Kellega räägite?

Moderator: aaakknu

User avatar
Midian
Posts: 9
Joined: 2012-06-24, 4:47
Gender: male
Location: Kuressaare
Country: EE Estonia (Eesti)

Kellega räägite?

Postby Midian » 2014-10-14, 14:01

When you learn a language that is not used much where you live, who do you talk to using that language?
Do you have friends who speak it or do you talk to yourself to practice?

I have learned English in school since age 10. That's 5 years plus some repeated years. When I went to school in Tallinn I had to correct mistakes of my English teacher. That is nice and all, but that's only writing and reading English. I don't have much actual English speaking experience (and obviously my written English is not A+ :D ).
I say few words on voice chat when playing some online games, but that is limited to few game specific things I have to know to play well in group. I have used computers voice recognition program to control it and it has learned well, but still has trouble understanding if I said three, free or tree. My English is mix of british, american, autralian and any other English you could hear in movies :D
I have strong Estonian accent and would love to practice actually speaking English.

Kui te õpite keelt mida teie kandis eriti ei kasutata, siis kellega te selles keeles räägite?
Kas teil on sõbrad kes seda keelt räägivad või räägite harjutamiseks iseendaga?

Ma hakkasin inglise keelt õppima 10 aastaselt. Olen seda õppinud üle 5 aasta. Kui ma Tallinnas koolis käisin, siis pidin inglise keele õpetaja vigasid parandama. See on tore, aga see on ainult kirjutamine ja lugemine. Mul pole palju inglise keele rääkimise kogemusi (ja kirjutamine on ka ikkagi vigane).
Räägin vahest TeamSpeakis inglise keeles kui mänge mängin, aga kasutan ainult mõnda enam kasutatud lauset mis on vajalikud meeskonna koostööks. Vahest kasutan ka arvuti juhtimiseks häälkäsklusi ja arvuti on minu häälduse selgeks saanud, aga ei tee vahet sõnadel nagu three, free ja tree. Minu inglise keel on segu briti, ameerika ja austraalia inglise keelest. Lisaks võibolla mõni muu inglise keel mida filmidest kuulen. Mul on tugev eesti keele aktsent ja ma tahaks inglise keeles rääkimist harjutada.
[flag=]et[/flag]N [flag=]en[/flag]A2/B1 [flag=]ru[/flag][flag=]de[/flag]faded away [flag=]gd[/flag][flag=]ja[/flag] want to learn

User avatar
Virankannos
Posts: 171
Joined: 2008-07-08, 10:07
Gender: male
Location: Ostrobothnia Septentrionalis
Country: FI Finland (Suomi)

Re: Kellega räägite?

Postby Virankannos » 2014-10-23, 19:23

Well, I practice Estonian with a friend who lives here. We're in a group that meets once a week to discuss all kinds of topics in Estonian (apparently there lives tens of Estonians in this region, but it's difficult to find them among the some 200 000 inhabitants :D) It works pretty well for me since my friend doesn't speak much Finnish yet, which means we can't just switch languages... yet :)

Besides that I try to read Estonian newspapers online when I have time. Even my Facebook is in Estonian :) When I lived and studied in Tartu for 9 months last year, my Estonian skills went up considerably. However, at the moment I'm worried that it will weaken because I'm not using it much. I should come up with a way to maintain my active vocabulary. Also, I suspect my accent suffers as well for not being in a native environment.

No eesti keelt ma harjutan ühe eestlasest sõbraga, kes elab praegu siin. Meil on üks grupp, millega saame kokku kord nädalas ja räägime igasugustest asjadest eesti keeles (siin kandis kuulukse mõnikümmend eestlast elavat, aga 200 000 elaniku hulgast pole ma veel ühtki leidnud :D) See töötab minu jaoks tegelikult üsna hästi ka sellepärast et mu sõber ei oska veel palju soome keelt, tähendab pole võimalik soome keele peale üle minna... veel :)

Peale selle proovin lugeda eestikeelseid ajalehti netis kui aega on. Mu Facebook on ka eesti keeles :) Kui ma elasin ja õppisin eelmisel õppeaastal 9 kuud Tartus, siis mu eesti keele oskus arenes märgatavalt. Hetkel olen aga mures et see nõrgeneb vähese kasutamise tõttu. Peaks midagi välja mõtlema, et oma aktiivset sõnavara alal hoida. Arvan ka et mu aktsent läheb halvemaks kui ma ei ela eesti keskkonnas.

User avatar
tekopaa
Posts: 2
Joined: 2015-01-31, 18:27
Real Name: Teemu
Gender: male
Location: Tampere
Country: FI Finland (Suomi)

Re: Kellega räägite?

Postby tekopaa » 2015-01-31, 18:36

Neti tutvatega seda harjutan... vahel loen midagi või vaatan netist ETV saateid.... :mrgreen:

sergejsibilev
Posts: 13
Joined: 2015-05-24, 20:41
Gender: male
Country: FR France (France)

Re: Kellega räägite?

Postby sergejsibilev » 2015-11-13, 22:25

Midian wrote:Kui te õpite keelt mida teie kandis eriti ei kasutata, siis kellega te selles keeles räägite?
Kas teil on sõbrad kes seda keelt räägivad või räägite harjutamiseks iseendaga?


Ma elan Lyonis, Prantsusmaal, nii et see on väga raske [=võimatult] siin keegi kes eesti keelt oskab leidma. Aga mul oli õnne ja ma kohtusin ülekoolis üks tüdruk, kes on Eestist pärit ja nüüd me suhtleme mõnikord eesti keeles.
Mu armsam on ka Eestist pärit ja eesti keel on ta teine emakeel ja ma saaksin temaga eesti keeles rääkida aga ma ei taha seda teha senikaua kui ma hakkan eesti keelt vabalt rääkima. Nii hetkel räägime koos vene keeles.

Ma loodan, et te saate aru mida ma olen kirjutanud ja et mu tekstis on vähe vigu=)
[flag=]ru[/flag]native [flag=]fr[/flag]C2 [flag=]sv[/flag]B1 [flag=]et[/flag]A2 [flag=]en[/flag]A1


Return to “Estonian (Eesti keel)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest