Page 1 of 1

Lyrics - Omega

Posted: 2007-04-24, 14:16
by Anastasija
I would appreciate a lot if somebody could translate the following:

Ezüst esõ
Sötéten néz le rám az ég,
A múltak árnya itt kísért,
És hull, csak hull reám
Ezüst esõ

Lombjuk vesztett rózsafák,
Földöntúli pusztaság,
S csak hull, csak hull reám
Ezüst esõ.

Messzi földrõl jöttem én,
Átölelt a tiszta fény;
De elborult az ég, és a csillagok tüzét
Elnyelte a köd és a szürkeség,
Minden oly sötét.

Elhagyott, kihalt e táj,
Lángvirágok füstje száll,
S csak hull, és hull reám
Ezüst esõ.
----
Égi vándor

Néha még álmodom
Bíborszínû alkonyon,
Oly messze van titokzatos hazám,
Vissza már nem térhetek soha talán.

A város vár s én indulok,
Még néhány nap, és ott vagyok.
S feladva mindent közéjük állok én,
Nem a Földön születtem, de ez a föld a végzetem.

Egy lány is vár, s egy éjszakán
Rémülten néz reám, megérti majd, hiába titkolom,
Hogy én egy más világhoz tartozom.
Nem a Földön születtem, de ez a föld a végzetem.
----
Napot hoztam, csillagot
Ázott köpenyét kölcsönadta rám az ég.
Ronggyá nyűtt cipőm, amíg bírta, vitt feléd.
Éjszakák sűrűjén vágtam át,
A fényes izzó nap tüzét arcomon hordtam szét.

Gyöngyházszínű tengeren,
Könnyű csónak szállt velem.
Most újra, újra itt vagyok,
Napot hoztam, csillagot.

Drágakő vízbehullt, a mélyben elveszett.
A bársony megfakult, ezüst tükröm megrepedt
Szélvihar szórta szét a pénzemet.
Kopott bádogpoharam végül koldus vette meg.

Minden kincsem odalett,
Nem hozhattam mást neked.
Napot hoztam, csillagot,
Nézd a két kezem, nézd csak, hogy ragyog.
----
Gammapolis I.

Oly hosszú volt a huszonhárom év
S oly messze van az én hazám
Idõm lejárt, a Földet elhagyom
Mert Gammapolis vár reám

Most búcsúzom, jóbarátaim
Találkozunk még, mondanám
De már nem hiszem, hogy újra eljövök
Mert Gammapolis vár reám

Isten veled, hû szerelmesem
Légy boldogabb más oldalán
Azt hitted, csak álom, ha azt mondtam neked
Hogy Gammapolis vár reám

Ha az óra pont éjfélt mutat
Nézz át az ég ablakán
Megláthatod azt a csillagot
Hol Gammapolis vár reám

Posted: 2007-04-25, 21:41
by darkina
I decided to use this to do some exercise :oops:


Égy vándor
(something like a wanderer?)

Néha még álmodom
Sometimes I still dream :?:
Bíborszínű :?: alkonyon,
on (of?) purple :bounce: sunset
Oly messze van titokzatos hazám,
So distant is my mysterious home (how do you pronunce ‘messze’? :?)
Vissza már nem térhetek soha talán.
Maybe I wouldn’t want to come back yet :?:


A város vár s én indulok,
The city waits and I set off/I start
Még néhány nap, és ott vagyok.
Still some days and I’ll be there
S feladva mindent közéjük állok én,
:?: :?: :?: And surrender (what’s that –va?:shock:) everything I stand
Nem a Földön születtem, de ez a föld a végzetem.
I wasn’t born on Earth, but this earth is my destiny

Egy lány is vár, s egy éjszakán
A girl is waiting too, and (on) one night
Rémülten néz reám*, megérti majd, hiába titkolom,
Scared she looks at me*, understands ?, I hide it in vain
Hogy én egy más világhoz tartozom.
Like I owe ? (one other word, but I don't know what that -hoz means here)
Nem a Földön születtem, de ez a föld a végzetem.
I wasn’t born on this Earth but this earth is my destiny


*I found reá = on him, her, but I knew ‘nézz rám’...:?

Explain ‘majd’ :mrgreen:

I always feel like más means ‘more’...damn Spanish!

More another day maybe :zzz:

Posted: 2007-04-26, 6:42
by CoBB
darkina wrote:Égi vándor
(something like a wanderer?)
ég = sky -> égi is an adjective formed from it
égi vándor means ‘celestial body’ in everyday use (it’s somewhat poetic)


Néha még álmodom
Sometimes I still dream :yep:
Bíborszínű :yep: alkonyon,
at purple :bounce: sunsets (Hungarian and its sparing plurals :mrgreen:)
Oly messze van titokzatos hazám,
So distant is my mysterious home (how do you pronunce ‘messze’? :? - it’s just a long sz: [ˈmɛsːɛ])
Vissza már nem térhetek soha talán.
Maybe I won’t be able to come back any more :?: (I might not be able to...)

A város vár s én indulok,
The city waits and I set off/[s]I start[/s]
Még néhány nap, és ott vagyok.
Still some days (I’d rather say ‘A few more days’) and I’ll be there
S feladva mindent közéjük állok én,
And giving up everything I join their ranks
felad = give up (literally, as you can see)
közéjük = ‘to between’ them
-va/-ve denotes so-called adverbial verbs, which often corresponds to -ing forms in English, like here (but it’s also used in passive constructions, when it translates as past participle)

Nem a Földön születtem, de ez a föld a végzetem.
I wasn’t born on Earth, but this earth is my destiny

Egy lány is vár, s egy éjszakán
A girl is waiting too, and (on) one night
Rémülten néz reám*, megérti majd, hiába titkolom,
Scared she looks at me*, and she’ll understand that I hide it in vain - ‘it’ refers to the following clause:
Hogy én egy más világhoz tartozom.
That I belong to another world
tartozik vkinek vmivel - owe someone something
tartozik vmihez - belong to something

Nem a Földön születtem, de ez a föld a végzetem.
I wasn’t born on [s]this[/s] Earth but this earth is my destiny


*I found reá = on him, her, but I knew ‘nézz rám’...:? - reá- is an archaic/dialectal form of rá- (just like lány vs. leány)

Explain ‘majd’ :mrgreen: - you can generally translate it as simple future; the word itself means ‘sometime (in the future)’

I hope you also agree that you did an incredibly good job! :bounce:

Remélem, te is egyetértesz, hogy hihetetlenül jó munkát végeztél! :bounce:

Posted: 2007-04-26, 22:41
by darkina
CoBB wrote:at purple :bounce: sunsets (Hungarian and its sparing plurals :mrgreen:)


Now tell me how on earth you know that that's plural. And don't say 'context' :lol:

Yes I'm quite satisfied with my job :mrgreen: Especially because the things I did right were quite easy, really no more than trying to confirm my initial thought, and maybe looking up a couple of words... That song is really basic :lol: :P

And :oops: at égi :blush:

Nem nagyon nehéz volt :P

Posted: 2007-04-26, 22:49
by CoBB
darkina wrote:Now tell me how on earth you know that that's plural. And don't say 'context' :lol:

The word néha should be a useful hint. :yep:

darkina wrote:Nem volt nagyon nehéz :P

Akkor csinálsz még egyet? ;)

Posted: 2007-04-26, 23:04
by darkina
The word néha should be a useful hint. :yep:


:hmm: Hm, right :P But you can't be 100% sure that he's not thinking of the same one all the time :lol:

Akkor csinálsz még egyet? ;)


Talán később. :P Most megyek aludni :zzz: :shock: