Page 1 of 1

Questions to be posted on separate threads

Posted: 2005-03-29, 14:18
by bogororo
I think the 20 pages of the Romanian discussion group are a little bit bulky to deal with for a newcomer. Why don`t you post each question on its own thread so we can really create an informational resource and not some desultory conversation?

Posted: 2005-03-30, 10:03
by parousia
Îmi-plac discuţii sporadici şi neorganizaţi. De fapt, asta este doar felul de discuţie care mi-place. :P Şi sunt leneşă - prea de lucrare să gândesc titluri pentru fiecare întrebare. [I like desultory conversations. In fact, this is the only kind of conversation I like. And I'm lazy - too much work to think up titles for each question.]

Dar, bineînţeles, ai dreptate. Ar fi mai bună pentru noi veniţi dacă suntem mai organizaţi. Aşa că, voi incerca să pornesc un fil nou, dar numai dacă mă gândesc că întrebarea va provoca destul de răspunsuri sau întrebarea este importantă. [But, of course, you're right. It would be better for newcomers if we were more organized. So, I'll try to start a new thread, but only if I think the question will elicit enough responses or the question is important.]

Posted: 2005-05-27, 11:43
by bogororo
Maybe you've noticed that I started trimming down the Romanian Discussion Group and creating new threads out of it. I am curious what other people think of this idea.

Poate aţi observat că am început să scurtez Romanian Discussion Group şi să creez noi thread-uri din el. Sunt curioşi ce cred alţii despre această idee.

Posted: 2005-05-28, 17:33
by parousia
Totuşi (deşi ??) am fost sceptică la început, acum mă dau seama că aceasta a fost o idee excelentă! Este acum mai uşor pentru cineva, mai ales un oaspete, de găsit un subiect românesc care şi-înteresează. Şi dacă vrei să reciteşti niste vechi mesajuri (şi vreau cam des), este foarte mai uşor de le găsit.

[Though I was skeptical in the beginning, now I realize that it was an excellent idea. It's now easier for someone, especially a guest, to find a subject that s/he's interested in. Also if you want to reread some old posts (and I often do), it's much easier to find them.]

Posted: 2007-11-25, 22:37
by crisss
Don't be angry with me if i correct u:

Imi plac discutii sporadice si neorganizate.
De fapt,doar asta e felul de discutie care-mi place.
Si sunt lenesa-prea mult de lucru ....

totusi/desi -both correct
but not mesajuri - mesaje :wink:

...sint foarte usor de gasit.(instead of este foarte mai usor de le gasit)

is or foarte or mai
mai usor means a little bit easier
foarte usor- easier