om.

att skåda given häst i mun - to look a gift horse in the mouth

att inskränka folks frihet - to restrict people's freedom

Jag upplever det som att fler ser det som mer självklart att - In my experience, more people see it as more obvious that..... (uppenbart är troligen bättre än självklart som mer betyder "certain")

Då hade jag nog avböjt att hjälpa till - Then I would have probably refused to help (avböjt sounds formal, vardagssvenska: Då hade jag nog inte hjälpt till (Then I wouldn't have helped")

klädseln avlägsnade avlägsnades sig från - the upholstery was removed from (What you had written was: "the upholstery removed itself from". Note that "klädsel tends to be interpreted as clothing without context, and in any case möbelklädsel or klädsel in the context of furniture only indicates the outer fabric of furniture. If you want to say the upholstery, meaning, the cloth and the stuffing you'd say "klädseln och stoppningen"

Genomskinligheten insynen - the transparency (Insyn means that it is possible to see inside. Pedestrians have som "insyn" into a ground level apartment)

Unknown
Posts: 2215
Joined: 2010-12-23, 22:06
Gender: male
Country: CA Canada (Canada)

Till vardagssvenska

Postby Unknown » 2016-10-04, 18:31

Tack så himla mycket JMT.


Return to “Swedish (Svenska)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests