Page 1 of 1

Millal kasutada -nud ja millal -tud/dud, millal -ma ja millal -da?

Posted: 2018-11-01, 15:36
by ükssakslane
Seda oleks nüüd väga hästi teada. Nii väldin palju tihtised vigad.

Re: Millal kasutada -nud ja millal -tud/dud, millal -ma ja millal -da?

Posted: 2018-11-01, 19:24
by ainurakne
-nud on isikuline vorm. Seda kasutatakse siis, kui keegi on või ei ole midagi teinud:
 • (ma) ei teinud - I didn't do
 • (ma) olen teinud, (ma) ei ole teinud - I have done, I haven't done
 • (ma) olin teinud, (ma) ei olnud teinud - I had done, I hadn't done

Samuti saab seda kasutada omadussõnalaadselt, kirjeldamaks mingit ise saavutatud omadust:
 • võitnud võistleja - a contestant who has won


-tud/dud on umbisikuline vorm. Seda kasutatakse siis, kui midagi on või ei ole (kellegi poolt) tehtud:
 • ei tehtud - (it) wasn't done
 • on tehtud, ei ole tehtud - (it) has been done, (it) hasn't been done
 • oli tehtud, ei olnud tehtud - (it) had been done, (it) hadn't been done

Samuti saab seda kasutada omadussõnalaadselt, kirjeldamaks mingit väliselt saavutatud omadust:
 • võidetud võistlus - a contest that has been won

---

da-tegevusnimi käitub üldjuhul nagu infinitiiv ikka.

ma-tegevusnimel on mitu tähendust:
 • kasutatakse koos mingite kindlate tegusõnadega, näiteks sõnaga "pidama": pean tegema (I must do)
 • tegusõna sisseütlev vorm

Lisaks sisseütlevale vormile on tegusõnade puhul olemas veel ka seesütlev (-mas), seestütlev (-mast), saav (-maks) ja ilmaütlev (-mata) vorm. Sisseütlevat, seesütlevat ja seestütlevat vormi kasutatakse vastavalt mingi tegevuse alustamisel või midagi tegema minemisel, mingisuguses tegevuslikus olekus olemisel ning mingi tegevuse lõpetamisel või kustki midagi tegemast tulemisel:
 • hakkan sööma - I (will) start eating; lähen jooksma - I (will) go running, I (will) go into the state of running
 • olen söömas - I am eating, I am in the state of eating; olen jooksmas - I am running, I am in the state of running
 • lakkan söömast - I (will) stop eating; tulen jooksmast - I (will) come from running, I (will) come from the state of running

Asukoha vahetamisel mingisugusesse tegevuslikku olekusse minemisel või sealt tulemisel kehtivad samad reeglid, mis tavalisegi liikumise puhul:
 • lähen metsa -> lähen metsa jooksma
 • olen metsas -> olen metsas jooksmas (kuigi lihtsalt jooksen metsas on enamasti palju loomulikum)
 • tulen metsast -> tulen metsast jooksmast


Keegi teine oskab kindlasti ka mingisugused konkreetsed reeglid loetleda. Mina seda ei oska.
Siin foorumis on ma- ja da-tegevusnimi varemgi mitmeid kordi läbi käinud. Kui natuke otsid, siis leiad vast varasemaidki küsimusi ja teemasid selle kohta.