Page 2 of 2

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2011-12-19, 22:40
by lyzazel
Well, we recently broke over the 2,000 word limit! I challenge you to find 3 words in a row that aren't there! :)

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2011-12-21, 8:25
by Eginhard
Congratulations!

I just want to thank you for offering this great tool, it has already been of much help for me.

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2011-12-27, 14:34
by lyzazel
Eginhard, thanks! I'm glad about that.

I added even some more words today.

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2013-08-21, 0:29
by joancarles
It's been a long time since anyone posted anything here but provided it's the first time I come across this thread and use that cool conjugator, I had to give my congratulations.

Ačiū lyzazel, it's wonderful!

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2013-10-04, 16:28
by lyzazel
Thanks, I appreciate that! :)

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2013-10-05, 5:00
by cangying
It is just helpful for me :)
Thank you so much!

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2013-10-20, 16:06
by lyzazel
You're welcome, cangying!

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2013-11-05, 20:44
by Woods
I'm not studying Lithuanian soon, but I will as soon as I can. So I bookmarked your conjugator and I'll have an eye on in after I read my first Lithuanian grammar. So you get another thank you from me too :)

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2014-01-31, 22:23
by lyzazel
That's kind, thanks! I'm glad you like it. :)

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2014-06-16, 21:27
by Rob78
Just to echo other people's comments, cooljugator is a really useful resource. However, it would be great if there was a search mechanism whereby you could enter a verb conjugated in any of it's forms and return the infinitive of the verb. Any chance that this would be possible?

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2014-06-18, 15:33
by Varaleiva
lyzazel wrote:Well, we recently broke over the 2,000 word limit! I challenge you to find 3 words in a row that aren't there! :)

rikti
bimbti
bengti
bingti
sirti
šiurti
riroti
ryruoti
girgti
siūbuoti
aikštyti
aikterėti
aiktelėti
viauksėti
žagti
žaginti
žiegti
žvygti
...

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2014-06-19, 0:21
by lyzazel
Varaleiva, well, as a native speaker, I have perhaps used two or three of these in my life. :) Siūbuoti, žaginti and perhaps žvygti could pass.

The challenge, though, was finding them as missing on CoolJugator in a row? Was that the case?

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2014-06-19, 0:23
by lyzazel
Rob78, definitely considering that! Oh if only I had more time...

Still, hopefully, at some point, this will happen.

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2014-06-19, 6:28
by Varaleiva
lyzazel wrote:The challenge, though, was finding them as missing on CoolJugator in a row? Was that the case?


Nelabai įsikirtau, ko ten reik. Gal gerbiamasai galėtumėte paaiškinti lietuviškai?

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2015-08-03, 23:58
by lyzazel
Tris žodžius iš eilės, t.y. sekančius vienas po kito. :)

Varaleiva wrote:
lyzazel wrote:The challenge, though, was finding them as missing on CoolJugator in a row? Was that the case?


Nelabai įsikirtau, ko ten reik. Gal gerbiamasai galėtumėte paaiškinti lietuviškai?

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2015-08-04, 9:57
by Varaleiva
lyzazel wrote:Tris žodžius iš eilės, t.y. sekančius vienas po kito. :)

Varaleiva wrote:
lyzazel wrote:The challenge, though, was finding them as missing on CoolJugator in a row? Was that the case?


Nelabai įsikirtau, ko ten reik. Gal gerbiamasai galėtumėte paaiškinti lietuviškai?


Kur ir kaip sekančius vienas po kito?
Abėcėlės tvarka? kokiame žodžių sąraše?
DLKŽ? LKŽ? Reik suprasti, kad net LKŽ ne visi žodžiai yra įtraukti. Dalis žodžių yra išvestiniai iš kitų, pagal priimtas žodžių darybos taisykles. Šiaip iš kievienos kalbos dalies galima pasidaryti veiksmažodį, net iš jungtukų ir prielinksnių. Gyvoje kalboje viso šito galima daugiau ar mažiau sutikti.
Sakykim, paimkime, kad ir kokius ištiktukus ar jaustukus – kiekvienas iš jų gali virsti įprastai suprantamu veiksmažodžiu. Čia tik „mados“ reikalas, kad tokių žodžių nėra LKŽ, ar „gramatikos“ apie tai mažai teužsimena.
Yra skirtumas tarp tikros kalbinės sistemos ir popierinių „talmūdų“ aprašančių tą kalbinę sistemą.
Taigi, tamsta turėtų iš anksto tiksliau apibrėžti iššūkio sąlygas, o ne išsirinkinėti paskui, kas patinka.

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2015-11-08, 19:07
by lyzazel
Varaleiva: puiku, nuo iššūkio paskelbimo bet kuriuo atveju praėjo pakankamai laiko, kad jis nebegaliotų.

Beje, gerokai praplėtėm CoolJugator funkcijas: dabar galima ieškoti bet kokios formos, ir galima gauti sukirčiuotas formas (nors tai dar tik eksperimentinė funkcija).

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2015-11-11, 6:21
by Varaleiva
lyzazel wrote:Varaleiva: puiku, nuo iššūkio paskelbimo bet kuriuo atveju praėjo pakankamai laiko, kad jis nebegaliotų.


Kaip tai nepamenu buvus tenais kokius laiko apribojimus, taigis.

Re: Cooljugator Lithuanian Verb Conjugator

Posted: 2016-12-11, 17:59
by lyzazel
A year in since the last post, the Lithuanian CoolJugator has a nice design and functionality - check it out everyone: http://cooljugator.com/lt