Lietuvių–anglų kalbų panašybės

Varaleiva
Posts: 128
Joined: 2014-05-08, 18:40
Gender: male
Country: LT Lithuania (Lietuva)

Lietuvių–anglų kalbų panašybės

Postby Varaleiva » 2017-05-10, 18:30

Put putė, putino pati, padeda (angl. put, putting) pautus. Po to iš tų pautelių kepama gardi pautienė.
Panašybė: put- paut- šaknis.

Varaleiva
Posts: 128
Joined: 2014-05-08, 18:40
Gender: male
Country: LT Lithuania (Lietuva)

Re: Lietuvių–anglų kalbų panašybės

Postby Varaleiva » 2017-05-14, 19:52

Similarities helps learning faster language, of course, meaning sometimes not exactly the same.

about – apie
add – ado, adyti, adata
air – oras
ale – alus
all – aliai
are – yra
at – at-
axis – ašis
be – būti, be-
big - bingti
bite, bee – bitė
but – bet
butt – badyti
create – kurti
cry – krykti, klykti
day – diena
deal – dalinti
do – daro, daryti
door – durys
egg on – akinti
elbow – alkūnė
every – įvairiai
exit – išeit
full – pilnas
get – gauti
go – goti (walk fast), -ga (sufix „process“)
gold – gelta(s), geltona(s) (yellow)
grab – griebti, grobti
grain – grūdas
gristle – gysla
have – gavo, gauti
hear – girdi, girdėti
he – jis
help – gelba, gelbėti
him – jam
in – in, į, in-, į-
is – esa, esti
issue – išėja, išeiti
it – ita(s), šita(s)
you – jūs
join – jungti
joy – džiaugsmas
joke – juokas
joung – jauna(s)
king – kunigas, kuningas
know – žinau, žinoti
length – ilgis
let – leido, leisti, lai
long – ilga(s)
mean – minti, menu, manyti
me – man
mind – mintis
mine – mano
mix – mišti, maišyti
moon – mėnuo
more – marios
move – movė, mauti
name – namas (home, house)
night – naktis
no – ne
not – ne tai
on – an, ant
or – ar
pale – balti, pilkėti
per – per
plane – plotmė
plod – plušti
plume – plunksna
question – klausti
red – rudas, raudas, raudonas
river – rėva
robe – rūbas
say – sak-
save – saugoti
she – ši
shit – šūdas
shoot – šauti
shout – šaukti
sit – sėdėti
skill – skelti, skelia
squirt – švirkšti
stay – stoti
station – stotis
string – styga
take – teikia, teikti
that – tatai, tai, tas
they – tie
them – tiem
the – ta(s)
those – tuos
twin – dvynys, dvynė
wag – vizginti
way – ėja, vyti, vėjas
walk – valkiotis, valkata
war – vara, varyti
wed – veda, vesti
went – (v)eina, eiti
will – valia, vilti, viltis
wool – vilna
word – vardas (name)
work – vargti, vargas
write – raitė, raityti, raidė, rašyti

Be to, anglų ir lietuvių kalbose yra daug bendrų skolinių iš kitų kalbų, taip pat lietuvių kalboje daug angliškos kilmės žargono (mokslinio ir liaudinio).
Furthermore, English and Lithuanian languages share many borrowings from other languages, also Lithuanian has jargon (scientific and popular) borrowed from english.


Return to “Lithuanian (Lietuvių kalba)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest