Sõnad, mida hiljuti õppisid

Moderator: aaakknu

Linguaphile
Posts: 3565
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Linguaphile » 2021-06-15, 21:12

kätt valgeks saama to get one's first or only points in sports or one's first or only catch in fishing; to have a low score (or small catch) that is better than nothing, but not great
Keel on pigem teekond, ajalik inimene ei jõua oma keelerännikul kunagi pärale. See tähendab, et isegi oma emakeelt ei ole võimalik lõpuni mõista, osa teeharusid jääbki inimesel elu jooksul keeles avastamata. - Valdur Mikita

Linguaphile
Posts: 3565
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Linguaphile » 2021-06-21, 4:12

kirsa combat boots (in context was used as a metaphor, kirsade all tallama, referring to soldiers repressing ideas)
mõttemall thought pattern, way of thinking
pilkepilt caricature
verisulis young, inexperienced; literally refers to a bird's immature feathers (verisulg)
Keel on pigem teekond, ajalik inimene ei jõua oma keelerännikul kunagi pärale. See tähendab, et isegi oma emakeelt ei ole võimalik lõpuni mõista, osa teeharusid jääbki inimesel elu jooksul keeles avastamata. - Valdur Mikita

Linguaphile
Posts: 3565
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Linguaphile » 2021-06-23, 20:49

lävima communicate with, socialize with
parema puudumisel for lack of anything better
vine haze, vapor
Keel on pigem teekond, ajalik inimene ei jõua oma keelerännikul kunagi pärale. See tähendab, et isegi oma emakeelt ei ole võimalik lõpuni mõista, osa teeharusid jääbki inimesel elu jooksul keeles avastamata. - Valdur Mikita

Linguaphile
Posts: 3565
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Linguaphile » 2021-06-26, 3:21

inter hostel (intris in the hostel), short for internaat
kellelegi nina pihta andma to bring someone down a notch
virvarr clutter, jumble (helide virvarr babel)

Also, just realized how many different words there are for laptop computer:
sülearvuti, sülekas, süler, rüperaal, rüpekas, läpakas....
Keel on pigem teekond, ajalik inimene ei jõua oma keelerännikul kunagi pärale. See tähendab, et isegi oma emakeelt ei ole võimalik lõpuni mõista, osa teeharusid jääbki inimesel elu jooksul keeles avastamata. - Valdur Mikita

Linguaphile
Posts: 3565
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Linguaphile » 2021-07-05, 17:24

ilkuma to gloat, to express malicious joy
küünalt vaka all hoidma to conceal one's knowledge or skills
pilaobjekt object of ridicule
sarjama to criticize severely
Keel on pigem teekond, ajalik inimene ei jõua oma keelerännikul kunagi pärale. See tähendab, et isegi oma emakeelt ei ole võimalik lõpuni mõista, osa teeharusid jääbki inimesel elu jooksul keeles avastamata. - Valdur Mikita

Linguaphile
Posts: 3565
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Linguaphile » 2021-07-10, 3:22

eelarvekärped budget cuts
fopaa faux pas, gaff
krahh collapse, crash
miilama smoulder
RKT = rahvamajanduse kogutoodang gross national product (GNP)
seaduseelnõu bill, draft legislation, legislative proposal
Keel on pigem teekond, ajalik inimene ei jõua oma keelerännikul kunagi pärale. See tähendab, et isegi oma emakeelt ei ole võimalik lõpuni mõista, osa teeharusid jääbki inimesel elu jooksul keeles avastamata. - Valdur Mikita

Linguaphile
Posts: 3565
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Linguaphile » 2021-07-16, 14:35

aisting sensory experience, sense perception, sensation
elavaloomuline lively, full of vigor
elurikkus biodiversity
heiastuma to reflect light, to appear as a mirage
keelevaist language instinct
kuhtuma to languish
raugastuma to become aged, become senile
suur surmaga with great difficulty
Keel on pigem teekond, ajalik inimene ei jõua oma keelerännikul kunagi pärale. See tähendab, et isegi oma emakeelt ei ole võimalik lõpuni mõista, osa teeharusid jääbki inimesel elu jooksul keeles avastamata. - Valdur Mikita

User avatar
Naava
Language Forum Moderator
Posts: 1402
Joined: 2012-01-17, 20:24
Gender: female
Country: FI Finland (Suomi)

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Naava » 2021-07-16, 16:51

Linguaphile wrote:suur surmaga with great difficulty

Finnish has (ei) suurin surminkaan ("not even with great deaths", meaning that you would absolutely never (dare to) do something). I wonder if these idioms are related to each other or if it's just a coincidence. :hmm:

Linguaphile
Posts: 3565
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Linguaphile » 2021-07-16, 21:01

Naava wrote:
Linguaphile wrote:suur surmaga with great difficulty

Finnish has (ei) suurin surminkaan ("not even with great deaths", meaning that you would absolutely never (dare to) do something). I wonder if these idioms are related to each other or if it's just a coincidence. :hmm:

Interesting! I have no idea. I tried looking up suurin surminkaan in the Finnish-Estonian dictionary just now and it suggests (ei) mingi hinna eest or (ei) mingil tingimusel, nothing with surma. In that dictionary suure surmaga appears as one possible way to translate täpärästi.

I also haven't found an English translation for suure surmaga anywhere ("with great difficulty" was mine based on dictionaries below). Here's what I did find:

[FRS] Fraseoloogiasõnaraamat: suure surmaga; suure surma peale läbi häda, hädavaevalt, suure vaevaga, suurte pingutustega

[ÕS]Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018: Surmaga pooleks v suure surmaga v suure surma peale suurivaevu

[SYS] Sünonüümisõnastik vaevaliselt, [suure] vaevaga, läbi häda, läbi surma, suure surmaga, hädaga pooleks, surmaga pooleks, patuga pooleks, suurivaevu, [suure] hädaga, hädavaevalt, hädamisi, hädapärast, hädavaevu, kuidagimoodi, kuidagi, üle kivide ja kändude, kuidagiviisi, miskit moodi, läbi raskuste, hädapäraselt, nii hästi-halvasti (hästi-kurjasti) kui saab; vt ka visalt
Keel on pigem teekond, ajalik inimene ei jõua oma keelerännikul kunagi pärale. See tähendab, et isegi oma emakeelt ei ole võimalik lõpuni mõista, osa teeharusid jääbki inimesel elu jooksul keeles avastamata. - Valdur Mikita

Linguaphile
Posts: 3565
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Linguaphile » 2021-07-20, 4:45

asjassepühendamatutele to the uninitiated
kantseliit bureaucratic jargon, officialese
pähe turgatama to pop into one's head, cross one's mind
tähendamissõna parable
Keel on pigem teekond, ajalik inimene ei jõua oma keelerännikul kunagi pärale. See tähendab, et isegi oma emakeelt ei ole võimalik lõpuni mõista, osa teeharusid jääbki inimesel elu jooksul keeles avastamata. - Valdur Mikita

Linguaphile
Posts: 3565
Joined: 2016-09-17, 5:06

Re: Sõnad, mida hiljuti õppisid

Postby Linguaphile » 2021-07-30, 15:12

habemik person with a long beard
lennujuhtimiskeskus air-traffic control, ATC
mansetinööbid cufflinks
villast viskama to lie, fib, joke
Keel on pigem teekond, ajalik inimene ei jõua oma keelerännikul kunagi pärale. See tähendab, et isegi oma emakeelt ei ole võimalik lõpuni mõista, osa teeharusid jääbki inimesel elu jooksul keeles avastamata. - Valdur Mikita


Return to “Estonian (Eesti keel)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest