Mikail’in Türkçe ve Azerîce tartışması

Moderator: voron

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)
Contact:

Mikail’in Türkçe ve Azerîce tartışması

Postby Michael » 2017-01-26, 15:00

(I created this thread in order to branch out from the ambiguous TAC forum into this particular subforum, which has a narrower audience, meaning more chances at getting the kind of feedback I seek. I had originally posted what is now the topic post of this thread on the TAC subforum on 25 Jan, but I've moved it here for the aforementioned reason.)

(az) Yaxşı, söz verdiyim məqalə buyurun! Bir neçə hissədəki sintaksisin müşkül olduğu kimi az qala bir həftə gecikmiş tərcümə etməsini bitmədən çəkindim. Ancaq bu gün «şeytanlarıma qarşılaşma»yı təşəbbüs edib bildiyimə qədər doğru tərcümə etməyi sınaqdan keçirdim. Həmçinin, qabiliyyət səviyyəm barədə kifayət möhkəm hiss etdikcə Azərbaycan dili səviyyəmi A1 səviyyəsindən A2 səviyyəsinədək təkmilləşdirmişəm.

یاقشی، سوز ویردیڭم مقاله بویورڭ! بر نچه حصّەدەکی سینتاكسیسڭ مشكل اولدیغی كیمی آز قالا بر هفته گجیكمش ترجمه ایتمەسینی بیتمەدن چكیندم. آنجق بو گون شیطانلرمه قارشیلاشمەیی تشبّس ایدوب بیلدیڭمه قدر طوغری ترجمه ایتمەیی صناقدن کچردم. همچنین، قابلیت سویّەم بارەده كفایت محكم حسّ ایتدیكجه ایران توركجەسی سویّەمی A1 سویّەسیندن A2 سویّەسیڭەدك تكمیللشدرمشم.
(FTW: This is the Azeri text I wrote above, adapted to what I know of the rules of Yeñi Osmanlıca, a reformed version of Classical Ottoman orthography that was developed throughout the final 70 years of the Ottoman Empire. However, I've just started learning the rules of Ottoman script, so any corrections would be appreciated!)

(en) Well, here's the article I promised. I avoided finishing translating it for almost a week because the syntax in some parts was too mind-bending. But I took the initiative today to, quote, face my demons, unquote, and attempt to correctly translate as much as I can. Also, I now feel confident enough in my abilities so as to upgrade my level in Azeri from A1 to A2.

COURTESY OF | …SAYƏSİNDƏ
Image
“Amerikada yaşayan müsəlmanları öldürməyi nəzərdə tutursunuz[1]?” (2016’cı ilin dekabrının 30’unda nəşr etmiş)
“Do you ever think about[1] killing Muslims who live in America?” (published on 30 December 2016)
1. nəzərdə tutmaq | نظرده طوتمق to come to mind, ponder (in this context: to think about)

Britaniyanın «The Guardian» qəzetinin Vaşinqtondakı siyasi müxbiri[2] Sabrina Siddiqui ABŞ-dakı son prezident seçkilərini işıqlandırmağından[3] yazır. Məqalədə deyilir:
Washington, DC political correspondent[2] Sabrina Siddiqui of Britain's "The Guardian" newspaper writes to shed some light[3] on the recent presidential election in the US. It is said in the article:
2. müxbir | مخبر reporter, correspondent, interviewer, associate (in media); has the same Semitic roots as the word xəbər x-b-r "(the) news, notification"
3. işıqlandırmaq | ایشقلاندیرمق to cast light upon, shine a light on


«Biz onların hamısını qırmalıyıq». Bu sözlər seçicilərin dilindən tökülürdü[4]. Onun özü isə sanki evini basmış[5] həşəratlardan danışırdı. Əslində isə o, müsəlmanlardan danışırdı.
“We must decimate them all.” These words leapt[4] from the mouths (=tongues) of voters. It was as if they spoke of insects having colonized[5] their homes. In actuality, they were talking about Muslims.
4. dil{+PS.}dən tökmək | دیلدن توکمك to sprout words, strew from the mouth
5. basmaq | باسمق to overgrow, flood, overrun (in this context: invade, colonize)


Qəfildən müsəlman kimliyimi düşündüm.
I instantly thought of the fact that I'm a Muslim myself.

«BU SÖZLƏR MƏNİ QORXUTDU»
“THESE WORDS FRIGHTENED ME”

Müsəlman qadının ABŞ-da seçkini işıqlandırması
A Muslim woman elaborates on the election in the US


Kentukki ştatından senatorluğa namizəd[6] Rand Paul-un çıxışını izləməyə[7] gəlmiş bir seçici ilə söhbətə başladım. Paul milli təhlükəsizlikdən danışmağa başlayanda, seçici ABŞ-ı müsəlmanlardan təmizləmək lazım olduğunu dedi.
I began to have a conversation with a voter who had come to watch[7] Kentucky state senatorial candidate[6] Rand Paul's speech. When Paul began to talk about national security, the voter said that it was necessary to rid the United States of Muslims.
6. namizəd | نامی‌زد candidate, nominee
7. izləmək | ایزله‌مك to go after, follow up, pursue, stalk, observe


«Məhv etmək deyəndə, siz Amerikada yaşayan müsəlmanları öldürməyi nəzərdə tutursunuz?», –deyə söhbəti davam etdirdim[8].
I continued[8] the conversation, “When you say obliterate, do you guys think about killing Muslims living in America?”
8. davam etdirmək | دوام ایتدیرمك to proceed, continue

«Bəli, onlar çıxıb getməsələr, onları öldürməyə başlayacağıq», - o dedi.
“Yes, if they don't get the fuck up out of here, we'll start killing them,” he said.

ABŞ-da keçirilən əvvəlki seçkiləri işıqlandırdığım zaman heç vaxt yollarda öz təhlükəsizliyimə görə narahat olmamışam. Kirayə götürdüyüm maşınla tanımadığım ştatda tək səyahət etdiyimi nəzərə alsaq[9], bu sözlər məni qorxutdu.
I had never feared for my own safety as much as when I covered the last US presidential elections. If we take into account[9] the fact that I traveled by myself with a rental car in a state with which I wasn't familiar, these words frightened me.
9. nəzərə almaq | نظره آلمق to take into consideration, pay attention, heed, reckon

Yalnız indi, geriyə baxanda, anlayıram ki, 2016-cı ilin seçki kampaniyasında qəzəb[10] və qorxu dominantlıq təşkil edib.
But now, looking back, I remember that demagoguery (=the domination of anger[10] and fear) was made ample use of in the 2016 electoral campaign.
10. qəzəb | قضب wrath, anger, rampage, etc.

XƏBƏRDARLIQ
CAUTION


İki ilə yaxın seçkiləri işıqlandırmaq üçün çamadanlarla† və otel otaqlarında yaşayan yüzlərlə reportyordan biri idim. Ancaq bu jurnalistlərin arasında çox az müsəlman vardı.
[…]† and I was one of the hundreds of reporters staying in hotel rooms. But there were very few Muslims among these journalists.
Cümlənin bu qismindən sintaksis anlamadım. Oxuyan heç biriniz mənə kömək edə bilərmi?

«Hicab taxmıram[11] və müsəlman olduğumu zahiri[12] görkəmimlə[13] büruzə vermirəm[14]. Bəlkə də buna görə seçicilər çox zaman müsəlmanlar barədə düşündüklərini mənə deməkdən çəkinmirdilər[15]», – müəllif yazır.
The author writes, “I don't wear[11] a hijab nor do I display[14] the fact that I'm a Muslim through my external[12] appearance[13]. Maybe that's why a lot of the time the voters didn't hold back[15] on telling me their thoughts on Muslims.”
11. taxmaq | طاقمق to wear, put on, don, sport
12. zahirî | ظاهری external, conspicuous, ostentatious, seeming
13. görkəm | گورکم appearance, posture, deportment, attitude
14. büruzə vermək | بروزه ویرمك to show, display, bring out (i.e. a quality)
15. çəkinmək | چکینمك to refrain, hold back, abstain


Cənubi Karolinada bir kişi seçici zorakılığı[16] dəstəklədiyini[17] və konsentrasiya düşərgələrinin[18] yaradılması arzusunu dilə gətirib. Bir yaşlı qadınsa müəllifi xəbərdar edib ki, İŞİD («İslam Dövləti» silahlı qruplaşması[19]) özünə gəlinlər[20] axtarır, onu oğurlaya[21] bilərlər, buna görə də o, ehtiyatlı olmalıdır. «Redaktorlarına de, sənə cangüdənlər[22] versinlər», – həmin qadın söyləyib.
A male voter in South Carolina expressed his support[17] of violence[16] against them and his desire for them to be placed in concentration camps[18]. Some elderly lady mentioned to the author that ISIS (the radical group[19] known as the "Islamic State") goes around looking for brides[20], they could abduct[21] her (=the author), therefore she should tread with caution. “They ought to give you and the editors bodyguards[22],” said the same lady.
16. zorakılıq | زورآکیلق violence, blackmail, racket
17. dəstəkləmək | دستکله‌مك to support, back up
18. düşərgə | دوشرگه camp, cage, encampment
19. qruplaşma | قروپلاشمه alignment (NB: I guessed "grouping"; wasn't too far off)
20. gəlin | گلیڭ bride
21. oğurlamaq | اغورلامق to abduct, steal, clean out, walk away with
22. cangüdən | جان‌گودان bodygyard, escort
Bu mətn bölməsini başa düşmək mənimçün lap çətindi; olsun ki, çox yanlışlıqca tərcümə etmişəm.


Sabrina Siddiqui yazır ki, seçki kampaniyası ərzində peşəkarlığını[23] qoruyaraq reportajlarında öz fikirlərini səsləndirməyib[24]. O müşahidə edib[25] ki, Amerikanın əksər xəbər redaksiyalarında ən yaxşı halda bir-iki müsəlman çalışır. Əksəriyyətində isə heç bu da yoxdur. :?:
Sabrina Siddiqui writes that she didn't make her own thoughts clear[24] in the reports, saving her professionalism[23] for the election campaign. She noted[25] that, at best, a few Muslims work at most American news editorial offices. In general, though, there are none at all.
23. peşəkarlıq | پیشەکارلق workmanship, professionalism
24. səsləndirmək | سسلندیرمك to ring, play (i.e. a song), sound (in this context: to make known/heard)
25. müşahidə etmək | مشاهده ایتمك to note, watch, observe, supervise


FƏRQLİ YANAŞMALAR[26]
DIFFERENT POINTS OF VIEW[26]

26. yanaşmaq | یاناشمق to approach, treat

Jurnalist daha sonra Nyu-Hempşir praymerizi zamanı respublikaçı namizəd Marco Rubio-nun prezident Obama-nın bir məscidi ziyarət etməsini[27] tənqid[28] atəşinə tutmasını xatırlayır. O bununla bağlı Rubio-ya sual ünvanlamaq istəsə də, müsəlman kimliyi onu tərəddüdə[29] məcbur edib.
The journalist later recalled during the New Hampshire primairies Republican candidate Marco Rubio delivering a shot of criticism[28] at President Obama for having paid a visit[27] to a mosque. Even if she wanted to address questions to Rubio in secret, she was forced to hesitate[29] saying she was Muslim. :?:
27. ziyarət etmək | زیارت ایتمك to pay a visit
28. tənqid | تنقید castigation, criticism, judgment
29. tərəddüd | تردّد hesitation, wavering, vacillation


Müəllif yazır ki, hər gün Trump tərəfdarları onun Twitter-dəki paylaşımlarını sui-qəsdçilərin[30] hücumlarını göstərən fotolarla doldururmuş[31].
The author writes that every day Trump fans fill[31] his Twitter posts with photos showing the attacks of assassins[30].
30. sui-qəsdçi | سوی‌قصدچی conspirator, assassin
31. doldurmaq | طولدیرمق to stuff, fill up


«Hiss etdim ki, icmam[32] mənə güvənir», – deyə Siddiqui yazır.
Siddiqui wrote, “I felt like the community[32] trusted me.”
32. icma | اجماع community

Onun sözlərinə görə, bir suriyalı cütlük Virciniyada Rubio-nun yürüşü zamanı ona yaxınlaşaraq işini davam etdirməyə həvəsləndirib[33]. Ayovada Hillary Clinton-un yürüşündə rastlaşdığı banqladeşli mühacirlərsə[34] televiziyada siyasətdən danışan müsəlman sima gördüklərinə görə sevindiklərini deyiblər.
According to her words, a Syrian couple that approached her during Rubio's campaign in Virginia were thrilled[33] to continue their work. :?: Some Bangladeshi immigrants[34] that met at Hillary Clinton's campaign in Iowa said they were happy about the appearance of a Muslim talking about politics on TV.
33. həvəsləndirmək | هوسلەندیرمك to encourage, thrill, enkindle
34. mühacir | مهاجر immigrant, migrant, refugee
Last edited by Michael on 2018-07-05, 12:32, edited 1 time in total.
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
Limagne
Posts: 825
Joined: 2012-01-16, 21:07
Gender: male
Location: Issoire
Country: FR France (France)

Re: Mikail’in Türkçe ve Azerîce tartışması

Postby Limagne » 2017-01-30, 13:22

Michael wrote:O bununla bağlı Rubio-ya sual ünvanlamaq istəsə də, müsəlman kimliyi onu tərəddüdə[29] məcbur edib.

Michael wrote:Even if she wanted to address questions to Rubio in secret, she was forced to hesitate[29] saying she was Muslim.


It seems you were confused by the syntax here. The first easiest element we can identify is 'onu', which is clearly the direct object of the verb of the clause we are trying to translate. It obviously stands for the journalist mentioned earlier in the sentence.

So, now, if we look at the verb: 'məcbur edib': ('forced'), we already have something meaningful to work with: 'forced her'. There is no passive here, by the way.

Going backwards we can see that 'tərəddüdə' is in the dative case, which is governed by the verb 'məcbür edib'. So now we have a longer sentence 'forced her to hesitate'.

It is now obvious that the subject is '(onun) müsəlman kimliyi', 'her Muslim identity', ie 'her being a Muslim' as this is the last remaining element that we have not identified yet.

So the sentence should read as 'Although she wanted to address questions related to this (topic) to Rubio, the fact that she was a Muslim made her hesitate (to do so)'.

Bununla bağlı means 'related to this'.

Michael wrote:Sabrina Siddiqui yazır ki, seçki kampaniyası ərzində peşəkarlığını[23] qoruyaraq reportajlarında öz fikirlərini səsləndirməyib[24]. O müşahidə edib[25] ki, Amerikanın əksər xəbər redaksiyalarında ən yaxşı halda bir-iki müsəlman çalışır. Əksəriyyətində isə heç bu da yoxdur. :?:
Sabrina Siddiqui writes that she didn't make her own thoughts clear[24] in the reports, saving her professionalism[23] for the election campaign. She noted[25] that, at best, a few Muslims work at most American news editorial offices. In general, though, there are none at all.


seçki kampaniyası: 'the election campaign', this is a pretty straightforward genitive construction.
ərzində: 'during', this is a time postposition.
So: 'during the election campaign' and not 'for the election campaign'.

I might be quibbling but I believe 'qoruyaraq' should be translated as 'keeping' rather than 'saving' here.
Which gives us: 'keeping her professionalism during the election campaign'.

Michael wrote:Onun sözlərinə görə, bir suriyalı cütlük Virciniyada Rubio-nun yürüşü zamanı ona yaxınlaşaraq işini davam etdirməyə həvəsləndirib[33]


I'm not 100% sure here, but to me, it sounds like the Syrian couple encourage her to continue doing her job. It looks like işini refers to the journalist's work. I might be wrong, though!

I hope this helps :)

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: Mikail’in Türkçe ve Azerîce tartışması

Postby Michael » 2017-01-31, 21:33

Limagne wrote:It seems you were confused by the syntax here. The first easiest element we can identify is 'onu', which is clearly the direct object of the verb of the clause we are trying to translate. It obviously stands for the journalist mentioned earlier in the sentence.

So, now, if we look at the verb: 'məcbur edib': ('forced'), we already have something meaningful to work with: 'forced her'. There is no passive here, by the way.

Going backwards we can see that 'tərəddüdə' is in the dative case, which is governed by the verb 'məcbür edib'. So now we have a longer sentence 'forced her to hesitate'.

It is now obvious that the subject is '(onun) müsəlman kimliyi', 'her Muslim identity', ie 'her being a Muslim' as this is the last remaining element that we have not identified yet.

So the sentence should read as 'Although she wanted to address questions related to this (topic) to Rubio, the fact that she was a Muslim made her hesitate (to do so)'.

[…]

Sənin ətraflı işıqlandırdığına görə təşəkkür edirəm! Ümumiyyətlə bəli, uzun bir cümləyi tərcümə edəndə sonundan başlayıb əvvələdək aparıram, bəs tək-tük bir cümlə maddəsini də itirə bilirəm, ona görə ki, bu cins vəziyyət baş verir.

Bununla bağlı means 'related to this'.

Əslində hiss edirdim ki, bu, söz birləşməsiymiş!
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: Mikail’in Türkçe ve Azerîce tartışması

Postby Michael » 2017-02-09, 17:35

Türkiyə: 4,5 min dövlət işçisi işdən azad olunub (2017’ci ilin fevralın 8’ində nəşr etmiş)
Turkey: 4.500 state employees have been fired (Published on 8 February 2017)

(Aşağıda: Ötən ilin İyul ayında uğursuz nəticələnən[1] dövlət çevrilişindən[2] sonra Erdoğanın şəxsi göstərişiylə[3] on minlərlə insan həbs olunub.)
(Below: Tens of thousands of people were arrested by personal injunction[3] of Erdoğan after the unfortunately-concluded[1] coup[2] d'état in July of last year.)
1. nəticələnmək | نتیجەلنمك to be finished/completed, come to a result/conclusion
2. çevriliş | چورلش coup, revolution
3. göstəriş | گوسترش ordinance, injunction, instructions, directions


Image

Türkiyə rəhbərliyi ötən ilin iyul ayında baş verən dövlət çevrilişiylə bağlı apardığı "təmizləmə işləri" nəticəsində daha 4,5 min dövlət işçisini işdən azad edib.
The government of Turkey fired another 4.500 state employees as a result of the "purges" that were related to the coup d'état that happened in July of last year.

Məlumata görə, işdən azad olunan 4464 (dörd min dörd yüz altmış dörd) nəfərdən 2585-i (iki min beş yüz səxsən beşi) Təhsil Nazirliyinin, 893 (səkkiz yüz doxsan üç) nəfər jandarmanın, 88 (səksən səkkiz) nəfər isə TRT ictimai kanalının əməkdaşlarıdır.[4]
According to reports, of the 4.464 that were fired, 2.585 were from the Ministry of Education, 893 people were from the army, and 88 people were employees[4] of the public channel TRT.
4. əməkdaş | امكطاش associate, contributor, employee

Xatırladaq ki, ötən ilin iyul ayında Türkiyədə baş verən dövlət çevrilişinə cəhddən[5] sonra ölkə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hadisələrdə əsas rəqibi olan Fethullah Güleni ittiham edib.
Let's remember that Turkish president Recep Tayyip Erdoğan blamed the events on Fethullah Gülen, who is his enemy, after the attempt[5] at a coup d'état that happened in the country in July of last year.
5. cəhd | جهد attempt, effort, endeavour, diligence

ABŞ-da yaşayan Fetullah Gülen isə qətiyyətlə[6] ittihamları rədd edir. Buna baxmayaraq, Güleni terror təşkilatının lideri adlandıran Türkiyə hökuməti onun ekstradasiya edilməsini tələb edir.
Fethullah Gülen though, who lives in the USA, firmly[6] denies the allegations. However, the Turkish government, who calls Gülen a leader of a terrorist organization, calls for him to be extradited.
6. qətiyyət | قطعیت determination, assuredness, resolution, stringency

Dövlət çevrilişinə cəhddən sonra ölkə rəhbərliyi tərəfindən 41 min insan həbs edilib, 100 minə yaxın insan işdən azad olunub.
41.000 people have been jailed by the national government after the attempt at coup d'état, nearly 100.000 have been fired.

Onların hamısı Fethullah Gülenlə əlaqədə ittiham olunurlar. İttiham olunanlar arasında müəllimlər, polislər, hakimlər və jurnalistlər də var.
All of them have been accused of being in collaboration with Fethullah Gülen. There are teachers, policemen, judges and journalists among the accused.
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: Mikail’in Türkçe ve Azerîce tartışması

Postby Michael » 2017-02-13, 8:20

[flag=]tr[/flag] Şimdi Türkçede bir makaleyi çevire deneyim!

Trump'ın Adalet Bakanı Sessions, Senato onayı[1] aldı (8 Ocak 2017)
Trump's Attorney General [Jeff] Session, Senate has reached an agreement[1] (8 January 2017)
1. onay | اونای agreement | şərtnamə, razılaş[dır]ma

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Adalet Bakanı adayı[2] Jeff Sessions'ın bakanlığını[3] 47'ye karşı 52 oyla kabul etti.
The US Senate, President Donald Trump's Attorney General candidate[2] Jeff Sessions' office[3] was approved with a vote of 47 (nay) to 52 (yea).

2. aday | آدای candidate, nominee, aspirant | namizəd
3. bakanlık | باقانلق office, department, ministry | idarə


Alabama Senatörü Sessions'ın bakanlığı, Demokrat Partililer'in Sessions'ın yurttaşlık[4] hakları siciline[5] saldırdığı[6] oturumların[7] ardından[8] onaylandı.
Alabama Senator Session's office was approved behind[8] Democratic Party member hearings[7] criticizing[6] Session's [voting] record[5] on citizens' (=nationals')[4] rights.
4. yurttaşlık | یورتطاشلق nationality | vətəndaşlıq
5. sicil | سجل list, register, registration, file, dossier | siyahı
6. saldırmak | صالدیرمق to assault, go at, hit, invade, push
7. oturum | اوطورم session, meeting, hearing | sessiya, iclas
8. art | آرد behind, rear, back | dal


Sessions'ın adaylığı, Başkan Trump'ın yaptığı en tartışmalı atamalardan[9] biriydi.
Session's candidacy was one of President Trump's most controversial appointments[9].
9. atama | آطامه appointment, nomination | namizədlik

Oylamanın ardından Senato'da konuşan Sessions "Alama[10] halkını, dünyanın en büyük müzakere kurumunda[11] temsil etmekten[12] daha büyük bir onur[13] yok. :?: Yaptığımız tüm tartışmaları minnettarlıkla karışlıyorum ve yeni Adalet Bakanı olmam için bana güvenerek oy verenlere teşekkür ediyorum. Bu görevin büyük sorumluluğunu[14] tamamıyla anlıyorum" dedi.
Sessions, speaking in the Senate before the vote, said, "There is no greater honor[13] than representing[12] people of dedication[10] in the world's largest institutional[11] body. :?: I take on all the issues we have with gratitude and I thank the voters who entrusted me to become the new Attorney General. I completely understand the big responsibility[14] of this trust."
10. alama | آلامه commitment, dedication | öhdə
11. kurum | قورم institution, enterprise | təsisat, müəssisə
12. temsil etmek | تمسیل ایتمك to represent, embody, impersonate | ifadə etmək
13. onur | اونور dignity, pride, honor, distinction, self-esteem | abır
14. sorumluluk | صورملیلق responsibility, charge, job, office, department, commitment, liability | məsuliyyət


Ancak Sessions, "Bizimle aynı görüşte olmayanları karalamak[15] siyasetimiz için iyi değil" diye de ekledi.
But Sessions also added, "It is not good for our society to discount[15] those who are not of the same opinion as us."
15. karalamak | قارالامق to blot, scratch [out], cross out, pass off (i.e. not give a second thought to)

Oylamadan önceki tartışmalarda Demokrat Partili Elizabeth Warren ve diğer Demokrat Partili senatörler, Martin Luther King'in eşinin, siyah seçmenleri sindirmekle[16] suçladığı[17] Sessions'ın 1986'da federal hâkim olmasına karşı çıktığını hatırlattı.
Democratic Party member Elizabeth Warren as well as other Democratic senators called attention to the fact that they came out in honor of Martin Luther King against Sessions' 1986 appointment as a federal judge who menacingly[16] discriminated[17] against black voters in discussions before the vote. :?:
16. sindirmek | سیڭدیرمك intimidation; to cower, intimidate, digest | qorxutma
17. suçlamak | صوچلامق to accuse, allege, blame, bring a charge, complain, incriminate, denounce | ittiham etmək


Sessions'ın o dönemki adaylığı, söylediği iddia edilen[18] ırkçı[19] sözler ve Ku Klux Klan'a yakın görülen açıklamaları nedeniyle Senato tarafından reddedilmişti.
Session's then appointment was opposed on account of alleged[18] racist[19] remarks that he said and his holding views close to those of the KKK.
18. iddia edilen | ادعیه ایدلان alleged, purported
19. ırkçı | ایرقچی racist | irqçi


70 yaşındaki Sessions, Trump'ın en baştaki[20] destekçilerinden biriydi. Alabama Senatörü, Trump'ın göçmen karşıtı[21] siyasetinin ilham[22] kaynağı olarak görülüyor.
The 70-year-old Sessions is one of Trump's foremost[20] supporters. The Alabama Senator is seen as a source of influence[22] on Trump's anti[21]-immigrant policy.
20. en baştaki | اڭ باشدەکی foremost | ən başda gələn, ən qabaqdakı
21. karşıt | قارشیت anti-| qarşı tərəf
22. ilham | الهام influence | təsir, çəki
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
voron
Language Forum Moderator
Posts: 4834
Joined: 2007-07-15, 3:29
Real Name: Igor
Gender: male
Country: TR Turkey (Türkiye)

Re: Mikail’in Türkçe ve Azerîce tartışması

Postby voron » 2017-02-13, 19:48

Oylamanın ardından Senato'da konuşan Sessions "Alama[10] halkını, dünyanın en büyük müzakere kurumunda[11] temsil etmekten[12] daha büyük bir onur[13] yok. :?: Yaptığımız tüm tartışmaları minnettarlıkla karışlıyorum ve yeni Adalet Bakanı olmam için bana güvenerek oy verenlere teşekkür ediyorum. Bu görevin büyük sorumluluğunu[14] tamamıyla anlıyorum" dedi.
Sessions, speaking in the Senate before the vote, said, "There is no greater honor[13] than representing[12] people of dedication[10] in the world's largest institutional[11] body. :?: I take on all the issues we have with gratitude and I thank the voters who entrusted me to become the new Attorney General. I completely understand the big responsibility[14] of this trust."

ardından means 'after', not 'before'.
alama halkı - it should be Alabama halkı
karışlıyorum - it should be karşılıyorum (I accept with gratitude all our discussions)
görev - you translated as 'trust', but görev is rather job, duty, assignment

Ancak Sessions, "Bizimle aynı görüşte olmayanları karalamak[15] siyasetimiz için iyi değil" diye de ekledi.
karalamak - you translated as 'to discount', but it's 'to blacken' (from kara - black), to defame

Oylamadan önceki tartışmalarda Demokrat Partili Elizabeth Warren ve diğer Demokrat Partili senatörler, Martin Luther King'in eşinin, siyah seçmenleri sindirmekle[16] suçladığı[17] Sessions'ın 1986'da federal hâkim olmasına karşı çıktığını hatırlattı.
Democratic Party member Elizabeth Warren as well as other Democratic senators called attention to the fact that they came out in honor of Martin Luther King against Sessions' 1986 appointment as a federal judge who menacingly[16] discriminated[17] against black voters in discussions before the vote. :?:

... called attention to the fact that the spouse (eş) of Martin Luther King objected against Sessions' 1986 appointment as a federal judge, accusing him of intimidation of black voters.

Sessions'ın o dönemki adaylığı, söylediği iddia edilen[18] ırkçı[19] sözler ve Ku Klux Klan'a yakın görülen açıklamaları nedeniyle Senato tarafından reddedilmişti.
Session's then appointment was opposed on account of alleged[18] racist[19] remarks that he said and his holding views close to those of the KKK.

his comments (açıklamalar) which looked (görülen) close to those of KKK

70 yaşındaki Sessions, Trump'ın en baştaki[20] destekçilerinden biriydi. Alabama Senatörü, Trump'ın göçmen karşıtı[21] siyasetinin ilham[22] kaynağı olarak görülüyor.
The 70-year-old Sessions is one of Trump's foremost[20] supporters. The Alabama Senator is seen as a source of influence[22] on Trump's anti[21]-immigrant policy.

ilham is inspiration rather than influence

Finally you have posted something in a language I can understand. :) However close people would claim Azeri and Turkish are, their written standards have clearly diverged a lot.

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: Mikail’in Türkçe ve Azerîce tartışması

Postby Michael » 2017-02-16, 9:22

Yaptığın düzeltmeler için teşekkürler!

voron wrote:Finally you have posted something in a language I can understand. :) However close people would claim Azeri and Turkish are, their written standards have clearly diverged a lot.

I think that will be the last Turkish article I try to parse through for a while, at least until after I've spent a considerable amount of time actively studying Turkish itself and have gotten down all the fundamental Turkish-specific vocabulary. It was definitely more of a chore for me, as opposed to the fun challenge that are Azeri articles, since I only have a passive knowledge of Turkish. However, I decided to have a go at it anyways because, "Better to die trying, than to have done nothing at all". :P
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
voron
Language Forum Moderator
Posts: 4834
Joined: 2007-07-15, 3:29
Real Name: Igor
Gender: male
Country: TR Turkey (Türkiye)

Re: Mikail’in Türkçe ve Azerîce tartışması

Postby voron » 2017-02-16, 9:35

Michael wrote:I think that will be the last Turkish article I try to parse through for a while, at least until after I've spent a considerable amount of time actively studying Turkish itself and have gotten down all the fundamental Turkish-specific vocabulary.

Can I hope that you will stop calling them "Turkish of Turkey" and "Turkish of Iran"? :P Not that it bothers me much, but it just doesn't make sense IMHO to use the same name for languages which are so apparently different. They definitely share largely the same vocabulary, but what idiomatic in one is often not idiomatic in the other.

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: Mikail’in Türkçe ve Azerîce tartışması

Postby Michael » 2017-02-16, 18:17

voron wrote:Can I hope that you will stop calling them "Turkish of Turkey" and "Turkish of Iran"? :P Not that it bothers me much, but it just doesn't make sense IMHO to use the same name for languages which are so apparently different. They definitely share largely the same vocabulary, but what idiomatic in one is often not idiomatic in the other.

I can't help myself; I'm a huge Iran nerd. :P But no, I realized a long time ago that my calling them by the same name may have come across as pretentious. That's why I've largely stopped doing that, beginning from a month ago, which you should have noticed.

But I will never actually stop thinking of Azeri as Iranian Turkish in my mind. I do still in fact view the Azeri which I speak to be as Turkish as, well, Turkish (but with a much more decidedly Persian, and to a lesser degree Russian, flair to it). :twisted: And when it comes down to it, Azerbaijani is Turkish of Iran. That's why I was so stubborn about my stance, going as far as to risk looking pedantic.

The autonym Azerbaijan comes from an old Iranian language, from āzar-pāyegān "place of fire" (آتشگاه ātaš-gāh in Persian). What is now known as Azerbaijani came about from the cultural intermixing of the old Azeri people of the region, who were a Persianized Caucasian people, with migrated Seljuk settlers. The unique variety of Turkish that developed here eventually came to supplant the Old Azeri language and thus eventually "took the domain name", so to speak.

I realize that understanding written Azeri is as difficult for you as understanding written (and spoken) Turkish is for me, and I still have poor Azeri listening comprehension skills, so if you could go through any of them, I would greatly appreciate that, but I don't expect you or anybody else to check them. I like publishing translations even without getting any feedback on them merely because it greatly helps me in my quest to tackle Turkic syntax.
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: Mikail’in Türkçe ve Azerîce tartışması

Postby Michael » 2017-02-23, 22:22

Dağıstanda “yeməksiz və susuz” saxlanılan Azərbaycanlılar buraxılıb (13 Fevral 2017)
The Azerbaijanis who were held captive "without food or water" in Dagestan have been released (13 Feb 2017)

Image
→ Saxlanılan azərbaycanlıların videoları sosial şəbəkələrə yerləşdirilib (YOUTUBE)
→ The videos of the Azerbaijanis who were held captive have been uploaded to social networks

Dağıstanda tikinti obyektlərində işləyən yüzlərlə azərbaycanlı Dağıstanın miqrasiya xidməti tərəfindən qeyri-rəsmi şəkildə işlədikləri üçün 3 gün idman zalında yeməksiz və susuz saxlanılıb, saxlanılan işçilərdən biri BBC Azərbaycancaya bildirib.
One of the workers who was held captive told BBC Azeri that hundreds of Azerbaijanis who were working on construction projects were held captive in a sports facility for 3 days without food or water in a gym by Dagestan's immigration authorities on account of them working illegally.

Adının çəkilməsini istəməyən işçi, o və həmvətənlərinin 9 fevral səhər saatlarında saxlanılmasına rəsmi səbəbin tikdikləri binanın sahibinin hakimiyyət orqanlarına özünü təqdim etməməsi olduğunu bildirib.
A worker who didn't want his name to be made public stated that the actual reason that he and his fellow countrymen were held captive during the morning hours of 9 Feb was that they didn't want the owner of the building they were constructing to report them to governmental bodies. :?:

Əvvəla 400-ə yaxın azərbaycanlı saxlandığını deyən mənbə[1], onlarla insanın nəzarət[2] altında olduqları dövrdə qaçdığını bildirib. Məlumata görə sonda təxminən 200 nəfər saxlanılıb.
The source[1], who initially said that nearly 400 Azerbaijanis were held, stated that people fled with them who, at the time, were under surveillance[2]. Approximately 200 individuals ended up being taken into custody according to reports.
1. mənbə | منبه origin, nursery, beginning, hotbed, reservoir
2. nəzarət | نظارت control, verification, surveillance, checkup


Şənbə günü buraxıldıqlarını deyən işçi, hər kəsin pasportunun götürüldüyünü və bazar günü yalnız patentləri olan işçilərin pasportlarının qaytarıldığını deyib. Patentli olan işçilərin sayı ən azı 60 olub.
The worker, who said that they were taken into custody on Saturday, said that everyone's passport was confiscated and only the passports of those workers who had papers would be returned. The number of workers with papers was at least 60.

Lakin o həmçinin bildirib ki, patentsiz işçilər çərşənbə axşamı günü məhkəməyə getməlidirlər.
But he also stated that workers without papers would have to go to trial on Tuesday.

O bildirir ki, məhkəmədən sonra ya onların pasportları qaytarılacaq, yada ki onlara 3 və 5 min rubl arasında cərimə[3] veriləcək. Onlar həmçinin deportasiya təhlükəsi ilə üz üzədirlər.
He states that either their passports will be returned, or that a fine[3] between 3- to 5.000 rubles will be given to them. They are also faced with the risk of deportation.
3. cərimə | جریمه fine, penalty

İşçilərin çoxunun kreditləri olduğunu və ailələrini dolandırmaq[4] üçün Dağıstanda işlədiklərini deyən müsahibimiz heç kəsin deportasiya edilmək istəmədiyini bildirib.
Our field reporter, who said that most of the workers have bank accounts :?: and that they worked in Dagestan in order to provide[4] for their families, stated that none of them wanted to be deported.
4. dolandırmaq | طولاندیرمق to revolve, turn (in this context: to provide for smbd. financially)

Keçən həftə cümə axşamı saxlanılan işçilər üç gün yeməksiz və susuz saxlandıqdan sonra, şənbə günü günorta saat 3-4 radələrində[5] :?: buraxılıblar.
Three days after the workers were held without food or water on Thursday last week, they were released around[5] :?: 3-4 o'clock in the afternoon.
5. radə :?:

Image
→ Dərbənd şəhəri, Dağıstan, Rusiya. (GETTY IMAGES)
→ The city of Derbent, Dagestan, Russia.

İdman zalında saxlandıqlarını deyən şəxs onlara yemək və ya suyun verilmədiyini və hətta ayaq yoluna getdikdə silahlı gözətçilər[6] tərəfindən müşayiət[7] edildiklərini deyib.
The person who said they were kept in a sports facility said that they were not given food or water and that they were even accompanied[7] by armed guards[6] when they walked.
6. gözətçi | گوزتچی gatekeeper, supervisor, warden
7. müşayiət | مشایعت؟ convoy, escort


BBC Azərbaycancaya danışarkən Dağıstan Respublikasının daxili işlər nazirliyindən Azərbaycan vətəndaşlarının saxlanılması təsdiqlənib, lakin onların sayının 400 olması iddiasə rədd edilib.
The retention of the Azerbaijani citizens was sanctioned by the Republic of Dagestan Interior Affairs Office, speaking to BBC Azeri, but he denied any allegation that their number was 400.

Başqa məlumat verməkdən imtina edən rəsmi, yazılı şəkildə müraciətə[8] cavab yazacağını bildirib, lakin bu məqalə dərc[9] olunduğu zaman BBC Azərbaycancanın sorğusuna hələ ki, cavab gəlməyib.
An official who refused to share additional information stated that they will respond to the plea[8] in written form, but a response to BBC Azeri's inquiry has still not come at the time of the publication[9] of this article.
8. müraciət | مراجیعت appeal, plea, application
9. dərc | درج publication


Müsahibimiz, saxlanıldığı müddətdə onlara Azərbaycan səfirliyi və ya digər hökumət qurumlarından yardım və ya müraciət gəlmədiyini iddia edib.
Our correspondent alleged that they were denied assistance or an appeal from the Azerbaijani consulate or other governmental institutions while they were held.

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən şərh almaq mümkün olmayıb.
It was not possible to reach the Azerbaijan Foreign Affairs Office and Azerbaijan's consulate in Russia for comment.
American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.

User avatar
Michael
Posts: 7122
Joined: 2009-07-21, 3:07
Real Name: Mike
Gender: male
Location: Oak Park, IL
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: Mikail’in Türkçe ve Azerîce tartışması

Postby Michael » 2017-07-14, 6:43

American English (en-us) Pizzonese (nap) N Italian (it) Mexican Spanish (es-mx) Brazilian Portuguese (pt-br) Albanian (sq) B1 Greek (el) Persian (fa) A2 Romanian (ro) Old English (en_old) Turkish (tr) Azerbaijani (az) A1
„Çdo njeri është peng i veprave të veta.‟
Every human being is hostage to their own deeds.


Return to “Turkish (Türkçe)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest