Sõnad, mida hiljuti õppisid

Moderator: aaakknu

Linguaphile
Posts: 2601
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Linguaphile » 2020-02-18, 1:53

paeluma fascinate, captivate
pärssima suppress, inhibit
ärgitama induce, instigate
imevalem magic formula
õilis noble, highminded, selfless
rööprähklemine multitasking
linnukene checkmark
tuhud birth pangs

Linguaphile
Posts: 2601
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Linguaphile » 2020-02-20, 0:42

kombestik mores, set of customs
mahetalu organic farm
randmepael wristband
südamesoov heart's desire, fondest wish
trehvama to meet by chance, happen upon
usuasi matter of faith
vabakutseline freelance

Linguaphile
Posts: 2601
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Linguaphile » 2020-02-22, 3:47

kavaler suitor
kuukulgur moon rover
peika boyfriend
vineer plywood
vinn pimple, zit
vistrik pimple, zit
väärtushinnangud values

Linguaphile
Posts: 2601
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Linguaphile » 2020-02-27, 4:41

ajast ja arust outdated, old-fashioned
kilts kilometer (slang)
kivipestud stone-washed
samastuma to identify with

Prantsis
Posts: 285
Joined: 2016-11-02, 15:32
Gender: male
Location: France

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Prantsis » 2020-03-05, 1:19

lend school year (group of people who graduate the same year)
tegu batch (of bread, of beer...)

Linguaphile
Posts: 2601
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Linguaphile » 2020-03-31, 18:24

It's been a while since I've posted here... time to catch up!

ahelais in chains, in fetters
aidaa go on, go ahead
asutajaliige founding member
eterniit asbestos cement
ja kogu moos and that's it, that's all
kadakasakslik genteel, prim, snobbish; (historical) Germanized Estonian (adj.)
kark crutch
karkudega liikuma ~ karkude najal liikuma to get around on crutches
kasarmulinnak barracks (building or buildings)
kasinus meagerness, austerity, chastity
laia lehte mängima to boast, show pride
laias laastus roughly, broadly, as a ballpark figure
leht nätsu stick of gum, piece of gum (lit. sheet/leaf of gum)
liigkasuvõtja loan shark, usurer
lodevus looseness, slackness
läkitama to send, to dispatch
maardla mineral deposit
museaal museum object
muulane alien
põrandaalune underground (in the sense of 'illegal')
reaktiivmootor jet engine
roojane filthy, unclean
seiklema to seek adventures
seire monitoring
supelvõõras vacationer, visitor or guest at a watering place
takjakinnis velcro fastener
taunima condemn, denounce
taunivalt disapprovingly
tipptund rush hour
tulme new museum acquisitions; accessions
tähelepanukeskpunkt center of attention
tüün still, quiet, calm
tüüne still, quiet, calm
vagadus piety
vermima to mint (i.e., coins)
vohama to proliferate, to be rampant
võhik layperson
võhiklikkusest from ignorance
võõretnograafia ethnographic material from foreign countries
ööd ega mütsi kuulnud haven't heard a thing
üheülbaline monotonous
ühtekuuluvus togetherness


Return to “Estonian (Eesti keel)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest