Estonian grammar discussions

Moderator: aaakknu

Linguaphile
Posts: 3296
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Estonian grammar discussions

Postby Linguaphile » 2020-06-14, 17:01

Linguaphile wrote:Maybe because the problems would be ongoing, I want to use partitive here as if the having of problems is an incomplete action. Or maybe it's because "some" is implicit.
Vabandust, paistab, et eile õhtul segasin osaalust natuke osasihituse tähendusega.

suomi888 wrote:Alus on alati nimetavas või osastavas käändes eksistentsiaalses lauses (eksistentsiaallauses ehk olemasolulauses) nt. Vaadis on bensiin/bensiini. Hilisõhtul tulevad head mõtted/tuleb häid mõtteid. ja omajalauses Kas sul on uued margid/uusi marke?


EKK 2007 SÜNTAKS > Lause põhitüübid:
"Mittenormaallauseile ehk markeeritud teemaga lausetüüpidele (vähimal määral kogejalauseile) on iseloomulik, et alus, kui see on lauses olemas, võib olla peale nimetava käände (täisalus) ka osastavas (osaalus), seejuures eituse korral lausa kohustuslikult, nt Peenral kasvavad lilled / kasvab lilli. Peenral ei kasvanud lilli. Mul on head sõbrad / häid sõpru. Tal ei ole häid sõpru. Poisist kasvas mees. Poisist ei kasvanud meest."

EKK 2007 SÜNTAKS > LAUSE EHITUS > Alus > Täis- ja osaalus:
"Täisalus võib esineda mis tahes tüüpi lauses, osaalus aga ainult olemasolu-, omaja- ja kogejalauses ning lähteseisundit markeerivas tulemuslauses. Kui kontekst ei nõua teisiti, siis nende lausete algul on teadaolevat kohta, aega, omajat vms väljendav määrus, alus aga paikneb uue info kandjana lause lõpus, nt Vaadis on bensiin/bensiini. Hilisõhtul tulevad head mõtted / tuleb häid mõtteid. Kas sul on uued margid / uusi marke?"


Nii et jaatavas omajalauses alus on nimitavas käändes kui tegemist on täisalus, aga osastavas käändes kui tegemist on osaalus. Mõlemad käänded on võimalik.
See, millest ma praegu aru ei saa:
EKK 2007 SÜNTAKS > LAUSE EHITUS > Alus > Täis- ja osaalus:
"Alus on alati osastavas sisult eitavas või kahtlevas (olemasolu-, omaja- jm) lauses, nt Laual pole raamatut. Kas on mõtet seda teha? Juhanist ei saanud teadlast. Kui lause on küll vormilt eitav, kuid sisult jaatav, võib alus olla ka nimetavas käändes, nt Mis mõtted talle pähe ei tule! Alusega tähistatu olemasolu ei eitata ka vastandava mitte .. vaid -ühendi korral, nagu Laual pole (mitte) raamatud (, vaid ajakirjad)."


Kas küsilause nagu "Kas sul on probleeme" on piisavalt kahtlev, et osastava käände kasutamine oleks kohustuslik? Ilmselt mitte, sest meil on näited nagu "Kas sul on uued margid?" Aga aus olla ma ei tea täpselt, miks. Mulle tundub, et sel juhul kasutatakse rohkem osastavat käänet, aga ma ei ole kindel. Ka ma ei saa seletada täpselt, miks ma eelistan küsilauset "kas sul on probleeme?" ainsuse osastavale ("kas sul on probleemi"), sest need on lihtsalt erinevad küsimused ("do you have a problem" ja "do you have problems"). Võib-olla on see isiklik eelistus või lausa olukorra erinevus ja mitte üldse grammatiline küsimus (või lihtsalt mu oma segadus keeleõppijana). :mrgreen:

User avatar
ainurakne
Posts: 731
Joined: 2012-02-16, 22:09
Gender: male
Country: EE Estonia (Eesti)

Re: Estonian grammar discussions

Postby ainurakne » 2020-06-14, 18:07

suomi888 wrote:Kas sul on probleem?
Kas sul on probleemid?
Kas sul on probleemi?
Kas sul on probleeme?
Minu meelest on nad kõik grammatiliselt korrektsed. Millist kasutada, oleneb sellest, mida küsija täpselt teada tahab.

Ainus, millele mina ei suuda sellist konteksti/lauset välja mõelda, et ta minu jaoks loomulikuna kõlaks, on "Kas sul on probleemi?". Ülejäänute tähendused seletas Linguaphile juba enam-vähem ära. Siiski täpsustaksin neid veidi:

  • "Kas sul on probleem?" ~ Do you have a problem?, Do you have some specific problem?, Do you have a problem with the thing that we are already talking about?, etc...
  • "Kas sul on probleemid?" ~ Do you have problems?, Do you have a specific set of problems?, Do you have multiple problems with the thing that we are already talking about?, etc...
  • "Kas sul on probleeme?" ~ Do you have any problems?, Do you happen to have any problems?, etc...
Eesti keel (et) native, English (en) I can manage, Suomi (fi) trying to learn, Pусский (ru)&Deutsch (de) unfortunately, slowly fading away

User avatar
suomi888
Posts: 12
Joined: 2018-10-03, 6:06
Real Name: Jack Weston
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: Estonian grammar discussions

Postby suomi888 » 2020-06-18, 9:52

Suur aitäh kõige eest! :) :)
I speak: (en) (fi) (zhc)
I am learning: (fi) (et) (is) (ga) (gv) (pl)


Return to “Estonian (Eesti keel)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest