بندن صوڭره‌كی کیشی

Moderator: voron

Multiturquoise
Language Forum Moderator
Posts: 3959
Joined: 2011-10-10, 17:12
Gender: male
Location: İstanbul
Country: TR Turkey (Türkiye)

Re: بندن سوڭره‌كی کیشی

Postby Multiturquoise » 2017-09-13, 17:20

أوت، چوق اویقوم وار، آنجاق اویویه‌میورم.

بندن صوڭره‌كی كیشی أڭ آز بر كز استانبوله گیتمش.
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی

فردوسی

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 24510
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Austin
Country: US United States (United States)

Re: بندن صوڭره‌كی کیشی

Postby vijayjohn » 2017-09-25, 6:51

خير، فقط هندستانه، سنگاپوره و خرواتستانه گیتدم.

بندن صوڭره‌كی كیشی چوق یوغن.


Return to “Turkish (Türkçe)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest