Page 1 of 1

Ar jūs mokinatės skyrybos/ Do you learn punctuation

Posted: 2006-05-18, 14:57
by sinmelia
Norėjau sužinoti ar geriau mokantys lietuvių kalbą mokosi skyrybos :?: Juk kai kuriuos sakinius būtų labai sunku suprasti (bent jau lietuviui), jeigu nebūtų sudėti kableliai ir kiti skyrybos ženklai.

I would really like to know if those who understands/knows more lithuanian learns to punctuate correctly :?: Most of the sentences would be hard to understand (for someone who is from lithuania) if there weren't any commas and other punctuation signs.

Re: Ar jūs mokinatės skyrybos/ Do you learn punctuation

Posted: 2006-05-20, 22:15
by vicza
sinmelia wrote:Norėjau sužinoti ar geriau mokantys lietuvių kalbą mokosi skyrybos :?: Juk kai kuriuos sakinius būtų labai sunku suprasti (bent jau lietuviui), jeigu nebūtų sudėti kableliai ir kiti skyrybos ženklai.

Na, rusiška skyryba nelabai skyriasi nuo lietuviškos, taigi to nelabai ir reikia. :) O, pvz., anglams galbūt ir reikėtų...

Posted: 2006-05-21, 11:51
by sinmelia
Iš viso, manau, kad pas anglus nelabai reikia ką nors skirti... Mes mokėmės jų skyrybos gal 6 klasėj. Kiek prisimenu ten net 30 atvejų nėr... Gerai tiem anglam... kankintis tiek nereikia - dėti ar nedėti.... KABLELĮ?

I think that you don't need to punctuate in english language that much. We were learning their punctuaton at 6th grade :? . As i remember there aren't 30 cases of punctuation... good for them, they don't need to torment that much... to put, or not to put....a comma?