Page 2 of 2

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2013-09-01, 14:21
by Núria Harket
Takk Kevin! :mrgreen:

Grammatik: http://grammatikk.com/

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2014-02-12, 8:06
by Núria Harket

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2014-05-09, 19:06
by learnnorsk
Have collected some useful resources.

Check them out at:
http://norsk.rkevin.com/resources/

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2014-05-24, 21:53
by Ma_Gu
For those who just started to learn Norwegian or have difficulties understanding some grammar, check this channel on youtube or facebook

https://www.youtube.com/channel/UCKYTZD ... 56g/videos

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2014-05-24, 21:59
by Raufoss
Tusen takk for det og og velkommen til det norske språk forumet Ma_Gu! :welcome:
Ma_Gu wrote:For those who just started to learn Norwegian or have difficulties understanding some grammar, check this channel on youtube or facebook

https://www.youtube.com/channel/UCKYTZD ... 56g/videos

Dette er en fantastisk youtube-kanal for å lære norsk! :y:

Here's the link to a blog post with some very useful advice for helping beginners learn Norwegian:

How to Become Fluent in Norwegian (Or Die Trying)

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2014-07-16, 0:11
by Raufoss
Here's a link to some very useful information for those who are planning to travel to Norway for the first time:

9 Customs and Etiquette Advice of Norway

8. In general, Norwegians are known to be humble, good-natured and friendly. Many people recognize Jante Law, a term used to describe a pattern of behavior associated with Scandinavians that frown upon individual success and achievement. Essentially, it is meant to teach people to be modest. As such, Norwegians try to see all people as standing on equal footing.

The tenets of the law are:
- You shall not think you are special.
- You shall not believe you are smarter than others.
- You shall not believe you are wiser than others.
- You shall not behave as if you are better than others.
- You shall not believe that you know more than others.
- You shall not believe that you can fix things better than others.
- You shall not laugh at others.
- You shall not believe that others care about you.
- You shall not believe that you can teach others anything.

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2014-07-17, 14:42
by PederNorwegian
http://www.learnnorwegiannaturally.com/learn-norwegian-resources/

En liste med nyttige ressurser for å lære norsk!

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2014-07-29, 11:09
by DissidentRage
Verbix verbbøying / verb conjugation
bokmål - nynorsk

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2014-07-30, 17:51
by Raufoss
Here's a link to one of the best Bokmål/Nynorsk "free" dictionaries that is available online:

Bokmålordsboka/Nynorskordsboka

I just noticed that the very useful "User's Guide," that one of our members made the effort to write for us, has fallen off of the first page so I thought I'd also provide a link to this thread:

User Guide/Brukerveiledning: Bokmålsordboka

abyssopelagic wrote:This is not an English-Norwegian/Norwegian-English dictionary. In other words, you have to know the word you want to look up in Norwegian. For translating English words (or words in your native language) into Norwegian, you can use sites like TriTrans (English, Spanish, Norwegian) and Google Translate.

This dictionary is useful for a lot of things. In addition to giving definitions of words, it will also give you information on what word class they belong to, what grammatical gender a word is (if any), and how to conjugate adjectives, nouns and verbs. (Which is why it can be useful to learners who are not advanced in Norwegian yet. Despite not being able to understand the actual definitions and example sentences given, they can, with the help of this guide, look up word classes, genders and conjugations.)

Looking up words

Start by typing a word into the search field. For looking up a bokmål (standard Norwegian) word, click the "bokmål" button; click the "nynorsk" button if you want to look up a nynorsk (New Norwegian) word.

Advanced search

You can also do an advanced search, by clicking the "avanset søk" (advanced search) link located next to the search buttons.

You will then be given some options to choose from under the search field.

  • bøyningsformer = conjugation forms/patterns
  • fritekst = (free) text
  • oppslagsord = entries
  • uten/utan aksent = without accent
  • med aksent = with accent
  • norsk alfabet = Norwegian alphabet
  • ae, oe, aa for æ, ø og å = ae, oe, aa for(/as/instead of) æ, ø and å
  • XML-entitet for æ, ø og å = XML entity for(/as/instead of) æ, ø and å
You can select one option/filtering on each row (at the same time). After you've selected the option(s) you want, hit one of the search buttons.

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2014-07-30, 19:01
by dunkelwald
Om Nynorsk-/Bokmålsordboka:

Det er diverre ikkje mogeleg (lenger?) å finna ordet i det andre skriftspråket på denne måten. Når ein leitar etter "mogelegheit" til dømes, får ein berre nynorskresultatet og ikkje bokmålsordet "mulighet".

Derimot er wildcard-søk veldig nyttig. Ein kann nytta ? til å finna alle dei ordi som inneheld éitt teikn i staden for spyrjeteiknet (far, fòr, fôr osv. når ein leiter etter f?r), og * til å finna alle dei ordi som inneheld null eller fleire teikn i staden for asterisken. Det hjelper mykje når ein ikkje hugsar nøyaktig korleis eit ord vert stava.

About the Nynorsk-/Bokmålsordboka:

It is unluckily not possible (any longer?) to find the word in the other written language in this way. When one searches for "mogelegheit", for example, you just get the Nynorsk result and not the Bokmål word "mulighet".

However, the wildcard search is very useful. You can use ? to find all the words which contain one character instead of the question mark (far, fòr, fôr etc. if you search for f?r) ., and * to find all the words which contain zero or more characters instead of the asterisk. This helps a lot when one doesn't remember the exact spelling of a word.

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2014-07-30, 21:04
by Raufoss
dunkelwald wrote:Om Nynorsk-/Bokmålsordboka:

Det er diverre ikkje mogeleg (lenger?) å finna ordet i det andre skriftspråket på denne måten. Når ein leitar etter "mogelegheit" til dømes, får ein berre nynorskresultatet og ikkje bokmålsordet "mulighet"...

About the Nynorsk-/Bokmålsordboka:

It is unluckily not possible (any longer?) to find the word in the other written language in this way. When one searches for "mogelegheit", for example, you just get the Nynorsk result and not the Bokmål word "mulighet".
Tusen takk (danke schön) for oppdateringen, dunkelwald. :y:

Jeg gikk tilbake og redigert mitt forrige innlegg.

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2014-08-26, 18:28
by Raufoss
PederNorwegian wrote:http://www.learnnorwegiannaturally.com/learn-norwegian-resources/

En liste med nyttige ressurser for å lære norsk!
Her er en god norsk grammatikk video for å lære om adjektiver:

https://www.youtube.com/watch?v=e1IkWv0J7Mg

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2014-08-28, 22:16
by Dragelabb
Jeg er overrasket over at dette ikke er nevnt, men som en som liker å skrive, konsulterer jeg relativt ofte denne siden: http://synonymer.no/

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2014-11-01, 20:59
by Raufoss
Khan Academy på bokmål:

Khan Academy har klare mål. Vi er en ideell organisasjon med et ønske om å forandre utdanning til det bedre ved å tilby læringsressurser med høy kvalitet, gratis til alle! Vi jobber mot å lansere en fullverdig versjon av Khan Academy som inkluderer oppgaver, et bredt utvalg oversatte videoer, spillmekanismer, lærer- og foreldredashbord og mer. I mellomtiden finner du et lite videoutvalg under.

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2014-12-03, 19:47
by Raufoss
For de av dere som er på Facebook, her er en god side:

Norsk for alle

Image

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2015-08-22, 19:02
by GoGro
Mine beste:
1) LEXIN ordbok - den har mange oversettelse varianter (også 'vanskelig' norsk til 'enkel' norsk :D )
http://lexin.udir.no/

2) Og BILDETEMA, en interaktiv bildeordbok med illustrasjoner - veldig nyttig for de som begynner å lære:
http://clu.uni.no/bildetema/

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2015-12-12, 7:05
by kloie
Here is a website that I really like.
http://www.ntnu.edu/now/1/pronunciation

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2016-08-16, 20:14
by Núria Harket

Re: USEFUL LINKS // Nyttige pekere // Nyttige peikarar

Posted: 2016-12-30, 11:34
by Núria Harket
Funny #Norwegian music video about the alphabet: http://ow.ly/TnNl307cLvP "As Easy As AE??"