Page 1 of 1

-db, -vb, -žb, etc.

Posted: 2015-02-03, 13:52
by Gavril
Dober dan,

Rodilnik množine za nekatere besede končuje na soglasniško skupino, ki je drugače redka ali neobstoječa na koncu besede/zloga.

Sem opazil to posebej z besedami ki končujejo na pripono -ba: zgradb (< zgradba), stavb (stavba), pritožb (pritožba).

Kako takšne skupine (-db, -vb, -žb, itd.) se bi moral izgovarjati?

Hvala

Re: -db, -vb, -žb, etc.

Posted: 2015-02-03, 17:43
by Ashucky
Gavril wrote:Dober dan,

Rodilnik množine se pri za nekatereih besedeah končuje/konča na soglasniško skupino, ki je drugače redka ali neobstoječa na koncu besede/zloga.

Sem opazil to To sem opazil (še) posebej z pri besedamih, ki se končujejo/končajo na pripono -ba: zgradb (< zgradba), stavb (stavba), pritožb (pritožba).

Kako bi se takšne skupine (-db, -vb, -žb, itd.) se bi morale izgovarjati?

Hvala

The pronunciation follows the regular rules of word-final devoicing of plosives and fricatives (and affricates).

So, -db is [tp], -žb is [ʃp], etc., and a word like stavb is [stawp].

:)