Amber kérdései

Moderator: france-eesti

User avatar
Ambery
Posts: 15
Joined: 2012-03-22, 7:35
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

Amber kérdései

Postby Ambery » 2015-04-02, 18:02

Jó estét!

I'd like to ask someone to help with translations I write to practise Hungarian. I write a text in my native language, then I try to translate it to Hungarian. It's usually illogical noncense as I like to take phrases from dictionaries and textbooks. Mostly a translation list belongs to a grammar topic.
What I want to ask is to correct my translations (including not only grammar, but stylistic mistakes too). Also I'd like to ask to help me to improve it. For example, if you can suggest any good sentence for the translation list, which is connected by a word or something else.

User avatar
Ambery
Posts: 15
Joined: 2012-03-22, 7:35
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

Re: Amber kérdései

Postby Ambery » 2015-04-02, 18:13

Itt van az eslő.

Definite conjugation, 1-2. (1) magyarul

1. Minden ember megöregszik. Nem minden ember gazdagszik meg. Hogyan jutsz el általában a munkába? Még mindig nem értem ezt a feladatot. Hogyan megoldódik? Pisti most oldja ezt. És aztán a tanár kijavítja a megoldását. Gondolom, hogy otthon megoldódom ezt a feladatot, amikor nekem van több időm és az Internet. Kereshetem a megoldását az internetben. Istvan bekapcsolja a rádiót. De Stefan éppen kikapcsolja a rádiót. Stefan dolgozik. Mit csinál Stefan? Most Egy nagyon fontos (lehet itt mondani „komoly”?) projektet kidolgozik. A mocska a tükör ellőtt ül és közben az egeret szemével követi. Esznek mocskák egerek? Persze. De a mocsám soha sem eszik egereket.
2. A szobában túl meleg van. Kinyithatom az ablakot? Lekapcsolja a lámpát? Hiszen világos van és süt a nap. Anya azt kérdezi: mi volt ma a munkában? Apa azt feleli: semmi. Folyik a vízcsap! Elzárod? Nem, nem tudom. A szerelő jön, ő elzárja. Most kihívom őt. Holnap jön. Jó, akkor én holnap nem megyek munkába.Igyekszel jól dolgozni? Természetesen. Igyekszem nem lenni lusta.
3. Nem hiszem, hogy van időm a hétvégen. Ágyban fekszem (fogok feküdni?) és olvasom a könyvet az egész nap. És utáa élvezem az estét. Milyen könyvet fogsz olvasni? (olvasol). A Moby Dicket. Nekem kell elolvasnom ezt a könyvet hétfőig. Mit csinálsz? A magyar rádiót hallgatom. Miért? Tanulok magyarul. Pisti nagyon szorgalmas, minden este tanul magyarul. Hallgatja a magyar rádiót, követi a magyarországi híreket, megismétli az új szavakat és a mondatokat. Mi „Pisti” angolul? „Steve”.
4. Tervezünk nyáron a Balatonhoz menni. Ez jó. Miről veszekednek Masa és Petya? Nem veszekednek, hanem tervezik a hétvégét. Akarsz moziba menni? Akarjuk az új filmet megnézni. Azt mondják, hogy érdekes.

User avatar
Ambery
Posts: 15
Joined: 2012-03-22, 7:35
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

Re: Amber kérdései

Postby Ambery » 2015-04-02, 18:14

És az angol verzió.

Definite conjugation, 1-2. (1)

1. Everybody gets old. But not everybody gets reach. How do you usually get to work? I still don’t understand this task. How to do it? Pisti is doing it now. And then the teacher will check it. I think I will do this task at home when I have more time and the internet. I can look for a solution in the internet. Istvan is turning on the radio. But Stefan is turning it off immediately. Stefan is working. What does he do? He is working out a very serious project now. The cat is sitting in front of the mirror and watching a mouse at the same moment. Do cats eat mice? Of course, they do. And my cat never eats mice.
2. It’s too light in the room. Shall I open the window? Will you turn the lamp off, please? It’s light and the sun is shining. Mother asks: how was it at work today? Father answers: nothing serious. Our tap is leaking. Will you close it, please? No, I can’t. A plumber will come and he will close it. I’ll call for him now. He will come tomorrow. All right. I won’t go to work tomorrow then. Are you aiming to work hard? Of course, I am. I’m aiming not to be lazy.
3. I don’t believe I will be free (there will be some time) at the weekend. I will lie in bed and read a book all day. And then I will enjoy a free evening. What book will you read? Moby Dick. I have to read it by Monday. What are you doing? I’m listening to the Hungarian radio. Why? I’m learning Hungarian. Pisti is very diligent, he learns Hungarian every evening. He listens to the Hungarian radio, keeps up with Hungarian news, revises new words and expressions. What’s “Pisti” in English? “Steve”.
4. We plan to go to the Balaton in summer. It is great. What are Masha and Petya arguing about? They aren’t arguing, they are planning their weekend. Do you want to go to the cinema? I want to see a new film. They say, it’s interesting.

User avatar
Levike
Posts: 6153
Joined: 2013-04-22, 19:26
Real Name: Levi
Gender: male
Location: Budapest
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: Amber kérdései

Postby Levike » 2015-04-02, 20:41

Itt van az első.

1. Minden ember megöregszik. Nem minden ember gazdagszik meg. Hogyan jútsz el általában a munkába? Még mindig nem értem ezt a feladatot. Hogyan óldják meg? Pisti most oldja ezt. És aztán a tanár kijavítja a megoldását. Gondolom, hogy otthon megoldom ezt a feladatot, amikor nekem van több időm és Internet. Kereshetem a megoldását az interneten. István bekapcsolja a rádiót. De Stefan éppen kikapcsolja a rádiót. Stefan dolgozik. Mit csinál Stefan? Most egy nagyon fontos/komoly projekten dolgozik. A macska a tükör előtt ül és közben az egeret szemével követi. Esznek macskák egereket? Persze. De a macskám soha sem eszik egereket.
2. A szobában túl meleg van. Kinyithatom az ablakot? Lekapcsolja a lámpát? Hiszen világos van és süt a nap. Anya azt kérdezi: milyen volt ma a munka? Apa azt feleli: semmilyen. Folyik a vízcsap! Elzárod? Nem, nem tudom. A szerelő jön, ő elzárja. Most kihívom őt. Holnap jön. Jó, akkor én holnap nem megyek munkába. Igyekszel jól dolgozni? Természetesen. Igyekszem nem lustának lenni.
3. Nem hiszem, hogy van időm a hétvégen. Ágyban fekszem és olvasom a könyvet az egész nap. És utána élvezem az estét. Milyen könyvet fogsz olvasni? A Moby Dicket. Nekem hétfőig kell elolvasnom ezt a könyvet. Mit csinálsz? A magyar rádiót hallgatom. Miért? Tanulok magyarul. Pisti nagyon szorgalmas, minden este tanul magyarul. Hallgatja a magyar rádiót, követi a magyarországi híreket, megismétli az új szavakat és a mondatokat. Mi „Pisti” angolul? „Steve”.
4. Tervezünk nyáron a Balatonra menni. Ez jó. Miről veszekednek Masa és Petya? Nem veszekednek, hanem tervezik a hétvégét. Akarsz moziba menni? Akarjuk az új filmet megnézni. Azt mondják, hogy érdekes.

*Ha a szövegből már világos, hogy a jövőben történik a cselemény akkor nyugodtan lehet jelen idejű igéket használni.
Nem egy nap alatt épült Buda vára.

User avatar
Ambery
Posts: 15
Joined: 2012-03-22, 7:35
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

Re: Amber kérdései

Postby Ambery » 2015-04-05, 18:58

Nagyon köszönöm! "Macská"val buták hibák, nem ellenőriztem magám a szövegemet illően!

Ha a szövegből már világos, hogy a jövőben történik a cselemény akkor nyugodtan lehet jelen idejű igéket használni.

És előképzők használása megfelelő volt?

User avatar
Ambery
Posts: 15
Joined: 2012-03-22, 7:35
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

Re: Amber kérdései

Postby Ambery » 2015-04-05, 19:02

A második.

Definite conjugation 1-2 (2)


1. Tegezitek a tanártokat? Nem, persze, magázzuk. Miről gondolsz? Tervezem a hétvégét. Ráérek, és akarok mindent csinálni, amit nem tudok a héten. A nagyanyámhoz menni, a lakást takarítani, a levest főzni. És este moziba megyek és az új filmet meglátom. Hol van Marta? Egy pulóvert Lacinak köt. Mit csinálsz? Mosogatok. Az ingot kimosom. A lakást takarítom. Már végzem a takarítással. A levest főzöm. Megcsinálhatom a kávét neked? Igen, köszönöm.
2. Kikapcsolhatom a rádiót? Itt hideg van. Bekapcsolod a fűtést? Meghozom (vagy csak hozom?) a pokróct. Tél van. Az utcán hideg van. Bekapcsolom a fűtést. Sötét van, hozom a lámpát. Turiskák a színház előtt állnak és fényképezik. Aztán a kávézőbe mennek, kávét szereznek és sokat beszélgetnek.
3. Milyen nyelven beszélnek azok az emberek? Magyarul. Tudsz magyarul? Igen, kicsit tudok. Miről beszélgetnek? Életről. Az eslő ember azt mondja: minden ember megöregszik. De nem minden ember gazdagszik meg. A második azt válaszolja: pénz nem minden.
4. Marta és Laci térvezzik a kirándulást Parizsba áprilisban. Holnap Marta a hotelszobát szevezi. Lesznek sok holmi nekik? Nem, mert akarnak ott vásárolni. Azért sok pénzt visznek magukkal. De hozzák a böröndöt? Persze. Ebbe azt teszik, amit megveszik Parizsban. Laci nem tudja Lucit, azért magázza őt. És miért Luci tegezi Lacit? Ő öregebb, mint Laci, azért tegezi.

User avatar
Ambery
Posts: 15
Joined: 2012-03-22, 7:35
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

Re: Amber kérdései

Postby Ambery » 2015-04-05, 19:03

And a very awkward English variant.

Definite conjugation 1-2 (2)

1. Do you speak “te” to your teacher? No, of course, no, we speak “maga” to him. What are you thinking about? I am planning the weekend. I will have time and I want to do everything I can’t do on weekdays. To visit my grandma, to clean the flat, to cook some soup. And then I will go to the cinema and watch a new film in the evening. Where is Martha? She is knitting a sweater for Laci. What are you doing? I am washing the dishes. I’m washing the shirt. I’m cleaning the flat. I’m already finishing the cleaning. I’m cooking the soup. Shall I make you some coffee? Yes, thank you!
2. Can I turn off the radio? It’s cold here. Will you turn on the heating, please? I will bring you a blanket. It’s winter. It’s cold in the street. I will turn on the heating. It’s dark, I will turn on the lamp. The tourists are standing in front of the theatre and taking pictures of it. Then they go to the café, order some coffee and talk about different things.
3. What language are those people speaking? Hungarian. Do you know Hungarian? Yes, a little. What are they talking about? About life. One person says: everybody gets old. But not everybody gets reach. The second person answers: money isn’t everything.
4. Martha and Laci are planning to go to Paris in April. Tommorow Martha will order a room in a hotel. Will they have many things with them? No, because they want to buy something there. That is why they are taking a lot of money with them. Will they take a suitcase then? Of course. They will put there those things that they buy in Paris. Laci doesn’t know Lucy, that is why he speaks “maga” to her. And why does Lucy speak „te” to him? She is older than Laci, that is why she speaks „te” to him.

User avatar
Levike
Posts: 6153
Joined: 2013-04-22, 19:26
Real Name: Levi
Gender: male
Location: Budapest
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: Amber kérdései

Postby Levike » 2015-04-06, 18:14

1. Tegezitek a tanárotokat? Nem, persze, magázzuk. Miről gondolod? Tervezem a hétvégét. Ráérek, és akarok mindent csinálni, amit nem tudok a héten. A nagyanyámhoz menni, a lakást takarítani, a levest főzni. És este moziba megyek és az új filmet meglátom. Hol van Márta? Egy pulóvert Lacinak köt. Mit csinálsz? Mosogatok. *Az inget mosom ki. A lakást takarítom. Már végzek a takarítással. A levest főzöm. Megcsinálhatom a kávét neked? Igen, köszönöm.
2. Kikapcsolhatom a rádiót? Itt hideg van. Bekapcsolod a fűtést? Hozom a pokróct. Tél van. Az utcán hideg van. Bekapcsolom a fűtést. Sötét van, hozom a lámpát. Turiskák a színház előtt állnak és fényképezkednek. Aztán a kávézóbe mennek, kávét vesznek és sokat beszélgetnek.
3. Milyen nyelven beszélnek azok az emberek? Magyarul. Tudsz magyarul? Igen, kicsit tudok. Miről beszélgetnek? Életről. Az első ember azt mondja: minden ember megöregszik. De nem minden ember gazdagszik meg. A második azt válaszolja: pénz nem minden.
4. Márta és Laci tervezik a kirándulást Párizsba **áprilisben. Holnap Márta a hotelszobát ***??szevezi??. Lesznek sok holmik nekik? Nem, mert akarnak ott vásárolni. Azért sok pénzt visznek magukkal. De hozzák a böröndöt? Persze. Ebbe azt teszik, amit megvesznek Párizsban. Laci nem tudja Lucit, azért magázza őt. És miért tegezi Luci Lacit? Ő öregebb, mint Laci, azért tegezi.

* Az inget mosom ki. = Az inget kimosom. Eisze mindkettő helyes, de nekem az első valahogy jobban hangzik.

** Vannak helyzetek amikor mindegy ha -bant vagy bent használsz. Nekem itt a -ben jobbnak tűnik.
De a -ban is gondolom jó.

*** Mi az a "szevezi"?
Nem egy nap alatt épült Buda vára.

User avatar
Ambery
Posts: 15
Joined: 2012-03-22, 7:35
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

Re: Amber kérdései

Postby Ambery » 2015-04-07, 20:34

Köszönöm szépen, hogy kijávítottad újra sok buta hibámat!
Nekem van egy kérdésem -

1. Miről gondolod?
Miért -od, nem sz? Hiszen nincs a tárgyas ragozás, vagy?


2. Az inget mosom ki. = Az inget kimosom. Eisze mindkettő helyes, de nekem az első valahogy jobban hangzik.
Köszönöm, értettem.

3. Vannak helyzetek amikor mindegy ha -bant vagy bent használsz. Nekem itt a -ben jobbnak tűnik.
De a -ban is gondolom jó.


Azt gondoltam, hogy Januártól Augusztusig -bant, és Szeptembertől Decemberig bent használhatnak, az nem igaz?

4. Szevezi kellett lenni "szervezni", de most gondolom, hogy ez nem megfelelő szó. Nem tudom, honnan megtaláltam. "Rendel" jó lesz?

User avatar
Levike
Posts: 6153
Joined: 2013-04-22, 19:26
Real Name: Levi
Gender: male
Location: Budapest
Country: HU Hungary (Magyarország)

Re: Amber kérdései

Postby Levike » 2015-04-07, 20:51

Ambery wrote: Miért -od, nem sz? Hiszen nincs a tárgyas ragozás?

Tegezitek a tanárotokat? Nem, persze, magázzuk. = tárgy

Én úgy vettem, hogy összefüggő szöveg. Ha nem összefüggő akor igazad van.

Azt gondoltam, hogy Januártól Augusztusig -bant, és Szeptembertől Decemberig bent használhatnak, az nem igaz?

Az úgy jó. De van mikor mindkettőt lehet használni és nekem a -ben valahogy természetesebbnek hangzott.

A szobatársam szerint is az "áprilisban" hangzik jobban. Ő a te oldaladon áll.

4. Szervezni"-nek kellett lennie, de most gondolom, hogy ez nem megfelelő szó. Nem tudom, honnan megtaláltam. "Rendel" jó lesz?

rendelni = to order something (like a product)
szervezni = to organise something (like an event)

Egy szobát kivenni lehet, például: "A családommal kivettünk egy szobát egy hétvégére."
Nem egy nap alatt épült Buda vára.

User avatar
Ambery
Posts: 15
Joined: 2012-03-22, 7:35
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

Re: Amber kérdései

Postby Ambery » 2015-04-11, 9:31

Köszönöm!

Itt van a harmadik.

Magyarul:


Definite conjugation 3-4 (+42)
1. Szeretek sétálni a belvárosban Karácsonykor és vásárolni ajándékokat. Nekem tetszik nézegetni színű kirakatokat és keresni mindenféle apróságot amit ajándékozhatom rokonaimnak és barátaimnak. Nekem van egy barátom, aki Bulgáriában lakik, én mindig küldek neki képeslapot és ajándékot Karácsonyhoz.
2. Éhes vagyok. Hol általában ebédelsz az egyetemen? A menzán. Állandoán ott ebédelek. Ott van egy jó étlap és nekem tetszenek az ételek. Egy csésze kávét kérek. Mit kérne? Egy szelet pizzát kérek.
3. Nagyon szomjas vagyok. Egy csésze teát kérnék. Nekem tetszik ez a kávézó, itt soha sincs sok ember, van pedig jó zene, nagy étlap és pincérek barátságosok. És az étel itt nagyon finom! (lehet mondani „ételek”?) Nem tudom, mit választani. Fáradt vagy? Nem vagyok fáradt. Szomorú vagyok. Ma nagyon nehéz nap, az egész nap dolgozom. Nekem sincs (hogyan lehet „even” mondani ebben a mondatban?) szünet. Általában a szünetben kávét iszom.
4. Csöng a telefon. Felvehetem a telefont? Anya már olyan sokat beszélget, mikor végez a beszélgetéssel? Szeretem Pistit. Szeretlek. Feleségül veszlek.Feleségül mész hozzam? Ildiko a konyhába megy, a kézében kolbász van. Beteszi a kolbászt hűtőbe és kiveszi a salátát a hűtőből. Ildiko vegetáriánus. Tetszik nekem ez a hely! Itt csendes és világos van, itt tudok sétálni a kutyámmal, a padon ülnu és könyveket olvasni.
Last edited by Ambery on 2015-04-11, 9:33, edited 1 time in total.

User avatar
Ambery
Posts: 15
Joined: 2012-03-22, 7:35
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

Re: Amber kérdései

Postby Ambery » 2015-04-11, 9:32

És angolul:

Definite conjugation 3-4 (+42)


1. I like to walk in the city center at Christmas and to buy presents. I like to look at the bright shop windows and look for different things which I can give to my family and friends. I have a friend who lives in Bulgaria, I always send him a card and a present for Christmas.
2. I want to eat. Where do you usually have lunch at univesity? In the dining-hall. I always have lunch there. There is a good menu there, and I like the food. Can I have a cup of coffee, please? What would you like to buy? I’d like to have a piece of pizza.
3. I am very thirsty. I’d like to have a cup of tea. I like this café, there are never many people here, but there is some good music, a good menu and friendly waiters. And the food here is very tasty. I don’t know what to choose. Are you tired? No, I’m not tired. I am upset. It is a very difficult day today, I’m working all day today. I don’t even have a break. I usually drink coffee in on a coffee break.
4. The phone is ringing. Shall I answer? Mother’s been talking for so long, when will she stop talking finally? I love Pisti. I love you. I will marry you. Will you marry me? Ildiko is going to the kitchen, she has some sausage in her hands. She is putting the sausage to the fridge and taking some salad from there. Ildiko is a vegitarian. And are you a vegitarian? No, I’m not a vegetarian, I like this place. It’s quite and light, I can walk with my dog here, sit on a bench and read books.

User avatar
Ambery
Posts: 15
Joined: 2012-03-22, 7:35
Gender: female
Country: RU Russia (Российская Федерация)

Re: Amber kérdései

Postby Ambery » 2015-04-12, 16:17

És még egy.

Definite conjugation (3-4) + 42
1. Kereslek. Azt eszem, amit főzöl. Megyek a boltba? (mehetek? Mi jobb?) Azt veszem, amit mondasz. Mit hallgatsz? A híret magyarul hallgatom. Tetszik neked ez az új ruhát? Igen, nagyon szép. Miért Martha olyan vidám? Feleségül megy Lacihoz. Hófehérke és a hét törpe együtt lakik. Csipkerózsika pedig egyedül lakik. Ez nem igaz. Csipkerózsika lakik harom tündérrel együtt.
2. Csontok kutyáknak tetszenek, mocskáknak pedig tej tetszik. Laci hozza a kávét a kértbe Marthának. Fiúk gyorsan nőnek. Péter már a ruháját kinövi. A hétvégén van az időm. És azért a hétvégén kialszom magamat. Aztán meglátogatom a nagyanyámat, főzök valamit finom neki. A nagyanyám boldog lesz. És este moziba megyek, akarom megnézni az új filmet. Te és mész? Mi is megyünk.
3. Szia! Holnap a kirándulásra megyünk. Térvezzük rendelni a nagyon jó hotelszobát és élvezni a kirándulást az egész hét. Akarunk is egy kocsit rendelni. Nem irigyellek, aki most a cékket befejezi. A Egyiptom történelme nagyon érdekel engem (nagyon érdelkődem a Egyiptom történelme iránt). A Egyiptom történelme nagyon érdekes. Ti is szabadságon vagytok? Marti is. És mi csak augustusban kirándulni megyünk, most sokat dolgozni kell.
4. Az anya beteg. Ágyban marad amíg nem kifekszi a betegségét. Ez a történet érdekel engem. Meséled nekem?

És angolul:


1. I’m looking for you. I’ll eat what you cook. Shall I go to the shop? I’ll buy what you say. What are you listening to? I’m listening to the news in Hungarian. Do you like this new dress? Yes, it’s very nice. Why is Martha so funny? She’s getting married to Laci. Snow-white lives with seven dwarfs together. And Sleeping Beauty lives alone. It’s not true, Sleeping Beauty lives with three fairies.
2. Dogs like bones, and cats like milk. Laci is bringing some coffee to the garden to Martha. Martha is sitting in the garden and reading. Are you going to drink all this big cup of coffee alone? Boys grow up fast. Peter’s already overgrown his clothes. I have some time this weekend. That’s why I’ll sleep enough this weekend. Then I will visit my grandmother, cook something tasty to her. Granny will be glad. And in the evening I’ll go to the cinema, I want to see a new film. Will you go too? We’ll go too.
3. Hi! We’re going on holiday tomorrow. We’re planning to rent a very good room in the hotel and enjoy our holiday all the week. We also want to rent a car. I don’t envy you, who is finishing the article now! I’m very interested in the history of Egypt. The history of Egypt is very interesting. Are you on holiday too? So is Marty. And we are only going on holiday in August, we have to work a lot now.
4. Mother is ill. I’ll stay in bed until she gets better. I’m interested in this story. Will you tell me about it?


Return to “Hungarian (Magyar)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest