Page 5 of 5

Re: Rokas frågor om svenskan ...

Posted: 2016-09-20, 16:37
by JMT
Rokas wrote:plattnos

Vad betyder det ordet? Jag har en föraning att det betyder "någon som har en platt näsa" men är inte säker på det då ordet inte finns i något av de lexikon som jag använder. Och ifall jag har rätt, varför heter det just plattnos och inte t. ex. plattnäs? Variftån kommer den här ovanliga vokalväxlingen?


Plattnos kan också vara en beskrivning på kulformen hos ammunition, spetsnos, rundnos och plattnos. Jag misstänker att begreppen är en direkt översättning från engelskan i de fallen.