Page 4 of 4

Re: Lengyel és magyar

Posted: 2009-04-10, 4:54
by axaxaxasz mlö
Anyway, I think that "Lengyel" (which is also an exceptional name for Poles) came from "Ledzianie/Ledzanie", a Western Slavonic tribe?


Az etimológiai szótáram szerint:

lengyel[1086 tn., 1395 k.] Óorosz jövevényszó, vö. óorosz *lędzšanь 'lengyel, az irtvány- vagy szűzföld lakója'. Az orosz szó és feltehető előzménye, a *lędo 'irtvány, szűzföld' csupán bizánci görög és arab források adatai alapján következtethető ki. Nyelvünkbe már a honfoglalás előtt bekerült. A magyarban az átvett szó hangalakja hangrendi kiegyenlítődéssel előbb lengyen-né, majd n : n > n : l elhasonulással lengyel-lé fejlődött; az utóbbi változásra vö. latin Antonius személynév > magyar Antal személynév.

Jelmagyarázat:
* rekonstruált, azaz nem dokumentált, hanem csak kiköveztetett forma
tn tulajdonnév (helynév, személynév)
k körül
vö vesd össze

Re: Lengyel és magyar

Posted: 2009-04-10, 5:12
by axaxaxasz mlö
Sőt, ha megengeditek, megpróbálom azt magyarul mondani, és hálás lennék minden javításnak.

Köszönöm. Attól eltekintve, hogy nem teljesen értem a magyarázatod, pontosan ez az, amiért olyan érdekesnek találom a magyar nyelvet és a népet. Nekem érdekes látni milyennek találják a lengyelek Magyarországot. Hogyha a környező országoknak különböző szavai vannak arra, az nekem azt jelzi, hogy azoknak a népeknek eltérő élményei voltak a magyarokkal.

Hűha, fogadom, illetve remélem, hogy sok megdöbbent magyar hozzászólótól jönnek javítások


Természetesen el vagyok képedve. :D

Re: Lengyel és magyar

Posted: 2009-04-10, 5:38
by axaxaxasz mlö
magyar [870 k.] Valószínűleg összetett szó, melynek tagjai olyan szavak, vagy elemek, melyek vagy kihaltak, vagy már régóta csak összetételek elemeként haszálatosak. Előtagja ősi, ugor kori szó, vö. vogul mäńći 'vogul; kereszteletlen gyermek', ma°ńś 'a vogulok és az osztjákok közös népneve', osztják mańt 'az egyik osztják frátria neve'. Ezek forrása a 'férfi, ember; nem, törzs, frátria' jelentésű ugor *mańć3 lehetett. Utótagja a 'férfi' jelentésű ősi, a finnugor kori *irkä 'férfi, fiú' főnévre visszavezethető er szó, mely önmagában nem fordul elő, de vö. ember, férj, némber. Néhány rokon nyelvi megfelelője: cseremisz erγe 'fiú', finn yrkö 'férfi'. Nyelvünkben az elsődleges magyeri, magyer alakból az összetétel elhomályosulása után hangrendi kiegyenlítődéssel alakult ki a népnévvé vált magyar forma. Ezzel szemben a magas hangrendű megyer változat kizárólag törzsnévként élt tovább. A magyar köznyelvi származéka a magyarság [1508], magyarkodik [1662], magyaros [1663], magyartalan [1754], magyarít [1777], magyaroskodik [1784], magyarosít [1792 előtt]. A magyarán 'tisztán és világosan' megszilárdult ragos alak 1585 óta ismeretes, és leginkább a magyarán megmondta szókapcsolatban él.

Re: Lengyel és magyar

Posted: 2009-04-10, 14:47
by vmbentley
Kösz, axaxaxasz mlö! :D

Re: Lengyel és magyar

Posted: 2009-04-14, 18:20
by Bondi
Csak annyit tennék hozzá, hogy ha a magyar szó gyökét nézzük nézzük meg (vagyis azt a legkisebb elemet, amelyhez semmilyen szóképző nem járul), akkor azt kapjuk: mag. Tehát ennyiben nem igaz, hogy „tagjai olyan szavak, vagy elemek, melyek vagy kihaltak, vagy már régóta csak összetételek elemeként haszálatosak”. A mag önmagában is teljesen érthető és ma is használt szó, és belőle rengeteg egyéb irányú szóhajtást is ki tudunk bontani: pl. magas, magos, magasztos, magam, magán, magány, magyaráz stb.

Más kérdés, hogy a hozzájáruló -er/-ar miféle képző vagy önálló szó volt valaha. Valószínűleg tényleg embert jelentett. Az biztos, hogy a hangrendi változásokat figyelembe kell venni: -er, -ar, -or (lásd, ugye: Magor), netán -úr...

Re: Lengyel és magyar

Posted: 2009-04-15, 3:51
by '''
a magyarnak mitol mag a gyoke? A gy hang az nem a telyessen masik hang mint a g? Nem magy- lenne a gyok?

Re: Lengyel és magyar

Posted: 2009-04-18, 18:06
by Bondi
Szerintem nem spekulatívabb az előttem ismertetett másik változatnál. A magyar nem ragadványnév (mint pl. a „lengyel” vagy a „német”), hanem a saját elnevezésünk. A kárpát-medencei szlávokat kivéve minden európai nép vagy venger(szki)nek vagy ungvárusnak hív minket. :)

G -> gy hangzóváltásra tényleg nehéz példát mondani, de ha a mag-ot vesszük gyöknek, vagyis a „lényeget” (magva, lényege, veleje), akkor egyszerűen annyi lehetett a szó eredeti értelme, hogy „ős-ember”. Mármint nem az evolucionista, és nem is a ma divatos vadmagyar értelemben, hanem inkább úgy, mint „bennszülött”, tehát aki „közülünk való”.

Re: Lengyel és magyar

Posted: 2009-11-12, 10:08
by Tripix
BezierCurve wrote:We can only guess now, I suppose :)

Anyway, I think that "Lengyel" (which is also an exceptional name for Poles) came from "Ledzianie/Ledzanie", a Western Slavonic tribe?


Yes, this is strange , http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... olskie.png

Pomorzanie -> Pomarania
Polanie-> Poles
Mazowszanie -> Mazovians
Ślężanie - Silesians
Wiślanie - Vistulians????
LĘDZIANIE - Lengels

Look where is lengels