Murrelanka / Discussion in different dialects

Moderator: Naava

User avatar
Ytan
Posts: 41
Joined: 2012-09-06, 16:27
Gender: male
Country: FI Finland (Suomi)

Murrelanka / Discussion in different dialects

Postby Ytan » 2013-04-08, 11:42

I'll write down short instructions in English so no one misses them;

In this thread we discuss in Finnish dialects. Before your text, specify a little which dialect is in question and city, thickness, everything else you might think of are optional. If you think it might be difficult for others to understand, write a standard Finnish explanation or a "translation" underneath.

For example;
Ytan wrote:Lapland

Sole poika temppu eikä mikhän!

(sole=ei se ole/se ei ole)
General greater-Helsinki area

Katotaas miten tää lanka kerää kiinnostusta. Kyl tää on mun mielestä paljon luontevampaa ku kirjakielen vääntäminen. Se oli aina jotenki häiritsevää ku lukion äikäntunneil maikka puhu kirjakieltä jostain syystä. Mul on yks kaveri joka opiskelee suomea ja se sano et se ei ees yritä ymmärtää kaikkii kirjakielen juttui vaan keskittyy vaan siihen et se vois kommunikoida sen Helsinkiläisten kavereiden kaa.
FÅR RÄTTAS

User avatar
Naava
Language Forum Moderator
Posts: 1343
Joined: 2012-01-17, 20:24
Gender: female
Country: FI Finland (Suomi)

Re: Murrelanka / Discussion in different dialects

Postby Naava » 2013-04-09, 7:52

Dialect: South Ostreobothnian (mixing with spoken language)

Ytan wrote:Se oli aina jotenki häiritsevää ku lukion äikäntunneil maikka puhu kirjakieltä jostain syystä.


Aika jännä. o_O Meillä opep puhu yleesä puhekiälellä, paitsi yks jok'oli joko kotoosi tai sit opiskellu johnain Oulun tianoolla ja se puhuu sitte sen murteella. :D Se kuulosti ihan Etelä-Pohojammaa murteelta mut sit se painotti joitaki sanoja ourosti. (Ja se sanoo aina "ja niim päi pois" ja se tuntuu ihav väärältä ku kaikki muut sanoo "ja niim pois päi". :D)

Mum miälestä tuntuu vähä ourolta kirijoottaa näi ku kaikkialla aina käytetähäj joko puhekiältä tai kirijakiältä. :D Omaa murretta ei oikee viitti laittaa mihinkää, jotenki se vaa näyttää nii pöhköltä tekstinä vaikka puhees sei tunnu yhtää ourolta. Vaikka tiätysti murre vaikuttaa puhekiälenki taustalla koko aijjan, mm. kirijootan tosi harvoon "kotiin" vaa se on aina "kotia". :D

Mikä muute lasketaan "vaikiaksi muiren ymmärtää"? Kenen kannalta se kattotaa, suomalaasiev vai niittej jokka opiskeloo kiältä?
-----
Aika jännä. Meillä opet puhuivat yleensä puhekielellä, paitsi yksi joka oli kotoisin tai sitten opiskellut jossain Oulun tienoilla ja hän puhui sitten sen murteella. Se kuulosti ihan Etelä-Pohjanmaan murteelta, mutta sitten hän painotti joitakin sanoja oudosti. (Ja hän sanoi aina "ja niin päin pois" ja se tuntui ihan väärältä, kun kaikki muut sanovat "ja niin pois päin".)

Minun mielestäni tuntuu vähän oudolta kirjoittaa näin, koska kaikkialla aina käytetään joko puhekieltä tai kirjakieltä. Omaa murretta ei oikein viitsi laittaa mihinkään, jotenkin se vain näyttää niin pöhköltä tekstinä vaikka puheessa se ei tunnu yhtään oudolta. Vaikka tietysti murre vaikuttaa puhekielenkin taustalla koko ajan, mm. kirjoitan tosi harvoin "kotiin" vaan se on aina "kotia".

Mikä muuten lasketaan "vaikeaksi muiden ymmärtää?" Kenen kannalta se katsotaan, suomalaisten vai niitten, jotka opiskelevat kieltä?

User avatar
Ytan
Posts: 41
Joined: 2012-09-06, 16:27
Gender: male
Country: FI Finland (Suomi)

Re: Murrelanka / Discussion in different dialects

Postby Ytan » 2013-04-09, 12:53

Greater Helsinki area

Meinasin sitä et se voi olla vähä vaikeet suomen opiskelijoille ymmärtää vaik tommosel semi vahval murteel kirjotettuu tekstii.

Mun oma murretausta on siin mieles aika jännä, et mä oon aina asunu Espoos mut mun vanhemmat on Rovaniemelt ja isovanhemmat puhuu suht vahvaa perälappii, joten jotku kaverit on aina ihmetelly ku mä oon sanonu jotain esim Lapin murteel. Yhen frendin mielest se et mä sanon "vatta" enkä "vatsa" on jostai syyst hirveen hauskaa. Sit välil saattaa päästä joku sana niinku "viruttaa" (huuhtoa). Mummo aina kiels "värkkäämästä" ja "saikkaamasta" ku mä olin penska. Faija on suht hyvin sopeutunu eteläiseen puheenparteen mut mutsi ei sit millään. Sille deetä ei oo olemas vaan "pöydällä" on "pöy'ällä" ja nii eespäin.

Mä oon ite aina sanonu "niimpäimpois".
FÅR RÄTTAS

User avatar
Virankannos
Posts: 171
Joined: 2008-07-08, 10:07
Gender: male
Location: Ostrobothnia Septentrionalis
Country: FI Finland (Suomi)

Re: Murrelanka / Discussion in different dialects

Postby Virankannos » 2013-04-10, 7:50

Oulu:

Tuntuu, että murteet on ollu pinnalla taas viime aikoina. En tiijä, oottako uutisisa nähäny tai lukenu, että se yks tyyppi Helsingin yliopistosa kirijotti kandisakki Keski-Karjalan murteella. Tää mennee mun mielestä jo vähän pitkälle. Mää ihimettelin kans vähä sitä, että joku sun kaveri, Ytan, opiskellee suomia eikä ees haluva oppia kirijakieltä, ku sillä kuitenki on nii palijo käyttöaloja. Tietenki jos sen tavote on pelekästään pystyä puhhuun sen helsinkiläisten kavereitten kans nii eipä siinä sitte mittään.

Ei nyt tuu mieleen, miten meijän äikänope aikoinaan puhu.
Naava wrote:Vaikka tiätysti murre vaikuttaa puhekiälenki taustalla koko aijjan, mm. kirijootan tosi harvoon "kotiin" vaa se on aina "kotia". :D
Aijjaa, jännä huomata että eteläpohojalaisekki käyttää tuota kotia-muotua. Tääläki se on tosi ylleinen ja oon joskus miettiny, että misähän kaikkijalla sitä essiintyy.

Kaenuu
Posts: 1
Joined: 2013-07-28, 20:55
Real Name: Antti
Gender: male
Country: FI Finland (Suomi)

Re: Murrelanka / Discussion in different dialects

Postby Kaenuu » 2013-07-28, 21:56

Region: Southern Savonia / Kainuu (Savonian dialects)
Towns: Mikkeli / Kajaani

Ilitaa,

Oon uus täällä. Oli nii mukavan näköne foorumi, että päätin rekata. Viron kieltä haluaisin oppia ja siitä etin tietoa netistä (foorumeita ja alakeita yms.) ja pääyin sitte tänne. Iha vaa harrastuksena. Emmiä oikei ossaa kirijjottaa puhekkiältä, mutta koetettaa. Varamaa se jännältä näyettää ulukololaisen silimi, joka kiältä opettelee.

Alakujani miä oon siis Etelä-Savosta Mikkelin suunnalta ja siellä aiemmi asunu. Nykysi oon "kaenuulaene". Kuulemma jo kuulostanki kaenuulaeselta. Kajjaanissa asun. Pölöjä kai miä oon ku tänne pääyin, mutta minkäs teet. Kouluja kävin ja tänne jämähin. Tykkään kyllä täällä asustella, mikäs tässä. Kaenuun murre ei niin hiriveen omituiselta omaan korvaan kuullosta, ehkä enemmä murre kuuluu Ylä-Kaenuun asukkaissa ja syrjäseu'uilla. Mutta osa porukasta johon on tutustunu on kotosi Oulun seu'ulta ja rannikolta. Niie murre särähtää korovvaa, varsiki joku rannikon seu'un murre, jota ei oo aiemmi kuullu.

Kai sitä itekki murteella puhhuu, vaikkei sitä ite tajjuu. Varamaa semmone muutos omaa puheesee aenaki on tullu, että "ii" muuttuu nykyää enemmä "eeksi", niiku sanoissa "vaekka" tai "aeka" ym. On se ollut ennenki näin, mutta kai se on korostunu täällä Kaenuussa asuessa.

---------------------------------------
Iltaa,

Olen uusi täällä. Oli niin mukavan näköinen foorumi, että päätin rekisteröityä. Viron kieltä haluaisin oppia ja siitä etsin tietoa netistä (foorumeita ja alkeita yms.) ja päädyin sitten tänne. Ihan vaan harrastuksena. En minä oikein osaa kirjoittaa puhekieltä, mutta koitetaan. Varmaan se jännältä näyttää ulkolaisen silmin, joka kieltä opettelee.

Alkujani minä olen siis Etelä-Savosta Mikkelin suunnalta ja siellä aiemmin asunut. Nykyään olen "kainuulainen". Kuulemma jo kuulostankin kainuulaiselta. Kajaanissa asun. Pöljä kai olen kun tänne päädyin, mutta minkäs teet. Kouluja kävin ja tänne jämähdin. Tykkään kyllä täällä asustella, mikäs tässä. Kainuun murre ei niin hirveän omituiselta omaan korvaan kuulosta, ehkä enemmän murre kuuluu Ylä-Kainuun asukkaissa ja syrjäseuduilla. Mutta osa porukasta, johon olen tutustunut on kotoisin Oulun seudulta ja rannikolta. Niiden murre särähtää korvaan, varsinkin joku rannikon seudun murre, jota ei ole aiemmin kuullut.

Kai sitä itsekin murteella puhuu, vaikka sitä ei itse tajua. Varmaan semmonen muutos omaan puheeseen ainakin on tullut, että "ii" muuttuu nykyään enemmän "eeksi", niin kuin sanoissa "vaikka" tai "aika" ym. On se ollut ennenkin näin, mutta kai se on korostunut täällä Kainuussa asuessa.

User avatar
Väkevä
Posts: 9
Joined: 2014-05-08, 17:39
Gender: male
Country: FI Finland (Suomi)

Re: Murrelanka / Discussion in different dialects

Postby Väkevä » 2014-05-09, 15:48

Tervehys,

tulin rikastuttammaan tätä aihetta omalla pohjoiskarjalaisella puhheellani. Koitan olla mahollisimman tarkka, että tähän viesttiin translitteroitus miun oma murtteeni justtiinsa kohilleen eikä melekeen. Murretta tulee ylleensä kirjotettua konneella, kun sitä juttellee omien kavereijjensa kanssa, mutta tällöin eij ite murre tule juluki täyvvellisimmissä asussaan, vaan tekstistä löyttyy kirjakielissii muotoja murremuotojen pikemminnii maustamana.

Oelsko olluna kuukaus sitten, kun meijjän paikallisessa lehessä oli sivun-kahen juttu Pohjois-Karjalassa puhuttavasta murtteesta ja siitä, miten se erovvaa savon murtteesta jota monet ulukopaikkakuntalaiset luulevat meijjän puhuvan (tahi mistäs mie tiijjän). Täälläpäin myö väännettään ja käännettään vähemmän kui siellä syvemmällä Savossa. Savolainen sannoo minä, myö sanottaa että mie. Meijjän sanat tuppaa pitenemmään niin keskeltä kui lopusta, melekeen nyrkkisääntö on se että vokkaalijen ympäröimät konsonantit keskellä tahi lopussa halluu tup(p)laanttuu. Sanastollisista eroista mie en oikkeen tiijjä, vissiin se ikkääntyneempi väestö ossais sellaisiin kysymykssiin paremmin minnuu vastata. Mittää ruraalisija sanoja ei tule kyllä ite arkikäytössä käytettyy, vaikka niihä sitä saattas joku helesinkiläinen tahikka joku kosmopolliitti luulla murtteen sävystä (heh :D)

Näihin oman puhheensa ominaisuukssii eij tule palijuu huomiota kiinnitettyy paitsi sillon, kun on muuvalla Suomessa käymässä. Toistenkkii murtteita on kyllä mukava kuunnella. Pakko on silti myönttää, ettei mikkää pohjalaine äänteenkäyttö hirviän nätiltä kuullosta, mutta tämä on mielipieasija.
Se on liijan vägevätä oltta miulle.

User avatar
Naava
Language Forum Moderator
Posts: 1343
Joined: 2012-01-17, 20:24
Gender: female
Country: FI Finland (Suomi)

Re: Murrelanka / Discussion in different dialects

Postby Naava » 2014-05-10, 11:59

Etelä-Pohjanmaan murteella

Väkevä wrote:Pakko on silti myönttää, ettei mikkää pohjalaine äänteenkäyttö hirviän nätiltä kuullosta, mutta tämä on mielipieasija.

:D Ja pohojalaane ilimottautuu. Molinki unohtanu tään koko topan ihan kokonaansa, tulooki tarpeesehen ku tuntuu, ettei enää pääse nii murteella puhumahan ku muutin opiskelujen peräs toisehen kaupunkihin. Onko muut huamannu, että murre tuppaa katuamahan, jonsei muutki puhu ympärillä samalla lailla?

Mullei nii hirviästi oo semmoosta murretta, miten jaksaasi kuunnella. Ainoa ihan rehristi ärsyttävä on stadin slangi, mutta sitä minen yleesä murteeksi laskisikkahan. :D Ku son vähän tommoonen sekootus eri kiäliä enempi ku murre.

Lounais-Suamenkaa murteet ei niin iske, tierä sitten mikä siinäkin non. Emmä ny varsinaasesti inhoakkaa niitä, mutta nei herätä semmoosta innostusta ku muut. Ne vaan non. :D On ne toisinaan ihan veikeetä.

Lempimurretta mulla ei taira olla. Tykkään kyllä että itämurteet on hauskan kuuloosia, mutten mä niitä osaa erottaa toisistansa. En oikeen tunne ketään siältä päin niin nää on jääny vähä epäselevämmiksi. Sinänsä hassua, kus sitten täkäläästen puheesta erotan heti, jossei noo samalta kylältä kun minä. :D Murrekirijoosta varsinki näköö helepolla, että nytton joku muualta teheny.

Mitäs mieltä täälä muuten ollahan murteella kirjootetuusta tekstiistä, niiku ny ihan murrekirijoosta ja Aku Ankoosta ja näistä?

---

Ja pohjalainen ilmottautuu. Minä olinkin unohtanut tämän topicin ihan kokonaan, tuleekin tarpeeseen kun tuntuu, ettei enää pääse niin murteella puhumaan, koska muutin opiskelujen perässä toiseen kaupunkiin. Ovatko muut huomanneet, että murre meinaa kadota, ellei muutkin puhu ympärillä samalla lailla?

Minulla ei niin kovin ole sellaista murretta, jota en jaksaisi kuunnella. Ainoa ihan oikeasti ärsyttävä on stadin slangi, mutta sitä minä en yleensä murteeksi laskisikaan. Se kun on vähän enemmän tuommoinen sekoitus eri kieliä kuin murre.

Lounais-Suomenkaan murteet eivät niin iske, tiedä sitten miksi. En minä nyt varsinaisesti inhoakaan niitä, mutta ne eivät herätä sellaista innostusta kuin muut. Ne vain ovat. Ovat ne toisinaan ihan veikeitä.

Lempimurretta minulla ei taida olla. Mielestäni itämurteet ovat hauskan kuuloisia, mutta en minä niitä osaa erottaa toisistaan. En oikein tunne ketään sieltä päin, niin nämä ovat jääneet vähän epäselvemmiksi. Sinänsä hassua, kun sitten täkäläisten puheesta erotan heti, jos he eivät ole samasta paikasta kuin minä. Murrekirjoista varsinkin näkee helposti, että nyt on joku muualta [päin oleva] tehnyt.

Mitäs mieltä täällä muuten ollaan murteella kirjoitetuista teksteistä, niin kuin nyt ihan murrekirjoista ja Aku Ankoista ja näistä?

User avatar
Väkevä
Posts: 9
Joined: 2014-05-08, 17:39
Gender: male
Country: FI Finland (Suomi)

Re: Murrelanka / Discussion in different dialects

Postby Väkevä » 2014-05-13, 20:39

Naava wrote:Etelä-Pohjanmaan murteella
Mitäs mieltä täälä muuten ollahan murteella kirjootetuusta tekstiistä, niiku ny ihan murrekirijoosta ja Aku Ankoosta ja näistä?


Mie oon sitä mieltä, että niitä sais olla enemmäkkii. Vaan heti kun sellane julukastaan, ihan sama onko milläki murtteella, niin eikös sitä ole joku väittämässä, että tuo on aivan väärrää murretta tai ei ainakkaa näillä paikkakunnilla senkaltasta puhuta. Vaa saapi sellaset huutelijat jättää ommaan arvvoonsa, murtteita kun ei missään kielitoimistossa ratifioijja.

Täälläpäin joku joissakkii myyjäisissä, satuin näkemmää, kauppas lastenkirjjaa kirjotettuna ihan kirijakielellä sekä Rääkkylässäpäin käytetyllä murtteella. Olisko ollu kertomus maatilan kanatarhasta se. Kyllä pittää anttaa arvostusta niille, jotka uskalttaavat omalla murtteella teoksia julukasta.

Opeliksin orjalaeva elikkä Asterixija ja Obelixija savon murtteella oli kyllä hauskaa luettavvaa. Muille ku savolaisille siitä irtojaapi varmasti huumoria. Miulla on jossakkii joku Carl Barksin Roope-tarina savoks käännettynä, tiijjä sitten missä.


E: Nythän mie muistinkii, minkä kirijan olin nähnynnä. http://cdon.fi/kirjat/halonen,_markku/k ... a-22109048 tuolta saapi vaikka omaksikkii ostaa.
Se on liijan vägevätä oltta miulle.

User avatar
Naava
Language Forum Moderator
Posts: 1343
Joined: 2012-01-17, 20:24
Gender: female
Country: FI Finland (Suomi)

Re: Murrelanka / Discussion in different dialects

Postby Naava » 2015-04-05, 9:15

Etelä-Pohjanmaa

Onks tää jo unohtunu iha kokonansa? :D Harmi, muston nii hauska lukia eri murteeta!

Kuinkas eri puolilla Suomia on pääsiäästä vietetty? Meillä kävi eileen lankalauantaina trullia virpomas. Molin aika varma ettei ykskään tulis, ku pari semmoosta vuatta on ollu ettei ketään käy, mut toisin (onneks) kävi!
Illalla poltettiin pääsiääsvalakiaki, komiasti paloo. Mei olla pariin vuoteen sitä tehtykää ku ei oo ollu mitä polttaa. Nyt oli jotaan risuja kasattu sen verta et saattoo kokoksi kutsua. :D

Pääsiääsmunia mullei oo ollu yhtäkään, mutta lammasta aiotaan syärä ja varmaan mämmiäki löytyy. En oo hoksannu kysyä mut luulis etton. Piänenä en tykänny siitä yhtään, mut sinnillä vaan söin aina koulus nii et totuun. :D
(Onks kukaan muute kattonu Hasselhoffin show'ta? Sehän tais jotain kauhistua et ei kai hänen tartte juhannuksena vaan mämmiä syörä. :D Oishan se aika outoa.)

Ja sama kirjakielellä:
Onko tämä jo unohtunut ihan kokonaan? Harmi, minusta on niin hauska lukea eri murteita!

Kuinkas eri puolilla Suomea on pääsiäistä vietetty? Meillä kävi eilen lankalauantaina trulleja virpomassa. Minä olin aika varma, ettei yksikään tulisi, koska pari sellaista vuota on ollut ettei ketään ole käynyt, mutta toisin (onneksi) kävi!
Illalla poltettiin pääsiäisvalkeakin, hienosti paloi. Me emme ole pariin vuoteen sitä tehneetkään, koska ei ole ollut mitä polttaa. Nyt oli jotain risuja kasattu sen verran, että saattoi kokoksi kutsua.

Pääsiäismunia minulla ei ole ollut yhtäkään, mutta lammasta aiomme syödä ja varmaan mämmiäkin löytyy. En ole hoksannut kysyä, mutta luulisi, että on. Pienenä en tykännyt siitä yhtään, mutta itsepäisesti vain söin aina koulussa niin että totuin.
(Onko kukaan muuten katsonut Hasselhoffin show'ta? Sehän taisi jotain kauhistua, että ei kai hänen vain tarvitse juhannuksena syödä mämmiä. :D Olisihan se aika outoa.

Gavril
Posts: 60
Joined: 2015-01-12, 5:48
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: Murrelanka / Discussion in different dialects

Postby Gavril » 2015-04-12, 2:27

Naava wrote:Dialect: South Ostreobothnian (mixing with spoken language)


By "spoken language", do you mean yleinen puhekieli, i.e. non-dialect colloquial Finnish?

User avatar
Naava
Language Forum Moderator
Posts: 1343
Joined: 2012-01-17, 20:24
Gender: female
Country: FI Finland (Suomi)

Re: Murrelanka / Discussion in different dialects

Postby Naava » 2015-04-12, 7:43

Gavril wrote:
Naava wrote:Dialect: South Ostreobothnian (mixing with spoken language)


By "spoken language", do you mean yleinen puhekieli, i.e. non-dialect colloquial Finnish?

I think yes? I've never heard that term. :D Finnish is usually divided to "kirjakieli" (standard Finnish) and "puhekieli" (non-standard Finnish), occasionally also "yleiskieli" ((spoken) standard Finnish).
It's a mess though, because the spoken language is influenced by the local dialects so that my spoken language isn't the same as my friends' from Helsinki. "Yleinen puhekieli" sounds more like an idea than something that really exists.

Btw I spotted a typo, it should be Ostrobothnian, not Ostreobothnian. : P Oops.

Gavril
Posts: 60
Joined: 2015-01-12, 5:48
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: Murrelanka / Discussion in different dialects

Postby Gavril » 2015-04-12, 9:46

Naava wrote:
Gavril wrote:
Naava wrote:Dialect: South Ostreobothnian (mixing with spoken language)


By "spoken language", do you mean yleinen puhekieli, i.e. non-dialect colloquial Finnish?

I think yes? I've never heard that term. :D Finnish is usually divided to "kirjakieli" (standard Finnish) and "puhekieli" (non-standard Finnish), occasionally also "yleiskieli" ((spoken) standard Finnish).
It's a mess though, because the spoken language is influenced by the local dialects so that my spoken language isn't the same as my friends' from Helsinki. "Yleinen puhekieli" sounds more like an idea than something that really exists.


What about "murteiden välinen puhekieli", i.e. the way that you speak to people who don't share your native dialect? Does that describe (more or less) what you mean by "spoken language" above?

User avatar
Naava
Language Forum Moderator
Posts: 1343
Joined: 2012-01-17, 20:24
Gender: female
Country: FI Finland (Suomi)

Re: Murrelanka / Discussion in different dialects

Postby Naava » 2015-04-12, 11:53

Gavril wrote:What about "murteiden välinen puhekieli", i.e. the way that you speak to people who don't share your native dialect? Does that describe (more or less) what you mean by "spoken language" above?

I'm sorry but I didn't quite understand what you meant now. :/ I speak with my spoken language-ish-dialectal mixture to everyone, did they share my dialect or not.
Where have you found these terms like murteiden välinen puhekieli? It could be easier for me to explain what I've meant if I read the same text and knew the same terms.

Gavril
Posts: 60
Joined: 2015-01-12, 5:48
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: Murrelanka / Discussion in different dialects

Postby Gavril » 2015-04-13, 1:34

Naava wrote:
Gavril wrote:What about "murteiden välinen puhekieli", i.e. the way that you speak to people who don't share your native dialect? Does that describe (more or less) what you mean by "spoken language" above?

I'm sorry but I didn't quite understand what you meant now. :/ I speak with my spoken language-ish-dialectal mixture to everyone, did they share my dialect or not.


OK, let me try to rephrase.

By "murteiden välinen puhekieli", I mean the part of the spoken language that is shared between different dialect areas, rather than restricted to a single area (and which can therefore be used when people from different dialect areas converse with one another).

When you said that you mix spoken language with your dialect, do you mean that you mix aspects of your home dialect with the more "general" kind of spoken language described above?

Where have you found these terms like murteiden välinen puhekieli?


Nowhere, I made it up just now. I was trying to convey the meaning "spoken language used between [= välinen] the different dialects".

User avatar
Naava
Language Forum Moderator
Posts: 1343
Joined: 2012-01-17, 20:24
Gender: female
Country: FI Finland (Suomi)

Re: Murrelanka / Discussion in different dialects

Postby Naava » 2015-04-13, 14:39

Gavril wrote:When you said that you mix spoken language with your dialect, do you mean that you mix aspects of your home dialect with the more "general" kind of spoken language described above?

Yes. :) That's exactly what I meant!

But I don't know if you know that there is no need for any kind of shared language because (most of the time) people can understand each other very well, the dialects aren't that different. That's why I was confused with your "spoken language used between the different dialects" - there is none. :D The use of general spoken language is more up to the speaker's preferences and the situation rather than communication problems.

You're right though that the general spoken language and dialects are in continuum, and some people tend to have stronger dialect in their home area than elsewhere. I think it's because of identification with different groups and the stigmas people used to get if they spoke in any dialect.


Return to “Finnish (Suomi)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest