Saim - Polski

User avatar
Saim
Posts: 5673
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - Polski

Postby Saim » 2018-10-08, 6:56

Tekst: https://pescanik.net/novi-stari-brazil/

Novi stari Brazil

Nowa stara Brazylia

“Ne on” protesti protiv Bolsonara u Riju, foto: Ana Carolina Fernandes/Reuters

“Nie on” protesty przeciw Bolsonaro'owi w Rio, zjdęcie Ana Carolina Fernandes/Reuters.

Zaokret udesno u Brazilu doživeli smo već mnogo puta. Tragova te prošlosti najviše ima u Riju, glavnom gradu zemlje od 1763. do 1960, gde je u centru grada grandiozno zdanje ministarstva rata, vojna tvrđava na kraju plaže Kopakabana, vojna baza u naselju Urka s pogledom na slavnu Glavu šećera, kao i mnoge ulice nazvane po generalima, pukovnicima i diktatorima.

Zakręt w prawo w Brazylii doświadczyliśmy już dużo razy. Najwięcej śladów tej przeszłości jest w Rio, stolicy kraju od 1763. do 1960, gdzie w centrum miasta znajduje się majestatyczny gmach Ministerstwa Wojny, twierdza wojskowa w końcu placu Copacabana, baza wojskowa w miejscowości Urca z widokiem na słynną Głowę Cukru oraz wiele ulic nazwanych po generałach, pułkownikach i dyktatorach.
Last edited by Saim on 2018-10-09, 13:30, edited 1 time in total.

User avatar
Saim
Posts: 5673
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - Polski

Postby Saim » 2018-10-09, 7:44

Tokom većeg dela brazilske istorije, sve do 1985, vojska je držala vlast ili učestvovala u njoj. Ona je bila garant mira i reda. Intervenisala je kada bi civilni lideri zabrljali. Ponadali smo se da su ta vremena prošla s Hladnim ratom. Ali kriza koja traje već 4 godine navela je mnoge građane Brazila da ponovo razmotre nezamislivo. Zbog eksplozije kriminala, najgore recesije u prethodnih 100 godina, neprestanih skandala u prestonici Braziliji i straha od još jedne nesposobne leve vlade, veći deo zemlje panično zahteva red.

Przez większą część historii brazylijskiej, aż do 1985, wojsko trzymało władzę albo uczestniczyło w rządzie. Było ono gwarancją pokoju i porządku. Interweniowało, gdy liderzy cywilni chrzanili. Mieliśmy nadzieję, że te czasy minęły wraz z Wojną zimową. Ale kryzys, który trwa już 4 lata, doprowadził wielu obywateli Brazylii do rozważania, czy nie zrobią czegoś nie do pomyślenia. Z powodu gwałtownego wzrostu przestępczości, najgorszej recesji od 100 lat, nieustannych skandali w stolicy Brazylii i strachu przed kolejnym niekompetentnym lewicowym rządem, większość względna Brazylijczyków panikuje i żąda porządku.

Sve to je pomoglo Žairu Bolsanaru, bivšem kapetanu koji u predizbornim anketama vodi sa 10 odsto u odnosu na drugoplasiranog rivala. Bilo da pobedi već u prvom krugu u nedelju 7. oktobra ili da 28. oktobra odmeri snage sa Fernandom Hadađom iz Radničke partije, skoro je izvesno da je Bolsanaro sledeći predsednik Brazila. On više nije u uniformi, ali celom svojom pojavom jasno stavlja do znanja da je savremeni naslednik duge tradicije vojnika na vlasti u Brazilu.

To wszystko pomogło Jair Bolsononaro'owi, byłemu kapitanowi, kto w ankietach przedwyborczych ma 10 procent przewagi nad rywalem w drugiej pozycji. Bez względu na to, czy wygra już w pierwszej turze w niedzielę 7. października, czy będzie rywalizować z Fernando Hadad z Partii Pracowniczej 28. października, niemal pewne jest, że Bolsonaro będzie następnym prezydentem Brazylii. On już nie jest w mundurze, ale cały swoim pojawieniem się wyraźnie pokazuje, że jest współczesnym dziedzicem długiej tradycji wojowników na władzy w Brazylii.

User avatar
Saim
Posts: 5673
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - Polski

Postby Saim » 2018-10-11, 20:04

Setimo se njegove nekadašnje retorike. Tu su fetišizacija diktature 1964-85, odobravanje mučenja levičara i drugih političkih protivnika, zalaganje za ukidanje parlamenta. Bolsanaro je za svog budućeg zamenika izabrao Hamiltona Mourea, penzionisanog generala koji je već pretio “samoudarom” kojim bi vojska pomogla predsedniku da preuzme veća ovlašćenja. Bolsanarovi saradnici kažu da će većinu ministarstava, između ostalih ministarstvo odbrane i prosvete, kao i predsednički kabinet, voditi vojno osoblje. U svojoj septembarskoj reportaži, portal UOL je među ključnim figurama koje će kreirati politiku eventualne Bolsanarove vlade izbrojao 9 penzionisanih generala i samo jednog civila.

Przypomnijmy sobie jego wcześniejszą retorykę. Tu są fetyszyzacja dyktatury 1964-85, pochwała tortury lewicowców i innych przeciwników politycznych, wparcie dla zniesienia parlamentu. Bolsonaro wybrał na następstwo Hamilton'a Mourão, emerytowanego generała, który już groził “samozamachem stanu”, za pomocą którego wojsko pomogłoby prezydentowi przejąć więcej władzy. Wspólnicy Bolsonaro mówią, że większość ministerstw, między innymi Ministerstwo Obrony oraz Ministerstwo Edukacji, a również gabinet prezydenta, będzie prowadził personel wojskowy. W swoim wrześniowym reportażu, portal UOL doliczył między kluczowymi figurami, którzy stworzą politykę ewentualnej władzy Bolsonaro, 9 emerytowanych generałów i tylko jednego cywila.

User avatar
Saim
Posts: 5673
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - Polski

Postby Saim » 2018-10-12, 7:54

Pa dobro, i Donald Tramp je doveo penzionisane generale u svoj kabinet. Moguće je da nova vojna vlada u Brazilu ne bi bila tako represivna kao prošla. Bolsanaro tvrdi da će poštovati institucije pozivajući se na 27 godina staža u parlamentu kao dokaz da poštuje značaj tog doma. Sem toga, činjenica je da su građansko društvo, pravosuđe i druge institucije danas daleko jače nego pre 3 decenije. I sama vojska se promenila i manje je autoritarna. Neki njeni pripadnici nemaju visoko mišljenje o Bolsanaru.

No dobrze, Donald Trump też powołał emerytowanych generałów do swojego gabinetu. Możliwe, że rząd wojskowy w Brazylii nie byłby tak represyjny jak zeszły. Bolsonaro uważa, że będzie szanował instytucje, wywołując 27-letni staż w parlamencie, jako dowód szacunku wobec znaczenia tego domu. Oprócz tego, to fakt, że społeczeństwo obywatelskie, sądownictwo i inne instytucje są dzisiaj zdecydowanie mocniejsze niż 3 dekady temu. Same wojsko się zmieniło i mniej jest autorytarne. Niektórzy jego członkowie nie mają wysokiego mniemania o Bolsonaro.

Ali ako bude izabran Bolsanaro će pred sobom imati slabo društvo nesklono poštovanju ljudskih prava i demokratije. Posle serije kriza svega 8% građana Brazila smatra da je predstavnička demokratija dobar oblik uređenja. Brazil je po tome na poslednjem, 38. mestu liste Pew Research Centera. Blizu 40% ispitanika misli da bi vojna hunta bila dobra za Brazil.

Ale jeśli zostanie wybrany Bolsonaro będzie miał przed sobą słabe społeczeństwo niechętnie nastawione do szacunku praw człowieka i demokracji. Po szeregu kryzysów jedynie 8% obywateli Brazylii uważa, że demokracja przedstawicielska jest dobrym ustrojem państwowym. Brazylia jest z tego powodu na ostatnim, 38. miejscu listy Pew Research Center. Blisko 40% ankietowanych uważa, że junta wojskowa byłaby dobra dla Brazylii.

Čak i ako Bolsanaro izgubi čini se da probuđeni duhovi prošlosti neće nestati. Ako pobedi, možda ćemo dobiti osvetoljubiv i krvav režim. Bolsanarova retorika nije slabila ni u poslednjoj etapi kampanje. Krajem avgusta je na nacionalnoj televiziji izjavio da kriminalci “nisu normalni ljudi” i da policajci “koji ubiju 10, 15 ili 20 tih ljudi sa 10 ili 30 metaka zaslužuju orden, a ne suđenje”. Bolsanaro je već dobio svoje sledbenike imitatore. Žuao Dorija, izgledni kandidat za guvernera Sao Paola, izjavio je da će policija pod njegovom upravom “pucati da ubije”. Pre dve nedelje, osnivačica Fejsbuk grupe “Žene ujedinjene protiv Bolsanara” teško je prebijena u napadu 3 muškarca koji su je sačekali ispred njene kuće u Riju. Kako se bliže izbori, poslanici iz redova levice u Riju svedoče o naglom porastu pretnji smrću i drugih oblika zastrašivanja.

Nawet jeśli Bolsonaro przegra wydaje się, że obudzone duchy przeszłości nie znikną. Jeśli wygra, może dostaniemy mściwy i krwawy reżim. Retoryka Bolsonaro nie słabnęła ani w ostatnim etapie kampanii. Pod koniec sierpnia powiedział na telewizji ogólnokrajowej, że przestępcy “nie są normalnymi ludźmi” i policjanci, “którzy zabiją 10, 15 czy 20 tych ludzi za pomocą 10 albo 30 kul zasługują sobie na medal, a nie proces sądowy”. Bolsonaro już dostał naśladowczych adeptów. João Doria, spodziewany kandydat na gubernatora São Paulo, oświadczył, że policja pod jego władzą będzie “strzelała, aby zabić”. Dwa tygodnie temu ciężko pobita założycielka grupy Facebookowej “Kobiety zjednoczone przeciw Bolsonaro'owi” podczas napadu dokonanego przez trzech mężczyzn, którzy poczekali przed jej domem w Rio. W miarę zbliżania się wyborów, posłowie z lewicy w Rio świadczą o nagłym wzroście gróźb śmierci i innych form zastraszania.

Mnogi misle da je sve već gotovo i prave planove. Ove nedelje sam bar od desetoro ljudi čuo da pomišljaju na odlazak iz zemlje. Jedan mi je rekao da mu je ćerka učestvovala na Maršu žena protiv Bolsanara prošle subote. “Bojim se da će odrastati u vrlo teškim vremenima”, rekao je odmahujući glavom. Jedan aktivista kaže da već podučava kolege tajnim oblicima komunikacije u strahu od pojačanog nadzora obaveštajnih službi. Novinari su zabrinuti zbog pritisaka na samocenzuru. “Već smo gledali ovaj film u Brazilu”, kaže mi jedan urednik. “Nisam mislio da ćemo morati da živimo u njemu.”

Wielu uważa, że się wszystko już skończyło i robią plany. W tym tygodniu usłyszałem przynajmniej dziesięciu ludzi, którzy się zastanawiają nad opuszczeniem kraju. Jeden mi mówił, że jego córka uczestniczyła w Marszu kobiet przeciw Bolsonaro'owi w zeszłą sobotę. “Obawiam się, że dorośnie w bardzo trudnych czasach”, mówił, potrząsając głową. Jeden aktywista mówi, że już prowadzi szkolenie tajemniczych form komunikacji, obawiając się wzmacnianego nadzoru tajnych informacyjnych. Dziennikarze są zaniepokojeni naciskiem wywartym na nich, aby dokonywali samocenzury. “Już obejrzeliśmy ten film o Brazylii”, mówi mi jeden redaktor. “Nie pomyślałem, że będziemy musieli w nim żyć.”

User avatar
Saim
Posts: 5673
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - Polski

Postby Saim » 2018-11-19, 17:52

Tekst (po katalońsku) https://www.vilaweb.cat/mailobert/41282 ... icial.html

—L'anglès. Vostè i jo no coincidim en l'anglès
—Jo sempre dic que l'anglès és una llengua que s'ha de saber però no s'ha de parlar. Certament no podem renunciar a l'anglès. Hem de saber llegir en anglès, hem de saber què passa, i en un moment determinat, comunicar-nos. Però a mi em subleva veure els meus alumnes amb els Erasmus. Trobes italians i catalans parlant anglès entre ells i és desesperant. S'entendrien tots dos parlant la seva llengua! És una pèrdua de capacitat d'adaptació lingüística. Amb l'anglès saber què fan, sí. Però tenint el nostre espai de llibertat.


—Nie zgadzamy się z panią na temat jęzkya angielskiego.
—Ja zawsze mówię, że język angielski to język, który trzeba znać, ale nie trzeba w nim mówić. Oczywiście nie możemy zrezygnować z języka angielskiego. Musimy umieć czytać po angielsku, wiedzieć co się dzieje, i w pewnych momentach będziemy musieli się tym językiem komunikować. Natomiast oburza mnie sposób, w który moi studenci się dogadują z Erasmusami. Włosi i Katalończycy, którzy rozmawiają między sobą po angielsku, to jest okropne [beznadziejna sytuacja]! Świetnie dogadywaliby się, gdyby każdy z nich mówił we własnym języku! To oznacza utratę zdolności do adaptacji językowej. Posługiwając się językiem angielskim możemy się dowiadywać tego, co oni tam robią [za granicą? w krajach anglojęzycznych?]. Ale potrzebujemy własnej przesztrzeni wolności.

User avatar
Saim
Posts: 5673
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - Polski

Postby Saim » 2018-12-25, 11:15

http://language-policy.info/2018/12/uho ... akarpatti/

Угорщина відкриє безкоштовні курси української мови на Закарпатті
Węgry otworzą bezpłatne kursy języka ukraińskiego na Zakarpaciu

Угорський уряд розпочав вкладати кошти у підвищення рівня володіння українською мовою для етнічних угорців, що живуть на Закарпатті.
Węgierski rząd zaczął inwestować w podniesienie poziomu znajomości języka ukraińskiego dla etnicznych Węgrów, którzy mieszkają na Zakarpaciu.

Про це розповів на зустрічі з журналістами на Закарпатті представник угорського уряду, уповноважений міністра щодо співпраці прикордонних регіонів Угорщини та України Іштван Грежа, – передає Європейська правда.
Oświadczył to na zebraniu z dziennikarzami na Zakarpaciu przedstawiciel rządu Węgier István Grezsa, zastępca ministra, odnosząc się do współpracy regionów graniczących Węgier oraz Ukrainy, – przekazuje Europejska Prawda.

Грежа повідомив, що навчання на курсах української буде безкоштовним, а проект має на меті зняти напругу у відносинах України та Угорщини. Раніше на Закарпатті почали працювати курси угорської для всіх бажаючих, які також є безкоштовними.
Grezsa powiadomił, że kursy języka ukraińskiego będą bezpłatne, a projekt ma na celu rozładowanie napięcia w stosunkach pomiędzy Ukrainą a Węgrami. Wcześniej na Zakarpaciu zaczęły się przeprowadzać kursy języka węgierskiego dla wszystkich chętnych, które też są bezpłatne.

“З огляду на ситуацію, яка склалася у відносинах наших країн, я запропонував організувати курси української мови для закарпатських угорців паралельно з курсами угорської мови для закарпатців. За перші 48 годин, як було оголошено набір на курси української мови, на них записалося понад 300 угорців Закарпаття”, – розповів він.
"Ze względem na sytuację, która powstała w stosunkach naszych krajów, zaproponowałem organizowanie kursów języka ukraińskiego dla zakarpackich Węgrów równolegle z kursami języka węgierskiego dla Zakarpacian. Za pierwszych 48 godzin, od kiedy ogłoszono nabór[1]na kursy języka ukraińskiego, na nie[2] zapisało się ponad 3000 Węgrów Zakarpacia", - oświadczył.

[1] Nie wiedziałem, że również w języku polskim istnieje słowo nabór, jako synonim słowa rekrutacja. Długo szukałem dobrego odpowiednika słowa набір, a w końcu się okazało, że to tak proste. :lol: Nie wiem, czy to słowo pasuje w tym kontekście, ale w razie wątpliwości wolę się trzymać im bliżej do tekstu oryginalnego.
[2] Них - zarówno forma biernikowa jak i miejscownikowa (w języku polskim: b. nie, m. nich).
Last edited by Saim on 2018-12-26, 8:26, edited 2 times in total.

User avatar
Saim
Posts: 5673
Joined: 2011-01-22, 5:44
Location: Brisbane
Country: AU Australia (Australia)

Re: Saim - Polski

Postby Saim » 2018-12-26, 8:22

“Ці курси – це жест. Якщо український уряд думає, що закарпатські угорці не знають української мови, тоді давайте створимо умови, аби люди вивчили цю мову”, – наголосив Іштван Грежа.
Te kursy są gestem. Jeśli rząd Ukrainy uważa, że Węgrzy zakarpaccy nie znają języka ukraińskiego, to stwórzmy odpowiedne warunki, żeby ludzie uczyli się tego języka.

Саме навчання має стартувати на початку 2019 року.
Sama nauka zacznie się na początku 2019 roku.

“Запис на курси розпочався минулого тижня. Самі курси стартують вже з січня. Кількість місць на курси української для угорців Закарпаття – необмежена. Скільки буде бажаючих, стільки ми забезпечимо навчання”, – пообіцяв урядовий уповноважений.
"Zapis na kursy zaczął się w zeszłym tygodniu. Same kursy zaczną się już od stycznia. Ilość miejsc na kursy ukraińskiego dla Węgrów Zakarpacia jest nieograniczona. Ile będzie chętnych, tyle zagwarantujemy/zapewnimy nauki, - obiecał przedstawiciel rządu.

Курси діятимуть у Берегові на базі [1] Закарпатського угорського Інституту імені Ференца Ракоці ІІ, що також фінансується угорською стороною, за навчальними методиками даного інституту. Проект втілює благодійний фонд Genius, який працює на базі[1] інституту.
Kursy będą prowadzone w Berehowu w[1] Zakarpackiego Instytutu Węgierskiego im. Ferenca Rákóczi II, który jest również finansowany przez Węgry, posługiwając się (?) metodami nauczania tego instytutu. Projekt prowadzi fundacja charytatwyna Genius, która pracuje w[1] Instytucie.


[1] на базі - nie wiem jak to przetłumaczyć.

User avatar
silmeth
Posts: 216
Joined: 2010-04-26, 17:35
Real Name: Benedykt Jaworski
Gender: male
Location: Poznań
Country: PL Poland (Polska)

Re: Saim - Polski

Postby silmeth » 2019-01-04, 10:18

Saim wrote:"Ze względem na sytuację […]

Ze względu (gen.sg., tutaj to ze jest z psł. *jьz z kogo, z czego; nie z sъ(n) → z kim, z czym). Ew. też przez wzgląd na.

Saim wrote:[1] Nie wiedziałem, że również w języku polskim istnieje słowo nabór, jako synonim słowa rekrutacja. Długo szukałem dobrego odpowiednika słowa набір, a w końcu się okazało, że to tak proste. :lol: Nie wiem, czy to słowo pasuje w tym kontekście, ale w razie wątpliwości wolę się trzymać im bliżej do tekstu oryginalnego.

Pasuje. Nabór może być użyty chyba wszędzie tam, gdzie rekrutacja: do pracy, do wojska, na kurs, na wolontariat, do projektu…

Nie zdziwiłbym się zresztą, gdyby набір w ukraińskim był polonizmem.

Saim wrote:Курси діятимуть у Берегові на базі [1] Закарпатського угорського Інституту імені Ференца Ракоці ІІ, що також фінансується угорською стороною, за навчальними методиками даного інституту. Проект втілює благодійний фонд Genius, який працює на базі[1] інституту.
Kursy będą prowadzone w Berehowu w[1] Zakarpackiego Instytutu Węgierskiego Zakarpackim Instytucie Węgierskim im. Ferenca Rákóczi II, który jest również finansowany przez Węgry, posługiwając posługując się (?) metodami nauczania tego instytutu. Projekt prowadzi fundacja charytatwyna Genius, która pracuje w[1] Instytucie.


[1] на базі - nie wiem jak to przetłumaczyć.


Samo w Instytucie chyba może być, ew. na terenie Instytutu, w ośrodku Instytutu, (dodano duuużo później:) albo w siedzibie Instytutu (jeśli chodzi o teren), alternatywnie przy Instytucie, w ramach Instytutu (jeśli nie o teren, ale że instytut ma patronat nad projektem).
polszczyzna jest moją mową ojczystą (pl), Is í Gaelainn na Mumhan atá á foghlaim agam (ga) ((ga-M)), mám, myslím, dobrou znalost češtiny, rozumím a něco mluvím (cs), Jeg lærer meg bokmål på Duolingo (no-nb) (og eg ville lære nynorsk ein gong (no-nn))


Return to “Polish (Polski)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest