Page 1 of 1

Ačiū

Posted: 2015-12-09, 20:30
by Liootas
Probably the Lithuanian word with the most mysterious origin is ačiū (thank you). Any ideas where did it come from? The only thing I found out on the internet was a guess that it's a shorten form of atjaučiu (I feel). :hmm:

Re: Ačiū

Posted: 2015-12-10, 4:27
by Varaleiva
Etimologų nuomonė šiuo klausimu:
http://etimologija.baltnexus.lt/?w=a%C4%8Di%C5%AB

Pats dar esu skaitęs, kad panašų žodį turi ir kai kurie Rusijos finai. Dabar tiksliai nepamenu kas ir kokį.

Šiaip sprendžiant iš to, kad žodis dar paplitęs lenkų ir baltarusių tarmėse (senose lietuvių etninėse žemėse), reik manyti, kad žodis yra labai senas. Gal iš ikikrikščioniškų laikų... Kaip tais laikais išreikšdavo dėkingumą kituose kraštuose, turinčiuose senesnę išlikusią raštiją? Palyginus, gal kokių ir kiltų minčių, koks tai galėtų būti sutrumpėjęs pasakymas.

Re: Ačiū

Posted: 2015-12-17, 15:19
by Varaleiva
Įdomu, kad sanskrite ir hindi yra panašus kiek panašios reikšmės žodelis (lietuviškai perrašius – „ačią“?):

https://www.quora.com/What-does-the-Hin ... -acha-mean

Be to:

Dar įdomios ir kitos „ačiū“ atmainos:
ačiu, ačiuo, ačiui; dėku, dėkuo, dėkui.

bei lietuviški (iš LKŽ):

1 ačià interj. KI575 ei čia, ei matyk (netikėtumui, nustebimui reikšti).
2 àčia (tariama àčiā) interj., ačiã Jrb: Kukū! (gegutė) – Àčia! (atsako žmogus) Gs.
ačte interj. [K] duokite šen; plg. ač 1.
àč interj.
1. N duokš, duok šen, nešk šen: Ač man tavo sūnų BB1Kar17,19.
2. štai: Ač gyvenkiam raskažnai, kolei beturim BPI237. Ač duokiam tėvui savam vyno gerti BB1Moz19,32.


– gal šičia (ačiū, dėkui) yra koks ryšys su „dėti, duoti“?

...a, va senas pokalbis šia tema:
http://konsultacijos.vlkk.lt/lit/68622?page=1