Page 1 of 1

ožina / preliv

Posted: 2015-01-22, 6:18
by Gavril
Živijo,

Po SSKJ-slovarju beseda preliv pomeni

ozek vodni pas, ki veže dve morji ali večji jezeri


beseda ožina pa pomeni po njem

ozek pas kopnega med dvema morjema ali morja med dvema kopnima


Ali to pomeni, da preliv in ožina sta sopomenki ko se nanašata na vodne pasove?

Najlepša hvala

Re: ožina / preliv

Posted: 2015-01-22, 7:56
by miae