Page 1 of 2

Sünonüümimäng

Posted: 2012-09-16, 13:00
by ainurakne
Kuidas oleks mänguga samatähenduslikest sõnadest ning miks mitte ka fraasidest.
How about a game about synonymuous words, and why not even phrases.


Mängu eesmärgiks on leida võimalikult palju sünonüüme eelneva mängija poolt antud sõnale. Näiteks, kui eelmise mängija poolt kirjutatud sõnaks on:
The purpose of the game is to find as much synonyms as possible to a word that was given by the previous player. For example, if the word written by the previous player is:
 • tuhlis (a word for potato, used in Saaremaa for example)
... siis järgmine mängija lisab omalt poolt vähemalt ühe sünonüümi (mida rohkem, seda uhkem):
... then the next player adds at least one synonym (although, the more, the better):
 • kartul
 • maaõun (earth-apple)
 • maaubin (ubin = apple in South-Estonian dialects)
 • and why not even kardulas
... ning annab uue sõna, mille kohta ta teab, et sel on olemas vähemalt üks sünonüüm.
... and gives a new word that (s)he knows has at least one synonym.


Ei pea üldsegi piirduma vaid kirjakeelsete sõnadega - julgesti võib sõnu otsida kõikidest eesti keele murretest ja murrakutest (milledest pärit sõnad on paljuski kasutuses ka kirjakeeles nii igapäevases kui ka kirjanduslikus vallas, aga veidikene erineval kujul). Siia alla kuuluvad ka omaette keeled, näiteks Võro keel.
Kindlasti on ka mitmeid sõnu, mida ei leia ühestki sõnaraamatust, kuid mis on kõrvu jäänud mõnes väljaspool Tallinna asuvas Eesti piirkonnas või mida on kuuldud mõne vanema inimese suust - ka neid sõnu võib kasutada.
One does not have to use words from literary language only - one can use words from all Estonian dialects (many dialectical words are also used in literary language: both in everyday life and in literature, but in a bit different form). Including separate languages, like Võro language.
There are also many words that one can not find from any dictionary, but has heard in some places of Estonia, outside of Tallinn, or spoken by older people - these words are also OK (but I guess this is more of a privilege of the natives and locals).


Ei pea kasutama vaid üksikuid sõnu, sobivad ka fraasid ning lühikesed laused. Üksiku sõna tähendust võib selgitada fraasiga ning vastupidi:
One does not have to use single words only, phrases and short sentences are also OK. The meaning of a single word can be explained with a phrase and vice versa:
 • vestma -> puupulka noaga voolima (to shape a wooden stick with a knife)
 • puupulka noaga voolima -> vestma


Kui sa ei ole mõnda sõna varem kuulnud ega ei leia selle tähendust või ei ole kindel, et sa tead selle sõna tähendust õigesti, siis ära pelga seda lihtsalt ära arvata - see teebki mängu veel põnevamaks ning keegi lõpuks ikka parandab sind.
If you haven't heard a word before and don't find it's meaning, or you are not sure if you know its meaning correctly, then don't be afraid to make an educated guess - this makes this game even more fun, and somebody will eventually correct you anyway.

And if you have any suggestions then share them.
:yep:


Alustame millegi mitte väga keerulisega (lisasin ka omastava ja osastava käände ainsuse ning igaks juhuks ka tähenduse):
Let's start with something not very difficult (I also added singular genitive and singular partitive, and the meaning, just in case):

mulk, mulgu, mulku ............................... hole

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2012-09-19, 2:08
by zeme
I'd play, but I only know 400 words. (for now)

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2012-09-19, 11:13
by ainurakne
Yeah... I guess this game is more difficult for the non-natives than I imagined :(

But I hope it will eventually be a good place for learning new words, when it gets going...

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2012-09-19, 18:41
by corcaighist
ainurakne wrote:mulk


suu
aiaauk
avaus
avahus
(Võru)
haud (Võru)


Minu oma: tüdruk

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2012-09-20, 7:01
by ainurakne
tüdruk - a girl:
 • piiga
 • plika - I guess this comes from Swedish flicka
 • tirts and its compounds plikatirts, tüdrukutirts
 • tütarlaps - literally daughter-child
 • neiu, neid, neidis, ...
 • tüdü / tüdi (maybe from somewhere Southern-Estonia)
There is definately more words and derivatives of those that I have already listed, but I couldn't think of any more.

corcaighist wrote:suu, aiaauk, avaus, avahus (Võru), haud (Võru)
Whoa, I didn't know haud literally means hole in Võro language, I knew it only as a grave in literary language. Shame on me, since there is currently running a series on TV called süvahavva (of a deep hole/grave).
aiaauk (fence-hole, hole in a/the fence) is quite specific, just auk is just fine.
In addition to avaus I'd also add ava.

Synonyms for the primary meaning of suu (mouth) are also all kinds of 'food holes', most common of which is pudrumulk (porridge hole).

Uus sõna:
väike(ne), väikese, väikest

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2013-07-06, 14:41
by Lumilintu
väike(ne) : pisi, pisike, pisikene, tilluke, tillukene, pisitilluke, tibatilluke... rohkem ma vist ei tunne. :oops:

Kuna meil "tüdruk" juba oli, võtaks järgmisena sõna "poiss".

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2013-09-28, 9:56
by Liblikas
I can only imagine the word "kutt" as a synonym for "poiss" :oops: Hope that I am right about that...

järgmine sõna: hea

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2013-10-07, 14:30
by ainurakne
hea: hüva, hää...
Hmm, head saab kasutada nii paljudes tähendustes, et siia võiks ükskõik mida kirjutada :D
Aga otseseid sünonüüme ma küll rohkem välja mõelda ei suuda.

Liblikas wrote:I can only imagine the word "kutt" as a synonym for "poiss" :oops: Hope that I am right about that...
Ma arvan, et "kutt" sobib küll poisi sünonüümiks.
Ega poisile ei olegi tegelikult eriti lihtne sünonüüme leida, mõned ametlikumat laadi sünonüümid võiksid olla vast "poeglaps"/"poisslaps" ja "väikemees", kui ta on piisavalt vana, siis ka "noormees".

Järgmine sõna: vasem (left)

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2014-04-08, 3:41
by Thon
vasak

Järgmine sõna:
puu

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2014-04-10, 13:01
by ainurakne
Kui sa mõtled puud kui ainet või materjali, siis "puit",
kui taime, siis ainus, mis mulle hetkel pähe tuleb on "metsahiiglane".
Thon wrote:vasak
Mina tean kokku nelja erinevat vasemat: pahem, vasem, vasak ja kura.

Järgmine sõna: pealuu

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2014-04-12, 2:44
by Thon
Head-bone ... let me think ... aju?

Estonian feels a lot like Chinese, with its compound words!

Next word: peavalu

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2014-04-13, 21:32
by ainurakne
Hmm, ma küll ei tea, et peavalul mõni sünonüüm oleks. Kuigi peavalu ennast kasutatakse teinekord mure või probleemi kohta.
Mõnikord räägitakse migreenist kui peavalust, aga minu meelest pole see päris sama. Migreen on ikkagi haigus. Heal juhul võib siis migreenihoogu peavaluks nimetada.

Thon wrote:Head-bone ... let me think ... aju?
Haha, no, "aju" is brain. Pealuu sünonüümideks on kolju ja kolp.

Järgmine sõna: ilus

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2014-04-18, 20:46
by Thon
kaunis, meeldiv(?)

Järgmine sõna:
õlg

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2014-04-27, 10:23
by ainurakne
Kumba sa silmas pead? Kas õlg - õla - õlga või õlg - õle - õlge?
Esimese kohta ma küll ühtegi samatähenduslikku vastet ei tea. Teise kohta pakuks välja viljakõrs või heinakõrs.

Thon wrote:kaunis, meeldiv(?)
+kena

Järgmine sõna:
kämmal - kämbla - kämmalt

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2018-02-02, 5:02
by Linguaphile
Just praegu ma leidsin selle mängu. Kas keegi veel tahab mängida?
ainurakne wrote:Järgmine sõna:
kämmal - kämbla - kämmalt

käsi, labakäsi, käelaba, käbar, käpp

Järgmine sõna:
hunt - hundi - hunti

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2018-02-11, 20:37
by Linguaphile
Lingid sünonüümimängus kergemini osalemiseks:
EKI Sünonüümisõnastik
IBS Sünonüümisõnastik
Filosoft Eesti keele tesaurus
EKI Väike murdesõnastik
:D

Järgmine sõna:
hunt - hundi - hunti

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2018-02-12, 8:00
by ainurakne
Aww, nii pole ju üldse huvitav... :lol:

Linguaphile wrote:hunt - hundi - hunti
Esimese hooga tulevad mulle meelde: susi, metsakutsu / -kutsa, võsavillem, hallivatimees, ... kindlasti on neid veel mitmeid.

Järgmine sõna:
aua - aua - auat

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2018-02-12, 14:58
by Linguaphile
Tere, Ainurakne! Pole ammu näinud!
ainurakne wrote:
Aww, nii pole ju üldse huvitav... :lol:

Ma olen nõus. Aga viimane sõnum selles temas oli 2014. aastast, ja arvasin, et sõnaraamatudega saavad mängus osaleda ka need inimesed, kes mingit sünonüümit ei oska.

ainurakne wrote:
Linguaphile wrote:hunt - hundi - hunti
Esimese hooga tulevad mulle meelde: susi, metsakutsu / -kutsa, võsavillem, hallivatimees, ... kindlasti on neid veel mitmeid.

Järgmine sõna:
aua - aua - auat

Ilma sõnaraamatudeta tulevad meelde koer, peni, kutsikas, krant. (Ja ka kutsu ja kutsa, aga ainult sellepärast, et sa kirjutasid hundi jaoks "metsakutsu / -kutsa". Muidu ei oleks neid sõnu meelde tulnud. :D )

Järgmine sõna:
pedajas, pedaja, pedajat

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2018-02-17, 15:45
by ainurakne
Linguaphile wrote:Tere, Ainurakne! Pole ammu näinud!
Pole põhjust olnud.
Linguaphile wrote:... sõnaraamatutega ..., kes mingit sünonüümi ei oska/tea.
... sõnaraamatuteta ... krants.

Järgmine sõna:
pedajas, pedaja, pedajat
mänd, männipuu, hong, pedak(as), pettäi

Järgmine sõna
kurnama, kurnata

Re: Sünonüümimäng

Posted: 2018-02-17, 18:05
by Linguaphile
ainurakne wrote:
Linguaphile wrote:Tere, Ainurakne! Pole ammu näinud!
Pole põhjust olnud.
Linguaphile wrote:... sõnaraamatutega ..., kes mingit sünonüümi ei oska/tea.
... sõnaraamatuteta ... krants.

Järgmine sõna:
pedajas, pedaja, pedajat
mänd, männipuu, hong, pedak(as), pettäi

Järgmine sõna
kurnama, kurnata


Ilma sõnaraamatuta: sõeluma, filtreerima

Sõnaraamatuid kasutades:
(vedelat) nõristama, filtreerima ; (maad) ruineerima, laostama; (iminest/organismi) nõrgestama, ära vaevama, väsitama, ekspluateerima; (murdekeeles) uttuma (Võro), ututama (Võro), utma (Võro), kröönima (Põhja-Eesti), krutsumma (Põlva), krunma (Rõuge) ja muud....

Järgmine sõna:
ruttu