Page 80 of 80

Re: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2016-10-17, 20:25
by Astrum
Raufoss wrote:advokat - lawyer, attorney

I TV-serien Lilyhammer, var ble advokat Julius Backe spilt av skuespiller Sven Nordin.

grunnlov (også konstitusjon eller statsforfatning)
constitution

Norges Grunnlov er landets høyeste rettskilde (source of law). Dette betyr at andre bestemmelser ved motstrid (conflict) må vike.

Re: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2016-10-18, 18:46
by Raufoss
Astrum wrote:
Raufoss wrote:I TV-serien Lilyhammer, var ble advokat Julius Backe spilt av skuespiller Sven Nordin.

Tusen takk for hjelpen, Astrum! :y:

Syttende mai - The 17th of May

Syttende mai er grunnlovsdag i Norge.

Image

Re: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2016-10-19, 14:14
by Astrum
Raufoss wrote:Tusen takk for hjelpen, Astrum! :y:

Syttende mai - The 17th of May

Syttende mai er grunnlovsdag i Norge.

avtale (også kontrakt)
contract

En avtale kan være rettslig bindende (legally binding) uansett om den er muntlig eller skriftlig.

Re: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2016-10-21, 19:37
by Raufoss
Astrum wrote:avtale (også kontrakt)
contract

forretning - business

Image

Re: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2016-10-23, 2:25
by Ífaradà
Raufoss wrote:forretning - business

Allmenningens tragedie - tragedy of the commons.

Overuse/misuse of resources.

Re: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2016-10-23, 21:41
by Raufoss
Ífaradà wrote:Allmenningens tragedie - tragedy of the commons.

Overuse/misuse of resources.

Panteautomat - reverse vending machine

Det har vært vanlig å bruke panteautomater i dagligvarebutikker i Norge i mange år.

Image

Re: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2016-10-30, 2:45
by Astrum
Raufoss wrote:Panteautomat - reverse vending machine

miljø
environment

Ordet "miljø" kan sannsynligvis brukes på like mange måter som det engelske "environment"!

Re: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2016-10-30, 16:34
by Raufoss
Astrum wrote:miljø
environment

Vindkraft - wind power

Vindkraft er den kinetiske energien til vinden, eller måten å omdanne denne energien til elektrisitet på, ved hjelp av vindturbiner.

Image
Et eksempel på bruk av vindkraft i Norge er Smøla vindparken.

Re: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2016-10-31, 20:31
by Raufoss
fylke - county

Smøla er det 19. største øya i Norge ligger i Møre og Romsdal fylke. Smøla vindpark er bare ca 75 km fra Kristiansund.

Image

Re: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2016-11-04, 5:35
by Astrum
Raufoss wrote:fylke - county

Smøla er det den 19. største øya i Norge, og ligger i Møre og Romsdal fylke. Smøla vindpark er bare ca 75 km fra Kristiansund.

tettsted
urban area

Begrepet "tettsted" ble introdusert i norsk språk på 1950-tallet, og er definert som en tettbebyggelse med over 200 innbyggere.

Posted: 2016-12-19, 15:25
by Olinguito
bysentrum
central business district

    Image
    Tokyo, verdens mest folkerike metropol

Re: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2016-12-19, 17:11
by Raufoss
sentralstasjon- central station

Image

Oslo sentralstasjon (Oslo S) ble åpnet 1. juni 1980 og den er Norges mest trafikkerte jernbanestasjon målt i antall reisende med 150 000 er innom daglig.

SV: Ordforbindelsesleken

Posted: 2016-12-20, 19:23
by Raufoss
Østbanehallen - the east railway hall

Image

Østbanehallen er vognhallen til Østbanestasjonen i Oslo. Siden har navnet blitt tatt i bruk av
kjøpesenteret som ble opprettet i hallen etter at Oslo S tok over jernbanefunksjonene.

Re: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2016-12-23, 21:58
by Raufoss
jernbanestasjon - train station

Image

Bergen stasjon er hovedjernbanestasjonen i Bergen, Norge.

Re: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2016-12-29, 11:21
by Astrum
bussholdeplass
bus stop

Re: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2016-12-29, 21:09
by Raufoss
flybussen - the airport express bus

Image

SV: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2017-04-30, 20:18
by Raufoss
terminalbygning - terminal building

Image
Etter fire års konstruksjon åpnet OSL Gardermos nye to-etasjers terminalbygning i forrige uke.

Re: Ordforbindelsesleken // Ordsamanhengsleiken

Posted: 2019-12-23, 9:14
by Antea
avganger
Departures